Літературне краєзнавство у школі – один із шляхів національно- патріотичного виховання учнів
Скачати 189,16 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір189,16 Kb.


УДК 37.035.6

Літературне краєзнавство у школі –

один із шляхів національно- патріотичного виховання учнів

Валентина Легка,

вчитель української мови та літератури,

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 12

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

У статті висвітлено досвід роботи педагогічного колективу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області з літературного краєзнавства як дієвого засобу формування патріотизму в учнів, для яких приклад вихідця з рідного краю слугує дієвою моральною шкалою.

In the article is elucidated the operational experience of pedagogical staff of secondary general education school for levels I-II of Kirovohrad town rada in Kirovohrad region by literature of the native region as an effective mean of formation of pupil’s patriotism for that the pattern of an resident from the native region is an effective moral scale.

Ключові слова: дослідницька діяльність, діаспора, драматург , корифей, лауреат, літературна освіта, літературне краєзнавство, літературознавці, літопис , митець,прозаїк, режисер , спецкурс.

Key words: literary education, literature of the native region, research work, option, coryphaeus, diaspora, prosaist, dramatist, stage-director, expert, laureate, specialist in literature, fasti.

В океані рідного народу відкривай духовні береги.

Василь Симоненко

Серед найголовніших проблем, що постали сьогодні перед суверенною Україною, – розбудова національної освіти. Невід’ємною складовою культури українського народу є література. Як мистецтво слова вона є носієм ідентичності нації, її генетичного коду, потужного заряду духовної енергії, що здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління. Виховання свідомого українця повинно базуватися на історичних і культурних знаннях, традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей.

До пріоритетних напрямів національної системи виховання належить патріотичне виховання, яке передбачає формування патріотичних почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини. Рідна мова, українська література, вітчизняна історія, українська культурно-духовна спадщина є важливими засобами патріотичного виховання підростаючого покоління.

У сучасній освітній системі предмет «Українська література» набуває особливої актуальності й вагомості, сприяє вихованню національно свідомого громадянина України, справжнього патріота та формуванню національних і загальнолюдських цінностей.У новій програмі «Українська література. 5–9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів» [4] в кожному класі передбачено 4 години на вивчення теми «Література рідного краю», вчитель години впродовж року розподіляє самостійно. Відповідно до вікових та індивідуальних особливостей учнів добираються тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи ту тему з літератури рідного краю.

Літературно-краєзнавча робота в школі - це один із шляхів, що веде до відродження духовних цінностей народу та повертає дитячі душі до національно-культурних традицій українського народу.

В Українській Літературній Енциклопедії знаходимо поняття літературного краєзнавства, яке трактується як «один із видів краєзнавства й особлива галузь літературознавства, що займається вивченням літературного процесу в певному регіоні, місцевості (краї, області, районі, місті, селі). Предметом дослідження є діяльність місцевих письменників, літературних об'єднань, гуртків, а також: перебування в регіоні вітчизняних і зарубіжних письменників, відображення краю в художній літературі. При цьому зв'язки письменників з місцевістю досліджуються комплексно: за біографічними даними, тематикою творчості, прототипами образів-персонажів, описом подій, що там відбувалися, картинами побуту й природи, передачею місцевого колориту тощо» [1].

«Впровадження у навчально-виховний процес школи літературне краєзнавство - це голос на захист духовної спадщини українського народу, зокрема письменників-земляків та їх творчого доробку, що допомагає наблизити митців до учнів-читачів, збагачує їхній життєвий досвід. Цікавий факт із біографії письменника, його автограф, книга, лист від нього, зустріч із ним – все це допомагає краще зрозуміти той чи інший твір автора, усвідомити тісний зв’язок літератури з сучасністю.» [3]. Результатом пошукової роботи учня в співпраці з учителем є захоплення мистецтвом слова, нові знахідки і відкриття.

Метою роботи з літературного краєзнавства є ознайомлення учнів із історико-літературними традиціями краю, життям і творчістю письменників-земляків; розвиток творчого потенціалу школярів, формування навичок пошукової та науково-дослідницької роботи з джерелами літературно-краєзнавчої інформації; пробудження національної свідомості, виховання патріотизму, естетичного сприйняття дійсності; здатність учнів самостійно здобувати знання, творчо мислити.

Завданнями роботи з літературного краєзнавства є: визначення напрямів діяльності з проблеми дослідження літературного краєзнавства; залучення вчителів і учнів до літературно-краєзнавчої роботи; збір та систематизація фактографічного матеріалу; здійснення міжпредметних зв’язків літератури рідного краю з історією, географією, світовою літературою та музикою.

Напрямками діяльності з літературного краєзнавства є уроки літератури рідного краю, заняття спецкурсу «Літературне краєзнавство» позакласна та позашкільна робота.

Уроки літератури рідного краю, як складова частина основного курсу української літератури,(за програмою Куценко Л.В. Літературне Приінгулля.)[2] дозволяють відійти від шаблону, розвивають творчість учителя і учнів. Їх неможливо проводити без використання інтерактивних технологій: моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, театралізованих епізодів, спільне розв'язання проблем на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій. Література рідного краю має велике значення в духовному розвитку особистості і є засобом формування творчого мислення обдарованих учнів, розвиває інтелект, естетичний смак та виховує громадянина-патріота.

Розробка уроків з літератури рідного краю вимагає чимало зусиль, а методична література доволі скупа і часто мало доступна.

Саме це спонукало до створення у навчальному закладі творчої групи з проблеми «Через літературне краєзнавство до громадянського виховання», до складу якої спочатку увійшли вчителі словесності та вчителі початкових класів. Матеріали про життєвий і творчий шлях письменників-краян згодом були згруповані за тематичними блоками: «Письменники-земляки - лауреати премії імені Т.Г.Шевченка», «Репресовані письменники-земляки», «Гумористи рідного краю», «Степова Шевченкіана», «Театр М.Л.Кропивницького: минуле і сучасне», «Письменники української діаспори», «Видатні постаті і наш край», «Літературознавці Кіровоградщини».

Екскурсії на Чернечу гору у м.Каневі, до державного заповідника-музея “Хутір Надія”, меморіального музею М.Кропивницького, літературно-меморіального музею І.Тобілевича, пошукова робота у краєзнавчому відділі обласної дитячої бібліотеки імені А.Гайдара та участь педагогічних працівників школи у проведенні міських та обласних заходах, зокрема у щорічних Куценківських читаннях стали традиційними.

У школі сформовано книгозбірню, яка налічує біля 500 екземплярів книг творів письменників-земляків. Започатковано фотоальбом «Літературне краєзнавство у фотографіях» та розпочато роботу зі створення відео- та фонотеки. Членами творчої групи розроблено уроки з літератури рідного краю, підготовлено цикли тематичних лінійок, присвячених ювілейним датам письменників Кіровоградщини. Постійно проводяться зустрічі із письменниками-земляками, відбуваються перегляди та обговорення театральних вистав, відвідуються тематичні виставки в краєзнавчих відділах бібліотек міста та музеях.

У школі започатковано фестиваль української пісні «Березневий спів», присвячений Шевченківським дням. Учасниками цього свята є класні колективи 1-8 класів, які виконують українські народні пісні, пісні на слова Т.Г.Шевченка та поетів-земляків.

Залучення учнів до духовних джерел рідного краю сприяє не тільки глибшому розумінню ними причетності до його долі, а й пробуджує зацікавленість до культури інших регіонів України, інших народів, що вже переходить у сферу інтернаціонального. Адже хто не цінує чуже, той не здатний по-справжньому оцінити своє.

Ненав`язливе застосування у навчально-виховному процесі краєзнавчого матеріалу сприяє трансформації знань у моральні переконання, а в серці навічно поселиться образ Батьківщини.

Літературне краєзнавство - важливий чинник поглиблення знань про зв`язки регіону з літературами сусідніх областей та країн Європи, світу, що пробуджує патріотичні почуття та гордість за українську культуру.

Учителями української мови та літератури Легкою В.А. та Сємідєтною А.О. створено програму спецкурсу «Літературне краєзнавство» для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, яка рекомендована до запровадження в навчальних закладах області наказом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 09.10.2006 р. №366 «Про впровадження навчальної програми». З 2007 року у 8-9 класах нашого навчального закладу впроваджено спецкурс «Літературне краєзнавство»[3].

Детальніше про програму. Спецкурс для 8-9 класів у загальноосвітніх навчальних закладах “Літературне краєзнавство” розроблений на основі багатолітнього досвіду організації вивчення літератури рідного краю у школі; доповнює та розширює знання учнів з рубрики “Література рідного краю” Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Українська література” 5-11 класи. [4] Цей спецкурс проводиться за рахунок годин варіативної складової навчального плану. Знання, отримані учнями протягом двох років, є надійним “фундаментом” для здійснення профільного навчання у старшій школі.

Метою спецкурсу “Літературне краєзнавство” є: ознайомлення учнів із історією розвитку української літератури на терені краю; розкриття перед учнями життєвого і творчого шляху письменників регіону; заглиблення у доробок письменників, таїну творчої майстерності; зацікавлення учнів дослідженням життєвого і творчого шляху письменників, що жили або живуть у нашій області; ознайомлення учнів з методами збору матеріалу про життєвий і творчий шлях письменників-земляків; створення умов для розкриття потенціалу здібних учнів, які мають нахил до творчої роботи та вивчення дисциплін гуманітарного циклу; сприяння виховуванню поваги і любові до людей, які своєю творчою працею прославляють наш край.

Програма забезпечує науковість змісту, освітню та виховну цінність, систематичність і послідовність навчання, сприяє збагаченню учнів знаннями з літературного краєзнавства, розширює їх світогляд.

Заняття проводяться один раз на тиждень протягом двох навчальних років (35 год. на рік). Кількість годин на вивчення окремих розділів, тем є орієнтовною і може змінюватися відповідно до можливостей навчального закладу та місцевих умов. Програма розрахована на вчителів шкіл міста Кіровограда та області.

У ході підготовки до уроків спецкурсу з літературного краєзнавства учні вчаться самостійно здобувати знання, щоб потім уміло адаптуватися в соціумі і самостійно та творчо працювати протягом життя. Для цього потрібно сформувати в учнів такі уміння та навички: робота із каталогом, вивчення прийомів життєпису письменника, з’ясування факторів впливу на формування його світобачення, дослідження місця і значення кожного твору у письменницькому доробку та в літературному процесі даного періоду, визначення проблем твору; усвідомлення того, в яких життєвих ситуаціях можна буде використати здобуті знання і вміння; уміння користуватися знаннями з різних інформаційних джерел, одержаних поза школою. Учитель - організатор, консультант і помічник в усіх видах пошукової діяльності учнів.

Це нетрадиційні уроки: захист учнями рефератів, лекції вчителя, складання опорних конспектів, семінарські заняття, виступи учнів, конкурси; інтегровані уроки, які можуть бути проведені у формі конференцій, співбесід, диспутів; уроки-роздуми, уроки пам`яті, уроки совісті, уроки-зустрічі з творчими особистостями, уроки-екскурсії у музеї.

Пошукова робота з літературними джерелами розвиває естетичні почуття учнів, сприяє розвитку пізнавальних інтересів, спонукає до постійного підвищення інтелектуального рівня.

Творчі зустрічі з митцями краю сприяють розвитку літературних здібностей, допомагають у самореалізації творчого “Я”, розширюють естетичні потреби підростаючого покоління.

Знання розширюють уявлення учнів про історію розвитку української літератури регіону, життєпис письменників-земляків, з’ясовувати взаємозв’язок світогляду і творчості письменника; інформацію про літературні видання, періодику Кіровоградщини. Заняття спецкурсу сприяють формуванню уміння висловлювати власні думки; проникати в доробок письменника-земляка, самостійно здобувати знання, працювати з інформацією, критично оцінювати її та застосовувати для життєвих потреб.

Завдяки вивченню спецкурсу формуються і вдосконалюються уміння і навички, необхідні для самостійного і творчого засвоєння художньої літератури в галузі техніки читання, аналізу художнього твору, засобів записування, складання планів, планів-конспектів, тез, бібліотечно-бібліографічної діяльності. Пропонована програма спецкурсу “Літературне краєзнавство” націлює вчителя на виховання любові до рідного краю,

Програма спецкурсу “Літературне краєзнавство”

8 клас

Вступ (1 год.)

Літературне краєзнавство – складова частина дослідження рідного краю. Зміст, мета й завдання курсу.І. Театр М.Л. Кропивницького: минуле і сучасне (10 год.)

Розквіт національно-театрального мистецтва в ІІ пол.ХІХ ст.-поч.ХХ ст.. Найвидатніші театральні діячі.

М.Л.Кропивницький - засновник українського професійного театру.

І.К.Карпенко-Карий - новатор у драматургії, найвизначніший драматург української літератури ХІХ ст..

Золотий фонд театру: М.Садовський, П.Саксаганський.

М.Садовська-Баріллоті, М.Заньковецька, Г.Затиркевич-Карпинська.

Найвидатніші театральні діячі та найвидатніші актори ХХ ст.

Г.Юра - знаменитий режисер і актор, спадкоємець традицій корифеїв.

Твори письменників-земляків на сцені обласного музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького.

Театр незалежної України на світових обріях (Золотий фонд театру. Гастролі. Фестивалі. Прем'єри театру).

Державний заповідник-музей “Хутір Надія”(огляд літератури).

«Вересневі самоцвіти» - Всеукраїнське свято театрального мистецтва.ІІ. Видатні постаті і наш край (3 год.)

Т.Шевченко, П.Куліш, Л.Українка, Б.Грінченко, О.Пушкін, Г.Керн, Є.Долматовський, Дон Амінадо, А.Тарковський, Дем’ян Бєдний, А.Фет і наш край.ІІІ. Нашого квіту – по цілому світу (7 год.)

Письменники української діаспори. Письменники-земляки в українській діаспорі: В.Винниченко, Ю.Дараган, Д.Чижевський, Є.Маланюк, Яр Славутич, П.Косенко, Микола Понеділок, Т.Журба.ІV. Репресовані письменники-земляки (6 год.)

Життєвий і творчий шлях прозаїка і драматурга І.Микитенка

“З роду гордих українок...” Життєвий і творчий шлях О.Журливої.

Круті і непроторені дороги Г.Берізки.

Тернистий шлях М.Годованця. Значення творчості байкаря для української і світової літератури.

Л.Безпалий – жертва комуністичного режиму.

Д.Бузько – український прозаїк,кіносценарист.

V. Письменники Приінгулля (7 год.)

Життєвий і творчий шлях Спиридона Добровольського.

П.Байдебура: він славив наш народ.

С.Голованівський - співець степової України.

Життєвий і творчий шлях Ю.Яновського.

Ю.Мокрієв – драматург і прозаїк.

“Щоб людям я добро приніс..” (Т.Масенко).\

Життєвий і творчий шлях П.Біби – поета із НовомиргородаПідсумок (1 год.)

Конференція “Мої відкриття і здобутки з літературного краєзнавства”.


9 клас

(2-й рік навчання)

Вступ (1 год.)

Літературне краєзнавство – складова частина дослідження рідного краю. Зміст, мета й завдання курсу.І. Літературні премії і їх роль у розвитку літературного процесу (7 год.)

Світові премії в галузі літератури і їх роль у розвитку літературного процесу.

Шевченківська премія: сторінки історії. Письменники-земляки - лауреати премії імені Т.Г.Шевченка: В.Козаченко В.Базилевський, Г.Гусейнов, Д.Іванов.

Обласні літературні премії. Письменники-земляки - лауреати обласної літературної премії імені Є.Маланюка.ІІ. Письменники Приінгулля (23 год.)

Сучасний літературний процес на терені краю. Кіровоградська обласна організація Національної спілки письменників України. Літературна періодика Кіровоградщини. Літературознавці Кіровоградщини: В.Панченко, Л.Куценко, В Марко, Г.Клочек, С.Барабаш, А.Гурбанська.

Життєвий і творчий шлях видатного педагога і письменника В.Сухомлинського.

М.Смоленчук - дослідник літературної історії області у 60-80р.р. ХХ ст..

В.Бровченко – поет-пісняр з-понад Висі. Громадська діяльність земляка.

Межі пізнання світу В. Близнеця.

«Зоря-полин» В.Погрібного.

Життєвий і творчий шлях В.Гончаренка.

Багатогранність творчого доробку С.Плачинди.

«Готика дивосвіту» О.Жовни.

«Наука доброти» В. Соколова.

Життєвий і творчий шлях Л.Тендюка

«Музика листочка і коріння» П.Селецького.

Життєвий і творчий шлях А.Кримського.

“Правда життя” В.Бондаря.

Життєвий і творчий шлях В.Могилюка.

Життєвий і творчий шлях А.Загравенка.

Б.Чамлай – гуморист і лірик.

П.Сиволап – гуморист, сатирик і поет. Конкурс читців гуморесок.

Життєвий і творчий шлях С.Барабаш.

“Заворожена світом…” А.Корінь.

«Провінційний блюз» Т. Андрушко

А.Царук- лауреат обласного конкурсу “Сокіл степів”.

ІІІ. Степова Шевченкіана (2 год.)

Тарас Шевченко і наш край..


Твори письменників-земляків про Т.Шевченка.

Тарас Шевченко в житті й творчості письменників Кіровоградщини.Підсумок (1 год.)

Конференція з літературного краєзнавства “Я взяв у дорогу життя...”.

Крім підготовки та проведення уроків літератури рідного краю, спецкурсу «Літературне краєзнавство» учні 8-9 класу нашої школи під керівництвом вчителів проводять науково-дослідницьку роботу за двома напрямками:

«Матері письменників-земляків»;

«Тарас Шевченко в житті і творчості письменників-краян».

Літературно-краєзнавча робота в школі розвивається у двох тісно пов'язаних між собою напрямках: на уроці і в позаурочний час. Краєзнавчі інтереси учнів, знаходять подальший розвиток в процесі позакласних і позашкільних літературно-краєзнавчих занять.

Щорічно для учнів 8-9 класів організовуються екскурсії до бібліотеки, краєзнавчого відділу обласної дитячої бібліотеки імені А.Гайдара та краєзнавчого відділу обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.Чижевського

Організовуються та проводяться екскурсії (очно-заочна) до державного заповідника-музею “Хутір Надія”, меморіального музею М.Кропивницького, літературно-меморіального музею І.К.Тобілевича, музею А.Тарковського.

Відбувається перегляд та обговорення вистав або зустріч із театральними діячами обласного українського музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

Переглядаються і обговорюються фільми «Голгофа В.Винниченка», «Покарані степом», художнього фільму за сценарієм земляка О.Жовни «Партитура на могильному камені», «Маленьке життя», «Милі мої, українці».

Педагогічні працівники та учні школи беруть участь у міських заходах, приурочених Дню поезії області та проводять зустрічі із письменниками-земляками.

З метою формування патріотичної свідомості щорічно в школі відбуваються конкурси читців поетів-земляків про рідний край, місто, мову, матір, Тараса Шевченка.

Підсумком щорічної роботи творчої групи є створення методичного бюлетеня «Через літературне краєзнавство до громадянського виховання».

Наразі триває процес створення кабінету літературного краєзнавства, що стане осередком дослідницько-пошукової та навчально-виховної роботи.

Триває процес систематизації розробок уроків літератури рідного краю за програмою Л.Куценка «Письменники Приінгулля» та занять спецкурсу «Літературне краєзнавство».

Отже, літературне краєзнавство має велике значення в духовному розвитку особистості і є засобом формування творчого мислення обдарованих учнів, розвиває інтелект, естетичний смак та виховує громадянина-патріота.


Список використаних джерел

  1. Дзеверін І. О. Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Ред-кол.: І. О. Дзеверін (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажова, 1995. — Т. 3. с.44 — 496 с.

  2. Куценко Л.В. Літературне Приінгулля. Програма та методичні поради з літератури рідного краю для 5-11 класів / Л.В.Куценко. – Кіровоград, 2006.- 20 с.

  3. Легка В.А. Програма спецкурсу «Літературне краєзнаство» для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / В.А. Легка, А.О Сємідєтна. – Кіровоград, 2006. – 24 с.

  4. Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи) / Укладачі: Р.В.Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова. – К., 2012.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка