Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
Скачати 332,21 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації19.11.2018
Розмір332,21 Kb.
1   2   3

Зима — мороз — звук — зіркаЗіна — задача (3).

Дошка — дорога — дарунок — два — дерево — двір (Д).

2. «Скільки звуків і букв?» Учитель вимовляє слова. Дитина за допо­могою карток з цифрами показує, скільки звуків і букв у кожному слові

Якщо дитина відповідає правильно — отримує червоний кружечок, ні — си­ній. Учні намагаються, виграти якомога більше червоних кружечків.

3. Учитель показує малюнок, діти піднімають букву, з якої починається назва предмета, зображеного на ньому.

4. Гра «Листоноша». Вчитель роздає різні листівки з малюнками. Дитина розповідає зміст одержаного малюнка.

5. «Чарівні клітинки». Учні отримують аркуш паперу з накресленими на ньому клітинками. У клітинки дитина вставляє з розрізної азбуки букви С, М, С, М, И, щоб вийшли слова «СОМ», «ОСИ», «МИ» (у ширину і дов­жину).
ООИ


У підготовчий період корисно використовувати як сюжетно-рольові ігри, так і дидактичні. Вони спонукають учнів у процесі виконання різних ролей до мовного спілкування, що сприяє продуктивному розвитку їх мови і мис­лення. До змісту сюжетно-рольових ігор включаються ігри про працю до­рослих і дітей, про сім'ю і сімейні стосунки, використання різноманітних дидактичних ігор допомагає нам виправити недоліки слухового і зорового сприймання, просторової орієнтації, скоригувати некоординованість дріб­них м'язів кисті руки.

Наприклад, гра з мозаїкою, доміно, різними предметами типу квасолі, кульок, ґудзиків, лічильних паличок тощо проводиться з метою, щоб у дітей сформувались правильні уявлення про навколишній світ та мовні явища; процес повноцінного сприймання має опиратися на зорові, слухові та кінестетичні відчуття дитини. Тільки за такої умови ця категорія дітей, у діяльність яких на початковому етапі базується на предметно-чуттєвій осно­ві, опанує тими знаннями і вміннями, які необхідні для подальшого навчання грамоті. Велика увага приділяється розвитку усної мови, який здійснюється на уроках читання і письма. Мова дітей примітивна, бідна. Важливо зібрати дані про готовність учнів до опанування грамотою і уважно проаналізувати ці дані спільно з логопедом, лікарем (дитячим психоневрологом) Від цього залежить вибір доцільної методики навчання учня грамоті з урахуванням знань, умінь та життєвого досвіду, здійснення індивідуального підходу до учнів з метою максимального використання збережених функцій і виявле­ного обсягу знань і умінь та вчасного виправлення конкретних недоліків мови, мислення, моторики, сприймань, уваги, розробки індивідуальних занять.

Дітям, які навчаються вдома, особливо важко усвідомлювати зміст прочитаного, дії, тому що ця категорія дітей сприймає світ в основному очима батьків та вчителя. Тому ми застосовуємо різноманітні види мовної та розумової діяльності: жива бесіда, гра, розповідь, малюнки, картини, діафільми слайди, грамзаписи.

Якщо учень називає за темою дуже мало предметів (не більше 3-х), йому пропонують розглянути і назвати різні предмети за малюнками. Використовуємо у своїй практиці альбом для психологічного обстеження. Цей аль­бом дає змогу виявити реальний обсяг знань дітей, оскільки діти з ДЦП можуть не пам'ятати певної назви, хоч мати її в пасивному словнику. В цьому альбомі використані малюнки з таких тем: сім'я, іграшка, одяг, дерева, овочі, фрукти, тварини, транспорт, меблі, пори року, кольори, фор­ми предметів.

Наприклад, за темою «Тварии» пропонуємо назвати, яких тварин учень знає. Далі, яких диких і свійських тварин він знає. Потім з психологічного альбому даємо набір малюнків різних тварин, пропонуючи назвати і роз­класти: в один бік — диких, y другий бік — свійських. Водночас тут вияв­ляється й уміння здійснювати процеси аналізу, узагальнення, класифікації - предметів, які характеризують рівень пізнавальних здібностей дитини. Як­що учень самостійно не може назвати понад 50% малюнків, методику об­стеження його уявлень доцільно змінити, учитель сам дає словесну ін­струкцію: «Покажи ведмедя. Де живе ведмідь? Це тварині дика чи свійська?» Правильна відповідь зараховується до активу учня. В такий спосіб якнай­повніше виявляються знання дітей, їх активний і пасивдний словник, уявлення і життєвий досвід.

Не втратити жодної дитини — такий девіз наших учителів. Скористай­теся запропонованим вище матеріалом. У Вашій уяві вже постали різні долі ваших вихованців. Проведіть бесіду з батьками, щоб батьки відчули і повірили: Ви — для їхніх дітей.

Додаток № 1
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ З УЧНЕМ 1-го КЛАСУ

СПЕЦШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ № 15 м. КИЄВА


ЧИТАННЯ

№ п/п

Дата

Зміст матеріалу

Оцінка

І чверть

1

3.09

Мій дім. Моя земля. Моя родина
2

309

Здрастуй, школо!
3

509

Бесіда про літо. Закріплення навичок навчальної

діяльності


4

10.09

Слухання казки «Ріпка»
5

10.09

Спосіб умовного позначення речень
6

12.09

Речення. Уявлення про діалог. Коротка і повна відповіді Складання речення заданої будови
7

17.09

Розширення уявлення про слово та речення
8

17.09

Уміння відповідати на питання «Хто це? Що це»
9

19.09

Ознайомлення зі складовою будовою слів Поділ слів на склади
10

24.09

Поняття про наголос. Трискладові слова
11

24.09

Мовні органи. Голосні та приголосні звуки
12

26.09

Звуковий аналіз слів Тверді і м'які приголосні
13

1.10

Повний звуковий аналіз мовних слів
14

1.10

Звук [а], буква А, а
15

3.10

Звук [у], буква У, у
16

8.10

Звук [о], буква О
17

8.10

Звук [и], буква И
18

10.10

Звук [м], буква М (ем)
19

13.10

Звук [і], позначення голосного звука [І]
20

15.10

Звук [н], [н'], буква Н (єн) Читання складів, слів, речень з буквою Н
21

17.10

Звук [в], буква В (ве). Читання складів, слів, речень
22

2210

Звук [л], [л'], буква Л (ел)
23

22.10

Звук [с], [c’], буква С (ес)
Продовження таблиці

№ п/п

Дата

Зміст матеріалу

Оцінка

24

24.10

Закріплення вивчених букв, звуків. Звуковий аналіз слів
25

29.10

Звук [к], буква К (ка) Читання слів
26

29.10

Звук [п], буква П (пе)
27

31.10

Підсумковий урок
II чверть

28

12.11

Звук [р], [р'], буква Р (ер)
29

12.11

Звук [т], [т’], казка «Котик та півник»
30

14.11

Звук [е], буква Е, е
31

19.11

Закріплення вивчених звуків та букв
32

19.11

Звуки [д], [д'], буква Д, д (де)
33

21.11

Закріплення букви Д. Читання вивчених букв у різних позиціях
34

26.11

Звуки [з], [з'], буква 3, з (зе)
35

26.11

Вироблення навичок читання З в різних позиціях
36

28.11

Буква ь. Позначення м'якості приголосних
37

3.12

Вживання [ь] на письмі
38

3.12

Тренувальні вправи
39

5.12

Звук [б], буква Б, б (бе)
40

10.12

Закріплення вивченої букви Б на основі тексту «Білки»
41

10.12

Звуки [г], [г'], буква Г, г (ге)
42

12.12

Вироблення навички читання, букви Г в різних позиціях
43

17.12

Повторення вивчених букв. Складання оповідання «Зима»
44

17.12

Розвиток усного мовлення. Тема: Іграшки. Звуко-буквений аналіз слів
45

19.12

Звук [ч], буква Ч (че)
46

24.12

Читання тексту з буквою Ч (че)
47

24.12

Закріплення вивчених букв, читання вірша «Ялинка»
48

26.12

Підсумковий урок
III чверть

49

16.01

Звук [й], буква Й (йот)
50

21.01

Закріплення вивченої букви
51

21.01

Звук [х], буква X, х (ха)
52

23.01

Зіставлення звуків [г], [х]. Вірш «Колискова пісня»
53

28.01

Сполучення [ой]
54

28.01

Буква Я в українському письмі, звуки [йа]
55

30.01

Звук [ж], буква Ж (же). Народна казка
56

4.02

Звук [ш], буква Ш, ш (ша). «Як я допомагаю тваринам узимку»
57

4.02

Звуки [йі], буква ї. Л. Українка «Вишенька»
58

6.02

Звук [ц], буква Ц (це). Казка «Дві кізоньки»
59

11.02

Звуки [йу], буква Ю. Казка «Івасик-Телесик»
Продовження таблиці

№ п/п

Дата

Зміст матеріалу

Оцінка

60

11.02

Звуки [йе], буква Є. Інтонація читання
61

13.02

Звуки [шч], буква Щ, щ (ща)
62

25.02

Розвиток мови (ігри, лічилки)
63

27.02

Звук [ф], буква Ф (еф)
64

27.02

Звуки [дз], [дз'] буквосполучення дз
65

4.03

Читання слів з буквосполученням дз
66

4.03

Звук [дж], буквосполучення дж
67

6.03

Апостроф. Читання слів, тексту
68

11.03

Розвиток усного мовлення
69

11.03

Складання оповідань за малюнком
70

13.03

Алфавіт. Читання казки,
71

18.03

«Про двох цапків»
72

18.03

Переказ казки
73

20.03

Підсумковий урок1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка