Методичні рекомендації Технологія навчання у грі м. Мар і уполь 2007 р
Сторінка1/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0,53 Mb.
  1   2
Донецька обласна адміністрація

Дидактичний матеріал

та

методичні рекомендації
Технологія

навчання у грім. Маріуполь

2007р.

Склали:
Гулакова С. А. – викладач української мови і
літератури

Рецензенти: - Мірошниченко Галина

Володимирівна
Дидактичний матеріал та методичні рекомендації збірника нададуть викладачеві можливості для творчої роботи учнів на уроці української мови та зацікавлення до її вивчення.

Гра, найбільше з – поміж усіх дидактичних форм здатна підтримувати живий інтерес до навчання.

2

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський професійний машинобудівний ліцей

Дидактичний матеріал

та

методичні рекомендації
Технологія

навчання у грім. Маріуполь

2006р.

3

Не тільки самаістина дає впевненість,

але й пошук її.

Б. Паскаль

З м і с т


 1. Передмова ________________________ 2. Методичні рекомендації.
  Інтерактивні технології на уроках мови і літератури._____________________ _ 3. Технології навчання у грі ___________ 4. Цікава граматика __________________ 5. Мовознавчі турніри ________________ 6. Лінгвістичні ігри __________________

4

Передмова.
Про інтерактивні технології…
У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні інші навички: • Думати;

 • Розуміти сутність речей;

 • Осмислювати ідеї й концепції і
  вміти шукати потрібну інформацію.

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання і відповідати на них.

Неодмінною складовою різноманітних інтерактивних технологій є так звані пасивні методи. Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя охоплення великого обсягу і зорієнтована на рівні "знання" й "розуміння".
Це змушує педагога до використання переважно пасивного навчання. Були часи, коли вчитель мав можливість передати своєму учню весь обсяг відомої на той час інформації з

5

будь-якого предмета. Тоді використання пасивних методик було виправдане.Сильні й слабкі аспекти пасивного та інтерактивного навчання подаємо у таблиці. Активне навчання посідатиме проміжне місце між ним.Критерії порівняння

Пасивне навчання

Інтерактивне навчання

1. Обсяг інформації.

За короткий проміжок часу можна пройти великий обсяг інформації.

Невеличкий обсяг інформації потребує значного часу.

2. Глибина вивчення змісту.

Як правило, досягається тільки на рівні знання й розуміння.

Учні засвоюють всі півні пізнання (знання, розуміння, аналіз, синтез, оцінку).

3. Відсоток засвоєння.

Як правило, невисокий.

Як правило, високий.

4. Контроль над процесом навчання.

Викладач добре контролю обсяг і глибину вивчення, час і хід навчання. Результати роботи учнів передбачувані.

Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і перебігом навчання. Результати роботи тих, хто навчається, менш передбачувані.

5. Роль особистості педагога.

Особистісні якості педагога залишаються в тіні, він виступає як джерело знань.

Педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.

6. Роль учнів.

Пасивна , учні не приймають можливих рішень щодо процесу навчання.

Активна, учні приймають важливі рішення стосовно процесу навчання.

7. Джерело мотивації навчання.

Зовнішнє (оцінки, педагог, батьки, суспільство).

Внутрішнє (мотиви самого учня).

6

Проаналізувати що таблицю, вчитель може обрати тип навчання залежно від завдань і умов роботи. При застосуванні інтерактивного навчання педагог зустрічається з певними труднощами. Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій і перетворити їх слабкі боки на сильні, вчителю треба пам'ятати:

 • Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя групи, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Починати треба з поступового використання цих технологій, якщо ви або учні з ними не знайомі. Можна розробити спеціальний план поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені "ігри".Можна провести з учнями особливе "організаційне заняття" й розробити разом з ними "правила роботи в групи". Необхідно налаштувати учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять. Використовувати спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих групах, мозковий штурм тощо. Коли в учнів з'явиться досвід такої роботи, ці заняття проходитимуть значно

7

легше, а підготовка не забиратиме багато часу.

 • Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише спосіб створення атмосфери в класі, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
  Якщо використання інтерактивних технологій у конкретній групі веде до протилежних результатів,
  слід переглянути стратегію й обережно ставитися до використання таких методів. Можливо, варто обговорити, що ситуацію з учнями (чи правильно ви розумієте її використовуєте методику, чи готові ви та учні до її використання)?Технології навчання у грі
Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються). Використання гри у навчальному процесі завжди наражається на суперечність: навчання є процесом цілеспрямованим, натомість гра за своєю
8

природою має невизначений результат (інтригу). Тому завдання

Дітей треба вчити не граючи,

А серйозно, з почуттям відповідальності. Учитель має так добре і мистецьки виконувати роль, щоб діти забули про свою потребу у грі.

Ш. Амонашвілі

педагога при
застосуванні ігор у навчанні полягає в підпорядкуванні гри конкретній дидактичній меті. Останнім часом в організації самої
гри спостерігається зміщення акцентів із драматизації (форм, зовнішніх ознак гри) на її внутрішню сутність (моделювання події, явища, виконання певних ролей).
Ігрова модель навчання покликана реалізовувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій, надання дитині можливості самовизначення, сприяння й допомога розвитку творчої уяви, надання можливості вдосконалення навичок співпраці в соціальному аспекті, надання можливості висловлювати свої думки.

Учасники навчального процесу за ігровою моделлю перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учням надають максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними


правилами гри. Учні самі обирають свою роль

9

у грі; висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення.Вчитель в ігровій моделі виступає як інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації), суддя (коригування і поради стосовно розподілу ролей), тренер (підказки з метою прискорення гри), головуючий, ведучий (організатор обговорення).

У виборі інтерактивної технології
мають бути додержані відповідні
правила організації такого
навчання:

- до роботи залучаються (тією чи іншою міркою) всі учасники навчального процесу;

- вони повинні мати певну психологічну підготовку (скутість, неконтактність, самозаглибленість заважають);

- група ділиться на підгрупи;

- до заняття відповідно готується приміщення ( наприклад, столи ставляться „ялинкою”, щоб кожен учень сидів боком до ведучого і мав змогу спілкуватися в малій групі);


10

- викладач розробляє необхідні для творчої роботи матеріали;

- учні налаштовуються на неухильне додержання процедури і регламенту;

- створюється атмосфера довіри, природності, невимушеності, приємної бесіди.


Основні ознаки групової роботи


 • Поділ групи на підгрупи для досягнення конкретного навчального результату.

 • Склад групи не може бути сталим протягом тривалого часу. Він змінюється залежно від характеру навчальних завдань.

 • Кожна група розв`язує певну проблему чи завдання, які можуть бути: однаковими для всіх підгруп, взаємодоповнювальними, протилежними.

 • Робота проводиться так, щоб можна було оцінити індивідуальний внесок кожного учня.


Пошукові методи інтерактивних
технологій у викладанні української
літератури.
Аналіз художнього тексту з використанням знань з інших гуманітарних галузей –

11

філософії, естетики, історії, мистецтвознавства, народознавства. 1. Бесіда за Сократом. (Учні ставлять проблемні питання і шукають шляхи їх розв`язання.)

 2. Ділова гра. (Відтворюється поведінка і робота конкретних працівників: викладача, редактора, журналіста. перекладача.)

 3. Дискусія. (Висловлюються різні погляди під час обговорення складної проблеми і пошуку істини.)

 4. Мікродискусії. (Те саме, лише з мінімальною кількістю дискутантів.)

 5. Творча лабораторія. (Учасники мікрогрупи подають свої творчі здобутки: власні вірші, міні–твори, новели, сценарії.)

 6. Мозгова атака. (Група ділиться на дві частини: генератори ідей і критики. Першими виступають генератори, потім – критики.)

8. Саморозвиток. (Після виступу учень критично оцінює себе й аналізує недоліки.)

9. Проблемний семінар. (Учні доходять істини, пройшовши шлях суперечок і дискусій, застосовуючи форми групової роботи.)

10. Акваріум. (Кілька учнів з групи сидять у центрі кабінету в оточенні інших і ведуть дискусію. Кожен з тих, хто спостерігає, закріплений за кількома учасниками

12

дискусії, уважно стежить за нею, а потім висловлює свої зауваження і коментарії.)


Загальні рекомендації щодо
проведення уроків з використанням
інтерактивних технологій.
 1. Заздалегідь до проведення уроку рекомендується література, забезпечується знання тексту – лише в такому разі дискусія буде ефективною, а доведення істини аргументоване й переконливе.

 2. На першому уроці вивчення творчості письменника треба викликати в учнів інтерес до постаті митця – це спонукатиме до інтенсивного пошуку найцікавішого матеріалу про письменника, до читання й аналізу його творів.

 3. Викладач зобов`язаний забезпечити системний підхід у викладанні свого предмета, поступовість упровадження нових технологій, дозування завдань за принципом – від простого – до складного.

 4. Разом з експертною групою педагог має об`єктивно оцінювати відповіді, ідеї, аргументи учнів, тактовно корегувати і спрямовувати їхні думки.

13


 1. Одне з важливих завдань учителя – створити в класі ситуацію успіху, яка дасть змогу розкритися „замкненим характерам”, з`явитися оригінальним ідеям.


Буквопошук
Модель: - Учні отримують коло поділене на певну кількість клітинок, у які вписано слово з пропущеною буквою. Треба встановити слово й віднайти пропущену букву. Перемагає той, хто правильно виконує завдання швидше за інших.
Методична цінність: - Гра тренує увагу школярів, спостережливість і кмітливість, розвиває вміння аналізувати й зіставляти словесні одиниці, розширює лексичний запас дітей.
Приклади завдань:


  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка