Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету
Сторінка1/2
Дата конвертації04.02.2017
Розмір3,32 Mb.
  1   2
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ

Частина І
МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ.

МАРКЕТИНГ ЯК ІНТЕГРАТИВНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ


Методичні рекомендації

та перелік завдань до практичних занять

для студентів фармацевтичного факультету

очної форми навчання

ЛЬВІВ – 2016
Громовик Б.П., Левицька О.Р., Гасюк Г.Д., Чухрай І.Л. Менеджмент та маркетинг у фармації. Частина І. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту: Методичні рекомендації та перелік завдань до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання.- Львів, 2016.- 106 с.

Методичні рекомендації містять переліки контрольних питань та завдань, список рекомендованої літератури.


Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи, член-кор. НАМН України М.Р. Гжегоцький


Рецензенти:


доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького кандидат фарм. наук Бойко А.І.;

доцент кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького кандидат фарм. наук К.Ф.Ващенко


Методичні рекомендації затверджені та рекомендовані до друку профільною методичною комісією з фармацевтичних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 3 від 29 серпня 2014 р.).
Внесені зміни та доповнення затверджено на методичному засіданні кафедри ОЕФ

(Протокол №1 від 30.08.2016 р.)

 Громовик Б.П., Левицька О.Р.,

Гасюк Г.Д., Чухрай І.Л., 2016
РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ І ФАРМАЦЕВТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
Т е м а 1: СУТНІСТЬ ТА ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Актуальність теми: Сучасний етап розвитку економіки України характеризується пошуком ефективних важелів та інструментів здійснення виробничо-господарської діяльності. Процеси, які відбуваються, вимагають удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей і зумовлюють гостру потребу у швидкому та гнучкому реагуванні фармацевтичних підприємств на зміни у зовнішньому середовищі з мінімальними витратами. За цих умов важливу роль набувають базові знання з менеджменту та маркетингу у фармації, практична реалізація яких спеціалістами-провізорами забезпечуватиме адекватне реагування фармацевтичних підприємств на вимоги споживачів. Важливе значення у процесі становлення провізора менеджером (управлінцем) має досконале знання історичного розвитку та термінологічних аспектів сучасних управлінських теорій, функціональних спільностей та відмінностей менеджерів і підприємців, принципів та рівнів управління, характерних рис різних моделей управління.

Тому вивчення сутності та еволюції менеджменту є актуальною темою для становлення провізора як фахівця.Мета: Вивчити еволюцію сучасних управлінських теорій, в тому числі особливості розвитку управлінських теорій у фармацевтичній галузі; поняття, принципи та характерні риси етапів розвитку менеджменту; роль менеджерів та підприємців в управлінських процесах та відмінності між ними; особливості та взаємозв’язок рівнів управління.
Контрольні питання:

 1. Які етапи розвитку світової економіки ?

 2. Яка послідовність еволюції менеджменту та напрямки його здійснення ?

 3. Як розвивався маркетинг ?

 4. Які етапи розвитку логістики ?

 5. У чому полягають особливості розвитку управлінських теорій у фармацевтичній галузі ?

 6. В чому полягає сутність понять управління та менеджменту ?

 7. Які основні принципи менеджменту ?

 8. Які етапи розвитку менеджменту Ви знаєте?

 9. В чому полягає сутність школи наукового управління?

 10. Які принципи наукового управління Ф. Тейлора?

 11. Які функції та принципи управління виділив А. Файоль?

 12. Які основні особливості школи людських стосунків?

 13. В чому полягає сутність систем управління, орієнтованих на ринок?

 14. Охарактеризуйте школу науки управління (кількісного підходу).

 15. На чому базується системний підхід в управлінні?

 16. В чому полягає сутність ситуаційного підходу в управлінні?

 17. Як здійснюється комп’ютеризація управлінських процесів?

 18. Які періоди виділяють у розвитку науки управління ?

 19. Які риси та характеристики притаманні американській школі менеджменту?

 20. На чому грунтується японська школа менеджменту?

 21. Які ролі притаманні менеджеру згідно з класифікацією Мінцберга?

 22. Назвіть групи якостей менеджера та охарактеризуйте їх.

 23. Які є види діяльності менеджера ?

 24. Які є відмінності між менеджером і підприємцем?

 25. У чому сутність соціально-етичних аспектів менеджменту ?

 26. Які причини виникнення рівнів управління та їх сутність?Завдання 1. Дайте визначення та опишіть складові комплексу управлінських теорій.

Управлінські теорії

Визначення

Складові комплексу теорії

Менеджменту

O –


S –

T –

T –

P –

R –

Маркетингу

P –


P –

P –

P –

P –

Логістики

R –


R –

R –

R –

R –

R –

R –
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка