“Математика від народження і до ∞…” (частина 1)
Скачати 22,19 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір22,19 Kb.

“Математика від народження і до ∞…” (частина 1)

 • “Вихователь повинен змусити дитину пройти через ті самі етапи, що і його предки, швидше, але не руйнуючи етапи. Ось чому історія науки має бути нашим головним провідником.”
 • А. Пуанкаре

Що таке математика?

 • У стародавній Греції (V ст. до н. е.) , де народилась математика як наука (µἀὐἠµἀ - “наука” , “знання”, “вчення”), розрізняли 4 “µἀὐἠµἀ (матема)”:
 • вчення про число (арифметика);
 • вчення про фігури (геометрія);
 • вчення про пропорції в природі і мистецтві (гармонія);
 • вчення про форми світу
 • (астрономія).

Структура математики

 • МАТЕМАТИКА
 • Арифметика
 • Алгебра
 • Математичний
 • аналіз
 • Стохастика
 • Геометрія
 • Інші

АРИФМЕТИКА

 • Теоретична
 • арифметика
 • Теорія
 • чисел
 • елементарна
 • алгебраїчна
 • геометрична
 • аналітична
 • Алгебра
 • Елементарна
 • алгебра
 • Вища
 • алгебра
 • Сучасна
 • алгебра
 • Математичний аналіз
 • Диференціальне та
 • інтегральне
 • числення
 • Диференціальні
 • рівняння
 • Теорія
 • функцій
 • Теорія
 • рядів
 • Стохастика
 • Теорія
 • ймовірностей
 • Комбінаторика
 • Математична
 • статистика
 • Геометрія
 • Елементарна
 • геометрія
 • Неевклідові
 • геометрії
 • Диференціальна
 • геометрія
 • Нарисна
 • геометрія
 • Проективна
 • геометрія
 • Аналітична
 • геометрія
 • Математика
 • в системі інших
 • наук
 • Математика
 • Суспільні
 • науки
 • Філософія
 • Логіка
 • Соціологія
 • Філологія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • ……………..
 • Природничі
 • технічні науки
 • Фізика
 • Хімія
 • Біологія
 • Астрономія
 • Географія
 • Фізіологія
 • Медицина
 • Техніка
 • Архітектура
 • …….
 • Економічні
 • науки
 • Економіка
 • Банківська справа
 • Основні
 • періоди
 • розвитку
 • математики
 • (класифікація
 • Колмогорова)
 • Період
 • зародження
 • математики
 • (до VI тис. до
 • н. е)
 • Період
 • створення
 • елементарної
 • математики
 • ( VI тис. до н.е. –
 • XVII ст. н.е.)
 • Період
 • створення
 • математики
 • змінних величин
 • (XVII – сер.XIX
 • ст.)
 • Період
 • сучасної
 • математики
 • Європа
 • XVII- XIX ст.
 • Західна
 • Європа
 • XIII-XVIIст.
 • Китай, Індія,
 • Араби
 • VI-XIII ст.
 • Давній Рим
 • V-VI ст.
 • 2-га
 • Олександрійська
 • школа
 • I ст. до н.е- V ст.
 • 1-ша
 • Олександрійська
 • школа
 • III-I ст. до н.е.
 • Фалес,
 • Піфагор
 • VI-III ст.до н.е.
 • Др. Єгипет,
 • Вавилон,
 • Індія, Китай
 • до VI тис. до н. е
 • Класифікація
 • Перші уявлення про числа
 • та форми відносяться
 • до епохи стародавнього
 • кам’яного віку - палеоліту
 • ПЕРЕДІСТОРІЯ
 • МАТЕМАТИКИ
 • Математика
 • давнього Єгипту,
 • Вавилону, Китаю
 • та Індії
 • В рабовласницьких державах
 • математичні знання належали
 • нечисленній групі людей. Знання
 • зберігались, але не розповсюджувались.
 • Джерелом знань про
 • Єгипетську математику є два
 • папіруси , що мають 84 та
 • 25 задач.
 • Імхопеп – перший
 • відомий нам математик
 • та архітектор
 • Математика давніх
 • греків
 • Школа Фалеса. Фалес(624-547 рр. до н.е) з Фінікії був торговцем. Жив на території Єгипту, Вавилону, на території сучасної Франції. В 585 р. передбачив сонячне затемнення .
 • Піфагор. (580 – 500рр. до н.е.) Народився на острові Самос, жив у Єгипті, прислуговував жрецям. В 530 р. організував релігійну школу. Піфагорійці прагнули знайти спільне в природі та суспільстві. Вони вивчали геометрію.
 • Перша Олександрійська школа
 • Евклід. Посаду завідуючого
 • олександрійської бібліотеки
 • мав перший математик
 • держави – Евклід, (365-300
 • рр. до н.е.). Він підвів
 • підсумок побудови
 • геометрії. На дві тисячі років
 • трактат “Начала” став
 • енциклопедією з
 • геометрії .
 • Архімед. Визначним
 • математиком давнього світу
 • став Архімед (287-212 рр.
 • до н.е.), що жив у Сіракузах
 • на Сицилії в сім’ї математиків.
 • В Олександрії він винайшов
 • архімедів гвинт, що
 • використовувався у
 • зрошувальних системах
 • Друга Олександрійська школа
 • Клавдій Птоломей.
 • Одне з найбільших творів
 • ІІ олександрійського періоду -
 • “Велике зібрання Птоломея”
 • (127-151 рр.н.е.) було відоме
 • під назвою “Альмаїст”. Пра-
 • цював він в Олександрії.
 • В “Планіметрії” Птоломея
 • розглядається стереографічна
 • проекція, а в його “Геометрії”
 • знаходження на Землі виз-
 • начається з допомогою
 • широти та довготи.
 • Діофант.
 • Діофант – ще один представ-
 • ник ІІ олександрійської школи.
 • Його основний твір – “Арифме-
 • тика” в 13 книгах. До наших
 • днів збереглося тільки 6 із них.
 • У Діофанта вперше
 • зустрічається систематичне
 • використання алгебраїчних
 • символів.
 • Арабські математики середньовіччя
 • Муххамед аль-Хорезмі.
 • Узбекський математик провінції Хорезм в 25 років
 • переїхав до Багдаду, де завідував бібліотекою та
 • займав посаду першого астролога.
 • Написав багато книг з математики та астрономії. В своїй
 • арифметиці він роз’яснив індійську систему запису
 • чисел.
 • Омар Хайам (1048-1123рр.)
 • Займався астрономією. Досліджував кубічні рівняння.
 • Розглянув 25 видів кубічних рівнянь(різноманітні співвід-
 • ношення коефіцієнтів, знаків), намагався довести п’ятий
 • постулат Евкліда. Провів реформу старого персидського
 • календаря. Написав книгу “Трактат про доведення алгеб-
 • ри і алму кабали”в якій міститься систематичне дослід-
 • ження рівнянь третього степеня.
 • Математика в Європі
 • Леонардо Фібоначчі. (1170-1228) Виходець з багатої родини,купець, побував в Сірії, Франції, країнах ісламу. Написав “Книгу абака” (абака – арифметика), яка складалась з 15 розділів. В книзі була суміш з трьох нумерацій – грецької, римської та арабської.
 • Микола Орезм (1323-1382) – нормандський єпископ.
 • Викладав в Паризькому університеті. Написав трактат про
 • пропорції “Алгоритм в пропорціях”(ввів степінь з
 • раціональним показником), філософську працю
 • “Про конфігурацію якості” (в якій розглядав парадокси).
 • Лука Паччолі (1445-1514)
 • Виходець з торгівців став
 • монахом; викладав матема-
 • тику в різних університетах.
 • Основним твір - “ Сума
 • по арифметичним та геомет-
 • ричним зв’язкам та пропор-
 • ціям” ( слугував основним
 • підручником математики).
 • Михайло Штифель (1488-
 • 1567) Закінчив богословський
 • факультет. Його напрямок –
 • пророкування з допомогою
 • математики. Пророкував 19
 • жовтня 1533 року кінець Світу.
 • Після того, як цього не сталося,
 • залишив релігію і став займа-
 • тись математикою. В 1544 році
 • опублікував книгу “Повна
 • арифметика”. Вперше в Європі
 • тут були описані дії з від’ємними
 • числами.
 • Основним досягненням математики XVII століття стало створення
 • аналітичної геометрії завдяки П’єру Ферма та Рене Декарту
 • П’єр Ферма (1601-1665) Син торгівця шкірою, отримав
 • юридичну освіту, працював адвокатом, радником в парла-
 • менті міста Тулузи. Весь вільний час займався математи-
 • кою. Був суперником французькому вченому Рене Декарту
 • у створенні аналітичної геометрії, спільних методів розв’язків задач на максимум та мінімум
 • Рене Декарт (1596-1650) Народився у французькому місті
 • Лае. Навчаючись у школі-інтернаті, дуже цікавився матема-
 • тикою. Закінчивши школу, три роки навчався в університеті,
 • набув спеціальності юриста. Вчення Декарта (картезіанство)
 • переслідувала церква, тому вінзмушений був жити за межа-
 • ми батьківщини, і помер у Швеції. Через 16 років французь-
 • кий уряд, який мало піклувався про Декарта за його життя,
 • почав вимагати повернення його останків на батьківщину,
 • їх перевезли в Париж і з почестями поховали в церкві
 • Св. Женев’єви – сучасному Пантеоні.
 • Блез Паскаль (1623-1662) французький математик та фізик
 • був сином кореспондента Мерсенна, швидко розвивався під
 • наглядом свого батька і уже в 16 років відкрив “теорему Пас-
 • каля” про шестикутник, вписаний в канонічний перетин. Через
 • кілька років винайшов лічильну машину. Його трактат про
 • “арифметичний трикутник”, утворений біноміальними коефі-
 • цієнтами, що використовувався в теорії ймовірностей, з’явився
 • посмертно, в 1664 р. Паскаль та Ферма стали основоположни-
 • ками теорії ймовірностей
 • Ісаак Ньютон (1642-1727) син землевласника в Лінкольнширі,
 • в 1665 р. закнчив Кембріджський університет, отримав ступінь
 • бакалавра, в 1668 р.- магістра. Основні публікації: 1966 р. –
 • “Міркування про квадратутру кривих”, 1670 – “Метод флюксій
 • та нескінчених рядів в додаток до геометрії кривих”. Ньютон
 • мав надзвичайний авторитет в першу чергу на підставі
 • його “Математичних принципів натуральної філософії” (1687) –
 • величезному томі, що містив аксіоматичну побудову механіки
 • та закон тяжіння, математичне виведення емпіричних законів
 • Кеплера про рух планет, основи теоріїї руху Місяця та ін.
 • Леонард Ейлер (1707-1783 рр.)
 • Народився в Швейцарії. Жив в Базеті.
 • Був учнем Іоганна Бернуллі. В 1725 р. син
 • Бернуллі Микола поїхав в Петербург і
 • Взяв зсобою Ейлера. З 1725 по 1741 р.
 • Ейлер працював в Петербурзькій Академії
 • Наук, 1741-1766 – в Берілнській , з 1766
 • По 1783 р. – в Петербурзі. Написав всього
 • 886 книг та статтей.Ейлер продовжив ро-
 • Боту Ферма і довів ряд тверджень: малу
 • Теорему Ферма, велику теорему Ферма
 • Для показників 3 і 4. Він сформулював
 • Проблеми, які визначили горизонти
 • Теорії чисел на десятиліття.
 • Готфрід Вільгельм Лейбніц
 • (1646-1716) народився в Лейпцигі, а
 • більшу частину життя провів при ган-
 • новерзькому дворі, на службі у герцогів.
 • В 15 років вступив в Лейпцигзький університет, в 1667р. написав доктор-ську дисертацію з філософії. Він цікавив-ся історією, теологією, лінгвістикою,
 • біологією, геологією, математикою, дипломатією та “мистецтвом винаходів”.
 • Одним з перших, після Паскаля, винайшов лічильну машину. Завдячуючи
 • його впливу стали використовувати
 • знак “=“ для рівностей та “•” для мно-
 • ження. Лейбніцу належать терміни
 • “функція” і “координати”.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка