Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення бібліотечного урокуДата конвертації23.11.2018
Розмір71 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Бібліотечні уроки – «ключ» до бібліотеки
Методичні рекомендації щодо підготовки

та проведення бібліотечного уроку
Важливу роль відіграє книжка у процесі формування пізнавальних інтересів, самостійності мислення, прагнення до самоосвіти. Але книжка вчить тільки тоді, коли учень уміє працювати з нею, вміє її читати.

Допомогти бібліотекарю та вчителю залучити дитину з ранніх літ до бібліотеки, навчати працювати з книгою, користуватися всією інформацією про літературу, тобто вручити своєрідний «ключ до бібліотеки» може систематичне проведення в школі уроків бібліотечно-бібліографічних знань (ББЗ).

Для проведення уроків ББЗ необхідно:


 • на початку навчального року скласти графік проведення занять;

 • включити уроки ББЗ у загальношкільний розклад уроків;

 • доручити проведення занять фахівцю-бібліотекарю (вчитель).

Якщо уроки ББЗ проводити систематично, дуже швидко можна досягти позитивних результатів, зокрема:

 • збільшення кількості читачів бібліотеки;

 • зменшення кількості випадків псування та крадіжок бібліотечних книг;

 • підвищення інтересу до читання;

 • покращення якості знань учнів.

Пропаганда бібліотечних знань вимагає серйозної підготовки: складання чіткого розгорнутого плану кожного заняття відповідно до структури уроку, добору потрібної літератури, наочних посібників, детальної розробки практичних завдань.

Головною ідеєю у проведенні бібліотечних уроків повинно бути формування ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, культурного центру та духовного осередку, де можна лише поповнити свої знання, а й відпочити, поспілкуватися з однодумцями та опонентами, знайти нових друзів.СТРУКТУРА бібліотечного уроку:

  • Актуалізація опорних знань: повторення матеріалу попередніх уроків. Вислови, прислів’я про книгу. Значення книги для людини.

  • Мотивація навчання, повідомлення теми, мети уроку. Виклад нового матеріалу: розповідь бібліотекаря.

  • Практична (індивідуальна) робота учнів.

  • Закріплення вивченого матеріалу. Підсумок роботи. Заключне слово бібліотекаря.

Для учнів молодшої ланки бажано проводити заняття 1 раз на тиждень, чергуючи теоретичні заняття з практичними.

Уроки ББЗ повинні проводитися в системі. За чотири роки навчання діти першої вікової категорії повинні сформувати потребу в систематичному читанні, знати структуру книжки, вміти визначати її приблизний зміст при швидкому перегляді, вльно орієнтуватися в бібліотеці, вести самостійний пошук та вибір літератури, використовуючи книжкові виставки, полиці відкритого доступу, користуватися періодичними виданнями, довідковою літературою тощо.

Для молодших школярів найефективнішими є заняття, що відбуваються у формі гри. Бажано проводити заняття 1 раз на тиждень, чергуючи теоретичні заняття з практичними.

Підліткам дуже цікаві проведені в бібліотеці уроки-казки. Тут школярі мають можливість прочитати повісті, оповідання, вірші про бібліотеку. Учням середніх класів подобаються заняття в бібліотеці за аналогією з багатьма телепередачами: аукціонами, подорожами, шоу.

Старшокласникам корисно пропонувати дослідно-пошукові методи: розробку проектів, підготовку наукових робіт, ознайомлення з особливостями аналітичного опису статей у журналах.

Для проведення бібліотечних уроків доцільно використовувати уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної виховної роботи. Знання, здобуті учнями на бібліотечних уроках, учителі закріплюють на уроках, а бібліотекар – у процесі індивідуальної роботи. Крім того, з кожною віковою групою читачів слід проводити підсумкові заняття.

Завдання бібліотеки – не тільки допомогти учню засвоїти шкільну програму, а й розширити й поглибити його знання, виростити з кожної дитини незалежного користувача бібліотеки.

Бібліотечний урок орієнтований на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Проведення бібліотечного уроку потребує серйозної підготовки: складання чіткого розгорнутого плану заняття, добору потрібної літератури, наочних посібників, детальних розробок практичних вправ.

Програма бібліотечно-бібліографічних знань містить декілька розділів:

І. Загальне знання про бібліотеку. Культура роботи з книжкою.

ІІ. Знання про книжку.

ІІІ. Уміння користуватись абонементом та читальним залом бібліотеки.

ІV. Уміння користуватися довідковою літературою, періодикою.

V. Уміння користуватися рекомендованою бібліографією, каталогами та картотеками. Поняття про бібліографічний опис книжки.Ці розділи є основою тематики бібліотечних уроків для учнів 1 – 11-х класів:

1-й клас

 1. Мандрівка книжковим містом (екскурсія до бібліотеки).

 2. Правила спілкування з книжкою. Правила гігієни читання.

 3. Твій друг – підручник.

 4. Газети та журнали для дітей.

 5. Театралізоване свято «Прощання з буквариком».

2-й клас

 1. Екскурсія до бібліотеки.

 2. Вибір книг у бібліотеці.

 3. Структура різних джерел інформації.

 4. Періодичні видання для молодших школярів.

 5. Підсумкова творча гра «Подорож у країну Книг».

3-й клас

 1. Структура книги.

 2. Твій друг – підручник.

 3. Довідково-бібліографічний апарат.

 4. Періодичні видання для молодших школярів.

 5. Літературна гра «Бібліотека – книжчин дім».

4-й клас

 1. Як читати книгу.

 2. Як вести щоденник читання.

 3. Основні елементи книги.

 4. Як створюють книгу.

 5. Конкурс-свято «Найкращий читач бібліотеки».

5-й клас

 1. Структура книги.

 2. Твої помічники у виборі книг у бібліотеці.

 3. Самостійний вибір книг у бібліотеці.

 4. Твої друзі – словники.

 5. Літературно-бібліографічна гра «Нитка Аріадни».

6-й клас

 1. Дитяча бібліотека та її відділи.

 2. Як написати відгук про прочитану книгу.

 3. Періодичні видання. Принципи організації матеріалу і зміст.

 4. Картотеки журнальних та газетних статей.

 5. Театралізоване свято «Як зберегти книгу».

7-й клас

 1. Книги і бібліотеки. Їх роль та значення.

 2. Усвідомлене читання. Уміння працювати з книгою.

 3. Як користуватись енциклопедичною та довідковою літературою.

 4. Каталоги і картотеки.

 5. Гра-конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні й начитані».

8-й клас

 1. Публіцистична література та її жанри.

 2. Алфавітний та систематичний каталоги.

 3. Науково-популярна література та форми роботи з нею.

 4. Уміння бути читачем.

 5. Конференція «Книги в моєму житті».

9-й клас

 1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

 2. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури.

 3. Як користуватися критичною літературою.

 4. Як книга допомагає мені вчитися.

 5. Конференція «Книги – морська глибина».

10 – 11 класи

 1. Методи самостійної роботи з книгою.

 2. Критико-літературознавчі видання та робота з ними.

 3. Читач у науковій бібліотеці.

 4. Комп'ютерна бібліотека.

 5. Конференція «Книга – джерело народної мудрості».Бібліотечний урок для старшокласників: зміст, методи, форми

Бібліотечні уроки не лише розширюють знання учнів, а й формують їх як духовно розвинених людей.

Програма бібліотечних уроків має складатися з урахуванням вікових особливостей учнів та вимог шкільної програми з позакласного читання. Нею передбачається поступове набуття і поглиблення учнями знань про книгу і роботу бібліотеки: від загального ознайомлення з бібліотекою – до знання змісту окремих розділів книжкового фонду, використання систематичних каталогів , картотек, бібліографічних уроків.

Під час проведення уроків доцільно використовувати найрізноманітніші методи: • бесіди;

 • лекції;

 • практичні заняття;

 • доповіді і повідомлення учнів;

 • різні види змагань;

 • ігри;

 • вікторини.

Варто пам’ятати, що найгірше засвоюються знання, подані учням у готовому вигляді, а найефективнішою є робота, що організує школярів до самостійного дослідження, спонукає здобути знання, здійснювати «відкриття». Умовно можна виділити такі типи уроків:

 1. Урок ознайомлення з новим матеріалом.

 2. Урок поглибленого вивчення матеріалу.

 3. Урок – гра контролю знань, або урок систематизації та узагальнення.

Кожен із цих типів, у свою чергу, може мати багато варіантів, як наприклад, урок поглибленого вивчення тієї чи іншої теми: урок-семінар, урок-диспут, урок із широким використанням ігрових моментів, інтегрований урок.

Тематику занять з основ бібліографії при необхідності можна розширювати, проте слід дотримуватися послідовності вивчення матеріалу.

У кінці кожного навчального року слід проводити підсумкові заняття – масові заходи, де учні матимуть можливість застосувати і продемонструвати свої бібліографічні знання. Форми підсумкових занять можуть бути різноманітними: відповіді на запитання або вікторини, подорожі, конкурси, читацькі конференції, написання рефератів тощо.

Серед багатьох форм і методів роботи окрему увагу варто звернути на метод проектів, за якого учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань (проектів), які поступово ускладнюються. Використання цього методу на бібліотечних уроках надає широкі можливості для формування умінь і навичок, необхідних для грамотного користувача бібліотеки.Пропоную свята, виховні заходи та розваги:

 1. «Бібліотека-книжчий дім» Сценарій свята до Всеукраїнського дня бібліотек

 2. «Щоб цвіла Україна моя…» Урок-гра

 3. «Бринить, співає наша мова…» Сценарій свята до Дня української писемності та мови

 4. «В океані рідного народу…» Виховний захід

 5. «Рідна мово моя українська!..» Виховний захід

 6. «Стосується кожного…» Виховний захід

 7. «З народного напившись джерела…» Літературна вікторина

 8. «Знавці довідково-бібліографічного апарату» Підсумковий урок

 9. «Читач року» Літературний конкурс

 10. «Довідковий апарат бібліотеки» Урок-гра


Методист РМК Мироненко Г.Г.
Каталог: biblioteka
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
biblioteka -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka -> Управління освіти,молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Джурківський нвк «зош І-ІІ ст. Днз» Шкільна бібліотека Доповідь на тему
biblioteka -> Курс лекцій та практикум міністерство освіти І науки україни
biblioteka -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка