Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту курсових робіт, дипломів бакалавра та магістра Київ 2016 Зміст Зміст 2
Сторінка1/5
Дата конвертації29.05.2018
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет соціології

Кафедра методології та методів соціологічних дослідженьУкладачі:

Бастіна О.С.

Сидоров М.В.-С.

Волович В.І.

Середа О.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки і захисту курсових робіт, дипломів бакалавра та магістра

Київ 2016

Зміст


Зміст 2

Вступ 3


1. Загальна характеристика та вимоги до курсових та дипломних робіт 3

2. Характеристика курсових робіт за рівнями 4

Курсова робота 2-го курсу 4

Захист курсової роботи 5

Курсова робота 3 –го курсу 5

Захист курсової роботи 6

2. Загальні вимоги до написання курсової роботи 6

Орієнтовний графік підготовки курсової роботи 6

Обрання та затвердження теми курсової роботи 7

Обов’язки наукового керівника 7

Критерії оцінювання курсової роботи. 7

Структура курсової роботи 8

3. Характеристика дипломних робіт за рівнями 8

Типовий графік роботи над дипломними роботами (бакалаврська, магістерська роботи) 9

Структура, обсяг та зміст дипломної роботи 9

Вимоги до написання дипломної роботи 10

Типові помилки у написанні та оформленні роботи 11

Рецензування і захист дипломної роботи 11

Рецензування дипломної роботи 11

Захист дипломної роботи у ЕК. 12

4. Технічні вимоги до курсових та дипломних робіт 12

Вимоги до набору 12

Нумерація 14

Ілюстрації 15

Таблиці 15

Посилання 16

Посилання на джерела за вимогами, затвердженими ВАК України 17

Посилання на джерела за стандартом АРА. 17

Оформлення списку використаних джерел 18

Додатки 18

ДОДАТКИ 19

Додаток А 19

Додаток Б 20

Додаток В 22

Додаток Г 23

Додаток Д 24

Додаток Е 25

Додаток Ж 26

Додаток З 27Вступ

Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є науково-дослідна робота студентів, яка передбачає використання набутих знань та освоєння методики науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів.

Одним з напрямків науково-дослідної роботи, що здійснюється в межах навчально-виховного процесу, є написання та підготовка курсових та дипломних робіт (бакалавра, магістра), які є обов’язковими кваліфікаційними роботами, що виконуються студентами індивідуально в процесі їх навчання в вищому навчальному закладі.

Курсова робота передбачає освоєння , закріплення та розширення теоретичних знань, ознайомлення з методами, та напрацюваннями інших дослідників у відповідній галузі науки, обґрунтування результатів власного дослідження.

Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів і передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і емпіричних знань зі спеціальності «Соціологія» та застосування їх при розв'язанні конкретних теоретичних та прикладних проблем, набуття умінь та навичок самостійної роботи й оволодіння професійними кваліфікаційними компетенціями.

Дипломна робота бакалавра ставить проблему, яка не одержала достатнього вирішення у професійній літературі; розробку методів і процедур доведення отриманих результатів; адекватне використання понятійного апарату дослідження; висновки та рекомендації щодо застосування отриманих результатів дослідження у науці та практиці.

Магістерська дипломна робота – завершальна ланка в єдиній системі теоретичного і практичного навчання студента. Майбутній фахівець має продемонструвати ступінь своєї підготовленості з обраної спеціальності, рівень загальної, наукової і професійної ерудиції, творчий пошук та інноваційні узагальнення, придатні до розв'язання актуальних соціальних проблем суспільства.

1. Загальна характеристика та вимоги до курсових та дипломних робіт


Курсова робота – це кваліфікаційна письмова робота студента з навчальної дисципліни, яка передбачена навчальним планом як обов’язкова складова навчального процесу. Курсова робота зараховується як окремий іспит.

Виконання і захист курсової роботи дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки студента, його вміння самостійно працювати з науковою літературою, правильно аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал. Курсова робота є своєрідним підсумком процесу навчання на 2 та 3 курсах факультету соціології.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню науки, чинному законодавству і досягнень соціологічної практики.

Курсова робота - це робота дослідницького характеру, яка має продемонструвати самостійний науковий пошук.


2. Характеристика курсових робіт за рівнями

Курсова робота 2-го курсу


У курсовій роботі 2-го курсу розглядається певна наукова або науково-практична проблема: оціночно осмислюється актуальність її вирішення, розробляються та обґрунтовуються положення, щодо використання отриманих результатів у відповідній сфері суспільного життя.
При підготовці курсової роботи 2-го курсу необхідно:

 • отримати знання фактичного матеріалу;

 • застосовувати їх до розв'язання конкретних завдань;

 • продемонструвати вміння аналізувати та користуватися фаховою літературою;

 • виявити вміння узагальнювати результат;

 • продемонструвати вміння самостійної роботи та оціночні судження.

Як наукове дослідження, курсова робота 2-го курсу є необхідною і цікавою формою реалізації інтелектуальної діяльності студента, залучення його до наукового пошуку: перші самостійні результати створюють особливу атмосферу, яка стимулює творчий розвиток інтелектуальних сил особистості.

Курсова робота 2-го курсу дає змогу виявити творчий та науковий потенціал студента, а також може бути сходинкою для подальшої наукової роботи. У процесі її підготовки розвиваються навички самостійного вивчення й узагальнення наукової літератури з будь-якого вузького питання; виявляються нові й невирішені наукові проблеми.
Мета курсової роботи 2-го курсу – формування вмінь щодо оволодіння прийомами (навичками) самостійної дослідницької роботи студента з науковою літературою та логічного узагальнення результатів.
У процесі підготовки і захисту курсової роботи 2-го курсу студент набуває таких навичок і вмінь:


 • виокремлення проблеми;

 • визначення мети, основних завдань, об’єкт, предмет дослідження;

 • розкриття категоріального апарату з проблеми, що досліджується;

 • систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань;

 • методологічно грамотне проведення дослідження, інтерпретація,

 • систематизація одержаних результатів;

 • встановлення нових зв'язків між відомими явищами, нова постановка відомої проблеми;

 • формулювання суджень і висновків, логічне й доказове їх викладення;

 • правильне оформлення наукової роботи;

Захист курсової роботи


Особливістю захисту курсової роботи 2-го року навчання є перехресне рецензування керівником та іншим викладачем кафедри, обраним випадковим чином.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка