Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Скачати 221,87 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір221,87 Kb.
МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Відповідно до навчального плану студенти заочної форми навчання мають виконати контрольну роботу у вигляді реферату.

Контрольна робота – це дослідницька робота на задану тему. Працюючи над нею, студент поглиблює та закріплює знання, набуті під час аудиторного та самостійного вивчення дисципліни, виробляє навички самостійного опрацю­вання навчального матеріалу та навички науково-дослідної роботи.

Перед виконанням контрольної роботи студентові слід вивчити рекомендовану літературу, зібрати, проаналізувати та узагальнити нормативно-правові джерела, практичний матеріал з заданої теми. Крім того, потрібно використовувати монографії, статті з періодичних видань, в яких розглядаються питання даної теми. Рекомендується користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

Контрольна робота має бути оформлена на одному боці аркушів паперу формату А4 та зброшурована. Текст розташовується по вертикалі з дотриманням полів: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху та знизу – по 20 мм. Сторінки нумеруються посередині верхнього поля. Текст роботи має бути виконаний машинописним способом (обсяг 10-14 сторінок); допускається виконання чітким розбірливим почерком (14-18 сторінок).

В окремих випадках, для надання наочності, додатково складаються схеми, плани, замальовки, графіки, фото, таблиці та ін.

Структура роботи:

1. Титульний аркуш.

2. Передмова або вступ.

3. Основна частина, поділена на окремі частини (розділ, параграф, пункт), де викладаються відповіді на питання плану.

4. Висновки.

5. Додатки (при наявності).

6. Список літератури, який повинен містити повну інформацію про використане джерело відповідно до загальноприйнятих вимог (прізвище автора, повне найменування посібника чи статті, місто, видавництво та рік видання).

Після одержання роботи із зауваженнями викладача, її необхідно виправити, виконавши всі вказівки та вимоги викладача, і здати для повторної перевірки.

Контрольну роботу слід здати на перевірку до початку сесії. Студенти, які не виконали контрольну роботу, до заліку не допускаються.

Тема контрольної роботи визначається згідно з методичним посібником за останньою цифрою номера

залікової книжки.ЗАВДАННЯ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО»


 1. Принципи ГАТТ та ГАТС стосовно міжнародних перевезень. Поняття повітряного простору та види його правових режимів.

 2. Міжнародно-правові засади спрощення, гармонізації та уніфікації митних процедур. Поняття та міжнародно-правовий статус повітряного судна. Класифікація повітряних суден.

 3. Міжнародно-правові принципи контролю вантажів на кордонах. Поняття авіації та її види. Поняття міжнародної цивільної авіації та міжнародного повітряного транспорту.

 4. Міжнародно-правові вимоги до контейнерів. Міжнародно-правовий статус експлуатанта повітряного судна.

 5. Міжнародно-правове регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів. Поняття і види оренди та фрахту повітряних суден.

 6. Міжнародно-правові засади відповідальності операторів транспортних терміналів. Міжнародно-правовий статус авіаційного персоналу, екіпажу та командира повітряного судна.

 7. Міжнародно-правове регулювання поштових відправлень. Всесвітній поштовий союз. Правове регулювання міжнародних польотів. Поняття та види польотів. Принципи виконання міжнародних польотів.

 8. Міжнародно-правовий режим морських просторів. Поняття та класифікація повітряних перевезень.

 9. Міжнародно-правовий статус морського судна. Морські застави та іпотеки. Правовий режим міжнародних повітряних сполучень. “Комерційні права” або “свободи повітря” у міжнародному повітряному праві.

 10. Поняття міжнародного мореплавства та торговельного мореплавства. Відповідальність експлуатанта повітряного судна за Римською конвенцією 1952 р.

 11. Міжнародно-правовий статус морського порту. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 12. Міжнародно-правове регулювання арешту морських суден. Особливості правового регулювання регулярних та нерегулярних (чартерних) повітряних перевезень.

 13. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень вантажів. Правила щодо коносаментів. Кодекс поведінки лінійних конференцій. Правовий статус міжнародних повітряних перевізників.

 14. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень пасажирів і багажу. Безпека авіації в міжнародному повітряному праві. Безпека авіації як комплексне поняття. Поняття авіаційної безпеки.

 15. Міжнародно-правове регулювання загальної аварії: Йорк-Антверпенські правила. Договір міжнародного повітряного перевезення: форма, зміст, порядок укладення, зміни та припинення.

 16. Міжнародно-правове регулювання пошуку та рятування на морі. Авіатранспортна документація в міжнародних повітряних перевезеннях.

 17. Міжнародно-правове регулювання безпеки морського судноплавства. Відповідальність сторін договору міжнародного повітряного перевезення.

 18. Міжнародно-правове регулювання відповідальності у морському праві. Відповідальність власників морських суден, рятувальників, операторів ядерних суден.

 19. Міжнародно-правовий режим внутрішніх водних шляхів. Варшавська та Монреальська системи відповідальності авіаперевізника.

 20. Міжнародно-правовий статус судна внутрішнього плавання. Міжнародно-правове регулювання відповідальності власників суден внутрішнього плавання. Порядок вирішення спорів між сторонами договору повітряного перевезення.

 21. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами. Поняття акту незаконного втручання в діяльність цивільної авіації в міжнародному та національному праві. Класифікація актів незаконного втручання в діяльність авіації.

 22. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу внутрішніми водними шляхами. Міжнародна відповідальність за вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

 23. Правовий режим міжнародних магістральних залізничних ліній. Превентивні заходи (забезпечення авіаційної безпеки). Міжнародні стандарти: стандарти та рекомендована практика ІКАО (Додаток 17 „Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання” до Чиказької конвенції „Про міжнародну цивільну авіацію”

 24. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом. Поняття та види незаконного заволодіння повітряним судном (неправомірного контролю): піратство, незаконне захоплення та угон.

 25. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом. Міжнародні організації в сфері боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. Комітет ІКАО з боротьби з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. Регіональні міжнародні організації. Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА). Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA).

 26. Правовий режим міжнародних автомагістралей. Міжнародно-правове регулювання безпеки польотів. Євроконтроль як конвенція та міжнародна організація з безпеки аеронавігації.

 27. Міжнародно-правове регулювання дорожнього руху. Міжнародні стандарти в сфері розслідування авіаційних подій (Додаток 13 до Чиказької конвенції 1944 р. «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»).

 28. Міжнародно-правовий статус екіпажу автотранспортного засобу, задіяного в міжнародних автомобільних перевезеннях. Міжнародно-правове регулювання екологічної безпеки авіації (Додаток 16 «Охорона навколишнього середовища» до Чиказької конвенції „Про міжнародну цивільну авіацію”).

 29. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом. Правовий режим міжнародного повітряного простору (над відкритим морем, Антарктикою).

 30. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Повітряний простір із змішаним правовим режимом (над міжнародними протоками, архіпелажними водами, виключною морською, економічною зоною). Особливості правового режиму повітряного простору над Арктикою.

 31. Поняття міжнародного змішаного перевезення. Особливості правового регулювання міжнародних повітряних перевезень вантажів.

 32. Документація міжнародних змішаних перевезень. Особливості правового регулювання міжнародних повітряних перевезень пасажирів і багажу.

 33. Відповідальність оператора міжнародного змішаного перевезення. Типові угоди про повітряне сполучення: Чиказький тип; Стразбурзький тип; міжнародні договори „Бермуди 1”, „Бермуди 2”.

 34. Відповідальність вантажовідправника міжнародного змішаного перевезення. Вимоги Чиказької конвенції та Додатків до неї до членів екіпажу, зайнятих в міжнародних повітряних сполученнях (Додаток 1 до Чиказької конвенції.).

 35. Порядок вирішення спорів за міжнародними змішаними перевезеннями. Відповідальність пасажира, вантажовідправника і вантажоотримувача при виконанні авіаперевезення.


Питання, які виносяться на залік:


 1. Поняття та предмет правового регулювання міжнародного транспортного права як підгалузі міжнародного права.

 2. Система міжнародного транспортного права та його взаємозв’язок з транспортним правом України.

 3. Особливості методу правового регулювання у міжнародному транспортному праві.

 4. Принципи міжнародного транспортного права.

 5. Суб’єкти міжнародного транспортного права.

 6. Міжнародне транспортне право в системі юридичної науки та освіти.

 7. Система курсу міжнародного транспортного права.

 8. Поняття та особливості джерел міжнародного транспортного права.

 9. Класифікація джерел міжнародного транспортного права.

 10. Система джерел міжнародного транспортного права.

 11. Поняття, об’єкти та особливості міжнародних транспортних правовідносин.

 12. Суб’єкти та зміст міжнародних транспортних правовідносин.

 13. Принципи ГАТТ та ГАТС стосовно міжнародних перевезень.

 14. Міжнародно-правові засади спрощення, гармонізації та уніфікації митних процедур.

 15. Міжнародно-правові принципи контролю вантажів на кордонах.

 16. Міжнародно-правові вимоги до контейнерів.

 17. Міжнародно-правове регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів.

 18. Міжнародно-правові засади відповідальності операторів транспортних терміналів.

 19. Міжнародно-правове регулювання поштових відправлень. Всесвітній поштовий союз.

 20. Міжнародно-правовий режим морських просторів.

 21. Міжнародно-правовий статус морського судна. Морські застави та іпотеки.

 22. Поняття міжнародного мореплавства та торговельного мореплавства.

 23. Міжнародно-правовий статус морського порту.

 24. Міжнародно-правове регулювання арешту морських суден.

 25. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень вантажів. Правила щодо коносаментів. Кодекс поведінки лінійних конференцій.

 26. Міжнародно-правове регулювання морських перевезень пасажирів і багажу.

 27. Міжнародно-правове регулювання загальної аварії: Йорк-Антверпенські правила.

 28. Міжнародно-правове регулювання пошуку та рятування на морі.

 29. Міжнародно-правове регулювання безпеки морського судноплавства.

 30. Міжнародно-правове регулювання відповідальності у морському праві. Відповідальність власників морських суден, рятувальників, операторів ядерних суден.

 31. Міжнародно-правовий режим внутрішніх водних шляхів.

 32. Міжнародно-правовий статус судна внутрішнього плавання. Міжнародно-правове регулювання відповідальності власників суден внутрішнього плавання.

 33. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами.

 34. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу внутрішніми водними шляхами.

 35. Поняття повітряного простору та види його правових режимів.

 36. Правовий режим національного повітряного простору в міжнародному праві.

 37. Правовий режим міжнародного повітряного простору (над відкритим морем, Антарктикою).

 38. Повітряний простір із змішаним правовим режимом (над міжнародними протоками, архіпелажними водами, виключною морською, економічною зоною). Особливості правового режиму повітряного простору над Арктикою.

 39. Поняття та види використання повітряного простору. Поняття авіаційної діяльності.

 40. Поняття авіації та її види. Поняття міжнародної цивільної авіації та міжнародного повітряного транспорту.

 41. Поняття та міжнародно-правовий статус повітряного судна. Класифікація повітряних суден.

 42. Міжнародно-правовий статус експлуатанта повітряного судна.

 43. Поняття і види оренди та фрахту повітряних суден.

 44. Міжнародно-правовий статус авіаційного персоналу, екіпажу та командира повітряного судна.

 45. Вимоги Чиказької конвенції та Додатків до неї до членів екіпажу, зайнятих в міжнародних повітряних сполученнях (Додаток 1 до Чиказької конвенції). Принцип взаємного визнання сертифікації та кваліфікації іноземних держав.

 46. Правове регулювання міжнародних польотів. Поняття та види польотів. Принципи виконання міжнародних польотів.

 47. Відповідальність експлуатанта за Римською конвенцією 1952 р.

 48. Правовий режим міжнародних повітряних сполучень. «Комерційні права» або «свободи повітря» у міжнародному повітряному праві.

 49. Типові угоди про повітряне сполучення: Чиказький тип; Страсбурзький тип; міжнародні договори «Бермуди 1», «Бермуди 2».

 50. Поняття та класифікація повітряних перевезень.

 51. Поняття та правове регулювання каботажних повітряних перевезень.

 52. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 53. Особливості правового регулювання регулярних та нерегулярних (чартерних) повітряних перевезень.

 54. Правовий статус повітряних перевізників.

 55. Поняття та правовий статус призначеного авіаперевізника.

 56. Порядок та умови надання повітряним перевізникам призначень на експлуатацію міжнародних повітряних ліній.

 57. Проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії.

 58. Договір повітряного перевезення: форма, зміст, порядок укладення, зміни та припинення.

 59. Авіатранспортна документація.

 60. Особливості правового регулювання повітряних перевезень пасажирів і багажу.

 61. Особливості правового регулювання повітряних перевезень вантажів.

 62. Особливості правового регулювання повітряних перевезень пошти.

 63. Відповідальність сторін договору повітряного перевезення. Підстави та види відповідальності авіаперевізника в міжнародному повітряному праві.

 64. Варшавська та Монреальська системи відповідальності авіаперевізника.

 65. Підстави звільнення авіаперевізника від відповідальності.

 66. Відповідальність пасажира, вантажовідправника і вантажоотримувача при виконанні авіаперевезення.

 67. Порядок вирішення спорів. Обов’язковий претензійний порядок. Порядок та строки пред’явлення претензії. Строки позовної давності в міжнародному праві.

 68. Безпека авіації в міжнародному повітряному праві. Безпека авіації як комплексне поняття. Поняття авіаційної безпеки.

 69. Поняття акту незаконного втручання в діяльність цивільної авіації в міжнародному та національному праві.

 70. Класифікація актів незаконного втручання в діяльність авіації.

 71. Проблема гармонізації норм національного та міжнародного права щодо тлумачення терміну „акт незаконного втручання в діяльність цивільної авіації”.

 72. Поняття та види боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

 73. Превентивні заходи (забезпечення авіаційної безпеки). Міжнародні стандарти: стандарти та рекомендована практика ІКАО (Додаток 17 «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання» до Чиказької конвенції «Про міжнародну цивільну авіацію», Керівництво з безпеки для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання (ICAO Doc 8973); регіональні стандарти: Політика ЄКЦА в сфері авіаційної безпеки (Doc 30).

 74. Процедури та заходи забезпечення авіаційної безпеки.

 75. Поняття, види, принципи та порядок здійснення контролю на безпеку.

 76. Повноваження командира повітряного судна в сфері авіаційної безпеки.

 77. Санкції за вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

 78. Міжнародна відповідальність за вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

 79. Акти незаконного втручання як квазіміжнародні правопорушення.

 80. Конвенційний механізм боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

 81. Поняття та види незаконного заволодіння повітряним судном (неправомірного контролю): піратство, незаконне захоплення та угон.

 82. Міжнародні організації в сфері боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації. Комітет ІКАО з боротьби з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. Регіональні міжнародні організації. Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА). Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA).

 83. Міжнародно-правове регулювання безпеки польотів. Євроконтроль як конвенція та міжнародна організація з безпеки аеронавігації.

 84. Міжнародні стандарти в сфері розслідування авіаційних подій (Додаток 13 до Чиказької конвенції 1944 р. «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»).

 85. Органи з розслідування авіаційних подій. Процедура та оформлення результатів розслідування авіаційних подій.

 86. Міжнародно-правове регулювання екологічної безпеки авіації (Додаток 16 «Охорона навколишнього середовища» до Чиказької конвенції «Про міжнародну цивільну авіацію»).

 87. Правовий режим міжнародних магістральних залізничних ліній.

 88. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом.

 89. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом.

 90. Правовий режим міжнародних автомагістралей.

 91. Міжнародно-правове регулювання дорожнього руху.

 92. Міжнародно-правовий статус екіпажу автотранспортного засобу, задіяного в міжнародних автомобільних перевезеннях.

 93. Міжнародно-правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом.

 94. Міжнародно-правове регулювання перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом.

 95. Поняття міжнародного змішаного перевезення.

 96. Документація міжнародних змішаних перевезень.

 97. Відповідальність оператора міжнародного змішаного перевезення.

 98. Відповідальність вантажовідправника міжнародного змішаного перевезення.

 99. Порядок вирішення спорів за міжнародними змішаними перевезеннями.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Авиационная безопасность: Международные конвенции и Приложение 17 / Сост.: А. Г. Корченко, С. В. Корпенко, Е. В. Пацира. – К. : НАУ, 2004. – 166 с.

 2. Актуальные вопросы международного воздушного права / [Грязнов В.С., Колосов Ю.М., Верещагин А.Н. и др.] ; под ред. д-ра юридических наук, проф. А. С. Пирадова. – М. : Международные отношения, 1973. – 200 с.

 3. Антонович, Мирослава. Міжнародне право : навч. посіб. / Мирослава Антонович; М-во освіти і науки України. — К. : Юрінком Інтер, 2011. — 379 с.

 4. Анцелевич Г. А. Международное транспортное право : Учеб. пособие / Г.А. Анцелевич ; Укр. акад. внеш. торговли. — К., 1999. — 304, [2] с.

 5. Батрименко, Василь Іванович. Міжнародне право : навч. посіб. / В. І. Батрименко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 323 с.

 6. Бекяшев К.А. Международные морские организации / К.А. Бекяшев, В.В. Серебряков. Л. : Гидрометеоиздат, 1979.

 7. Бордунов В. Д. Международное воздушное право. Учебное пособие. — М. : НОУ ВКШ «Авиабизнес»; изд-во «Научная книга», 2006. – 464 с.

 8. Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных авиационных организаций / Бордунов В.Д. – М. : Наука, 1989. – 168 с.

 9. Бордунов В.Д. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / Бордунов В.Д., Котов А.И., Малеев Ю.Н. – М. : Наука, 1988. – 209 с.

 10. Булгакова, Ірина Валеріївна. Транспортне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Булгакова І. В., Клепікова О. В. ; М-во освіти і науки України. — К. : Прецедент, 2011. — 344 с.

 11. Буткевич, В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за спец. «Міжнар. право», «Міжнар. відносини» / Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В.; За ред. В.Г.Буткевича. — К. : Либідь, 2003. — 605, [1] c.

 12. Гердеґен, Матіас. Міжнародне право : [підручник] / Матіас Гердеґен; [пер. з нім. Р. Корнута]. — К. : К.І.С., 2011. — 515 с.

 13. Гречуха, Владимир Николаевич. Международное транспортное право : [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению ”Юриспруденция”] / В. Н. Гречуха ; Всерос. гос. налог. акад. М-ва финансов РФ. — М. : Юрайт, 2011. — 474 с.

 14. Гуреев С. А. Международное транспортное право: сборник международно-правовых актов / С. А. Гуреев, М. Н. Копылов.  – Москва : Изд-во Ун-та Дружбы народов, 1987. – 78 с.

 15. Дёжкин В.Н. Основные проблемы современного международного воздушного права / Дёжкин В.Н. – М. : Воздушный транспорт, 1991. – 208 с.

 16. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства: Приложение 17 к Конвенции о международной гражданской авиации. – Издание восьмое. – Монреаль: ICAO. – 2006. – 41 с.

 17. Зеркалов Д.В. Внешнеэкономическая деятельность: Энциклопедический словарь / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, КНТ, Основа, 2008. – 544 с.

 18. Зеркалов Д.В. Международные расчёты. Условия поставки товара: Пособие / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, КНТ, 2007. – 432 с.

 19. Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли. Справочник / Д.В. Зеркалов. – К. : Дакор, КНТ, 2007. – 628 с.

 20. Зимовец А.В. Международные транспортные операции. Конспект лекций. А.В. Зимовец. Таганрог: Издательство ТИУиЭ, 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m207/.

 21. Иванов Г. Г. Международная морская организация / Г.Г. Иванов. — Одесса : ЛАТСТАР, 1999. — 388, [1] с. — Библиогр.: с. 377-387.

 22. Конвенция о международной гражданской авиации от 7 декабря 1944 г. (С изменениями и дополнениями, внесенными Протоколом от 10 мая 1984 года) // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 40. – Ст. 2667.

 23. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву [Електронний ресурс]. – Офіційний Веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до Інтернет-сторінки : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_057

 24. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ун-т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — 544 с.

 25. Макогон Ю. В. Интеграция Украины в международные политические, экономические и финансовые организации : [Сб. материалов и док.] / Донец. нац. ун-т. — Донецк, 2002. — 170 с. — Библиогр.: с. 168.

 26. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право: Вопросы теории и практики / Малеев Ю.Н. – М. : Международные отношения, 1986. – 238 с.

 27. Международное воздушное право / под ред.: А. П. Мовчан; Академия наук СССР; Институт государства и права.  – Москва: Наука, 1980. – Кн. 1. – 352 с.

 28. Международное воздушное право / отв. ред.: А. П. Мовчан, О. Н. Садиков; Академия наук СССР, Институт государства и права.  – Москва: Наука, 1981. – Кн. 2. – 367 с.

 29. Міжнародна конвенція щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "ЄВРОКОНТРОЛЬ". Вчинено в Брюсселі 13 грудня 1960 року // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 25. – Ст. 1685.

 30. Міжнародне митне право : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; [уклад.: О. Д. Чепель, О. Р. Гайка, В. І. Чебан]. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. — 127 с.

 31. Міжнародне право. Основні галузі: підручник / [ Буткевич В.Г., Войтович С.А., Григоров О.М., Заблоцька Л.Г. та ін.] ; за ред. В.Г. Буткевича; МОН.  – Київ: Либідь, 2004. – 816 с.

 32. Міжнародне приватне право : [підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / [О. М. Батигіна та ін.]; за ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 2011. — 319 с.

 33. Міжнародне приватне право : Загальна частина : підручник / [А. С. Довгерт та ін.]; за ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ : Всеукр. асоц. видавців ”Правова єдність”, 2012. — 374 с.

 34. Міжнародне приватне право : Особлива частина : підручник / [А. С. Довгерт та ін.]; за ред. А. С. Довгерта, В. І. Кисіля; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ : Всеукр. асоц. видавців ”Правова єдність”, 2013. — 399 с.

 35. Міжнародне публічне право : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] : у 3 т. / [Антипенко В. Ф. та ін.]; за заг. ред. В. Ф. Антипенка; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. — К. : НАУ, 2012.

 36. Міжнародне публічне право : навч. посіб. / [Данченко Т. В. та ін.]; Київ. міжнар. ун-т. — К. : КиМУ, 2011. — 425 с.

 37. Міжнародне публічне право : підручник / [В. М. Репецький та ін.]; за ред. В. М. Репецького; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин.— 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2012. — 437 с.

 38. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. ”Орг. перевезень та упр. на трансп.”, ”Транспорт. право” : в 4 т.] / М-во трансп. та зв’язку України, Держ. п-во ”Держ. автотранспорт. н.-д. і проект. ін-т”. — К. : ДП ”ДержавтотрансНДІпроект”, 2009.

 39. Міщук В.В. Транспортне право України : курс лекцій: навч. посіб. / В.В.Міщук; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. П.Конашевича-Сагайдачного. — (2-е вид., допов., випр.) — Хмельницький: ХУУП, 2008. — 487 с.

 40. Повітряне право України : навчальний посібник / За заг. ред. д-ра ю.н. В.В. Костицького. – Дрогобич : Коло, 2011. – 552 с.

 41. Позолотин Л.А. Международные организации в сфере судоходства / Л.А. Позолотин, В.Г. Торский. Одесса : АстроПринт, 1999.

 42. Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні: у 2 т. / / [Андрєєнков В.А., Голікова С.В., Григоров О.М., Добідовська Я.О., Ісічко А.О.] ; Міністерство юстиції України.  – Київ: Ніка-Прінт, 2006. – Том 1. – 393 с.

 43. Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні: у 2 т.: станом на 30 листопада 2005 року / Морозова Н. Я., упоряд.; Міністерство юстиції України.  – Київ: Ніка-Прінт, 2006. – Том 2: Збірник актів acquis communautaire у сфері транспорту. – 952 с.

 44. Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сторінки: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1371-2002-%EF.

 45. Расследование авиационных происшествий и инцидентов: Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации. – Монреаль: ICAO. – 2001. – 52 с.

 46. Садиков О.Н. Правовое регулированние международных перевозок / О.Н. Садиков. – М. : Юрид. лит., 1981. – 288 с.

 47. Свиркин В.А. Воздушное право. ч. 1. Международное воздушное право (аспект безопасности), 2008 - 84 с. - Библиогр.: с. 83-84.

 48. Сергієнко, Валерій Вікторович. Міжнародне економічне право : навч. посіб. / Сергієнко В. В., Жирнова К. О.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2012. — 258 с.

 49. Тимченко, Леонід Дмитрович. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. — К. : Знання, 2012. — 631 с.

 50. Тихонов В.М. Основные направления и характер деятельности международной организации гражданской авиации ИКАО : Учеб. пособие [для вузов гражд. авиации] / В. М. Тихонов. – М. : МИИГА , 1985. – 100 с.

 51. Транспортне право України : підручник / [Е. Ф. Демський та ін.] ; МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — О. : Фенікс, 2011. — 555 с.

 52. Транспортне право України : [академ. курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Шелухін М. Л. та ін.]; за ред. М. Л. Шелухіна; М-во освіти і науки України. — К.: Ін Юре, 2008. — 893, [1] с.

 53. Транспортне право України: судова практика : навч. посіб. / Луканін О. В., Родіна В. В., Смирнов А. М., Шелухін М. Л. ; за ред. М. Л. Шелухіна. — Донецк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. — 353 с.

 54. Філіппов А.В. Компаративний підхід до проблеми юридичного визначення піратства / А.В. Філіппов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 11. – С. 230-236.

 55. Філіппов А.В. Поняття акту незаконного втручання в діяльність авіації в міжнародному та вітчизняному праві / А.В. Філіппов // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету. – К. : Видавництво Національного авіаційного університету „НАУ-друк”, 2009. – № 4 (13). – С. 65–68.

 56. Халевинская Е.Д. Международные экономические организации / Е.Д. Халевинская. – М., 1992.

 57. Ханин М.С. Международные транспортные организации / М.С. Ханин. М.: ТрансЛит, 2008. - 256 с.

 58. Хороших В.А. Введение в воздушное право : Крат. курс лекций / В. А. Хороших; М-во образования Рос. Федерации. Рыл. авиац. техн. колледж. - 2. изд. дораб. Рыльск : Изд-во Кур. информ. агентства "Пресс-факт" , 2002. – 258 с.

 59. Черкес, Марк Юхимович. Міжнародне право : підручник / М. Ю. Черкес.— 6-е вид., випр. і допов. — К. : Знання, 2011. — 397 с.

 60. Шреплер Х.-А. Международные экономические организации : Справочник / Х.-А. Шреплер ; [Пер. С.А.Тюпаева, И.Н.Фомичева]. — М. : Междунар. отношения, 1998. — 454 с.

 61. Щипцов О.А. Проблеми морських частин Євроазіатських транспортних коридорів / О.А.Щипцов. – К. : КДАВТ, 2001.

 62. Шоукросс, Бьюмонт. Воздушное право / Под ред., с предисл. С.Б. Крылова, А.К. Кислова; сокращ. пер. с англ. С.И. Волка и др. / Шоукросс, Бьюмонт. – М. : Изд-во иностранной лит., 1957. – 400 с.


Інформаційні ресурси
http://www.un.org/ru/
http://www.wto.org/
http://www.upu.int/en.html
http://www2.unwto.org/
http://europa.eu/
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
http://eu.prostir.ua/
http://www.icao.int/Pages/default.aspx
http://www.eurocontrol.int/
https://www.ecac-ceac.org/
http://www.easa.eu.int/home.php
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.otif.org/
http://www.uic.org/
http://www.iru.org/
http://www.piarc.org/en/
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
https://www.bimco.org/
http://www.danubecommission.org/
http://www.president.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://mtu.gov.ua/
http://uz.gov.ua/
http://avia.gov.ua/
http://sismit.gov.ua/
http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/index
http://www.ukravtodor.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://ovu.com.ua/
http://ovu.com.ua/bulletin
http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/
http://www.ligazakon.ua/
http://zib.com.ua/


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка