Методичні рекомендації керівникам шкілСкачати 176,31 Kb.
Дата конвертації03.10.2018
Розмір176,31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Методичні рекомендації керівникам шкіл

щодо складання розкладу уроків

Розклад занять в освітній установі с одним із найважливіших і діючих видів планування навчально-виховної роботи, основним організаційним документом, що визначає роботу учнівського і вчи­тельського колективів, адміністрації і всієї школи в цілому.

У роботі з даного питання необхідно керуватися санітарними правилами і нормами.

При складанні розкладу необхідно враховувати, що праце­здатність учнів змінюється протягом дня і тижня (таблиці 1, 2); характерно, що вона залежить і від віку учнів.Таблиця 1

Найбільш продуктивні і непродуктивні уроки протягом дня

Класи

Продуктивні уроки

Непродуктивні уроки

1-2

1(↑), 2(↓), 4(↓)

3 (↑)

3-5

1 (↓), 2(↓), 3 (↓)

4 (↓)

6-7

1(↓), 2(↓), 5(↓)

4(↑), 6(↓)

8

1 (↑), 2(↓), 3(↓), 5(↓)

4(↑), 6 (↓)

9

1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↓)

4(↑), 6(↓)

10

1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↑), 6(↑)

4(↑)

11

1(↑), 2(↓), 3(↓), 4(↑), 5(↓), 6(↓)
Стрілки після цифр означають падіння (↓) чи зростання (↑) працездатності учня на відповідному уроці. Приміром, вираз «1 (↑)» означає, що працездатність учня на першому уроці зростає від його початку до кінця.
Таблиця 2

Продуктивні і непродуктивні дні протягом тижня

Класи

Сприятливі дні

Несприятливі дні

1-4

Вівторок, середа, четвер

Понеділок, п'ятниця

5

Понеділок, вівторок

Середа

6

Вівторок, четвер, п'ятниця

Понеділок, середа

7-8

Вівторок, середа, четвер

Понеділок, п'ятниця

9-11

Середа, четвер, п'ятниця

Понеділок, вівторок

Серйозний вплив на рівень стомлюваності учнів протягом на­вчального дня виконує чергування уроків різного змісту і різних типів. Два уроки з одного предмета чи навіть уроки з двох близьких предметів швидше викликають стомлення, ніж уроки, розділені уроком з іншого предмета, не близькому їм.

Уроки з деяких предметів можна здвоювати:


 • російську мову і літературу (з 5-го класу);

 • літературу (10-11 класи);

 • алгебру і геометрію (з 6-го класу);

 • історію і суспільствознавчі предмети (з 9-го класу);

 • хімію і біологію (з 8-го класу);

 • фізику (за необхідності проведення практикуму в четвертій чверті в 9-му класі, в четвертій чверті другого півріччя в 10—11-х класах);

 • фізику й астрономію (11-й клас);

 • малювання і креслення (8-й клас);

 • фізкультуру (за необхідності проведення занять на лижах у третій чверті в 5-11-х класах);

 • трудове навчання (з 5-го класу).

Те саме стосується і чергування уроків з одного предмета про­тягом тижня. Воно має бути рівномірним за днями тижня, особливо у випадку предметів з малою кількістю навчальних годин.

У педагогічній практиці шкільні навчальні предмети за сту­пенем складності прийнято поділяти на чотири групи.Група

Предмет

1

Українська та російська мови, математика, загальна біологія, фізика (9-11 кл.),іноземна мова

2

Природознавство, біологія (6—9 кл.), фізична географія, фізика (7-8 кл.), хімія, астрономія

3

Література, історія, суспільствознавство, економічна геогра­фія, креслення

4

Трудове навчання, образотворче мистецтво, музика, фізична культура, ОБЖ та основи здоров'я

Важким предметом для сприйняття учнів усіх вікових кате­горій є математика. Уроки з цього предмета бажано розподіляти на години більш високої працездатності.

Для кожного віку характерні свої особливості сприйняття навчального предмета. Наприклад, «важкими» предметами для різних паралелей класів є:


Клас

Предмети

2-3

Читання, природознавство

5

Історія, література, російська та українська мови

6-7

Географія, історія, біологія, література, фізика, російська та українська мови

8-9

Хімія, географія, іноземна мова, література

10

Хімія, географія, література, фізика

11

Література, хімія

На стомлюваність учнів дуже впливає ступінь психофізіоло­гічного напруження.Це такі фактори:

 • обсяг інформації, призначеної для сприйняття і наступної пере­робки, що повідомляється учням;

 • складність навчального матеріалу;

 • ступінь новизни навчального матеріалу;

 • тип уроку і його структура;

 • методична майстерність викладача;

 • емоційний стан учня;

 • ступінь інтересу до предмета;

 • взаємини класу і вчителя, учня і вчителя;

 • санітарний стан навчальних приміщень.

Гігієнічні вимоги до складання розкладу занять у школі пе­редбачають обов'язкове урахування динаміки зміни фізіологічних функцій і працездатності учнів протягом робочого дня і тижня, а також «труднощі» навчальних предметів і переваги статичного чи динамічного компонента під час занять.
Алгоритм складання розкладу занять
На першому етапі при складанні розкладу необхідно підготувати документацію:

 1. Навчальний план освітньої установи.

 2. Навчальні програми з предметів навчального плану освітньої установи.

 3. Дані про кількість класів в освітній установі і розподіл їх за змінами (наказ).

 4. Дані про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за визначеними вчителями (наказ).

 5. Розподіл навчального навантаження вчителів за класами і гру­пами продовженого дня, за змінами у тижневих годинах (наказ).

 6. Розподіл класного керівництва (наказ).

 7. Список голів методичних об'єднань (наказ).

 8. Дані про вчителів, що займаються на заочних і вечірніх від­діленнях вищих навчальних закладів (особиста заява).

 9. Дані про вчителів, що займаються на курсах підвищення ква­ліфікації (наказ і особиста заява).

 10. Дані про вчителів, що є сумісниками.

 11. Дані про вчителів-сумісників (особиста заява).

 12. Дані про обов'язкові вільні дні (адміністрація, голова проф­спілкового комітету, голови методичних об'єднань тощо).

 13. Особисті побажання вчителів до розкладу уроків (особиста заява).

 14. Дані про розподіл класів на підгрупи при вивченні окремих навчальних курсів.

 15. Список класів і предметів, з яких необхідно передбачити в роз­кладі здвоювання уроків.

 16. Розклад дзвінків в освітньому закладі.

 17. Заготовлені форми таблиць (див. додаток).

Другий етап — заповнення таблиць.
Третій етап — складання розкладу:

 1. Розставляємо уроки вчителів-сумісників.

 2. Уроки вчителів, що з різних причин жорстко зафіксовані за днями тижня чи навіть за годинами дня.

 3. Уроки:

 1. фізичної культури

 2. трудового навчання;

 3. ОМ

 4. музики, бо вони не повинні збігатися з проведенням в один день в одному класі.

 5. Уроки іноземної мови за принципом щільного упакування, тобто по можливості без «вікон» і насамперед у ті дні, коли розклад даного класу включає перераховані вище уроки, що пов'язано з більш раціональним використанням навчальних кабінетів в освітній установі.

 6. Складаємо робочий розклад адміністрації.

 7. Далі приступаємо до розміщення інших предметів: рівномірно за днями тижня з огляду на всі гігієнічні вимоги, побажання вчителів.


Четвертий етап — перевірка правильності:

 1. Розміщення уроків по класах (по вертикалі в кожному стовп­чику кількість уроків у класі за один день).

 2. Відповідність розкладу навчальному плану.

 3. Кількість уроків з даного предмета за тиждень у кожному класі.

 4. Навантаження кожного вчителя.


П'ятий етап — гігієнічна оцінка розкладу уроків з викори­станням рангової пікали складності.
Норми за ступенем складності шкільних предметів


Предмети

Кількість балів

Геометрія

6

Алгебра, математика

5,5

Іноземна мова

5,4

Хімія

5,3

Фізика

5,2

Природознавство, географія, біологія

3,6

Українська мова, письмо, інформатика

3,5

Українська література, читання, основи здоров’я

1,7

Історія

1,7

Фізкультура, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво, креслення

1

Підраховується сума балів за днями тижня й окремих класах. Ці цифрові дані можна подати у графічній формі.

Розклад оцінюється позитивно в тому випадку, якщо утво­риться крива з «підйомом» у вівторок та/або середу. Шкільний розклад оцінюється як нераціональний при найбільшій сумі балів у пертий і останній дні робочого тижня, а також при рівномірності навантаження в тижневому циклі.

Для учнів молодшого і середнього віку найбільша інтенсив­ність навчального навантаження має припадати на вівторок і се­реду, причому четвер повинен бути полегшеним днем. Крім того, необхідно враховувати дані сучасних наукових досліджень, які встановили, що біоритмічний оптимум розумової працездатності прослідковується на інтервалі 10-12 годин.

У ці години відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу при найменших психофізіологічних витратах організму. Тому в розкладі уроків основні предмети повинні проводитися на 2- 3-му уроках для молодших школярів і на 2—3—4-х уроках для учнів середнього і старшого віку.

Останній етап роботи — складання розкладу уроків для учнів у звичній для них формі.
Експертиза розкладу занять
Експертиза розкладу занять — це процедура його вивчення та оцінки на основі оптимального співвідношення матеріально-тех­нічних можливостей навчального закладу та можливості надання учням права вибору індивідуального освітнього маршруту.

Експертиза організовується для аналізу всіх аспектів функ­ціонування діяльності школи.

Експертиза проводиться з метою:


 • встановлення відповідності розкладу занять санітарно-гігієнічним нормам;

 • здійснення можливості вибору учнями індивідуального освіт­нього маршруту;

 • досягнення освітнього результату при збереженні соматичного здоров'я учнів.

Експертиза розкладу може бути двох видів: внутрішня (само-експертиза) або зовнішня (спеціально створеною групою експертів районного чи міського рівнів).

Функції експертизи: • дати всебічний аналіз розкладу занять;

 • спрогнозувати можливі негативні для здоров'я учнів наслідки реалізації розкладу;

 • спрогнозувати можливі негативні наслідки для вчителів у сфері їх здоров'я, удосконалення їх педагогічної майстерності;

 • визначити можливості учнів в отриманні додаткової освіти.

Протягом експертизи встановлюються:

 • відповідність розкладу нормативним документам;

 • розподіл навчального навантаження учнів за днями тижня;

 • відповідність максимально допустимого навантаження учнів існуючим вимогам;

 • відповідність навчальному плану школи видам освітніх про­грам, які реалізуються у школі;

 • відповідність розподілу предметних галузей протягом навчального дня та навчального тижня можливостям учнів та вчителів.


Параметри експертизи розкладу навчальних занять


Параметр експертизиОцінка

0

1

2

Максимально допустимо навантаження учнів


Розподіл максимально допустимого навантаження щодо віку учнів


Шестиденний навчальний тиждень для учнів 5-11-х кла­сів усіх видів НЗ з поглибленим змістом предметаТривалість уроку не перевищує 45 хвилин


Початок занять не раніше 8-ї години


Навчання класів з поглибленим змістом навчальних про­грам у першу зміну


Навчання класів початкової ніколи, 5-х класів, випускних класів у першу зміну


Наявність розкладу факультативних занять


Проведення факультативних занять у дні з найменшою кількістю обов'язкових уроків


Наявність 45-хвилинної перерви між останнім уроком та факультативними заняттями


Відсутність здвоєних уроків у початковій школі


Відсутність здвоєних уроків для учнів 5— 9-х класів, окрім уроків праці, фізкультури, уроків проведення контроль­них та лабораторних робіт


Наявність динамічної паузи або уроків фізкультури після здвоєних уроків з основних та профільних предметів


Чергування протягом дня та тижня для молодших шко­лярів основних предметів з уроків ОМ, музики, праці, фізкультури


Чергування протягом дня та тижня для учнів старшого віку предметів фізико-математичного та гуманітарного циклі в


Побудова розкладу з урахуванням ходу денної та тижневої кривої розумової працездатності учнів


Відповідність розподілу предметів протягом навчального дня ранговій шкалі складності предметів. Наявність аргу­ментації у випадках незначного відхилення від даної по­зиції


Відповідність часового інтервалу між уроками норматив­ним вимогам (10 хв. — маленька перерва, велика перерва після 2-х або 3-х уроків)


 1. — не відповідає вимогам,

 2. — частково відповідає,

 3. — цілком відповідає вимогами.

К – кількість балів / 54.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка