М. Київ Інститут державного управління у сфері цивільного захистуДата конвертації17.11.2018
Розмір76.4 Kb.
 • partaljan@rambler.ru
 • м. Київ
 • Оптимізація шляхів надання консультаційної та організаційно-методичної допомоги об’єктам господарювання у проведенні комплексних об’єктових навчань та тренувань
 • Парталян
 • Сергій Агопович
 • partaljan@rambler.ru
 • 1. Вивчити вимоги керівних документів з питань планування КОН.
 • 2. Надання слухачам знань та вмінь щодо оптимізації шляхів надання консультаційної та організаційно-методичної допомоги об’єктам господарювання у проведенні комплексних об’єктових навчань та тренувань.
 • 3. Привити практичні навички розробки документів з організації та проведення навчань.
 • Навчальна мета:
 • partaljan@rambler.ru
 • Навчальні питання:
 • 1. Робота з надання методичної допомоги керівництву об’єктів господарської діяльності з підготовки і проведення комплексних об’єктових навчань
 • 2. Методика підготовки та проведення комплексних об’єктових навчань
 • (Н МНС 14.10.2010 № 317)
 • 3. Практичне відпрацювання документів з організації та проведення навчань
 • partaljan@rambler.ru
 • Перше питання:
 • Робота з надання методичної допомоги керівництву об’єктів господарської діяльності з підготовки і проведення комплексних об’єктових навчань
 • partaljan@rambler.ru
 • Представники курсів під час роботи на об’єкті зустрічаються з цілою низькою труднощів.
 • По-перше, багато підприємств, внаслідок дроблення, мають невеликий штат, тому один керівник виконує декілька функцій з ЦЗ, а це відбивається на якості виконання покладених на нього обов’язків.
 • По-друге, часта ротація кадрів. Щойно призначений на посаду працівник потребує часу для вивчення своїх функцій та оволодіння необхідними для їх здійснення вміннями. Отож він перш за все прагне виконувати свої безпосередні професійні обов’язки, а вже потім звертається до функціональних обов’язки у сфері ЦЗ - це негативно позначається на якості їх виконання.
 • По-третє, деякі керівники не досить відповідально ставляться до питань ЦЗ, аргументуючи своє рішення несприятливими соціально-економічними чинниками, намагаються відсторонитися та підмінити себе будь-ким, посилаючись на зайнятість.
 • Тому МВН необхідно 1проявляти наполегливість, педагогічний такт, принциповість та гнучкість у роботі; 2безперервно підносити авторитетність і підтверджувати значущість заходів з ЦЗ.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота МВН з практичного навчання на об’єкті здійснюється на підставі припису керівника структурного підрозділу з питань НС місцевого органу виконавчої влади або виконкому органу місцевого самоврядування.
 • Для організації практичного навчання МВН згідно з розкладом занять з практичного навчання складає та подає на затвердження керівнику курсів:
 • План проведення уроку практичного навчання з керівником групи управління навчанням;
 • План ІМЗ з помічниками керівника навчанням;
 • План інструктажу з 1керівниками формувань, 2спеціалізованих служб цивільної оборони, 3керівниками місць з практичного відпрацювання питань та 4особовим складом задіяним у період навчання в імітаційних заходах.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота майстра з підготовки та проведення КОН
 • Під час першого дня поряд із заходами з практичного навчання МВН ознайомлюється із загальним станом ЦЗ підприємства, наявністю необхідної документації.
 • У разі потреби разом з НШ об’єкту складає пропозиції щодо їх корегування, які надаються на затвердження начальнику ЦЗ об’єкту.
 • Уроки практичного навчання проводяться за:
 • індивідуальною (з керівником групи управління навчанням);
 • груповою (працівники штабу з ліквідації НС, командири формувань, які проводять під час навчання тактико-спеціальні навчання);
 • змішаною формами.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота майстра з підготовки та проведення КОН
 • До факторів визначення МВН форм організації уроку практичного навчання відносяться:
 • чисельність тих, хто навчається,
 • місце навчання (навчальне містечко, дільниця, робоче місце на виробництві),
 • термін навчання,
 • технологія виконання робіт,
 • дії яким навчаються.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота майстра з підготовки та проведення КОН
 • При індивідуальної формі проведення уроку передбачається що слухач безпосередньо на виробництві за консультацією майстра виробничого навчання виконує різні за змістом персонально для нього підібрані відповідно до програми завдання.
 • При груповій всі слухачі на навчальному містечку, ділянці або безпосередньо на робочих місцях виробництва виконують відповідно до програми однакові або однотипні завдання.
 • Допомога майстром виробничого навчання слухачам надається у формі групових інструктажів з виконання конкретного навчального завдання з послідуючою організацією контролю за виконанням робіт.
 • Групова форма найбільш ефективна при виконанні слухачами простих робіт або тих, що носять однотипний характер.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота майстра з підготовки та проведення КОН
 • На початку уроку практичного навчання МВН:
 • проводиться інструктаж на робочому місці слухача,
 • надаються пояснення до виконання практичного завдання,
 • при необхідності разом із слухачем складаються операційні карти з виконання навчальних елементів відповідного навчально-виробничого завдання.
 • Під час ІМЗ з помічниками керівника навчання, працівниками штабу з ліквідації НС та начальницьким складом формувань:
 • надаються рекомендації з питань розробки особистих планів,
 • планів приведення у готовність до дій за призначенням,
 • наводяться приклади роботи управлінського та посередницького апарату навчанням.
 • partaljan@rambler.ru
 • Робота майстра з підготовки та проведення КОН
 • Під час навчання - виконує функції посередника між керівником та структурними підрозділами і формуваннями; надає допомогу керівникові, штабу керівництва, начальникам служб і командирам формувань; рекомендує питання, яки необхідно включити до матеріалів розбору навчання, приймає участь у його розробленні.
 • На заключному етапі навчання у ході його розбору - надає рекомендації щодо заходів, яки доцільно провести з уточнення плануючої документації, організації навчального процесу, всіх видів забезпечення для підтримання готовності системи ЦЗ.
 • Звернути особливу увагу керівника об’єкту на виробку конкретних заходів до плану усунення недоліків, а також плануванню та здійсненню контролю протягом наступних 3-4 місяців за їх втілення.
 • Результати своєї роботи з підготовки та проведення КОН МВН доповідає на методичної наради курсів.
 • За результатами доповіді приймається рішення, у якому надаються рекомендації щодо методики надання допомоги керівництву об’єктів господарської діяльності.
 • partaljan@rambler.ru
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ МВН
 • Т.Ч. можна зробити наступні висновки:
 • 1. Робота на підприємстві починається зі встановлення контакту на засадах взаємоповаги та толерантності. Майстер повинен донести те, що прагне не контролювати їх діяльність у сфері ЦЗ, а має на меті всебічно допомагати та сприяти їй повноцінному здійсненню.
 • 2. В першу чергу, майстер повинен ознайомитися з реальним станом організації цивільного захисту. Разом з НШ окреслити спектр проблем, які допоможуть проведення навчань на гідному рівні, розробляють спільний план заходів і питання співпраці.
 • 3. Графік відвідувань відбувається з урахуванням індивідуального ритму роботи керівників підприємства та НШ. Розуміння пріоритетності для них виконання прямих професійних обов’язків, готовність іти на поступки є передумовою продуктивної співпраці.
 • partaljan@rambler.ru
 • РЕКОМЕНДАЦІЇ МВН
 • продовження
 • 4. Аналіз стану заходів з цивільного захисту має проводитися в атмосфері співпраці. Під час обговорення слід спонукати до того, аби недоліки, позитивні зрушення в роботі та шляхи подолання проблем висловлювалися самими учасниками навчального процесу. Давати готові рецепти і висувати безапеляційні вимоги та судження є неприпустимим.
 • 5. Майстер повинен розуміти, що його роль у житті підприємства не вичерпується з завершенням навчання. Увага до розвитку стану цивільного захисту на виробництві, систематичні відвідування, готовність до співпраці та допомоги дають позитивний результат.
 • 6. Майстер повинен постійно підвищувати рівень професійної компетентності та збагачувати досвід.
 • У будь-який час слід бути готовим до виникнення питань проблемного характеру та розв’язання несподіваних ситуацій.
 • partaljan@rambler.ru
 • Описаний алгоритм дій дозволяє досягти таких результатів:
 • 1. Тісна співпраця з керівництвом підприємства допомагає зруйнувати стереотип упередженого ставлення до діяльності, пов’язаної зі сферою ЦЗ.
 • 2. Часті відвідування підприємства та уважне ставлення допомагають 1вивчити його реальний соціально-економічний та технічний стан і спільно з керівництвом спланувати; 2розробити практичні заходи, що будуть не лише пристосованими до конкретних умов, а й дадуть максимальний економічний ефект. Як наслідок, керівництво підприємства саме проявляє ініціативу, пропонує співпрацю.
 • 3. Компетентні, тактовні, розумні консультації поступово спрямовують керівництво та працівників на те, що заходи з ЦЗ є реально здійснюваними та корисними.
 • partaljan@rambler.ru
 • Друге питання:
 • Методика підготовки та проведення комплексних об’єктових навчань
 • (Наказ МНС 14.10.2010 № 317).
 • partaljan@rambler.ru
 • Призначення, мета та роль комплексного навчання ЦО
 • Комплексні об’єктові навчання (КОН) - є завершальним етапом підготовки підприємств, установ і організацій (ОГД) з вирішення завдань цивільної оборони.
 • Вони плануються, організуються та проводяться на підставі та відповідно до:
 • Положення про Цивільну оборону України (постанова КМУ від 10.05.94 р. № 299. );
 • Рекомендацій щодо організації і проведення комплексних навчань з цивільної оборони на об’єктах господарської діяльності затверджених наказом МНС від 14.10.98. № 317;
 • Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС техногенного та природного характеру затверджених наказом МНС України від 23.04.01. № 97
 • partaljan@rambler.ru
 • Призначення, мета та роль комплексного навчання ЦО
 • Комплексні об’єктові навчання проводяться з метою:
 • досягнення злагодженості в роботі керівного складу формувань, робітників, службовців та об’єкта в цілому при 1виконанні заходів по запобіганню і реагуванню на НС, 2відновленню життєдіяльності об’єкта та 3ведення заходів ЦЗ;
 • всебічної і якісної підготовки об’єктів до вирішення завдань ЦО в умовах надзвичайних ситуацій;
 • підвищення готовності 1органів управління, 2формувань, 3робітників, службовців, які не входять до складу формувань до участі у вирішенні складних та багатогранних завдань ЦО;
 • перевірки реальності планів ЦО об’єктів, їх уточнення і приведення у відповідність з сучасними вимогами та конкретними умовами;
 • визначення рівня готовності об’єктів до виконання завдань ЦО в умовах складної обстановки.
 • partaljan@rambler.ru
 • Призначення, мета та роль комплексного навчання ЦО
 • Відповідно до мети, ставляться наступні основні завдання:
 • (за категоріями тих хто навчається)
 • А) Керівний склад ОУ:
 • вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку;
 • розробка обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень;
 • своєчасне доведення завдань до виконавців та здійснення контролю;
 • вивчення порядку проведення РІНР, підвищення ефективності застосування формувань і техніки, перевірка нових теоретичних поглядів і положень щодо організації дій сил при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф.
 • partaljan@rambler.ru
 • Призначення, мета та роль комплексного навчання ЦО
 • Б) Командно-начальницький та особовий склад НФ:
 • перевірка реальності планів приведення до готовності до дій НФ;
 • залагодження формувань для виконання завдань за призначенням, а також проведення РІНР у зонах НС при взаємодії з іншими силами;
 • вдосконалення структури формувань, освоєння принципів застосування техніки та використання приладів при ліквідації НС.
 • В) Працівники підприємств, установ і організацій:
 • відпрацювання за обсягом та змістом Програми навчання працівників щодо поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях.
 • тренування в діях за сигналами, повідомленнями (інформаціями про надзвичайні ситуації), участь у 1проведенні комплексу робіт по зменшенню їх наслідків та 2евакуаційних, 3протипожежних і 4медико-санітарних заходів
 • partaljan@rambler.ru
 • Комплексні об’єктові навчання за своїм призначенням діляться на:
 • планові,
 • показові
 • дослідні.
 • Планові навчання проводяться з метою визначення ступеню готовності об’єкту та рівня підготовки з ЦО керівного та командно-начальницького складу, органів управління, особистого складу формувань та інших працюючих, а також з метою перевірки методичної майстерності начальника і штабу ЦО в організації і проведенні комплексного навчання.
 • Воно завершує цикл з підготовки з ЦО усіх категорій, які навчаються та об’єкту в цілому і є показником його готовності до виконання завдань ЦО.
 • partaljan@rambler.ru
 • Комплексні об’єктові навчання за своїм призначенням діляться на:
 • планові,
 • показові
 • дослідні.
 • Показові навчання проводяться для керівного та КНС ЦЗ з метою вироблення єдності поглядів на 1організацію і методику їх проведення, 2показання найбільш ефективних методів організації управління, оповіщення та зв’язку, 3здійснення взаємодії.
 • Перед показовим навчанням проводяться тренування з керівним і КНС, штабами, службами та формуваннями ЦЗ.
 • Показові навчання проводяться з початком нового навчального року в період підбиття підсумків і постановки завдань.
 • Крім звичайних документів розробляються необхідні додатки: основні заходи керівника щодо показу епізодів навчання, місця показу, маршрути переміщення до них.
 • У ході показового навчання рекомендується робити перерви для проведення розбору відпрацьованих питань, і переїзду учасників на нове місце показу.
 • partaljan@rambler.ru
 • Комплексні об’єктові навчання за своїм призначенням діляться на:
 • планові,
 • показові
 • дослідні.
 • Дослідні навчання проводяться з метою:
 • перевірки організаційно-штатних структур ЦО.
 • визначення можливостей техніки ОГД, яка використовується для проведення АР та ІНР;
 • визначення доцільних способів застосування формувань і техніки.
 • пошук шляхів скорочення строків оповіщення та збору КС і ОУ при НС, а також за планами ЦО.
 • вивчення можливостей підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності в умовах НС.
 • На навчання залучається 1КС, 2необхідні структурні підрозділи та 3частина НФ для відпрацювання конкретних практичних дій.
 • partaljan@rambler.ru
 • Деякі зауваження
 • Навчання проводяться на навчально-матеріальній базі, що включає 1територію об’єкта з виробничими будівлями, спорудами, різного роду комунікаціями, а також 2створеними навчальними місцями.
 • Окремі питання, якщо об’єкт має свій житловий сектор, відпрацьовуються з залученням житлово-експлуатаційних органів та населення, яке мешкає на відповідній території.
 • До плану проведення навчань, поруч з навчальними питаннями, повинні включатися заходи, що сприяють вдосконаленню навчально-матеріальної бази об’єкта з ЦО, та конкретні роботи з моделювання та вивчення надійності роботи об’єкта у надзвичайних ситуаціях.
 • На комплексних навчаннях кожен учасник виконує свої обов’язки, які йому визначені, згідно з планом дій органів управління і сил у НС, залежно від конкретної обстановки, за планом проведення КОН.
 • partaljan@rambler.ru
 • Деякі зауваження
 • Ступінь участі керівного і КНС неоднакова. Керівний склад органів управління бере участь у проведенні всіх заходів з навчання. КНС залучається, поруч з ОУ, для 1відпрацювання управлінських рішень та у складі НФ 2бере участь у практичних заходах з навчання.
 • На великих промислових об’єктах навчання проводяться по цехах, групах цехів, виробництвах під керівництвом їх начальників або спеціально призначених посадових осіб. При проведенні КОН на ОГД з невеликим складом, керівник, як правило, вчить підлеглих особисто.
 • При відпрацюванні питань з ліквідації аварій, які мають вплив на населення, призначається інформаційна група з доведення до мешканців порядку оповіщення та дій у разі загрози або виникнення на ОГД аварій.
 • При практичному відпрацюванні питань розосередження і евакуації за вказівками старшого начальника ЦО до навчання можуть залучатися евакооргани НП і районів, в яких передбачено розміщення робітників та службовців об’єкта та евакуйованих членів їх сімей.
 • partaljan@rambler.ru
 • Підготовка до комплексного навчання ЦО
 • Підготовка до навчання на ОГД здійснюється завчасно і, поруч з підготовкою у Центрі керівника навчання і командно-начальницького складу формувань, включає:
 • розробку документів з організації та проведення навчання;
 • підготовку тих, хто навчаються;
 • підготовку районів практичних заходів;
 • підготовку імітації на навчанні.
 • partaljan@rambler.ru
 • Структурна схема організації і проведення навчань
 • Керівний склад органів управління
 • Підготовка за 21-годинною програмою на курсах цивільної оборони
 • Командно-начальницький та особовий склад формувань
 • Підготовка за 21-годинною програмою на курсах цивільної оборони
 • Працівники підприємств, установ, організацій
 • 1
 • 2
 • 3
 • Підготовчий період до навчання (затри місяці до проведення навчання)
 • Підготовка керівників занять, що навчають працівників ОГД на курсах ЦО за 14-годинною програмою навчання
 • Проведення занять з особовим складом формувань за тематикою загальної підготовки програми з ЦО
 • Організація роботи групи управління з навчання, розробка замислу навчання та затвердження його у керівника навчання, відпрацювання встановлених плануючих документів з навчання, подача заяви до курсів ЦО про призначення посередника при ОГД на період КОН
 • Підготовка планів проведення тактико-спеціальних занять, погодження їх з групою управління навчанням та затвердження у відповідних начальників ЦО
 • Навчання по групах за 12-годинною програмою підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
 • Рекогносцировка та підготовка місць практичного відпрацювання навчальних питань
 • Інструктивні заняття з посередницьким та командно-начальницьким складом
 • Цільовий інструктаж з вивчення заходів безпеки при проведенні навчання
 • У період проведення навчання
 • Відпрацювання загальних питань за режимом функціонування ОГД з навчання, приведення в готовність чергових сил та засобів об'єкта
 • Організація роботи щодо створення умов для прийняття управлінських рішень з навчання
 • Відпрацювання питань, згідно з планами приведення формувань у готовність до виконання завдань за призначенням
 • Відпрацювання питань щодо отримання інформації про стан обстановки з навчання
 • partaljan@rambler.ru
 • Структурна схема організації і проведення навчань
 • Керівний склад органів управління
 • Підготовка за 21-годинною програмою на курсах цивільної оборони
 • Командно-начальницький та особовий склад формувань
 • Підготовка за 21-годинною програмою на курсах цивільної оборони
 • Працівники підприємств, установ, організацій
 • 1
 • 2
 • 3
 • Відпрацювання комплексу заходів щодо сталості функціонування об'єкта в умовах надзвичайних ситуацій
 • Організація заходів, згідно з планом дій органів управління та сил, у разі надзвичайної ситуації та виробленого рішення керівника з нарощування обстановки
 • Введення в дію планів тактико-спеціальних занять та відпрацювання навчальних питань, згідно з їх тематикою
 • Координація роботи на навчальних місцях
 • Отримання завдань та організація їх виконання
 • Робота спеціальних інформаційних груп з населенням
 • Організація взаємодії та забезпечення заходів при виконанні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
 • Придбання навичок з використання засобів захисту та дій по збереженні життя і здоров'я в умовах надзвичайних ситуацій
 • Підготовка матеріалів розбору, ознайомлення з ними керівника тренування
 • Частковий розбір
 • Частковий розбір
 • Підбиття підсумків комплексного об'єктового навчання
 • продовження
 • partaljan@rambler.ru
 • Підготовка до комплексного навчання ЦО
 • Для проведення навчання розробляються:
 • календарний план підготовки комплексного навчання з ЦО;
 • наказ НЦО про проведення КОН
 • схема організації керівництва та посередницького апарату;
 • план проведення комплексного навчання з цивільної оборони;
 • план імітації на комплексному навчанні з цивільної оборони;
 • особисті плани заступників (помічників) керівника навчання, посередницького апарату.
 • partaljan@rambler.ru
 • НАКАЗ начальника цивільної оборони про проведення КОН
 • Наказ складається із 1констатуючої і 2розпорядчої частини.
 • У констатуючій частині відображаються:
 • строки і характер запланованого навчання;
 • тема навчання;
 • завдання для різних груп учасників;
 • місце проведення.
 • У розпорядчій частині вказуються:
 • керівник навчання, його заступники, група управління і посередники з кожної групи навчання;
 • склад учасників навчання; організація управління і звязку; порядок підготовки до навчання: КС об'єкта, КНС і о/с формувань, робітників і службовців, які не входять до формувань;
 • підготовка і використання в ході навчання майна і матеріалів;
 • partaljan@rambler.ru
 • НАКАЗ начальника цивільної оборони про проведення КОН
 • порядок, обсяг і строки підготовки району навчання (виробничих та інших приміщень, захисних споруд, навчально-матеріальної бази, заміської зони, учасників імітації та ін.), сили та засоби, що виділяються для цього, відповідальні виконавці;
 • заходи щодо збереження власності громадян в районі навчання;
 • заходи із забезпечення безпеки, особливо при роботі з технікою, вибухонебезпечними, хімічними і горючими речовинами;
 • норми витрачання моторесурсів, ПММ, імітаційних засобів;
 • заходи зі збереження державної і службової таємниці;
 • строк готовності до навчання (тренування).
 • Начальник цивільної оборони ______ (Підпис), (Ініціали, прізвище)
 • продовження
 • partaljan@rambler.ru
 • Загальні заходи безпеки на КОН
 • На навчанні забороняється:
 • … перелік загальних заходів безпеки
 • З метою забезпечення заходів безпеки необхідно:
 • 1. При відпрацюванні питань підвищення стійкості роботи об'єкта:
 • … перелік заходів
 • 2. При проведенні рятувальних робіт:
 • … перелік заходів
 • 3. При гасінні пожеж:
 • … перелік заходів
 • 4. При діях вночі та в інших умовах обмеженої видимості (дощ, туман, снігопад і т.ін.):
 • … перелік заходів
 • 5. При діях взимку (в холодних умовах):
 • … перелік заходів
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • ЗВІТ
 • про організацію проведення комплексного навчання
 • за темою: __________________________________
 • Тривалість комплексного навчання ____.
 • Керівник комплексного навчання ____
 • На комплексні навчання залучались органи управління
 • ЦО ________ чол. ___
 • Формувань ЦО _______________ чол. ____
 • Інші підрозділи _______________ чол. ___
 • Робітники, службовці, працівники сільського господарства _____ чол.
 • 1. Повнота і якість відпрацювання плануючих документів з комплексного навчання, доцільність та реальність задуму навчання.
 • partaljan@rambler.ru
 • Продовження звіту:
 • 2. Оцінка дій органів управління.
 • Організація збирання, узагальнення даних і оцінки обстановки, проведення правильних розрахунків, підготовка пропозицій щодо рішення та відповідність завдань, задуму і обстановці.
 • Розробка документів на проведення відповідних заходів з ЦО.
 • Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних робіт, контроль за діями посадових осіб щодо оперативного залучення сил і засобів для локалізації аварії.
 • Підготовка до роботи ПУ, розгортання на них роботи робочими розрахунками. Розгортання системи зв'язку та оповіщення і забезпечення її безперервної роботи.
 • 3. Відповідність створюваної обстановки характеру виробництва, витримка ввідних даних. Зміст ввідних щодо нарощування обстановки.
 • 4. Оцінка дій формувань, що навчаються.
 • Правильність прийнятих командирами НФ рішень. Своєчасність висунення до об'єкту проведення рятувальних робіт.
 • Результати практичних дій формувань.
 • partaljan@rambler.ru
 • Продовження звіту:
 • 5. Відпрацювання сигналів оповіщення ЦО і дії тих, хто навчається за ними.
 • 6. Перелік робіт, виконаних в інтересах об'єктів господарської діяльності в період підготовки та проведення комплексних навчань з цивільної оборони.
 • 7. Перелік робіт по вдосконаленні навчально-матеріальної бази об'єкта господарської діяльності при проведенні комплексних навчань з цивільної оборони з залученням до роботи формувань, монтажних і спеціалізованих підрозділів (служб).
 • 8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи об'єкта господарської діяльності при можливому впливі аварій і стихійних лих на інженерно-технічний комплекс об'єкта з метою проведення надалі організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів.
 • Керівник комплексного навчання (Підпис, ініціали, прізвище)
 • Посередник при ОГД (Підпис, ініціали, прізвище)
 • partaljan@rambler.ru
 • Деякі зауваження
 • Для підготовки комплексного навчання видається наказ, який доводиться до виконавців не пізніш ніж за два місяці до його початку.
 • Підготовка навчання здійснюється згідно з календарним планом, який розробляється за три місяці до проведення навчання і визначає основні заходи з підготовки до навчання, чергу і строки їх виконання та осіб, які відповідають за виконання. Він включає 1перелік організаційних питань, 2порядок розробки документів, 3підготовку керівництва, посередників, 4організацію проведення занять з особовим складом формувань і працівниками об’єктів господарської діяльності. Затверджується керівником навчання і доводиться до виконавців.
 • Навчання проводяться згідно плану проведення, який є основним навчально-методичним документом, який визначає хід навчання і послідовність відпрацювання навчальних питань по етапам. План розробляється штабом керівництва і затверджується керівником навчання не пізніше, ніж за місяць до його початку.
 • partaljan@rambler.ru
 • Деякі зауваження
 • У ході навчання відпрацьовуються:
 • на територіях, які схильні до виникнення НС природного характеру – питання відпрацювання комплексу заходів зі зниження наслідків явищ, захисту обладнання і споруд об’єктів, власного майна мешканців, організації та проведення екстреної евакуації та первинного життєзабезпечення людей;
 • на територіях можливого впливу радіаційних аварій – питання щодо ведення розвідки та дозиметричного контролю, введення режимів радіаційного захисту, проведення йодної профілактики і евакуації населення, дезактивації місцевості, споруд, техніки, санітарної обробки;
 • на хімічно небезпечних об’єктах – питання щодо захисту від НХР виробничого персоналу та населення прилеглих житлових кварталів, ліквідації наслідків хімічного зараження.
 • partaljan@rambler.ru
 • У ході навчання відпрацьовуються:
 • Загальні заходи, незалежно від специфіки об’єкта:
 • 1. Питання інформаційного забезпечення виробничого персоналу та населення, яке мешкає в зоні відповідальності ОГД.
 • 2. Порядок застосування плану дій органів управління та сил у разі НС об’єкта.
 • 3. Приведення у готовність до роботи систем управління об’єктом у НС (пунктів управління, засобів зв’язку і оповіщення та чергових і диспетчерських служб).
 • 4. Відпрацювання порядку видачі пристроїв контролю, ЗІЗ та приведення у готовність до використання ЗСЦЗ.
 • 5. Організація РХ спостереження, дозиметричного контролю.
 • 6. Забезпечення виконання АР та ІНР.
 • 7. Питання з оновлення роботи об’єктів за наслідками НС та створення необхідних запасів матеріалів і устаткування.
 • 8. Організація досліджень на комплексному навчанні.
 • partaljan@rambler.ru
 • У ході навчання відпрацьовуються:
 • Додатково:
 • 1. При відпрацюванні питань підвищення сталості роботи об’єкта:
 • Обладнуються захисними пристроями, конструкціями енергетичні установки, цінне обладнання та прилади.
  • Встановлюються ємності аварійного зливу та обваловуються ємності з небезпечними речовинами.
  • Перевіряється готовність автономних електростанцій.
  • Вживаються заходи по захисту джерел водозабезпечення.
  • Підготовляються засоби для проведення ДДД.
  • Вживаються заходи щодо безаварійної зупинки виробництва або при раптовому відключенні електропостачання переведення агрегатів з одного виду палива на інший – резервний.
  • Розробляються пристрої для використання машин і техніки у РІНР, а також робіт, що пов’язані з проведенням ДДД.
  • Перевіряються засоби недопущення пожеж.
  • Територія очищається від паливних матеріалів, сміття.
 • Зовнішні приміщення обробляються вогнезахисним розчином.
 • partaljan@rambler.ru
 • У ході навчання відпрацьовуються:
 • Додатково:
 • 2. При відпрацюванні практичних заходів з евакуації:
 • Обладнуються місця роботи евакуаційних органів об’єкта.
  • Уточнюються списки евакуйованих.
  • Перевіряється наявність транспортних засобів і їх готовність.
  • Уточнюються маршрути піших колон, місця відпочинку.
 • 3. У ході тренувань з проведення рятувальних робіт:
  • Розшук людей в зруйнованих будівлях і в захисних спорудах.
  • Розкриття споруд та подача до них повітря.
  • Витягання людей з-під завалів.
  • Рятування людей з верхніх поверхів.
  • Виведення людей з загазованих та задимлених приміщень.
  • Надання ПМД постраждалим і їх евакуація із небезпечної зони.
  • Локалізація та гасіння пожеж.
  • Виведення населення з районів радіаційного забруднення та обладнання пунктів санітарної обробки.
 • ДДД території, споруд, техніки та іншого майна.
 • partaljan@rambler.ru
 • Підбиття підсумків комплексного об’єктового навчання.
 • 1. Аналіз підготовки і ходу навчання, визначення ступені досягнення навчальних цілей та якості відпрацювання навчальних питань.
 • Розбір проводиться спочатку з керівним та командно-начальницьким складом, а потім з усіма учасниками навчання.
 • Аналіз організації та ходу навчання повинен бути основою для подальшого удосконалення ЦЗ об’єкту, а також мати навчально-виховне значення.
 • 2. Оцінка дій керівного складу, штабу, формувань та інших учасників.
 • Для оцінки необхідно користуватись додатком №10 Рекомендації…
 • 3. Постановка завдань з усуненню недоліків виявлених під час проведення комплексного навчання ЦО.
 • По підсумкам навчання у місячний термін уповноваженому органу з питань НС та ЦЗН по підпорядкованості направляється звіт згідно додатку № 11 Рекомендації…
 • Термін зберігання звітів – 3 роки
 • partaljan@rambler.ru
 • ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАННЯ З НФ ЦО НА ОБЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • partaljan@rambler.ru
 • Тактико-спеціальне навчання з НФ на обєкті
 • Навчання організуються і проводяться з метою:
 • вдосконалення практичних навиків керівного і командно-начальницького складу в управлінні формуваннями при організації і проведенні РІНР та інших заходів по захисту населення;
 • підготовка формувань як для самостійного виконання завдань ЦО, так і у взаємодії з іншими формуваннями і військовими підрозділами, що приймають участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС);
 • перевірки готовності формувань до дій при ліквідації наслідків НС;
 • виробки у особового складу формувань високих морально-психологічних якостей.
 • partaljan@rambler.ru
 • Тактико-спеціальне навчання з НФ на обєкті
 • По своєму призначенню навчання підрозділяються на 1планові, 2перевірочні, 3показні і 4дослідні.
 • Керівником навчання з формуваннями загального призначення призначається 1керівник об’єкту, 2начальник штабу ЦО або 3командир формування, а з спеціальними - відповідний 1начальник служби ЦО, якому безпосередньо підпорядковано формування, або 2командир цього формування.
 • Для підготовки і проведення навчання створюється штаб керівництва і призначаються заступники (помічники) керівника навчання, які виконують також обов’язки посередників.
 • Чисельний склад штабу керівництва (групи управління) в кожному конкретному випадку визначається, виходячи із навчальних цілей, масштабів навчання, а також складу формувань, які залучаються.
 • Керівник навчання несе особисту відповідальність за підготовку і проведення навчання.
 • partaljan@rambler.ru
 • Тактико-спеціальне навчання з НФ на обєкті
 • Підготовка навчання починається не пізніше, ніж за 2 місяці до його проведення, при цьому розробляються такі документи:
 • 1. Наказ начальника ЦО „Про підготовку та проведення тактико-спеціального навчання ЦО”.
 • 2. Календарний план підготовки ТСН.
 • 3. План проведення ТСН.
 • 4. Список керівного та КНС, що залучаються на ТСН.
 • 5. План рекогносцировки району (місця) проведення ТСН.
 • 6. План матеріально-технічного забезпечення ТСН.
 • 7. Особисті плани посередників при групі управління ТСН.
 • 8. Наказ начальника ЦО „Про проведення РІНР”.
 • 9. Інструкція з заходів безпеки на ТСН.
 • partaljan@rambler.ru
 • Тактико-спеціальне навчання з НФ на обєкті
 • Навчання починаються з приведення формувань у готовність.
 • Командир формування проводить оповіщення і збір особового складу.
 • Після цього особовий склад отримує табельне майно, екіпірується і шикується для перевірки.
 • Після перевірки висувається із району збору до місць виконання робіт по ліквідації наслідків умовної НС.
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • partaljan@rambler.ru
 • Трете питання:
 • Практичне відпрацювання документів з організації та проведення навчань
 • partaljan@rambler.ru
 • Практичне відпрацювання розділів плану ЦО
 • Завдання для І підгрупи.
 • Дати коротку характеристику вашого об’єкту.
 • Особливості, що впливають на організацію та ведення ЦО на вашому об’єкті.
 • Завдання для ІІ підгрупи.
 • Відпрацювати елемент рішення на організацію та ведення ЦО на об’єкті: визначити об’єм чи порядок виконання заходів ЦО по захисту робітників і службовців від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного та екологічного характеру.
 • Завдання для ІІІ підгрупи.
 • Вивчити структуру “Календарного плану виконання основних заходів ЦО при загрозі та виникнення НС”, та бути готовим доповісти порядок виконання основних заходів Календарного плану згідно до вашого об’єкту.
 • partaljan@rambler.ru
 • Дякую за увагу!

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка