Методичні рекомендації щодо організації екскурсії
Сторінка1/4
Дата конвертації14.11.2018
Розмір0,79 Mb.
  1   2   3   4


Екскурсія до Херсонського професійного ліцею харчової промисловості

Методичні рекомендації щодо організації екскурсії

Екскурсія проводиться на весняних канікулах, в цей тиждень учні школи не навчаються, а в ліцеї заняття проводяться і учні мають змогу спостерігати за навчальним процесом. В навчальному закладі учнів зустрічає екскурсовод, призначений із складу вчителів. Екскурсовод

знайомить учнів з приміщеннями навчального закладу, навчальними

аудиторіями, та безпосередньо з професією, якою можна оволодіти. В ході екскурсії проводяться практичні заняття за завданнями бухгалтерського обліку.Зміст екскурсії (пояснення вчителя та екскурсовода).

Спеціальність «Облік і аудит»
Ця професія для вмілих, чесних, мудрих і порядних.

Вони справжні знавці діла, справ не мають другорядних.

Найточніші в світі люди, на їх думку всі зважають.

Як сказали – так і буде!

Бо бухгалтера всі знають.

Професія бухгалтера є однією з найбільш давніх. Вона досить престижна в Україні та в інших державах світу. Слово «бухгалтер» походить також з німецької мови і поєднує два слова: das Buch (книга) і halten (тримати). Бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з планування, контролю, аналізу, готує інформацію, яка сприймається менеджерами для прийняття управлінських рішень.

На сьогоднішній день „бухгалтер" - є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність?

Професія бухгалтера доволі старовинна. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друкарські книги з'явилися в XIV — XV століттях, і серед них «Трактат про рахунки і записи» італійського математика Луки Пачоли — перша книга з бухгалтерського обліку. У Росії посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття. У перекладі з німецького слово «бухгалтер» означає «книгознавець», оскільки раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів записували в спеціальну книгу.

Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне визнання в рамках функціонуючої системи.

Професія бухгалтера – одна з найбільш потрібних та популярних на ринку праці, адже кожне підприємство чи організація, користуються послугами таких фахівців. Робота бухгалтера сьогодні, як і будь-яка інша кваліфікована праця, стає більш об’ємною, більш наповненою та потребує від кандидата на вакансію глибоких знань і розумінь багатьох процесів, які навіть виходять за рамки вузької – «бухгалтерської» – спеціалізації.
«Облік і аудит» – це визнана історією спеціальність! Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і аудит», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.
Проводячи постійні підрахунки, бухгалтер повинен постійно контролювати самого себе, перевіряючи і по кілька разів перераховуючи деякі з них. Він не повинен помилятися, оскільки його помилки можуть привести до дуже серйозних наслідків і відобразитися на всіх співробітниках підприємства. Бухгалтер постійно відчуває на собі цей тягар відповідальності за правильність здійснених ним підрахунків, тому його робота пов'язана з постійним емоційним напруженням.

По даній професії необхідні хороші знання зі шкільних предметів: математики, суспільствознавства, економічної географії.

Повинен вміти: враховувати всі господарські операції на підприємстві, складати квартальний бухгалтерський звіт.

В даний час більшість бухгалтерій мають свою обчислювальну техніку, тому бухгалтер повинен вміти вільно працювати на ПЕОМ.

Професійно важливі якості:

Швидко і правильно рахувати; проаналізувати числа, за їх динамікою розуміти суть виробничих процесів і вміти вчасно вплинути на них; терпіння; витримка; посидючість; врівноваженість; акуратність; вимогливість; об'єктивність; зібраність; стійкість до монотонності; копіткість; добре розвинутий словесно-логічний тип пам'яті та мислення;

Кваліфікаційні вимоги: Курси, Вузи, професійні навчальні заклади.

Фізіологічні вимоги: хороша рухливість кистей рук і пальців, врівноваженість нервової системи.

Медичні протипоказання:

Поганий зір; хвороби нервової системи, тяжкі форми захворювання органів зору і суглобів кистей рук, психічні захворювання, гіпертонія, бронхіальна астма, туберкульоз.

Споріднені професії

Економіст, фінансист.

Формування практичних навичок

Завдання 1. "Один день з життя"

Мета: підвищити рівень усвідомлення учасниками типову і специфічність професійної діяльності фахівця.

Вправа проводиться в колі. Може проводитись як у малих групах (кількість граючих - 6-8 осіб), так і у великих (кількість учасників - 15-20 осіб).

Час проведення вправи від 15 до 25 хвилин.

Процедура проведення вправи

1. Ведучий визначає разом з іншими гравцями, яку професію цікаво було б розглянути. Наприклад, група захотіла розглянути професію "бухгалтер".

2. Загальна інструкція: Зараз ми спільними зусиллями спробуємо скласти розповідь про типовому трудовому дні нашого працівника - бухгалтера. Це буде розповідь складається лише з іменників.

Наприклад, розповідь про трудовий день вчителя міг би бути таким: "дзвінок - сніданок - дзвінок - урок - двієчники - питання - відповідь - трійка - вчительська - директор - скандал - урок - відмінники - дзвінок - будинок - постіль".

У цій грі ми подивимося, наскільки добре ми уявляємо собі роботу бухгалтера, а також з'ясуємо, чи здатні ми до колективної творчості, адже в грі існує серйозна небезпека якимось невдалим штришком зіпсувати весь розповідь.

Важлива умова: перш, ніж назвати нове іменник, кожен гравець обов'язково повинен повторити все, що було названо до нього. Тоді наша розповідь буде сприйматися як цілісний твір. Щоб краще було запам'ятовувати названі іменники, раджу уважно дивитися на всіх мовців, як би пов'язуючи слово з конкретним людиною.
3. Ведучий називає перше слово, а інші гравці по черзі називають свої іменники, обов'язково повторюючи все, що називалося до них. Якщо гравців мало (6-8 осіб), то можна пройти два кола, коли кожному доведеться називати по два іменників.

4. Обговорення. При підведенні підсумків гри можна запитати в учасників, вийшов чи ні цілісний розповідь? Не зіпсував чи хтось загальний розповідь своїм невдалим іменником? Якщо розповідь вийшов плутаним і сумбурним, то можна попросити когось із гравців своїми словами розповісти, про що був складений розповідь, що там відбувалося (і відбувалося?). Можна також обговорити, наскільки правдиво і типово був представлений трудовий день розглянутого професіонала.

Примітка:

Досвід показує, що учасники нерідко знаходяться у творчій напрузі і можуть навіть втомлюватися, тому більше двох разів проводити дане ігрове вправу не слід.

Завдання 2.

Додаток 1

Завдання А Виконайте необхідні розрахунки.

Визначте: мінімальний оклад, найбільшу нараховану суму, загальну суму нарахованих грошей.

Оклади та нараховані суми уявіть в грошовому форматі з двома знаками після коми

Завдання Б

Розрахуйте розмір премії працівників відділу № 25, починаючи з Сухова К.Р., якщо відомо, що премія складає 15% від премії Іванова. Результат занесіть в графу Премії.

Надбавка становить 10% від суми Зарплати і Премії.

Податок становить 20% від суми Зарплати і Премії плюс 14% від Надбавки.
Дохід дорівнює сумі Зарплати, Премії і Надбавки за вирахуванням Податку.

Знайдіть підсумки, середнє, найбільше і найменше значення за всіма графами.

Завдання

ПДВ - податок на додану вартість, що дорівнює 21% від доходу підприємства;

заробітна плата становить 30 % від доходу підприємства;

страховий внесок становить 37 % від заробітної плати.

Зробіть усі необхідні розрахунки.

Підрахуйте чистий дохід кожного підприємства. Чистий дохід складається з Доходу підприємства за вирахуванням ПДВ, Заробітної плати, Соціального страхування.

Визначте максимальну суму Чистого доходу серед підприємств.

Визначте підсумкові суми для кожної графи.

Завдання 3. Перевірте свої знання

1. Вставити слова, які означали б те ж, що і слова, що стоять поза дужками.

БОРЖНИК ( ???) НІКЧЕМНИЙ

НЕДОЛІК (???) ЗБИТОК

БОРГ (???) ПОЗИКА

Відповіді: банкрут, дефіцит, кредит

2. Вставити слова, які означали б те ж, що і слова, що стоять поза дужками.

РИНКОВА (???) УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ

Відповіді: економіка

3. Виключіть зайве слово.


  1. АКЦІЯ 2) МОТАЛЬЩИЦА

  2. ВАЛЮТА ПРЯДИЛЬЩИЦА

  3. ДИЛЕР ТРЕПАЛЬЩИЦА

  4. ТРЕСТ ЕКОНОМІСТ

Відповіді: трест, економіст

Завдання 4. Ребуси.

В цих ребусах зашифровано поняття прикладної економіки. Розшифруйте їх.

Додаток 2

Відповіді: валюта, зарплата, заставна, гроші, квота, конверсія, меценат, імпорт, приватизація, експорт

Завдання 5. Кросворд

По горизонталі:

3 - торговельній політиці - спосіб встановлення кількісних обмежень; 4 - тимчасова передача іншій особі грошових коштів або товарів; 6 - договір купівлі-продажу товарів або послуг; 7 - позика, що надається банком; 11-діяльність, спрямована на одержання прибутку; 12 - цінний папір, що випускається підприємством, заснованим на колективній власності; 13 - угоду сторін про заміну одного укладеного ними зобов'язання іншим; 16 - ревізор, який контролює й аналізує фінансову діяльність; 18 - грошова одиниця тієї чи іншої країни; 20 - майнові або інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; 21 - документ, що проголошує які-небудь принципи або містить певну інформацію; 22 - фінансове надходження від діяльності підприємства.

По вертикалі:

1 - торговий посередник, який не виступає самостійною стороною в угоді; 2 - вартість товару в грошовому вираженні; 3 - зміна структури виробництва підприємств; 4 - система заходів, спрямованих на відшкодування втрат від стихійних лих, аварій, нещасних випадків і т. п.; 5 - випуск в обіг цінних паперів і грошових знаків; 8 - цінний папір, який засвідчує боргове зобов'язання юридичної чи фізичної особи сплатити після настання терміну кредитору певну суму грошей; 9 - частину фінансових надходжень, що залишається після відшкодування поточних витрат і відсотків по кредитах банків; 10 - юридична або фізична особа, яка вчиняє юридичні операції за рахунок та в інтересах іншої особи; 11-неспроможний боржник; 14 - цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів; 15 - можливе обчислення очікуваних доходів і видатків держави, установ, організацій та громадян; 17 - уявлення покупців про престиж фірми, якості товарів і послуг, репутації керівників; 19 - прилюдні торги за принципом змагальності покупців.

Додаток 3

По горизонталі:

3 квота, 4 позика, 6 контракт, 7 кредит, 11 бізнес, 12 акція, 13 новація, 16 аудит, 18 валюта, 20 інвестиція, 21 декларація, 22 дохід.

По вертикалі:

1 брокер, 2 ціна, конверсія, страхування 4, 5 емісія, 8 вексель, 9 прибуток, 10 агент, 11 банкрут, 14 облігація, 15 бюджету, 17 імідж, 19 аукціон

ДОДАТОК 1

Задание 2

Задача А.


Задача Б

Задача В

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка