Методичні рекомендації до вивчення творчості Шарля Бодлера у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка1/11
Дата конвертації29.10.2018
Розмір2,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11У пошуках єдності світу та самого себе

(методичні рекомендації до вивчення творчості Шарля Бодлера у загальноосвітніх навчальних закладах)
У Програмі для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів («Академічний рівень» і «Рівень стандарту», керівник авторського колективу Ковбасенко Ю.І. – К: Грамота, 2009) творчість Шарля Бодлера вивчається у розділі «Традиції і новаторські зрушення у поезії» (ІІ семестр) після загальної характеристики провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ століття та осмислення творчого доробку Миколи Некрасова і Волта Вітмена.

Досвід вивчення поетичного спадку митців ХІХ століття, що стали знаковими постатями національних літератур та літературного процесу в цілому показує, що опанування специфічної поезії Шарля Бодлера викликає найбільше труднощів як у старшокласників, так і у вчителів зарубіжної літератури. Дані методичні рекомендації адресовані усім, хто вперше глибоко відкриває для себе феномен Шарля Бодлера.

Якщо старшокласники усвідомлять, у чому полягає геніальність і трагедія Шарля Бодлера, його новаторство та вплив на подальший розвиток не тільки сучасної йому французької поезії, а й на формування і розквіт модернізму як суб’єктивованої системи художнього відтворення світу і образу людини, вони успішно опановують усю складність літературного процесу у багатоманітності модернізму і постмодернізму, активніше відбувається формування критичного мислення молодої людини та її власного пакету життєвих цінностей.

З якими складностями стикається вчитель, який має ввести десятикласників у світ поезії Шарля Бодлера? Як і при вивченні будь-якої теми у курсі зарубіжної літератури, до знайомства з творчим спадком Бодлера вчитель має підходити цілісно і системно. Він має бачити і чітко усвідомлювати всю систему уроків з вивчення творчості Шарля Бодлера відповідно до Державної програми у взаємозв’язку з іншими монографічними темами, розуміти особливості світоглядно-естетичних позицій митця та своєрідність їх втілення у поетичному спадку, бачити зв’язок «больових точок» життя Бодлера та специфіки розвитку суспільства на даному конкретному суспільно-історичному етапі і, це найголовніше, показати учням новаторство, неповторність, глибину і красу поетичного доробку людини, яка прожила на лезі між «захватом» та «жахом життя», шукаючи єдності світу і самої себе.

В якому обсязі й у якій послідовності це здійснити? Пропонуємо орієнтовне планування вивчення творчості Шарля Бодлера відповідно до Програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (К: Грамота, 2009).


Академічний рівень (орієнтовне планування навчального часу)

Урок 1. Між «захватом» і «жахом життя»

(Система відповідностей у поетичному спадку Шарля Бодлера. Аналітичне дослідження віршів «Відповідності» та «Вечорова гармонія»)

Урок 2. Краса як центр філософсько-естетичної концепції Шарля Бодлера. Аналітичне дослідження вірша «Гімн Красі»

Урок 3. Традиції і новаторство вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії Шарля Бодлера «Альбатрос»

Урок 4. Розвиток зв’язного мовлення. Співвідношення життя і смерті в художній моделі світу Бодлера (підготовка до написання есе за віршем «Падло»)Позакласний захід, присвячений життєвому і творчому шляху Ш.Бодлера (урок-портрет, круглий стіл, літературно-музична композиція, брифінг, науково-практична конференція тощо, залежно від рівня інтересів і підготовки учнів).
Рівень стандарту(орієнтовне планування навчального часу)
Урок 1. Між «захватом» і «жахом життя»

(Система відповідностей у поетичному спадку Шарля Бодлера. Аналітичне дослідження віршів «Відповідності» та «Вечорова гармонія»)

Урок 2. Традиції та новаторство у вирішенні проблеми «поет і натовп» (за поезією Шарля Бодлера «Альбатрос»)

Урок 3. Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка до написання есе за віршами Шарля Бодлера (на основі вірша «Гімн Красі»)

4. Позакласний захід, присвячений життєвому і творчому шляху Шарля Бодлера

Далі спробуємо надати коментар до структурування уроків, відбору науково-методичного матеріалу, запропонувати основні шляхи аналітико-інтерпретаційних досліджень за текстами віршів Шарля Бодлера, наблизитись до осмислення авторського задуму збірки «Квіти Зла» та усвідомлення новаторства і знаковості творчого доробку поета, його впливу на розвиток світової поезії символізму зокрема і модернізму в цілому.

Важливим аспектом у плануванні системи уроків є визначення діяльності учнів безпосередньо у навчальному процесі та при підготовці домашніх завдань. Спираючись на прогресивні інтерактивні технології сучасної методики викладання літератури у школі, в першу чергу на методику навчального діалогу, розпочнемо цілісне вивчення поезії Шарля Бодлера як художнього втілення його світоглядно-естетичних позицій в контексті розвитку світового літературного процесу у ХІХ столітті.

Використовуючи можливості проектної діяльності старшокласників, визначимо завдання, які передуватимуть вивченню монографічної теми «Шарль Бодлер» (1821-1867). «Альбатрос», «Вечорова гармонія», «Відповідності» як складової розділу «Традиції і новаторські зрушення в поезії».Перш за все, усім учням пропонується ознайомлення з нарисом життєвого і творчого шляху Шарля Бодлера за чинними підручниками та посібниками, схваленими Міністерством освіти і науки України до використання у навчально-виховному процесі. Оскільки на сьогоднішній день ми ще не маємо підручників для профільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонуємо звернути увагу старшокласників і вчителів на такі видіння, як:

1. Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10-го кл. загальноосвіт. навч . закл . – К.: Видавничий дім «Світ знань», 2004, с 355-364.

2. Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Упоряд. В.Я. Звиняцьковський, Т.Г. Свербілова. – К.: Освіта, 2005, с. 372-381.

3. Зарубіжна література ХІХ століття: Хрестоматія.- Навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. шк./Упоряд., автор дидактич. матеріалу О.В. Пронкевич.– 2-ге вид., перероб. і доп . – К.: Пед. преса, 2003, с. 326-342.

4. Звиняцьковський В.Я. Зарубіжна література: Підручник для 10–го кл. загальноосвіт. навч. закладів.– К.: Освіта, 2005.

5. Наливайко Д.С., Шахова К.О., Нагорна Н.М., Кисельова Л.О. Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загальноосвіт. навч. закладів.– К.: Видавничий дім «Світ знань», 2004, с. 225-234.

6. Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Пед. преса, 2003, с. 298-307.

Особливу увагу при цьому старшокласники звертають на світогляд та естетичні ідеали поета. Учні мають ознайомитися зі змістом віршів, текстуальне вивчення яких передбачене Програмою профільної освіти («Альбатрос», «Вечорова гармонія», «Відповідності»). Проте вчитель має обов’язково зазначити, що це буде тільки первинне інтерпретаційне осмислення, яке буде поглиблюватись і досягати своєї цілісності безпосередньо у ході аналітико-інтерпретаційних досліджень на уроках.

Далі варто запропонувати десятикласникам об’єднатись у динамічні пошуково-дослідницькі групи, які обирають собі завдання для досліджень, що допоможуть зрозуміти феномен Шарля Бодлера як людини і як митця, підготують учнів усього класу до ефективної практичної роботи безпосередньо на уроках та в подальшій інтелектуально-творчій діяльності старшокласників.

Варіанти завдань для дослідження динамічним пошуково- дослідницьким групам ( у групи може об’єднуватись від 4-х до 8-и учнів залежно від кількісної наповнюваності класів ).

Завдання для першої динамічної групи :

1. Підготувати підбірку портретів Шарля Бодлера з мистецтвознавчими коментарями (у вигляді слайдової презентації за наявності мультимедійних засобів навчання чи у вигляді роздрукованих матеріалів, які потім можна розмістити на дошці як портретну галерею).

Для підготовки вчитель радить членам даної динамічної групи використати можливості інтернету та видання :

1. Мак Герстл. Гюстав Курбе/Серія «Життя в мистецтві».– М.: Мистецтво, 1980.

2. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: Посібник для вчителя: - Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003, с. 12-24.

Доречно, щоб в результаті виконання даного завдання на уроці були представлені автопортрети Шарля Бодлера, включаючи й карикатури на самого себе, портрети роботи Г. Курбе, Е. Мане, А. Матісса (Матіссове бачення Бодлера має бути представлене для учнівського розгляду останнім.)

Я чую-стогне череп скрушно:

«Чи не прийшла пора?

Коли скінчиться ця бездушна

І сміховинна гра?

Бо кожна з кульок цих надутих,

Що лопаються знов, –

То мозок мій, о вбивце лютий,

То плоть моя і кров!»

(Ш. Бодлер. «Амур і череп»

Переклад Д. Павличка)

(Підбірка портретів Шарля Бодлера представлена у додатках до даних методичних матеріалів.)

«Культ живопису – моя велика, моя перша пристрасть!»

Ш. Бодлер

«У той час (1842-1844) Бодлер захоплювався живописом не менше, ніж поезією. Бувало, я супроводжував його до Лувру, повз який він рідко коли проходив, не зазирнувши туди. Особливо часто він зупинявся в Іспанському залі, на той час куди багатшому, ніж нині. Він мав пристрасті: його приваблював Теотокопуллос. Бодлер приходив туди заради двох-трьох картин. Він сперечався про сучасних художників. Зайве казати про його захоплення Делакруа. Часом він перебував у полоні упередження: з рисувальників обожнював Домьє і відчував відразу до Гаварні».

(Прарон у листі до Е . Крепе)

«Якби Бодлер володів лише вихованим оком і розумом, відшліфованими трактатами з живопису, він би, звісно, не відрізнявся від натовпу мистецтвознавців. Але Бодлер умів також малювати. В історії літератури не багато випадків, коли письменник – ще й талановитий художник. Не перехвалюючи Бодлера-художника, можна сказати: лише художник-професіонал міг помітити в інших живописцях та рисувальниках те, що помітив Бодлер у Гойї, Мане, Ропса, Делакруа, Гіса – одне слово, в усіх, про кого писав. І тільки справжній художник міг створити поезії, побудовані або на кольорових плямах, або на грі ліній, або на півтонах».

(І . Карабутенко )

«В роботі «Художник сучасності», присвяченій Гісу, Бодлер розвинув найпарадоксальнішу із своїх теорій – «Оду макіяжу». Поет віддає перевагу красі мистецтва над красою природи; моральності філософії – «аморальність» природи … «Зло коїться без зусилля, натурально, фатально. Добро – завжди результат мистецтва»… Неважко помітити, наскільки бодлерівська теорія близька Уайльду … і Тулуз-Лотреку»

(І . Карабутенко )

«Я віддаю перевагу чудиськам власної фантазії над позитивними банальностями»

(Ш . Бодлер )

«Мені спала думка про створення нових істот за своєю власною волею … Примусити жити неправдоподібні істоти за законами правдоподібності .»

(Редон про вплив Бодлера)

Завдання ІІ динамічній групі:

Підготувати повідомлення про чинники, що сформували світоглядні позиції Шарля Бодлера та його естетичні ідеали.

Література:

1. Ніколенко О.М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: Посібник для вчителя. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003, с.12-23.

2. Валери Поль. Положение Бодлера/Статья в кн.: Бодлер Ш. Стихотворения. – Хорьков: Фолио, 2001, с. 15-16.

3. Косиков Г. К. Шарль Бодлер между «васторгом жизни» и «ужасом жизни» (за матеріалами інтернету)

4. П. Антокольский. Шарль Бодлер/Вступ. статья в кн.: Бодлер Шарль. Лирика. – М. : «Худож. лит.», 1965, с. 5–17.5. Наливайко Д.С. Шарль Бодлер – поет скорботи і протесту/Передмова до книги: Шарль Бодлер. Поезії. – К.: «Дніпро», 1989, с. 5–30.

Повідомлення може бути представлене як схема

Каталог: uploads -> editor -> 3281 -> 111978 -> blog 13479 -> files
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
111978 -> Анна Ахматова (А. А горенко, 1889-1966)
files -> Тема: М. Булгакова «Майстер і маргарита» Проблематика твору: питання співвідношення добра й зла, морального вибору, справедливості й відповідальності, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва
3281 -> Підготовка учнів: повторити матеріал розділу «Літературні казки»
3281 -> Звіт керівника мо про пророблену роботу в 2010- 2011 н р Особливості викладання математики, фізики, інформатики, біології, географії, хімії, фізичної культури в 2011- 2012 навчальному році. Вивчення нормативних документів
files -> Як не стати ліліпутом?
3281 -> Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу життя і призначення людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка