Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к. ХІХ – п. ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістівСкачати 30.53 Kb.
Дата конвертації22.12.2017
Розмір30.53 Kb.

Літературний процес на межі ХІХ-ХХ ст. Символізм – один із найзначніших мистецьких напрямів к.ХІХ – п.ХХ ст. Основні естетичні принципи та новаторство поетів-символістів


Автори:

Юрченко Катерина Григорівна, учитель світової літератури;

Мозгова Лариса Володимирівна, учитель художньої культури

Косарської ЗОШ І-ІІІ ст. Кам’ягської районної ради Черкаської області

Мета:

 • Дати загальне поняття про розвиток мистецтва на зламі століть. Показати особливості й роль символізму як літературного напряму.
 • Розвивати навички виокремлення головного, уміння самостійно аналізувати мистецькі явища, працювати з додатковими джерелами.
 • Виховувати естетичні смаки, прагнення до самовдосконалення.

Актуалізація опорних знань • Яку культуру започаткувала доба Відродження?
 • Які світоглядно-естетичні принципи були характерні наступним мистецьким періодам?
 • Які нові мистецькі напрями виникають в д.п.ХІХст.?
 • Як проявилася різноспрямованість прози й поезії в європейських літературах середини ХІХ ст.?
 • Чому саме надавали основну роль письменники-реалісти?
 • В чому особливість розвитку поезії д.п. ХІХ ст.?

Слово вчителя світової літератури Межа століть: переоцінка цінностей

 • Межа ХІХ-ХХ ст. стала початком кризи гуманістичної культури, започаткованої добою Відродження, переглядом і запереченням її принципів та цінностей.
 • Розчарування в можливостях раціонального пізнання світу, у “всесиллі розуму” породжує інтерес до сфери підсвідомого та безсвідомого і його масштабне входження в духовну і художню культуру.
 • Настає захоплення ідеалізмом та містицизмом.

Роль учителя песимізму та ідеалізму судилося відіграти німецькому філософу Артуру Шопенгауеру, який у своїй основній праці “Світ як воля та уявлення” доводив , що зовнішня реальність – тільки видимість та відблиски “сліпої волі до життя”, і пізнати її за допомогою розуму неможливо.

 • Роль учителя песимізму та ідеалізму судилося відіграти німецькому філософу Артуру Шопенгауеру, який у своїй основній праці “Світ як воля та уявлення” доводив , що зовнішня реальність – тільки видимість та відблиски “сліпої волі до життя”, і пізнати її за допомогою розуму неможливо.
 • Втрата орієнтирів спричинила поширення нігілізму й релятивізму – визнання відносності будь-яких принципів і висновків. Представником нових тенденцій став ще один німецький філософ – Фрідріх Ніцше. Основним принципом етики він поклав крайній індивідуалізм, моральний валюнтаризм, невизначеність, ризик

Артур Шопенгауер

Фрідріх Ніцше

Словникова робота

 • Модернізм
 • (у перекладі з французької - новий, сучасний) – загальна назва напрямів мистецтва та літератури останньої третини ХІХ – початку ХХ століття, що відбили кризу культури й розрив з естетикою минулого.

Основні етапи розвитку модернізму

 • І-й – ранній (остання третина ХІХ ст. – 10-ті роки ХХ ст.) – символізм, імпресіонізм, неоромантизм;
 • ІІ-й – зрілий (з 10-х років ХХ ст. до останньої третини ХХ ст..) – сюрреалізм, імажизм, експресіонізм, кубізм, герметизм, авангардизм, екзистенціалізм, поетизм, дадаїзм, неокласицизм, футуризм, акмеїзм (явище в російській поезії) і т.д.

Палітра напряімв і стилів


імпресіонізм

натуралізм

естетизм

неоромантизм

символізм

“чисте мистецтво”

Україна

В.Винничкеко

Франція

Е.Золя

Росія

Ф.Тютчев

Росія

О.Блок

Англія

О.Уайльд

Німеччина

К.Гамсун

к.ХІХ-п.ХХ ст.

Слово вчителя художньої культури Імпресіонізм

 • Імпресіонізм — художній напрям, головним принципом якого є безпосередня фіксація вражень, спостережень, співпереживань.
 • Назва цієї течії походить від французького I’impression – враження. Так назвав свою картину «Враження.Схід сонця» (1873) Клод Моне. Картина стала предметом насмішок журналістів, однак вона виражала сутнісні риси течії і з часом стала загальноприйнятою.
 • Через три роки група художників (К. Моне, О. Ренуар, К. Піссарро, Е. Дега, А. Сіслей) стала іменувати себе «імпресіоністами» і видавати журнал «Імпресіонізм».

К. Моне.

Іmpression. Схід сонця (1873)

Імпресіонізм формується у французькому мистецтві й літературі в 60-х роках ХІХ ст., завойовує визнання в наступне десятиліття, а в інших країнах Європи й США поширюється на межі століть.

 • Імпресіонізм формується у французькому мистецтві й літературі в 60-х роках ХІХ ст., завойовує визнання в наступне десятиліття, а в інших країнах Європи й США поширюється на межі століть.
 • Митці-імпресіоністи задовольняються чуттєвим образом, передаючи його осмислення й аналіз читачеві чи глядачеві. Для них важливо виразити, як воно бачать і відчувають, а не те, що воно про це думають.
 • Літературний імпресіонізм зазнав значного впливу живописного, головним чином у прозі. Поезія ж більше орієнтувалася на музику і музичність.

Слово вчителя світової літератури

Літературний імпресіонізм

Е. і Ж. Гонкури

Риси імпресіонізму в літературі

 • Головне – відчуття, враження, мінливі почуття особистості, миттєві стани душі;
 • суб’єктивність зображення, підкреслений ліризм;
 • різнобарв’я тропів, які створюють певний настрій, посилюють емоційність почуттів і вражень;
 • фрагментарність описів (мить, епізод внутрішнього буття);
 • злиття звуків і кольорів, слів і звуків, слів і барв;
 • вишукана мелодика творів;
 • витонченість поетичного письма.

Дух символізму

 • Символізм метод і напрям модернізму, основним стильовим прийомом якого є перетворення конкретного художнього образу на багатозначний символ.
 • Особлива роль у розробці нової поезії належить Полю Верлену, Артюру Рембо, Стефану Мелларме.
 • Проте символістами у повному розумінні цього слова вони не були. Їх краще назвати митцями слова, творчість яких слід розглядати поза школами і течіями.

Свого організаційного оформлення символізм набув у 1880 році, коли французький поет Стефан Малларме започаткував літературний салон (так звані “вівторки”), де збиралися поети, яких об’єднували спільні погляди на розвиток нового мистецтва.

 • Свого організаційного оформлення символізм набув у 1880 році, коли французький поет Стефан Малларме започаткував літературний салон (так звані “вівторки”), де збиралися поети, яких об’єднували спільні погляди на розвиток нового мистецтва.

Стефан Малларме (1842-1898) –

французький поет,

один з вождів символізму

Жан Мореас (1856-1910) –

французький поет
 • 1886 року з’явилася стаття Ж.Мореаса “Літературний маніфест. Символізм”, що стала теоретичним обгрунтуванням нового напряму.
 • Минув ще рік, і літератори об’єдналися в єдиний рух. До нього влилися видатні французькі поети Е.Дюжарден, Г.Кан, Р.Гіль, Ж.Лафорг, а протягом 1890-х років - П. Валері, А.Самен, П.Луї, А.Жід, П.Клодель.

Етапи розвитку французького символізму

 • І етап – 70-ті – друга половина 80-х років ХІХ ст. - період становлення символізму (літературний салон для молодих поетів Стефана Малларме, стаття Ж. Мореаса «Літературний маніфест. Символізм» (1886), поетичні відкриття Поля Верлена, Стефана Малларме, Артюра Рембо);
 • ІІ етап – 80-90-ті роки ХІХ ст. (твори Ф. Вьєле-Гріффена, Е. Верхарна, А. де Реньє, Е. Рейно, Ш. Моріса, С. Малларме, Г. Кана, М. Метерлінка);
 • ІІІ етап – кінець ХІХ – початок ХХ ст., спад і згасання символістського руху у Франції (хоча у цей час ще активно працювали як символісти А. Жід, П. Валері, П. Клодель, П. Фор, А. де Реньє, але вони вже шукали нових форм зображення дійсності, естетика символізму себе вичерпала).

Французькі поети-символісти


Поль Верлен

Стефан Мелларме

Артюр Рембо

Поети-символісти

М.Метерлінк (Бельгія)

Еміль Верхарн (Бельгія)

С. Георге (Німеччина)

Райнер Марія Рільке (Австрія)

Українські поети-символісти

 • Микола Вороний
 • Олександр Олесь
 • Павло Тичина

Російські поети-символісти

 • Валерій Брюсов
 • Олександр Блок
 • Андрій Бєлий

Основні естетичні принципи символізму

 • Смислова невичерпність символу
 • Міфотворчість
 • Музичність
 • “Принцип аналогій”

В. Крейн. Царь Нептун. 1892

Новаторство символістів

 • Складні метафори;
 • натяки, символіка;
 • багатозначність;
 • абстрагованість;
 • інакомислення (алегорія);
 • мелодійність;
 • верлібр;
 • непроясненість слів та ін.

Хуго Сімберг. Поранений ангел

С.Мелларме “Лебідь”. Переклад М.Терещенка

Безсмертний, чарівний, скажи, невинний ти

Ударами крила чи можеш розламати

Це озеро міцне, де мріє крізь загати

Прозорих зльотів лід, у сяйві красоти!

Як лебедю в житті цей сон перемогти?

Як лебедю в житті цей сон перемогти?

Немає більш йому надії заспівати

Про край омріяний і прибраний у шати,

Коли кругом нудьга і крижані світи.

Тремтяча шия снить у білій агонії.

Тремтяча шия снить у білій агонії.

Розбити б простір той, що в інеї завії!

Але гнітить земля, і падає крило.

Мов привид, що застиг в блискучім пориванні,

Самотній лебідь вкрив своє ясне чоло

Презирства гордим сном у марному вигнанні.

 • Яке враження справив на вас твір?
 • Кого уособлює лебідь у однойменній поезії?
 • Що заважає поетові-лебедю піднестися в небо?
 • Які епітети використовує автор, описуючи лебедя?
 • Зверніть увагу на відтінки білого кольору в поезії. Що вони символізують?

Вплив на життя

 • Виникнувши у 80-ті роки XIX століття як течія французької літератури, символізм знайшов прихильників у багатьох країнах Європи, розповсюдив при цьому свій вплив на живопис, театр, музику й диктував своїм прибічникам не лише певні творчі принципи, але й сам стиль життя.

В.А.Сєров. “Викрадення Європи”

Слово вчителя художньої культури Художники-символісти

 • У живопису символізм звертається до фантастичних, уявних істот (М. Врубель "Демон", "Царівна-Лебідь").
 • Символіка натяків, ліричний настрій і гармонія почуттів - здобутки художніх творів Г. Клімта ("Поцілунок”) та В. Борисова-Мусатова ("Водоймище").
 • Алегоричні композиції притаманні французькому символізму (О. Редон, "Життя святої Женев´єви").
 • Міфологічні мотиви із зображенням кентаврів, лісових німф домінують у німецькому символістичному живописі (А. Бьоклін, "Наяда", Ф. фон Штук, "Люцифер", "Смерть").
 • Загалом символізм у живописі не виробив своєї художньої мови, тому не може претендувати на те, щоб називатися художнім стилем. Найчастіше символісти використовували пластичну систему модерну і неокласики, часом застосовували форсований колір і гротеск, попереджуючи цим авангардні течії ХХ ст.

Символізм у музиці


М. Врубель. “Царівна-Лебідь”

А. Бьоклін. "Наяда”

Г. Клімт . "Поцілунок”

Жанрова система літератури к.ХІХ – п.ХХ ст.

Великі жанри

Роман

Малі жанри

Новела Оповідання

Лірика

Драма

Е.Золя “Ругони- Маккари”, “Жерміналь”;

К.Гамсун “Пан”; О.Уайльд “Портрет Доріана Грея”.

П.Верлен, А.Рембо, Е.Верхарн – цикли віршів

М.Метерлінк “Синій птах”,

Г.Ібсен “Ляльковий дім”,

А.Чехов “Чайка ”

А.Хольц і Й.Шлаф “Батько Гамлет”,

С.Крейн. Психологічні новели,

А.Чехов “Дама з собачкою”

М.Горький, І.Купрін, М.Коцюбинський

Закріплення Вправа “Продовж речення”

 • Французькими поетами-символістами є…
 • Модернізм – це…
 • Поетизація згасання, занепаду,руйнації характерна для…
 • Естетичні принципи символізму це…
 • Сутність імпресіонізму у…
 • Представником естетизму є…
 • Поезія “Лебідь” належить перу…
 • Символістська поезія сформувалася під впливом естетичних ідей…
 • Провідні течії раннього модернізму – …

Вправа “Установи відповідність”


натуралізм

символізм

імпресіонізм

Еміль Золя, Іван Рєпін

Оскар Уайльд,

Арнольд Бьоклін

Клод Моне,

Михайло Коцюбинський

Стефан Меллерме, Михайло Врубель

неоромантизм

Вправа “Доповни схему” Знайти поняття, що об’єднує.


П. Верлен

М. Врубель

К. Дебюсі

Підсумкова бесіда

 • У чому особливість розвитку європейської поезії на межі століть порівняно з розвитком прози?
 • Дайте визначення поняттям імпресіонізм, символізм.
 • Яка роль французького символізму для розвитку поезії в національних літературах?
 • Назвіть поетів-символістів в українській літературі.
 • Як розвивався символізм в музиці та живописі цього періоду?

Домашнє завдання

Для всіх: опрацювати статтю підручника, скласти опорну схему.

Індивідуальне:

написати доповідь на тему: “Символізм і українська література”.

Групове: підготувати презентацію “Майстри живопису символізму”.

Для допитливих: познайомитися з творчістю англійської художниці Жозефіни Уолл, (http://dreamworlds.ru/kartinki/180-kartiny-khudozhnicy-zhozefiny-uoll.html)написати есе за її картиною ”Місячна Богиня”.

Підсумки Вправа “Мікрофон”
Найбільше мені запам’яталося…

Хотілося б більше дізнатися про…


Найбільше мене вразило…

Сьогодні ми вперше дізналися про…

Використані джерела

1.Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ –ХХ сторіччя. (укладач Д.С.Наливайко). Посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Навчальна книга”, 1002.

2. Мещерякова М.І. Зарубіжна література у схемах і таблицях. 5-11кл. – Х.: Країна мрій, 2006.

3. Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури . 10 кл. Авторський урок. – Х.: Ранок; Веста, 2002.

4. Паращич В.В. Світова література. 10 кл. (академічний рівень). Мій конспект. – Х.: ВГ “Основа”, 2011.

5. Пронкевич О.В. Зарубіжна література ХІХ ст. – К.: Педагогічна преса, 2004.

6. Терещенко М.Е. Література на межі ХІХ-ХХ ст. 10 кл. // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 10

7. Світова література: підруч. для 10 кл. загалбноосвіт. навч. закл.: академ. рівень / Д.С.Наливайко, К.О.Шахова, Є.В.Волощук та ін. – К.: Генеза, 2010.

8. http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10549/

9.http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1402893

Використані джерела

8. Лукичева К. Л. Цвет безмолвия. Искусство Одилона Редона в контексте теории и практики символизма. // Европейский символизм. СПб., «Алетейя», 2006.

9. Жан-Поль Креспель. Повседневная жизнь импрессионистов 1863—1883, Москва «Молодая гвардия», 1999

10. Морис Серюлль и Арлетт Серюлль. Энциклопедия импрессионизма, Москва «Республика», 2005

11. “Импрессионизм“. Н.В.Бродская, СПб, Аврора, 2002 (254 стр, 269 ил.,7 авт. листов текста)

12. http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk


Каталог: uploads -> editor -> 5098 -> 407825 -> sitepage 11 -> files
files -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
files -> Основи художньої культури
files -> Актуалізація опорних знань Вправа «Прдовж речення»
files -> Н. А. Лємешева, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради навчити людину жити в світі прекрасного
files -> Сайфудінова Г. П., вчитель художньої культури Худяківської зош І-ІІІ ст. Черкаської районної ради Черкаської області технології інтегрованого навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку художня культура
files -> Використання інфрмаційно комунікаційних
files -> Використання інформаційно комунікаційних технологій під час вивчення предметів
files -> Зміст уроку музичного мистецтва
files -> Розвиток творчого потенціалу учнів через ікт на уроках художньої культури Підготувала презентацію вчитель художньої культури Городищенської зош і-іііст. №1
files -> Урок №10 Тема. Засоби виразності живопису, ахроматичний, хроматичний колір, насиченість, світлота, відтінок, мазок, пляма, тонова розмивка. Вправи накладання фарб акварелі в техніці «сухим по сухому або багатошаровий живопис»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка