Медсестринство в сімейній медицині Після вивчення дисципліни студенти повинні знати
Скачати 249,94 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір249,94 Kb.
Медсестринство в сімейній медицині
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці;

 • нормативні документи, які регламентують роботу відділення (амбулаторії) сімейної медицини, чинні накази МОЗ України;

 • етіологію, чинники ризику, класифікацію, клінічні ознаки, стандарти лабораторних та інструментальних обстежень, принципи лікування нозологічних форм, які найчастіше трапляються в загальній практиці в межах медсестринської компетенції;

 • вікові аспекти захворювань;

 • ознаки критичних станів та методику надання невідкладної долікарської медичної допомоги;

 • основи медичної етики та деонтології;

 • основи асептики та антисептики;

 • фармакологічну дію найпоширеніших медичних препаратів, методику введення та можливі ускладнення;

 • основні принципи диспансеризації, реабілітації та профілактики найпоширеніших у практиці сімейної медицини захворювань.


Студенти повинні вміти:

 • проводити медсестринське обстеження пацієнта при найпоширеніших у загальній практиці нозологіях;

 • установлювати медсестринський діагноз;

 • виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу;

 • надавати невідкладну долікарську медичну допомогу у випадку критичних станів;

 • володіти прийомами реанімації;

 • проводити профілактичну та протиепідемічну роботу на дільниці;

 • брати активну участь у проведенні диспансеризації та реабілітаційних заходів при найпоширеніших захворюваннях;

 • пропагувати медичні та санітарно-гігієнічні знання серед населення дільниці;

 • вести передбачену медичну і медсестринську документацію;

 • дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму, професійної безпеки в лікувально-профілактичних закладах.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • основні демографічні показники населення України;

 • основні принципи організації, роботу денного стаціонару, його структурних підрозділів;

 • основні функціональні обов’язки менеджера сімейної медицини;

 • законодавство України про охорону праці;

 • основи законодавства України з охорони здоров’я.


Теми лекційних занятьп/п

Теми

Кількість годин
7 семестр

1

Вступ. Сімейна медицина в Україні.

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці2

2

Профілактика — основа сімейної медицини

2

3

Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині

2

4

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2

5

Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини

2
Усього

10
8 семестр

1

Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

2

2

Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальна гіпертензія

2

3

Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

2

4

Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів травлення

2

5

Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини

2

6

Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної медицини.

Охорона праці в галузі1
Усього

11
Всього

21Теми практичних занятьп/п

Теми

Кількість годин
7 семестр

1

Вступ. Сімейна медицина в Україні.

Загальні принципи організації роботи сімейної медичної сестри на дільниці4

2

Профілактика — основа сімейної медицини

4

3

Профілактика — основа сімейної медицини

4

4

Профілактика — основа сімейної медицини

4

5

Особливості спостереження за дітьми раннього віку в сімейній медицині

4

6

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4
Усього

24
8 семестр

1

Діагностично-лікувальна робота на дільниці, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4

2

Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини

4

3

Протиепідемічна робота, участь сімейної медичної сестри в її проведенні

4

4

Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальна гіпертензія

4

5

Суглобовий синдром у практиці сімейної медицини

4

6

Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів травлення

4

7

Синдром гіперглікемії, гіпер- або гіпотиреозу в практиці сімейної медицини

4

8

Захворювання кровотворної системи в практиці сімейної медицини.

4

9

Охорона праці в галузі

Диференційований залік1

1
Усього

26
Всього

58


Самостійна робота


з/п

Тема

Кількість годин

1

Основні показники роботи на дільниці. Складання статистичного звіту

2

2

Егогенія, ятрогенія, причини виникнення, профілактика. Виготовлення санітарного бюлетня

2

3

Геродієта. Складання меню, залежно від віку пацієнта, стану здоров’я

2

4

Патронажний візит до дитини з групи ризику. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку

2

5

Дистрофії. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

6

Раціональне харчування студента. Складання меню, залежно від стану здоров’я, віку, статі

2

7

Деонтологічні аспекти спілкування з пацієнтами похилого віку. Виконання етапів медсестринського процесу

2

8

Особливості перебігу інфаркту міокарда у пацієнтів похилого віку. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів на поліклінічному етапі спостереження

2

9

Оперізуючий лишай. Відпрацювання практичних навичок

2

10

Хронічний тонзиліт. Виконання етапів медсестринського процесу, проведення заходів вторинної профілактики

2

11

Позаматкова вагітність. Відпрацювання практичних навичок

2

12

Гострий апендицит у дітей раннього віку. Проведення етапів медсестринського процесу

2

13

Кабінет функціональної діагностики. Відпрацювання практичних навичок

3

14

Краснуха і вагітність. Проведення бесіди з вагітними

1

15

Диспансеризація пацієнтів з інфекційною патологією. Заповнення медичної документації. Проведення реабілітаційних заходів

2

16

Епідемічний паротит. Проведення етапів медсестринського процесу

2

17

Гастроентероколіт у немовляти. Відпрацювання практичних навичок

2

18

Нейроциркуляторна дистонія. Відпрацювання практичних навичок. Проведення заходів вторинної профілактики

2

19

Геморагічні захворюваннях у дітей. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

20

Амбулаторний прийом з кардіологом. Відпрацювання практичних навичок

2

21

Суглобовий синдром при подагрі. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів

2

22

Ювенільний ревматоїдний артрит. Відпрацювання практичних навичок

2

23

Цироз печінки. Виконання етапів медсестринського процесу. Проведення реабілітаційних заходів

2

24

Цукровий діабет у дітей. Відпрацювання практичних навичок. Складання лікувальної дієти

2

25

Рак щитоподібної залози. Відпрацювання практичних навичок. Проведення заходів первинної профілактики

2

26

Лімфогранульоматоз. Проведення етапів медсестринського процесу. Відпрацювання практичних навичок

2

27

Фітотерапія при захворюваннях органів травлення. Виготовлення санітарного бюлетеня

2

28

Анемія у вагітних. Проведення етапів медсестринського процесу, заходів первинної профілактики

2
Усього

56


Перелік практичних навичок


 1. Виконання етапів медсестринського процесу при конкретному захворюванні.

 2. Здійснення антропометрії дитячого та дорослого населення, оцінювання фізичного розвитку за отриманими даними.

 3. Вимірювання температури тіла, графічне зображення її.

 4. Підрахунок частоти дихальних рухів.

 5. Визначення пульсу, графічне зображення його.

 6. Вимірювання артеріального тиску, реєстрація даних у температурному листку.

 7. Визначення добового діурезу.

 8. Визначення рівня глікемії за допомогою експрес-методів, електронного глюкометра.

 9. Проведення тесту на толерантність до глюкози.

 10. Визначення групи крові, резус-фактора, проведення проби на біологічну сумісність при переливанні крові.

 11. Підготовка пацієнта до взяття сечі на загальний аналіз, за методами Зимницького, Нечипоренка тощо.

 12. Виявлення глюкозурії експрес-методами.

 13. Підготовка пацієнта до взяття калу на приховану кров, копрологію, яйця гельмінтів.

 14. Підготовка пацієнта до взяття зскрібка з періанальних складок на ентеробіоз.

 15. Підготовка пацієнта до взяття мазків із носоглотки на вірусологічне дослідження.

 16. Підготовка пацієнта до взяття мазків із мигдаликів, слизової оболонки носа та кон’юнктиви на бактеріологічне дослідження, BL.

 17. Підготовка пацієнта до взяття харкотиння для бактеріологічного та загального клінічного дослідження.

 18. Проведення алергійних проб.

 19. Підготовка пацієнта до рентгенологічного, ендоскопічного та інших інструментальних обстежень.

 20. Проведення електрокардіографії.

 21. Проведення спірометрії.

 22. Здійснення штучної вентиляції легень та непрямий масаж серця.

 23. Катетеризація сечового міхура м’ягким катетером.

 24. Проведення оксигенотерапії.

 25. Промивання шлунка без зонда і зондовим методом.

 26. Постановка клізм (очисної, сифонної, послаблювальної, медикаментозної).

 27. Надання допомоги сімейному лікареві в організації та веденні домашнього стаціонару.

 28. Розведення антибіотиків.

 29. Виконання всіх видів маніпуляцій, передбачених за фахом “сестра медична”.

 30. Виконання найпростіших фізіотерапевтичних процедур (накладання зігрівальних компресів, гірчичників, банок, проведення інгаляції тощо).

 31. Здійснення диспансерного спостереження за пацієнтом при конкретному захворюванні.

 32. Визначення статистичних показників “ефективність диспансеризації”, “якість диспансеризації”.

 33. Проведення самостійного патронажу, візит до вагітної, немовляти, пацієнта похилого віку.

 34. Заповнення та ведення медичної та медсестринської документації.

 35. Планування та проведення імунізації дитячого, дорослого населення.

 36. Укомплектування наборів медикаментів, сумки сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

 37. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при:

  • непритомності;

  • анафілактичному шоку;

  • травматичному шоку;

  • судинному колапсі;

  • гіпертермічному синдромі;

  • фебрильних судомах;

  • стенозуючому ларинготрахеїті;

  • кровохарканні;

  • легеневій кровотечі;

  • шлунковій кровотечі;

  • кишковій кровотечі;

  • нападі бронхіальної астми;

  • астматичному статусі;

  • серцевій астмі;

  • інфаркті міокарда;

  • нападі стенокардії;

  • набряку легень;

  • еклампсії;

  • зупинці серця;

  • зупинці дихання;

  • гіпертонічній кризі;

  • гострому животі;

  • гіпо- і гіперглікемічній комах.

 38. Підготовка необхідних даних для написання статистичного звіту.

 39. Проведення протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях.

 40. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, протиепідемічного режиму під час взяття біологічного матеріалу, проведення інструментальних обстежень.

Перелік питань до диференційованого заліку та комплексного кваліфікаційного екзамену


 1. Сімейна медицина — нова галузь в системі охорони здоров’я України.

 2. Концепція сімейної медицини. Засади її впровадження в Україні.

 3. Досвід країн Західної Європи та Америки в галузі сімейної медицини.

 4. Переваги сімейного принципу надання медичної допомоги.

 5. Основні принципи та моделі функціонування сімейної медицини.

 6. Основні напрями діяльності сімейних медиків.

 7. Нормативні документи з сімейної медицини.

 8. Основні показники роботи на дільниці сімейної медицини.

 9. Домашні стаціонари, профілі, форми. Денний стаціонар.

 10. Патронажні візити.

 11. Комунікація між сімейною медичною сестрою, пацієнтом, членами його родини.

 12. Медична етика та субординація.

 13. Сумка сімейного лікаря для надання невідкладної медичної допомоги вдома.

 14. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри на амбулаторному прийомі і вдома.

 15. Медична та медсестринська документації сімейної медсестри.

 16. Деонтологія в роботі сімейної медичної сестри. Геріатричний пацієнт, особливості роботи з ним. Геродієта.

 17. Моральна та правова відповідальність сімейної медичної сестри.

 18. Медична таємниця.

 19. Ятрогенні захворювання, егогенія. Профілактика.

 20. Види професійних порушень, їх вплив на пацієнта.

 21. Медичні працівники і закон.

 22. Диспансеризація населення дільниці сімейної медицини. Види. Участь сімейної медсестри в її проведенні.

 23. Організація профілактичної роботи з немовлятами, пацієнтами похилого віку, вагітними.

 24. Профілактика рахіту, анемії, дистрофії на дільниці сімейної медицини.

 25. Профілактика онкопатології, туберкульозу, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 26. Протиепідемічна робота на дільниці, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 27. Обмежувальні заходи при грипі, дитячих інфекціях.

 28. Організація, проведення імунізації населення дільниці сімейної медицини.

 29. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечних інфекцій.

 30. Кашель. Визначення, характер кашлю, основні причини. Нозології, які супроводжуються кашлем.

 31. Гострі респіраторні захворювання.

 32. Бронхіт. Пневмонія. Вікові аспекти.

 33. Туберкульоз легень. Класифікація. Вікові аспекти.

 34. Респіраторні алергози.

 35. Серцева астма. Набряк легенів. Вікові аспекти.

 36. Підготовка пацієнта з кашлем до лабораторних та інструментальних обстежень. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта в домашніх умовах.

 37. Задишка. Визначення, види задишки, основні причини. Захворювання, які супроводжуються задишкою.

 38. Обструктивний бронхіт. Стенозуючий ларинготрахеїт.

 39. Бронхіальна астма. Вікові аспекти.

 40. Вроджений стридор у немовлят.

 41. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з задишкою на догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта в домашніх умовах.

 42. Біль у грудній клітці. Причини виникнення. Нозології, які супроводжуються болем у грудній клітці.

 43. Стенокардія. Інфаркт міокарда. Проблеми пацієнта. Невідкладна терапія, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 44. Плеврит.

 45. Невралгія. Оперізувальний лишай.

 46. Біль в грудній клітці у дітей і підлітків. Вікові аспекти.

 47. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта з болем у грудях, участь сімейної медсестри в підготовці до них. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта.

 48. Значення загальної диспансеризації у ранньому виявленні ішемічної хвороби серця. Участь сімейної медсестри у проведенні заходів первинної та вторинної профілактики.

 49. Біль у животі. Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, зв’язок з прийомом їжі. Нозологїї, які супроводжуються болем у животі.

 50. Гострий живіт.

 51. Гастрит. Виразкова хвороба. Вікові аспекти.

 52. Хронічний холецистит. Хронічний панкреатит. Хронічний коліт. Вікові аспекти.

 53. Біль у животі в немовлят. Диспепсії. Гастроентероколіти.

 54. Тактика медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з болем у животі в домашніх умовах.

 55. Невідкладна долікарська медична допомога при гострому животі на догоспітальному етапі.

 56. Шлункові та кишкові кровотечі. Визначення, найбільш часті причини.

 57. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з шлунковою (кишковою) кровотечею. Невідкладна долікарська медична допомога на догоспітальному етапі.

 58. Біль голови. Найбільш часті причини. Психогенний біль голови. Травми мозку. Загальні захворювання. Судинна патологія. Вікові аспекти.

 59. Біль голови у дітей. Тактика сімейної медсестри у вирішенні проблем пацієнта при конкретному захворюванні в домашніх умовах.

 60. Закрепи. Основні причини. Закрепи органічні та функціональні. Вікові аспекти. Лабораторні та інструментальні обстеження пацієнта на догоспітальному етапі, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з закрепами.

 61. Суглобовий синдром. Основні причини. Патологічні стани, які супроводжуються болем у суглобах і спині.

 62. Ревматична хвороба. Вікові аспекти. Профілактика.

 63. Ревматоїдний артрит. Вікові аспекти. Ювенільний ревматоїдний артрит.

 64. Системний червоний вовчак. Деформівний остеоартроз. Подагра. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні.

 65. Медсестринський підхід до вирішення проблем пацієнта з болем у суглобах та спині.

 66. Артеріальна гіпертензія. Визначення. Актуальність проблеми.

 67. Національна програма з артеріальної гіпертензії, завдання сімейних медиків.

 68. Пограничні показники артеріального тиску. Нейроциркуляторна дистонія.

 69. Симптоматичні артеріальні гіпертензії.

 70. Ессенціальна артеріальна гіпертензія. Чинники ризику. Вікові аспекти.

 71. Артеріальна гіпертензія у підлітків, вагітних, геріатричних пацієнтів.

 72. Методи активного виявлення артеріальної гіпертензії.

 73. Ускладнення артеріальної гіпертензії (інфаркт міокарда, інсульт, недостатність кровообігу, ниркова недостатність), участь сімейної медсестри в їх профілактиці.

 74. Етапи реабілітації при артеріальній гіпертензії, участь сімейної медсестри в її проведенні. Диспансерний нагляд. Періодичність спостереження за пацієнтом на дільниці. Особливості догляду в домашніх умовах.

 75. Роль сімейної медсестри в профілактиці артеріальної гіпертензії.

 76. Гіперглікемія. Визначення. Основні причини. Чинники ризику.

 77. Класифікація захворювань, які супроводжуються гіперглікемією.

 78. Епідеміологія цукрового діабету. Методи активного виявлення. Вікові аспекти. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри в їх проведенні.

 79. Гострі та хронічні ускладнення цукрового діабету.

 80. Невідкладна долікарська медична допомога при діабетичній та гіпоглікемічній комах.

 81. Реабілітація при цукровому діабеті. Дієтотерапія. Участь сімейної медсестри в диспансерному нагляді за пацієнтом.

 82. Соціальна адаптація пацієнта з цукровим діабетом. Профілактика, участь сімейної медсестри в її проведенні.

 83. Гіпер- або гіпотиреоз. Визначення. Основні причини виникнення. Класифікація нозологій, які супроводжуються гіпертиреозом.

 84. Дифузне тиреотоксичне воло. Ендемічне воло.

 85. Аутоімунний тиреоїдит. Рак щитоподібної залози.

 86. Йододефіцитний стан. Методи діагностики. Вікові аспекти. Етапи реабілітації. Диспансеризація. Роль сімейної медсестри в проведенні йодної профілактики.

 87. Функції гемопоетичної системи. Сучасний погляд на кровотворення.

 88. Анемія. Визначення, етіологія, класифікація.

 89. Постгеморагічна, залізодефіцитна, мегалобластна, гіпо- та апластична, гемолітична анемії.

 90. Особливості перебігу анемії у немовлят, підлітків, вагітних, пацієнтів похилого віку. Діагностика. Принципи лікування. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медичної сестри їх проведенні. Диспансерний нагляд. Профілактика.

 91. Гемобластоз. Визначення. Актуальність проблеми. Сучасні погляди на етіологію.

 92. Класифікація пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин. Вікові аспекти. Мієлоїдні пухлини. Методи діагностики. Основні принципи лікування. Реабілітація. Профілактика.

 93. Лімфоїдні пухлини. Визначення. Етіологія. Вікові аспекти.

 94. Медсестринський процес при лімфоїдних пухлинах. Методи діагностики. Основні принципи лікування. Профілактика.

 95. Геморагічні захворювання. Визначення. Етіологія. Класифікація. Методи діагностики. Вікові аспекти. Реабілітаційні заходи, участь сімейної медсестри в їх проведенні. Профілактика.

 96. Лихоманка. Визначення. Основні причини. Класифікація лихоманки за висотою температури, тривалістю, характером температурної кривої.

 97. Інфекційні захворювання — основна причина лихоманки. Вікові аспекти проблем пацієнта при лихоманці.

 98. Лихоманка у новонародженого, немовляти.

 99. Гіпертермічний синдром, фебрильні судоми. Участь сімейної медсестри у їх запобіганні.

 100. Методи лабораторних та інструментальних обстежень пацієнта з лихоманкою, участь сімейної медсестри у їх проведенні.

 101. Тактика сімейної медичної сестри у вирішенні проблем пацієнта з лихоманкою.

 102. Невідкладна долікарська медична допомога при гіпертермічному синдромі, фебрильних судомах.

 103. Біль у горлі. Найчастіші причини.

 104. Гострий тонзиліт. Хронічний тонзиліт. Профілактика.

 105. Дифтерія. Епідеміологія. Основні причини виникнення. Чинники ризику. Вікові аспекти проблем пацієнта. Обстеження пацієнта, участь сімейної медсестри у його проведенні.

 106. Схема повідомлення, протиепідемічні заходи при дифтерії. Особливості роботи з контактними. Правила виписки в колектив.

 107. Особливості догляду за пацієнтом з гострим тонзилітом в домашніх умовах.

 108. Роль імунізації в профілактиці дифтерії на дільниці сімейної медицини. Епідемічний паротит. Профілактика.

 109. Висипка. Дитячі екзантематозні інфекції. Кір. Скарлатина. Вітряна віспа. Краснуха. Епідеміологія. Основні причини виникнення.

 110. Проблеми пацієнта при дитячих екзантематозних інфекціях.

 111. Основні протиепідемічні заходи в колективі при дитячих екзантематозних інфекціях. Особливості догляду за пацієнтом в домашніх умовах. Правила виписки в колектив.

 112. Роль профілактичних щеплень в профілактиці кору, краснухи, епідемічного паротиту на дільниці сімейної медицини.

 113. Шлунково-кишкові розлади. Епідеміологія. Кишкові інфекції. Дизентерія. Сальмонельоз. Гастроентероколіт.

 114. Особливо небезпечні інфекції. Холера. Основні причини виникнення. Вікові аспекти проблем пацієнта при кишкових інфекціях. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Схема повідомлення. Особливості обстеження контактних.

 115. Функціональні обов’язки сімейної медичної сестри в осередку особливо небезпечної інфекції. Нормативні документи. Накази СЕС. Диспансеризація при інфекційній патології. Профілактика.

 116. Гепатит. Епідеміологія. Основні причини вірусного гепатиту А і В. Актуальність проблеми. Вікові аспекти. Диспансерне спостереження за реконвалісцентами. Протиепідемічні заходи в осередку інфекції. Спостереження за контактними.

 117. Роль сімейної медичної сестри в ранній діагностиці та профілактиці вірусного гепатиту на дільниці сімейної медицини.

 118. Санітарно-освітня робота, участь сімейної медсестри в її проведенні на дільниці сімейної медицини.

 119. Медико-соціальні аспекти планування сім’ї.

 120. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя.

 121. Правила техніки безпеки та охорона праці.


Рекомендована література

Основна
Медсестринство в сімейній медицині: підручник / Антропова Т.О. — К.: Медицина, 2010. — 488 с.

Медсестринство в терапії / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр та ін. — Дрогобич: Відродження, 2006.

Медсестринство в хірургії: навч. посібник / М.Б. Шегедин, С.Ф. Шустакевич, В.С. Журомський. — К.: Медицина, 2008.

Педіатрія / За ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко. — К.: Медицина, 2010. — 552 с.

Шегедин М.Б., Кравців В.В., Барчук С.В. Медсестринство при інфекційних хворобах (атлас). — Львів: Відродження, 2005.
Додаткова
Епішин А.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

Заремба С.Ф. Медсестринство в сімейній медицині. — К.: Здоров’я, 2001.

Кохен М.М. Общепрактическая и семейная медицина. — Минск: Беларусь, 1997.

Окороков А.И. Диагностика болезней внутренних органов. — М.: Медицинская литература, 2000.

Окороков А.И. Лечение болезней внутренних органов. — М.: Медицинская литература, 2000.

Федоров Я.Ф. Патологія органів дихання. — Львів: Наутілус, 2001.

Хворостінка В.М., Журавльова Л.В., Мойсеєнко Т.А. Факультетська терапія. — Харків: Факт, 2000.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка