Матеріали підготувалаСкачати 23.57 Kb.
Дата конвертації23.11.2018
Розмір23.57 Kb.

Матеріали підготувала

Матеріали підготувала

вчитель біології

Великосорочинської ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Демочко О.В.


ВИКОРИСТАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.


Cкільки б ти не жив,

все життя слід

учитися.

Сенека

Навчати

Навчати

майбутніх користувачів інформаційного суспільства масово та достатньо швидко


Як результат — зміна відносин учень — учитель, учень — учень, учень — навколишнє середовище, учень — джерела інформації.

Формувати інформаційну культуру учнів повинен кожен вчитель, а нелише вчитель інформатики

Учитель повинен вміти все те,

що потрібно учневі. Східна мудрість

Спосіб розширення індивідуальної активності учнів.

 • Спосіб розширення індивідуальної активності учнів.
 • Спосіб самоорганізації праці та самонавчання.
 • Включення фізичних потенціалів організму дитини, які направляються на активізацію процесу мислення.
 • Спосіб покращення уваги та розвиток різних видів пам’яті: зорової, слухової, образної, змістової і навіть рухової.
 • Джерело додаткової інформації з предмету, а використання візуальної інформації завжди має позитивний ефект.
 • Можливість особистісно-орієнтованого навчання.
 • Ще один інструмент дослідження.
 • Покращення темпу проведення уроку.

Комп’ютерні технології:

Використання Power Point презентацій

Новизна презентаційних матеріалів стає більш зрозумілою у сучасному мобільному житті людини.

 • актуалізація знань;
 • мотивація навчальної діяльності;
 • супроводження пояснення учителем нового матеріалу;
 • первинне закріплення знань;
 • узагальнення та систематизація знань;
 • додаткова інформація з теми;
 • захист учнівських проектів.

Метою презентації на уроці можуть бути:

Створення Power Point презентацій
 • Презентація – опорний конспект.
 • Текст повинен бути досить стиснутим, зрозумілим і простим для розуміння.
 • Підбір матеріалу повинен відповідати принципам науковості, доступності, наочності.
 • Матеріал, який потребує обов’язкового засвоєння, необхідно виділити яскравіше, оригінальніше.
 • Важливий матеріал необхідно надавати учням декілька разів у різній формі.

Будова хламідомонади

Виберіть частину клітини, щоб отримати про неї інформацію

Вічко
 • Червоного кольору.
 • Бере участь у сприйнятті світла.

Цитоплазма
 • Рідина, що заповнює клітину.
 • Забезпечує зв’язок між органелами.
 • В ній відбувається обмін речовин.

5

8

4

7

9

2

3

6

1

Джгутики
 • Забезпечують рух клітини.

Скоротливі вакуолі
 • Виводять зайву воду з клітини.
 • Регулюють тиск усередині клітини.

Ядерце
 • Тут зберігаються хромосоми, що відповідають за передачу спадкової інформації

Ядро
 • Бере участь в передачі спадкової інформації.
 • Регулює всі процеси в клітині.

Піреноїд
 • Тут утворюється крохмаль.

Клітинна стінка
 • Складається з целюлози.
 • Захищає.
 • Підтримує форму клітини.

Хлоропласт з хлорофілом
 • Зумовлює зелене забарвлення
 • Бере участь у фотосинтезі

Показати всі позначення

Нажміть клавішу «Enter», щоб розпочати роботу

1

6

54

2

Ниркова чашечкаНиркова миска

Мозкова речовина

Ниркові ворота

Ниркова пірамідка

Показати всі позначення

Показати всі підписані позначення

Будова нирки

3

Кіркова речовинаВиберіть частину органа, щоб отримати про нього інформацію.
 • Робить уроки цікавими, динамічними, доступнішими для розуміння.
 • Надає більше можливостей для участі у колективній та творчій роботі учнів.
 • Допомагає легше сприймати та засвоювати важкі запитання.
 • Допомагає учням перебороти комплекс боязні відповіді біля вчителя та стати впевненішими.
 • Створює в класі атмосферу відкритості та у кожного власні відношення до матеріалу, який вивчається.Використання мультимедійної

дошки

Робота з мультимедійною дошкою

 • Можливість робити позначки й записи поверх виведених на екран зображень.
 • Спільна робота над документами, таблицями або зображеннями.
 • Конференц-зв'язок.          
 • Зміна будь-яких документів або зображень на екрані, використання будь-яких позначок.
 • Збереження на комп'ютері в спеціальному файлі всіх позначок, які вчитель робить під час уроку.
 • Демонстрація роботи одного учня всім іншим учням класу демонстрація навчальних відеороликів.
 • Створення малюнків на інтерактивній дошці, схем і карт під час проведення уроку, які можна використати на наступних заняттях, що заощаджує час на уроці.

ВІДЕОФРАГМЕНТИ
 • Покращує кінцеві результати;
 • Допомагає підтримувати увагу досить тривалий час;
 • Забезпечує створення оптимального психологічного клімату;
 • Урізноманітнює види діяльності учнів.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Як чудово та артистично не розповідає вчитель,

але в пам’яті учня залишається:

лише 20% від почутого,

30% - того що бачать,

50% - того, що чують і бачать,

70% - того, що говорять,

90% - того, що говорять і роблять.

У ч и т е л ь

У ч е н ь

Співпраця


   • Підвищення

   • професійної

    майстерності.
  • Зацікавлення учнів

  • своїм предметом.
  • Посилення інтересу

  • до навчання.
  • Залучення учнів до

  • пошуку, дослідження.
  • Відчутність реальних

  • результатів своєї праці.
  • Задоволення від

  • інтелектуального

   розвитку.
  • Поглиблення змісту

  • навчального матеріалу.
  • Розвиток навичок

  • мислення високого рівня.
  • Свобода вибору.
  • Уміння працювати

  • в команді.
  • Підготовка до олімпіад,

  • конкурсів,

   науково-дослідницької

   діяльності.

Творча самореалізація.

Задоволення потреби в саморозвитку та самовдосконаленні.

Заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

Проектна діяльність – творча співпраця вчителя й учнів

ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРНІ

 • Забезпечують моделювання досліджуваних об'єктів;
 • Проводяться на реальних, сучасних установках і пристроях, які частіше всього відсутні в школах.
 • Різноманітного виду
 • Призначення: навчального, ілюстративного, експериментального, узагальнюючого
 • Складні процеси – зрозуміліші.

Використання інтерактивних моделей

Ковтання

Вдихання повітря

Газообмін у тканинах

Модель, що демонструє

процес трансляції в клітині

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ

 • Дистанційний курс «Шкільний курс з біології
 • (6-11 класи)» - засіб для самонавчання як

  гіпертекстовий електронний довідник.

 • Мультимедійний підручник «Біологія 7 клас»:
 • теоретичний матеріал, контрольні запитання,

  тестові завдання, ілюстративний матеріал,

  анімації, відео-фрагменти, звуковий супровід.

 • Мультимедійний підручник «Біологія 8 клас»:
 • теоретичний матеріал, наочні демонстрації,

  тестові завдання, анімації, звуковий супровід.

Навчальний посібник "Біологія. 10-й клас"

Посібник містить унікальний матеріал: 

 • 31 урок загальноосвітнього та поглибленого рівня
 • близько 600 тестових питань; 
 • більше 30 статей додаткового довідкового матеріалу, 650 словникових статей, 50 біографій вчених-біологів; 
 • більше 1000 ілюстрацій, анімацій та схем; 
 • відеозаписи лабораторних робіт та експериментів.
 • не відповідає програмі


Недоліки:

Аудіо-відео посібники


При використанні аудіо-відео зростає: 
 • швидкість сприйняття в 5 разів;
 • рівень запам'ятовування в 2,5 рази;
 • рівень успішності на 80-100%;
 • поліпшується пам'ять і увагу на 85-90%.

Біологія 7,8 класи

 • 60 конспектів усіх уроків до курсу «Біологія».
 • 54 медіа-презентації.
 • Детальна інструкція зі створення власних уроків за допомогою програми «Електронний конструктор уроку».
 • Комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку»:
  • зручне середовище для створення власних уроків та презентацій до них;
  • можливість безпосереднього та швидкого редагування будь-якої частини уроку, а також презентації до нього;
  • Інтегровані в програму готові конспекти уроків та презентації до них;
  • 115 прийомів роботи на уроці;
  • дидактичні та додаткові матеріали до кожного уроку;
  • 834 ілюстрації до курсу.

ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

 • Підтримує та доповнює існуючі друковані підручники з біології для 10–11-их класів;
 • може застосовуватися для самонавчання.
 • - не відповідає програмі;

  - у процесі використання цього засобу учень тільки спостерігає хід виконання лабораторних і практичних робіт, а проявити свою творчість не може.


Недоліки:

ПОШУКОВА РОБОТА У МЕРЕЖІ INTERNET

 • Позитивно впливає на розвиток дитини.
 • Відкриває для дітей новий світ.
 • Надає величезну кількість інформації.
 • Дозволяє знайомитися і спілкуватися.
 • Допомагає займатися творчістю.
 • Дає можливість приймати участь

 • цікавих дистанційних проектах.


Інтернет ресурси вчителю біології

Всеукраїнська Інтернет – олімпіада

Брали участь:

 • учні з 22 областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;
 • 452 команди;
 • загальна кількість учасників – 2712 школярів.  
 • Результат:

  дистанційний тур

 • команда «Екстрім 1» - 86 балів зі 100 можливих;
 • команда «Екстрім 2» - 93 бали (кращий результат в Україні);
 • обидві команди нагороджені дипломами І ступеня.
 • очний тур

 • команда «Екстрім 2» запрошена на Всеукраїнський форум Малої Академії наук України;
 • третє місце серед шести кращих команд України.

Алгоритм підготовки вчителя до проведення занять з використанням ІКТ

 • Ознайомлення із змістом шкільної програми і підручника;
 • Ознайомлення з матеріалами, що подаються через мультимедійні засоби навчання;
 • Відбір у конструктор уроку або в презентацію матеріалу, що є необхідним на певних етапах проведення уроку;
 • Проектування власних педагогічних дій відповідно до електронного варіанту уроку, для досягнення поставленої навчальної мети.

Той, хто припиняє вчитись є старим, незалежно чи в 20 чи в 80 років. Той, хто постійно вчиться, залишається молодим. Найчудовішою річчю в житті є вічна молодість думки.

Той, хто припиняє вчитись є старим, незалежно чи в 20 чи в 80 років. Той, хто постійно вчиться, залишається молодим. Найчудовішою річчю в житті є вічна молодість думки.

(Генрі Форд)
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка