Мета: навчальнаСкачати 20,28 Kb.
Дата конвертації18.11.2018
Розмір20,28 Kb.

Праця: право чи обов’язок?

Мета: навчальна : ознайомити учнів з поняттями : трудові відносини, роль профспілки при соціальному, правовому, у економічному захисті працюючих неповнолітніх; засвоїти такі поняття , як служба зайнятості, профорієнтація, трудовий договір, працівник, роботодавець колективний договір, профспілки;розвиваюча: продовжити формування вмінь аналізувати нормативно-правові акти;

виховна: продовжувати виховувати інтерес до предмету, праці

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: круглий стіл із залученням фахівців

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, тобто діяльність, спрямована на створення матеріальних цінностей. Праця становить єдність 2 функцій: засобу життя і сфер стверждення особи

У зв’язку з кардинальними соціально-економічними змінами в сучасній Україні, під впливом процесів глобалізації продовжує знижуватися вік вступу молоді в соціально-економічні відносини. У даний час, за даними Держкомстату України, 465 тис. працюючих дітей.

А ви знаєте , що це за будівля?

Центр зайнятості

Поділ на сектори

1.Довідково-консультативний(отримання інформації про послуги, які надає служба зайнятості).

2.Сектор самостійного пошуку роботи

3.Профорієнтаційний сектор (профдіагностика)

4.Реєстраційно-приймальний сектор (підбір місця роботи за допомогою спеціальної службизайнятості).

5.Сектор активної підтримки безробітніх (профнавчання)

Причини , які впливають на пошук роботи неповнолітніми:

 • Поліпшити добробут сім’ї;
 • Поліпшити свій добробут;
 • Бути самостійним;
 • Мати “кишенькові гроші”. Це примушує іти їх на роботу.

 • За статистикою Держкомстату України працює 456 тисяч дітей.

  «Праця дітей за віком»

  7-12 років - 24%

  13-14 років - 24%

  15-17 років - 52%

  З цього числа працюючих неповнолітніх скаржаться:

  42% - працюють у несприятливих умовах.

  19% - фізична праця, яка вимагає надмірної концентрації уваги, наприклад, зору.

  8% - скаржаться на запиленість, шкідливі випари, загазованість, шум.

  4% - починають вживати алкоголь для зняття втоми та відчуття «дорослості».

  :


Фахівець Cтатист

Також треба пам'ятати, що через низьку кваліфікацію чи повну її відсутність підлітки зайняті, як правило, на маломеханізованій важкій фізичній праці в таких сферах господарства:

1. лісове і рибне господарство - 46%

2. торгівля - 26%

3. сфера послуг - 19%

4. будівництво - 4%

Громадяни мають право на вибір роботи шляхом звертання до роботодавця або через службу зайнятості. Неповнолітні віком від 14 до 18 років відносяться до громадян, які особливо потребують соціального захисту, і тих, що зазнають труднощів у пошуку роботи.

З метою уникнення негативних дій особи молодші 18 років не приймаються на роботу в гральний бізнес, нічні клуби, а також на роботу, пов'язану з виробництвом, перевезенням і торгівлею спиртними напоями, тютюновими виробами і токсичними препаратами.

Працівникам віком до 18 років забороняється перенесення і пересування вантажів, які перевищують граничні для них норми.

Трудовий договір укладається з особами, які досягли 15-річного віку та мають середню освіту.Фахівець Юрист

Правовий захист праці неповнолітніх

Існує декілька законів, кодексів про працю й зайнятість молоді: 1971 року внесені зміни 11.07.2001р. Кодекс законів про працю України.

1983 рік - Конвенція про мінімальний вік для прийому на роботу (Генеральна конференція Міжнародної Організаційної Праці).

1991 рік - законодавство України «Про зайнятість населення».

1992 рік - законодавство України «Про охорону праці».

1994 рік - наказ Міністерства охорони здоров'я України про «Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосовування праці неповнолітніх».

1995 рік - положення про навчання неповнолітніх професій, пов'язаних із важкими роботами і роботами зі шкідливими та небезпечними умовами праці.

1999 рік - указ Президента України про «Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року».Що таке трудовий договір?

Трудовий договір - це угода між роботодавцем і працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язаний надати працівнику роботу за обумовленою трудовою функцією, забезпечити умови праці та інше. Сторонами трудових відносин є працівник і роботодавець. Обов'язково треба пам'ятати при працевлаштуванні на роботу, при заключенні трудового договору про:

оплату праці;

призначення і звільиеїшя;

робочий час та час відпочинку;

наявність колективного договору чи його відсутність, які є в ньому розділи.

Неповнолітнім обов'язково надається основна оплачувана відпустка; 31 календарний день у зручний для них час.

з

Тому треба пам'ятати! Роботодавці часто незаконно встановлюють неповнолітнім випробувальний термін і збільшують тривалість робочого часу, залучають до роботи у нічний час, а також застосовують їх працю на роботах, заборонених законодавством.

Загальна тривалість робочого часу на тиждень неповнолітніх.

Загальна тривалість робочого часу на тиждень неповнолітніх.

Вік : 14-15 років – 24 години

16-17 років – 36 годин

Граничні норми підіймання та переміщення вантажів підлітками під час короткочасної та тривалої роботиЩОБ ЗАСТЕРЕГТИ СЕБЕ ВІД НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРАЦІ НА «ЧОРНОМУ РИНКУ», ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Навіть якщо ви домовляєтесь із працедавцем усно, чітко з з’ясуйте термін вашого робочого дня (тижня), розмір і вид заробітньої плати (по годинах або в залежності від розміру виконаної роботи), як і коли вона буде нараховуватись і виплачуватись.

Якщо від вас не вимагають дозволу батьків на працевлаштування (а вам немає 16 років), ця праця є поза законною і ваші права незахищені.

У вас є право на законні пільги щодо характеру, тривалості, оплати праці. Нагадайте про них працедавцю.

Якщо вам обіцяють високу зарплату за важку нічну працю, скоріш за все, це «нелегальна» праця і вам буде нелегко добитися від працедавця її реальної оплати.

Мовою документів

Стаття 198 Кодексу законів про працю України

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи вла­сника або уповноваженого ним органу допускається, крім додер­жання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх...

Стаття 199 Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також дер­жавні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і конт­роль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім.., коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

Охорона праці - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні заходи, що формують організаційно-правовий механізм реалізації Конституційного права громадян на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

Тому працюючі повинні пам'ятати, що в колективному договорі є спеціальний розділ «Охорона праці», де висвітлюється вся система безпеки праці.Інспектор з охорони праці

Виникнення профспілкового руху в Україні.

Утворився профспілковий рух у XVII ст., зумовлено це було нестерпним економічним становищем робочого класу і політикою, що проводилась у країні.

У1905 році після революції починають утворюватись профоб'єднання робітників.

У 1920 році профспілковий рух хотіли заполітизувати.

З'явився вислів: «Профспілка - школа комунізму».

У 30-х рр. минулого століття активісти профспілок ціною великих зусиль змогли відстояти право на самостійність.

Із цього часу вплив їх все більше і більше поширюється.

Свою мету профспілки бачать не в політичній, а в соціально-економічній діяльності захисту людей.

Фахівець Історик

Фахівець Профспілки

По-перше, профспілка - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами за родом їх діяльності, створена з метою представництва і захисту їх соціально - трудових прав, інтересів. Профспілки - невід'ємний атрибут цивілізованої держави. Такою державою прагне стати Україна.

Яку роль відіграють профспілкові комітети сьогодні, вже було сказано. Тільки хочу доповнити, що профспілки на кожному підприємстві складають колективний договір. Це правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини в організації і що укладається працівниками і роботодавцем в особі їх представників. Профспілки контролюють виконання колективного договору.

Роботодавець

Роботодавці, по-перше, працюють зі службою зайнятості. Вони направляють до нас на роботу людей, які хочуть працювати;

по-друге, до нас на роботу приходять молоді спеціалісти;

по-третє, по можливості приймаємо на роботу неповнолітніх.

Тоді з'ясуємо: хто такий роботодавець?

1 Роботодавець - фізична або юридична особа, яка вступила у трудові відносини з працівниками.

Як роботодавець замовляє працівників?

Роботодавці можуть запропонувати тимчасову (громадську) роботу.

Громадська робота - догляд за людьми похилого віку, збирання лікарських рослин та інші види

роботи.


Сезонні роботи - виконуються протягом певного періоду.

Роботодавці повинні укладати трудові договори з особами, які не досягли 14 років, якщо не порушується процес навчання і договір підписано одним із батьків.

У віці 15 років неповнолітній має право сам укладати трудовий договір, якщо він має середню

освіту.


Також неповнолітні повинні обов’язково пройти медогляд. Ще треба пам'ятати, що особи, які не досягли 18-річного віку, не мають права прийматися на роботу:

- за сумісництвом;

- на державну посаду державної служби;

- на муніципальну посаду муніципальної служби;

- на роботу, яка вимагає укладання договору про повну матеріальну відповідальність:

- у відомчу охорону;

- на роботу з наркотичними і психотропними речовинами:

- забороняється відправляти у службові відрядження;- роботи у вихідні і святкові дні;

- у нічний час.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка