Методичні рекомендації Технологія навчання у грі м. Мар і уполь 2007 рСторінка2/2
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0,53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2

1. 2. Р О

К Е

И Т С

ЬЕ

С Н Т А
Відповідь: - Кисень Відповідь: - Реостат

14

Взаємовигідний обмін


Модель: - Учні поділяються на групи по четверо. Кожен гравець одержує по 4 картки з певними мовними одиницями (словами, фразеологізмами, словосполученнями, реченнями тощо). Треба шляхом почергового обміну картками зібрати чотири картки з однотипними одиницями (кожен одержує набір карток з різнотипними мовними одиницями). Переможцем є той, хто першим набирає повний комплект однотипних карток. Кількість карток може збільшуватися до 6-8.
Методична цінність: - Гра сприяє формуванню вміння логічно мислити, міркувати, швидко аналізувати мовний матеріал і відбирати його за певними показниками, а також розвиває швидку реакцію, виховує наполегливість та зосередженість. Крім того, дає змогу практично закріпити значні масиви теоретичного матеріалу, який вивчається на уроці.
До теми "Фразеологізми за походженням"
(Учасники одержують по 6 карток)

15

Античного походження


Авгієві стайні, хліба й видовищ, перейти Рубікон, гордіїв вузол, золотий вік, терези Феміди.
Біблійного походження
Око за око і зуб за зуб, корінь зла, наріжний камінь, у поті чола, гріхи молодості, каміння заволало.
З народного мовлення
Тягти жили, вилузуватися зі шкури, кров з молоком, брати на глузи, не спускати з ока, вийти в люди.
Професійного походження
Підсолодити пілюлю, зняти полуду з очей, грати роль, зводити до спільного знаменника, стригти під один гребінець, закласти фундамент.
Епіфора
Модель: - У грі треба за заданими літерами дібрати п'ят слів, які мають спільну кінцеву частину ( 2 і більше літер). Перемагає

16

той гравець, Який упорається швидше за інших. Із самими словами можна продовжувати певну роботу: пояснювати значення або походження, добирати синоніми або спільнокореневі слова, відмінювати або вводити у контекст тощо.


Методична цінність: - Гра розвиває кмітливість і спостережливість учнів, аналітичне мислення і швидку реакцію, сприяє закріпленню правописних навичок.
Приклади завдань:
1. Епіфору утворюють дві букви.
а) Л…
П…
С…
Ч…
Х…

Відповідь: - ан (лан, пан, сан, чан, хан)

б) М…
С…

Т…

В…

Ж…Відповідь: - ир (мир, сир, тир, вир, жир)

17

Комбінаторика


Модель: - Учні одержують по 5-6 слів, із якими мають скласти чим найбільшу кількість речень протягом обумовленого часу (5-10 хв). Слова модна змінювати. Крім тих, хто складає більшу кількість речень, варто відзначити також авторів найбільш оригінальних, художніх, змістовних речень
Методична цінність: - Гра розвиває творчі здібності, фантазію та мислення школярів, формує у них увагу до слововживання та контексту, змінює навички лексичної, граматичної та стилістичної валентності слів, сприяє кращому засвоєнню ними законів логіки рідної мови.

Приклади завдань:


 1. Висхідні слова: серце, кохання, хрест, мати, грати.

  Речення


Маєш серце – покохай грайливий хрест.
Грає серце – матимеш хрест кохання.
На серці маю хрест коханої гри.
Грати коханням – мати серцевий хрест.
18

Мовне протиборство
Модель: - З учнів формуються дві команди (або весь клас поділяється на дві команди), які одержують певну тему для змагання. Вона може стосуватися будь – якого розділу шкільного курсу мови. Гравці по черзі називають визначені вчителем мовні явища. Якщо учасник не може назвати потрібного мовного явища, він вибуває з гри. Наступну одиницю має назвати гравець команди – суперниці. Команда, у якій не залишається гравців, програє.
Методична цінність: - Гра створює умови для міцного практичного засвоєння школярами лінгвістичної інформації, вироблення у них швидкої реакції, кмітливості, уважності, уміння дотримуватися заданого темпу роботи, узгоджувати свої дії з діями інших, чесно змагатися, плекає волю до перемоги.
Незмінні іменники іншомовного походження.
1 команда

Какаду, таксі, кашне, колібрі, драже, аташе, кімоно, віскі, бюро, купе…

19

2 команда
Марабу, метро, портмоне, кенгуру, монпансьє, рефері, бікіні, мартіні, депо, ательє…
Безособові дієслова
1 команда
Кортить, лихоманить, щастить, мрячить, хочеться, світає, працюється, таланить, смеркає, нудить…
2 команда
Бракне, вечоріє, тіпає, сутеніє, вистачає, фортунить, морозить, розвиднюється, холоднішає, ідеться…

Скульптор словосполучень
Модель: - Учням даються аркуші з віддрукованими моделями словосполучень (дієслова й певна кількість слів у дужках). Треба розкрити дужки. Для одного туру пропонується п'ять моделей, час теж має бути чітко визначеним. Перемагає той, хто швидко й правильно побудує всі словосполучення.
20

Методична цінність: - Гра допомагає учням глибше засвоїти українські моделі дієслівних словосполучень, які в умовах білінгвізму та спричиненої ним інтерференції потрапляють у розряд зникомих граматичних форм, хоча і входять до ядра самобутності нашої мови, також це сприяє розвитку уваги й мовленнєвої пам'яті учнів, чуття мови.
Приклади завдань:
I варіант
1. Завдавати (біль, клопіт, прикрощі, образа, удар).

2. Скуштувати (страва , вода, хліб, борщ, обід).

3. Зазнати (поневіряння (мн.), кривда, горе, несправедливість, знущання (мн.).

4. Жалкувати (молодість, здоров'я, гроші, брат, коханий).

5. Глузувати (старий, сестра, люди, вайлуватість, недорікуватість).

Відповіді: 1. Завдавати болю, клопоту, прикрощів, образи, удару.

 2. Скуштувати страви, води, хліба, борщу, обіду.

21

 1. Зазнати поневірянь, кривди, горя, несправедливості, знущань.

 2. Жалкувати за молодістю, за здоров'ям, за грошима, за братом, за коханим.

 3. Глузувати зі старого, із сестри, з людей, з вайлуватості, з недорікуватості.


МОВОЗНАВЧІ ТУРНІРИ
І етап. „Розминка”.
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.1. Яке речення називається складним?

2.Скільки підрядних частин може мати
складнопідрядне речення?


3. Назвати види підрядних речень.

4. Якими сполучниками може приєднуватися підрядне речення часу?

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.1. Яке речення називається складносурядним?

2. Скільки граматичних основ може мати складне речення?

3. На які питання може відповідати підрядне
речення причини?


4. Якими сполучниками може приєднуватися
до головного підрядне речення
місця?

22

ІІ етап. „Будь уважним”.


На дошці записано п’ять речень без розділових знаків.

Командам дається дві хвилини, щоб уважно прочитати й проаналізувати їх. Потім ведучий ставить запитання, на які гравці дають письмові відповіді.

По узліссі й на галявині зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава.

Шевченко ходив по Балканах і кожен йому вклонявся як син.

І мої тривоги-жалі відступають як сірі хмари перед поглядом зоряно-карим.

Як будеш земле ти щасливою то буду в щасті жити і я!

Посадили ми сосновий бір на тому самому місці де колись курились ліски.


 • У якому з поданих складносурядних речень не ставиться кома між двома частинами?

 • Які з поданих речень є складносурядними?

 • Які з поданих речень є складнопідрядними?

 • Яке речення містить звертання?

 • У якому складнопідрядному реченні дві підрядні частини?

23

ІІІ етап. „Загадкова скринька”.


Кожен гравець підходить до скриньки й витягує одну картку із запитанням. Якщо відповідає сам, то за правильну відповідь дістає 2 бали, якщо з допомогою своєї команди – 1 бал.

На які три види можна поділити складнопідрядні речення?Назвати засоби зв’язку між частинами складносурядного речення.

Що означає слово грецького походження синтаксис?

Сполучником чи сполучним словом виступає що у такому реченні: Ми підійшли до великої галявини, що була посеред лісу?

Що означає частинка теле- у словах телевізор, телефон, телеграф? (Відстань.)

Визначити лексичне значення слів освітлений і освічений. Чи взаємозамінні вони?

Продовжити вислів Вовка боятися...

Назва якого розділового знака походить від французького слова, що означає „тягти”? (Тире.)

Скільки букв має український алфавіт?

Назвати не менш як п’ять слів із звуком п.
24

Назвати п’ять слів на позначення музичних термінів, запозичених з італійської мови.

Який синонім прислівника тепер не змінює свого значення, якщо його читати зліва направо і навпаки?(Зараз.)

Назвати п’ять застарілих слів на позначення речей домашнього вжитку.

Кому належать такі віршовані рядки: „Як парость виноградної лози плекайте мову”?IV етап. „Схема”.
Серед поданих схем знайти ті, що відповідають записаним на дошці реченням.

Зліва співали струмки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос (М.Коцюбинський).Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти, де встають антени над містами і гримлять мостами поїзди (В.Сосюра).

І прийшла осінь, і згадав Олег коня свого, якого тримав здавна у стайні, вирішивши ніколи не сідати на нього (З легенди).С х е м и.
1. [ ], ( ), ( ) I ( ).

2. [ , ( ), ] i [ ], ( ).

25

3. [ ], ( ), I [ ].4. [ ], ( ) I ( ), ( ).

5. ( ) I ( ), [ ].

6. [ ], I [ , ( ), ], [ ].

7. ( ), I [ ], ( ).

8. [ ], I [ ], ( ).

9. [ ], ( ), [ ], [ ].

10. [ ], ( ).
V етап. „Антиреклама”.

Кожна команда протягом трьох хвилин у гумористичній формі коментує помилки, знайдені в текстах реклам.VI етап. „Редактор”.
Командам пропонується по чотири речення для редагування.

Нашій вчительці подарували самі кращі квіти.Заміну уроків провели відповідно розпорядженню директора.

Рахую, що розклад треба змінити.

По всіх питаннях ти дав правильну відповідь.

Бистро ідіть на перерву.

Закрийте двері – сквозняк.

Завдання не виконав із-за хвороби.

26

Нас заставляють вчитися.


VII етап. „Поєдинок капітанів”.
Капітани мають під диктовку записати на дошці слова й словосполучення. Кількість правильних написань відповідатиме кількості набраних балів.

Нерозказаний вірш, попідвіконню, як-небудь, уп’ятьох, всього-на-всього, в основному, де-таки, зроду-віку, з діда-прадіда, мавпячий ,тьмяний, пів’яблука, роз’яснити, Велика Ведмедиця, роздирати, перелаз, схитрувати.
Цікава перерва
У Японії та Австрії за давньою традицією вчать дітей писати і правою, і лівою рукою. У більшості країн пишуть зліва направо. Справа наліво пишуть в арабських країнах. А в Стародавній Греції вчили писати перший рядок справа наліво, а другий – навпаки
(З календ.).

* * *

В одній із провінцій Індії є звичай: якщо учень пропускає заняття без поважних причин, то замість нього повинен відвідувати школу хтось із членів сім’ї


(З календ.).

27

* * *В Іспанії з давніх часів утвердилося правило: окличні та запитальні знаки ставити в кінці і на початку речення. Іспанські педагоги вважають, що це допомагає учням заздалегідь зорієнтуватися, з якою інтонацією слід читати речення (З календ.).
* * *

У школах індійського штату Мадрас раз на місяць буває „дитячий день”, коли всією роботою школи учні. У них є свій „парламент”, свої „міністри”. Найавторитетніший з-поміж них – міністр дисципліни


(З календ.).
VIII етап. „Скринька-сюрприз”.
Щоб відчинити скриньку, потрібно дібрати до замка цифровий код. Ним будуть правильні відповіді-цифри на подані запитання. (У скриньці можуть бути невеличкі подарунки для дітей, скажімо, книжечки, шкільне приладдя.)

Назвати кількість допущених помилок у словах джерельце, сикрет, бородьба, туристський, президія, риферент.

Скільки звуків у слові джміль?
28

Скільки граматичних основ має подане речення. Якщо покласти сон-траву під подушку, то що присниться, те й збудеться?

Якою по порядку є буква з в українському алфавіті?

Скільки є видів підрядних обставинних речень?

Скільки підрядних частин має речення Не знаю де, на якій галявині грав вітер на трембіті й будив зі спанку село, та ніколи в пам’яті моїй не стихне її чарівний гомін (І.Чендей)?
ІХ етап. „Префікси”.
За три хвилини команди мають записати якнай-більше слів з поданими префіксами. Кількість балів визначають зі кількістю написаних слів. При цьому важливо, щоб усі префікси було використано. Коли з якимось префіксом не буде записано жодного слова, - команда дістає штрафне очко (знімається один бал).

Ви-, від-, пре-, су-, під-, над-, при-, прі-, спів-, пра-, по-.
Х етап. „Піфагорові штани”.
Прослухати текст. Виписати вставні слова та словосполучення.

29

Піфагорові штани – назва, по-перше, вульгарна, а по-друге, вона не відповідає дійсному стану речей.Бо хто, скажімо, може пошити штани з катета чи гіпотенузи? В усякому разі, матерії на штани треба приблизно один метр. Піфагорові штани, само собою зрозуміло, зовсім не штани, а геометрична теорема, що її винайшов великий грецький математик Піфагор, чим він (Піфагор) найбільш уславився перед людством (Остап Вишня).
ХІ етап. „Хід конем”.
На шахівниці розкладено чорні та білі картки, на звороті яких написано слова. Кожна команда ходом шахового коня по черзі вибирає вісім карток. Представник команди має прочитати записані слова, правильно наголошуючи їх.

Просте речення, центнер, цемент, експерт, олень, завдання, зубожілий, читання, одинадцять, випадок, діалог, чотирнадцять, загадка, квартал, псевдонім, статуя, партер, феномен, каталог.
ХІІ етап. „Спочатку було слово”.
Гравцям потрібно пояснити значення крилатих висловів біблійного походження,
30

окреслити ситуації, у яких використовують той чи той вислів, та з’ясувати походження двох із них.Внести свою лепту, блудний син, випити чашу до дна, заборонений плід, замість хліба дати камінь, каїнова печать, камінь спотикання, книга за сімома печатями, наріжний камінь, сіль землі, пуп землі, гріховне яблуко, вовк в овечій шкурі.
І етап. „Розминка”.
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.1. Кого з відомих українців ми вважаємо
поліглотами?


2. Назвати щонайменше три функції, що їх
виконує мова в суспільстві.


3. Платон виділив кілька стилів мовлення:
риторичний, простолюдний, діалогічний,
ремісничий. Який ще один стиль є в
переліку цього грецького філософа?
(
Діловий.)

4. Назвати кілька мертвих мов. (Латина,
санскрит, старослов’янська, прусська,


корнська, полабська.)

31

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.

1. Хто уклав з додатком власного матеріалу
тлумачний словник української мови в
4-х томах?


2. Що таке кирилиця?

3. Скільки префіксів у слові навздогін?

4. Що означає частинка –тека у словах

фільмотека, картотека, бібліотека тощо?
(
Зібрання.)

ІІ етап. „Аргумент”.
Кожна команда виголошує доповідь (до 5 хв), у якій наводить переконливі аргументи на доказ даної тези. Це завдання командам дається за два дні до початку турніру.

Скільки я знаю мов, стільки разів я людина.

Якщо суспільство втрачає хоча б одну мову, воно стає набагато біднішим.
ІІІ етап. „Редактор”.
Командам пропонується по п’ять речень, які потрібно зредагувати.

У Франції розроблено самий надійний у світі атомний реактор.

Я добре відношуся до людей з високим рівнем культури.

32

Згідно наказу наша комісія розпочне свою роботу в липні.Збори активу громадських організацій було відкладено до слідуючого місяця.

Хочеться подякувати Івана Петровича за сумлінно підготовлену доповідь.

Не всі учасники наукової конференції під час виступу додержувались регламенту.

З цього приводу я хочу добавити ще кілька слів.

Підписка на газети і журнали закінчилася дві неділі тому назад.

Ця ідея була розповсюджена в семидесяті роки ХХ ст.

Тут умисно сказати, що Верховна Рада одобрила цю пропозицію.
IV етап. „Вилови помилку”.
Ведучі показують картки зі словосполученнями. Завдання гравців обох команд – помітити наявні орфографічні помилки й піднести сигнальну картку. Хто першим підніс сигнальну картку, той має право першим відповідати. Якщо відповідь неправильна, команда дістає штрафне очко (втрачає один бал), а свій варіант відповіді пропонують суперники. Якщо картка без помилки, сигнал подавати не потрібно.

33

С л о в о с п о л у ч е н н я д л я к а р т о к.


Виїздна сесія; шестидесятирічний чоловік; Верховна Рада України; далекий Сибір; зубна біль; восьмидесятиквартирний будинок; пристрасне обговорення; наболівші проблеми; міні диктант; льон-довгунець; проїзні квитки; сузір’я Велика ведмедиця; красива Вінничина; українське барокко; запорізька земля; йти пліч о пліч; між’ярусний.
V етап. „Загадкова торбинка”.
Представники команд по черзі витягають із торбинки номер запитання, на яке потрібно дати відповідь. У разі помилки може спробувати відповісти команда суперників, заробивши тим самим за правильну відповідь додатковий бал.

Що означає фразеологізм грати першу скрипку?

Скільки граматичних основ має речення Хатка в тітки уже похилилась, видно, побачила віку, і тополя вигналась у небеса (Є.Гуцало)?

Чи потрібна в поданому реченні кома? Відповідь обгрунтувати. Вдалині хиталися дерева і синів задумано прибій (В.Сосюбра).

Визначити корінь у слові прийшов.

34

На електронному годиннику висвітлено цифри 8.45. Навести три словесні конструкції, які відповідають такому позначенню часу в українській мові.Навести три словесні конструкції, які відповідають такому позначенню часу в українській мові.

Навести три фразеологізми зі словом рука.

До якого з поданих слів, що вийшли з активного вжитку, неправильно дібрано синонім: зріти – бачити; рать – військо; град – місто; ректи – казати; перст – перстень?

Навести українські відповідники до слова горизонт.

До фразеологізму кров з молоком дібрати фразеологізм-антонім. (як з хреста знятий.)

Вставити пропущені букви: дж...нси, ц...стерна, р...ф, роз...граш, реж...м.

Позначити всі можливі способи переносу слова відродження.

Яку штучну мову придумав польський лікар Л.Заменгоф? (Есперанто.)
Цікава перерва
Є така цікава наука графологія, яка допомагає визначити й передбачити характер за манерою писати. Якщо йти за нею, то:
35

нахил ліворуч – невпевненість, стриманість, слабка воля;нахил праворуч – розумова жвавість, нестримність натури;

високі літери – аристократизм, кострубаті – егоїзм, округлі – доброта, жирні – розбещеність, тонкі – схильність до наукової діяльності, сплетені – дипломатичність;

рядки йдуть донизу – песимізм, брак енергії;

рядки „деруться вгору” – оптимізм, енергійність, самолюбство;

дрібний почерк – егоїзм, замкнутість;

широке поле ліворуч – відкритість натури, праворуч – скупість.
VII етап. „Пограймо у слова”.
З а в д а н н я п е р ш е .
Командам по черзі пропонуються іншомовні слова, до яких потрібно дібрати українські синоніми.

Дискусійний, імітація, фіктивний, адаптація, консолідація, концентрація.
З а в д а н н я д р у г е.

З а в д а н н я д р у г е. Навести кілька слів, які можна прочитати однаково зліва направо і навпаки.

36

З а в д а н н я т р е т є. Дібрати фразеологізми-синоніми до слів тремтіти, ледарювати.VIII етап. „Криниця народної мудрості”.
По чотири учасники кожної команди стають у шеренгу. Їм по черзі пропонується фразеологізм, до якого потрібно швидко назвати синонім чи коротко з’ясувати значення. Хто не назвав – вибуває з гри. Записані на картках фразеологізми ведучі виймають з імпровізованої кринички.

Рукою подати, ляси точити, з комарів носок, сізіфова праця, витрішки продавати, братися за розум, викидати коники, утопити в ложці води, ні риба ні м’ясо, втрачати грунт під ногами, розбити глек, дати драла, нитка Аріадни, хоч греблю гати, держатися свого берега, брати в свої руки, називати речі своїми іменами, гнути свою лінію, викликати вогонь на себе.
ІХ етап. „Закінчення”.
Відомо, що в системі словозмін іменників використовується двадцять закінчень. Учасникам турніру потрібно пригадати й записати якомога більше закінчень, які можуть мати іменники в українській мові.

(Відповідь: -а, -у, -е, -і, -и, -о, -ів, -ові, -еві, -ом, -ем, -ойу, -ейу, -ам, -ох, -ах, -ами, -имо, -ми, -ей.).

37

Х етап. „Домашнє завдання”.


Кожна команда протягом трьох хвилин повинна виголосити промову на тему „Життя таке коротке: поспішайте творити добро!”
ХІ етап. „Рідний край”.
Записати в алфавітному порядку не менш як десять місцевих топонімів. Пояснити етимологію трьох із них.
ХІІ етап. „Офіційно-ділові документи”.
Кожна команда по черзі витягає з конверта картки, на яких подано характеристики офіційно-ділових паперів. Учасникам турніру потрібно назвати той чи той документ.
М а т е р і а л д л я к а р т о к.

Документ, у якому подано власний життєпис.

Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце (передача й одержання документів...).

Письмове повідомлення з викликом кудись.

Документ, у якому фіксується хід і результати роботи.

38

Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи.Офіційне повідомлення, в якому викладено певне прохання.

Основний закон.

Офіційний документ, що засвідчує особу власника, його громадянство.

Зведення правил, положень, що визначають устрій і діяльність якоїсь організації.

Документ, що посвідчує якийсь факт і складається в присутності свідків або на основі обстежень.
І етап. „Розминка”.
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.

Чи є префікс у слові картоплесховище? Якщо є, то який саме?

Чи належать до назв істот іменники бактерія, мікроб, ембріон?

Що вивчає лексикографія?

Назва якого „наймолодшого” розділового знака нашого письма походить з давньогрецької мови, де це слово означає „кривий, зігнутий, повернутий”? (Апостроф.)

39

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.У Франції кажуть: „На доброго коня – добрий щур”, а в Україні: „Найшла коса...”

Перекласти української турецьке слово одаларда, якщо відомо, що у турецькій мові ода означає „кімната”, лар – суфікс множини, да – суфікс М.в.? (Відповідь: у кімнатах).

Назва якого розділового знака походить від латинського слова, що означає „поділ”? (Відповідь: дефіс.)

Що вивчає топоніміка?
ІІ етап. „Аргумент”.
На підготовку цього завдання командам дається по три хвилини. Кожній з них пропонується по два твердження, стосовно яких потрібно висловитися протягом двох хвилин, навівши при цьому низку аргументів за чи проти.

Суспільство не може функціонувати без мови і навпаки.Кожна мова потребує захисту на державному рівні.

Колись існуватиме єдина світова мова.

Для освіченої людини не має значення, якою мовою спілкуватися.
40
ІІІ етап. „Далі! Далі!! Далі!!!”
Командам дається по півтори хвилини, протягом яких треба дати відповідь на якомога більшу кількість запитань. Якщо гравці не знають відповіді, потрібно сказати: „Далі!”
З а п и т а н н я д л я 1-ї к о м а н д и.

Перекласти українською прискорбный.

Виправити помилку в словосполученні політична компанія.

Як називається книжка Б.Антоненка-Давидовича про культуру мовлення?

Навести фразеологізм зі словом сніг.

Чи може вставне слово бути членом речення?

Чи ставиться дефіс у прислівнику кінець кінцем?

До якої частини мови належать слова згідно з, відповідно до?

Як називається словник, у якому пояснюються лексичні значення слів?

Іменники належать до певного роду чи змінюються за родами?

Які букви українського алфавіту не вживаються на початку слів?

41

З а п и т а н н я д л я 2-ї к о м а н д и.Перекласти українською приобщаться.

Виправити помилку в словосполученні книжна шафа.

Назвати хоча б одну з мовознавчих праць А.Коваль.

Навести фразеологізм зі словом камінь.

Скільки граматичних основ має складне речення?

Чи ставиться апостроф у слові мавпячий?

До якої частини мови належать слова будь-коли, де-не-де?

Що вивчає етимологія?

Назвати парний глухий до дзвінкого ж?

Назвати кілька „мертвих” мов.
IV етап. „Знайди схему”.
Серед розкладених на столі карток зі схемами знайти ту, яка відповідає записаному на дошці реченню. (речення подається без розділових знаків.)

Отам, де вусатий красується колос, де жайворонок хмарку гойдає крилом, щоб небо над вами повік не кололось, я вибухнув разом з своїм літаком (П.Ребро).


1. [ ], ( ), ( ), ( ), [ ].

2. [ , ( ), ( ), ( ), ].

42

3. [ ], ( ), ( ).4. [ , ( ), ], ( ), [ ] [ ].

5. [ ] [ ], ( ), ( ).

6. [ , ( ), ( ), ], ( ).

7. ( ), [ , ( ), ], ( ).

8. [ , ( ), ( ), ].
V етап. „Слов’янські мови”.
Командам роздаються картки з назвами сучасних слов’янських мов. Учасники турніру мають поділити їх за підгрупами, до яких належать ці мови: східна, західна, південна.
К а р т к и.Українська, російська, білоруська. Польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька, кашубська, болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська.
Цікава перерва
В усіх мовах світу звуки творяться за допомогою видихання повітря, у бушменській – навпаки. Ці звуки називають кліксами. В одній із бушменських мов кількість кліксів становить 60%. Мовлення на такій мові створює дивну суміш якогось клацання, всмоктування, бахкання пробки,

43

квакання, звуків поцілунку.


* * *

У різних мовах – різна кількість звуків. В українській – 39 (6 голосних, 33 приголосних). Абхазькі діалекти налічують 70-80 приголосних фонем. У мові австралійського племені аранта є всього 3 голосних та 10 приголосних, у гавайців – 5 голосних і 7 приголосних, у адигейців кількість приголосних сягає 66.


* * *

Цікавою є мова убихів (сто років тому убихи переселились із місцевості поблизу Сочі до Туреччини й тепер майже втратили мову). Ця мова знає лише дві голосні, зате аж 82 приголосні фонеми.


* * *

Мелодійність української мови пояснюється значною кількістю голосних, дзвінків, сонорних приголосних, гармонійним співвідношенням їх (на 2 голосні припадає 3 приголосних).


VI етап. „Криниця народної мудрості”.
По чотири учасники з кожної команди стають у шеренгу.

44

Їм по черзі пропонується фразеологізм, до якого потрібно дібрати синонім чи витлумачити його значення. Хто не впорається із завданням – вибуває з гри.


Ф р а з е о л о г і з м и.

Ахіллесова п’ята, авгієві стайні, зарубати на носі, кров холоне в жилах, хоч греблю гати, нести хрест, зуб на зуб не попадає, рукою подати,Ю вивести на чисту воду, кирпу гнути, збити з пантелику, на тонку прясти, на один копил, як сніг на голову, у чорта на болоті, голий як бубон, два чоботи пара, бісики пускати, коника пасти, народитися в сорочці, п’ятами накивати, ставити на карту, поли врізати.


VII етап. „У лікарні”.
Гравцям потрібно виправити помилки, допущені в наведених фразах.
Головокружіння; виносливість; роговиця ока; згортання крові; похудіння; тошнота; попередження хвороби; зробити діагноз; заключення лікаря; недуг; різка біль; слизиста оболонка; справка про хворобу; регістратура поліклініки; прийміть визов; вибачаюсь, що я вас
45

потурбував; потрібен уход за хворим; отравились грибами; рани зажили; маєте лишню вагу тіла; у вас подавлений настрій.
VIII етап. „Домашнє завдання”.
Представник від кожної команди має артистично прочитати колективно складений етюд на одну із запропонованих тем. (Теми команди обирають за три дні до початку турніру.)
Т е м и.

Тиша хлюпнула в човен.

Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть (Ліна Костенко).

Любов виникає з любові (Григорій Сковорода).


ІХ етап. „Словограй”.
На дошці вивішуються картки зі словами (окремо для кожної команди). Гравці протягом двох хвилин мають вибрати лише ті з них, на яких слова написані правильно.
Бароко, барокко, пів-яблука, пів’яблука, морквяний, моркв’яний, Корсіка, Корсика, сліпучобілий, сліпучо-білий, Аддис - Абеба

46
Аддисабеба, бовваніти, бованіти, віньєтка, він’єтка, галченя, галчиня, Грінвіч, Гринвіч, брати Грімм, брати Грім, Д’Артаньян, Дартаньян, дріжджі, дріжжі, ін’єкція, іньєкція, лібретто, лібрето, мароканець, марокканець, О-Генрі, О’Генрі, пан-європейський, пан’європейський,піанісімо,піанісимо, Ріо-де-Жанейро, Ріо де Жанейро, Сардінія, Сардинія, симпозіум, сімпозіум, федиративний, федеративний, Чингисхан, Чингісхан, феєрверк, фейєрверк, фортисимо, фортіссімо.


Х етап. „Поєдинок капітанів”.
У поданих реченнях капітанам потрібно визначити характер допущеної помилки, піднявши картку з номером помилки.

Н о м е р и п о м и л о к: пунктуаційна – 1; орфографічна – 2; мовленнєва – 3; граматична – 4; помилок у реченні немає – 5.


По узліссі і на галявині зеленіє перший ряст.

Місяць на небі, ніч на дворі.

Громадська лірика Франка була зброєю в боротьбі за незалежність.

Хто із нас самий розумний?

47

У відділі кадрів знаходилась його особиста


справа.


Співай, щасливий жайворонку, в піднебессі.

Ми знаємо Франка, як перекладача.

Сповістіть, будь-ласка, про результат роботи.
ХІ етап. „Спочатку було слово...”.
Учасникам турніру потрібно пояснити значення виразів біблійного походження, окреслити ситуації, у яких вони вживаються, та з’ясувати походження двох з них.
Не залишити каменя на камені, перекувати мечі на рала, повернутися на круги своя, посипати голову попелом, соломонове рішення, таємна вечеря, агнець Божий, терновий вінок, умивати руки, Хома невіруючий, час збирати каміння, ходіння по муках, яблуко гріховне.
ХІІ етап. „Хід конем”.
На шахівниці розкладено чорні та білі картки, на звороті яких написані слова. Кожна команда ходом шахового коня по черзі вибирає дев’ять карток і читає записані слова, називаючи мову, з якої вони запозичені.
48

С л о в а д л я к а р т о к.Граматика, філософія, театр, бібліотека
(з грецької); ангіна, операція, клас (з латинскої); парфумерія, бюст, вестибюль, сюжет, одеколон (з французької); футбол, лідер (з англійської); єфрейтор, поштамт, фельдшер (з німецької); акорд, інтермецо, лібрето, віолончель
(з італійської).

I. Звуки мови і значення слова. Перетворення слів.
(Задача - жарт) 1. Перетворіть "ріку" в "море", замінюючи у кожному наступному слові тільки один звук. 2. Таким же чином перетворіть "ніч" у "день", маючи на увазі, що м’який і твердий приголосні - це різні за якістю звуки.Метаграми

Метаграма - це загадка, в якій треба відгадати слово, замінюючи один звук іншим. Наприклад: із звуком "т", мене печуть (тісто), із звуком "м", в мені живуть (місто).

49


 1. Із звуком "к" - я в класі на стіні,
  Моря і ріки, гори на мені.
  Із звуком "п" - від вас я не втаю -
  У класі теж, та й не одна стою. 2. Зі звуком "с" - мене не їсть ніхто,
  але й без мене страви не вживає.3. З "с" - походжу я з рослини,
вам дарую вітаміни;
з "п"- в гірській височині;
з "т" - молотять на мені;
з "р" - чотири пори маю;
з "в" - сто років я триваю.Запитання - жарти 1. Як із звичайного горщика з квіткою зробити квітчастий трав’яний килим? 2. Чим відрізняється місце, де ростуть кавуни й дині, від високої вежі? 3. Як перетворити кімнатну настільну гру в дуже велике число? 4. Чи можна один з днів тижня зробити дуже примхливим?50

 1. Чи можна мінерал, з якого виготовляють фосфатні добрива, змінити так, щоб виникло бажання їсти?


Відгадки та відповіді 1. Перетворення слів. 1. Ріка - рука, мука, муза, лоза, поза, пора, гора, горе, море.
  2. Ніч - січ, син, лин, лис, лес, Лесь, десь, день. 2. Метаграми. 1. Карта, парта. 2. Сіль. 3. Сік, пік, тік, рік, вік. 3. Запитання-жарти. 1. Змінити перший звук: вазон - газон. 2. Одним звуком: баштан - башта. 3. Замінити перший звук: більярд - мільярд. 4. Можна, замінивши перший звук: середа - вереда. 5. Можна - апатит - апетит.

  II. Відмінювання прикметників (одним словом).

Ведучий читає вголос подані нижче короткі тлумачення слів. Завдання учасників гри - замінити кожне з них одним словом - прикметником м’якої групи. За кожну правильну відповідь зараховується бал.


51


 1. Синоніми слів безмежний, безконечний (безкраїй, безкрайній). 2. Синоніми слів братерський, товариський (братній, дружній) 3. Який триває багато років, довгі роки (довголітній). 4. Який буває перед світанком, сходом сонця (досвітній). 5. Який задовольняє щось, відповідає якимось потребам (достатній). 6. Який розташований навколо (навколишній). 7. Який не є членом цього колективу, чужий (сторонній). 8. Який стосується мистецтва, відтворення дійсності в образах (художній).


Своє словосполучення
Ведучий записує на дошці подані нижче якісні, відносні та присвоєні прикметники. Завдання учасників гри - записати з кожним

52

прикметником по одному словосполученню з іменниками, наприклад: батьківський - батьківське піклування, прикрий - прикре непорозуміння.Далі один з учасників гри читає записані словосполучення, і всі викреслюють ті з них, які вже в когось є. Виграє той, у кого залишиться найбільше правільно записаних словосполучень.

Прикметники для гри: стрімкий, героїчний, пристрасний, натхненний, якнайкращий, щонайменший, моральний, стартовий, синонімічний, спортивний, пташиний, материнський.
Завдання вікторини


 1. Доберіть 7-8 російських прикметників твердої групи, відповідниками яких є українські прикметники м’якої групи. 2. Пригадайте прикметники м’якої групи, які найчастіше переходять в іменники. 3. Поясніть смислову різницю між прикметниками дружний і пружній. 4. Складіть словосполучення прикметників західний, східний, зворотний, істотний, міжнародний, сухопутний з іменниками

53

м’якої групи.
 1. Назвіть закінчення прикметника, яке точно не визначає ні роду, ні числа, ні відмінка, якщо цей прикметник узяти окремо від іменника.


Відповіді


 1. Всемирный - всесвітній, дорожный - дорожній, достаточный - достатній, коренной (зуб) - кутній, незабываемый - незабутній, обеденный - обідній, художественный - художній. 2. Внутрішнє, зовнішнє (ліки), відсутній, присутній, крайній (у черзі), сторонній, подорожній, майбутнє, прийдешнє. 3. Дружний - зв’язаний дружбою (дружня сім’я) або згуртований, злагоджений (дружний колектив).
  Дружний - оснований на дружбі, взаємному довір’ї (дружній зв’язок) або такий, що виражає прихильність, довір’я, дружелюбність (дружній тон, погляд).54

 1. Західний Сибір, східний вітер, зворотний бік, істотний недолік, міжнародний огляд, сухопутний шлях. 2. Закінчення -им: червоним яблукам, червоним трояндам.III. Відмінювання іменників.


 1. Хто швидше?

Ведучий пропонує записати:

  • По два іменники кожної відміни (для першої та другої відмін - твердої, м’якої і мішаної груп);  • По 10 незмінюваних іменників з означеннями - прикметниками або дієсловами минулого часу для вказівки на їх граматичний ряд.

   Наприклад: - вантажне таксі, дорослий шимпанзе, виросла кольрабі.Той, хто швидше і безпомилково виконав це завдання, одержує найбільше балів.

55

2. Запиши і зміни іменник


Ведучий читає вголос короткі визначення іменників II відміни чоловічого роду на -ар. Завдання учнів - записати їх і скорочено вказати закінчення у родовому відмінку однини.

1. Працівник аптеки (аптекар, -ря).

 1. Синонім слова пасічник (бджоляр, -яра). 2. Книжка для початкового навчання грамоти (буквар, -ра). 3. Людина, яка вирощує виноград (виноградар, -ря). 4. Видавець або співробітник газети (газетяр, -ра). 5. Автор казок або їх оповідач (казкар, -ря). 6. Український відповідник російського слова ковровщик (килимар, -ря). 7. Робітник, що готує їжу (кухар, -ря). 8. Учень загальноосвітньої школи (школяр, -ря).

56

 1. Відгадай і придумай речення

Ведучий читає короткі тлумачення слів – незмінюваних іменників. Завдання учнів – відгадати, про які іменники йдеться, і усно скласти з ними речення.

 1. Назва деяких контор, відділів, установ. (Бюро) 2. Шоколадне дерево. (Какао) 3. Найменший у світі птах, якій водиться в Америці. (Колібрі) 4. Різновид капусти з товстим кулястим стеблом. (Кольрабі) 5. Окреме відділення у пасажирському вагоні. (Купе) 6. Виконання музичного твору одним інструментом або співаком. (Соло) 7. Щит із світловими показниками на стадіоні. (Табло) 8. Розділовий знак. (Тире)

  57


 9. Улюблене заняття на дозвіллі. (Хобі)
 1. Запитання для вікторини.
 1. Які іменники не належать до жодної з відмін?
  (Незмінювані іменники) 2. У яких відмінках іменників найчастіше чергуються приголосні7

  (У місцевому відмінку та в кличній формі другої відміни)

 3. Утворіть від прикметника глибокі іменники трьох різних відмін. 4. Назвіть кілька спільнокореневих іменників – назв істот, які належать до трьох різних відмін. 5. Які іменники мають одразу по два закінчення? 6. Які іменники відмінюються … не як іменники?

58

IV. ІменникСкажіть правильно та швидко.
Ведучий по черзі викликає учасників гри, пропонує їм загадки, а вони повинні відгадати їх, слова-відгадки охарактеризувати за такими ознаками: власна чи загальна назва (явище природи, шкільне приладдя, овоч, географічна назва та ін.). Якщо учень не може виконати завдання, він вибуває з гри.

Чорний Іванчик, деревяна сорочка, де носом поведе – замітку кладе.(Олівець).

Яке місто літає? (Орел).

Зимою спить, а літом шумить. (Річка).

Росте дуб, розпустив гілля на ціле Поділля. (Дністер).

Яке місто найкисліше? (Кисловодськ).

Зуби залізні весь ліс розгризли. (Пилка)

Вдень бідніє, а вночі ясніє. (Місяць)

Немає ніг, а ходить, має вухо, а не чує. (Голка).
Хто краще?
Переможе той, хто правильно відгадає всі загадки та визначить число іменників-відгадок. 1. В земляній сиджу коморі, а коса моя на дворі. (Морква) .
  59

 2. Літом борода виростає, а зимою опадає. (Листя) 3. Без коріння, без кори, а росте догори. (каміння) 4. Уводі росте, та води боїться. (Сіль) 5. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. (Молоко) 6. Своїх очей не має, а бачить допомагає. (Окуляри) 7. Ходить, ходить, а в хату не заходить. Хто з вас вислів «кінець жнив» дуже вдало скоротив? (Обжинки) 8. Чи у лузі, чи в саду, чи посеред грядки одним поводом веду коней два десятки. (Граблі)


Будь уважним!
Не допусти помилок у написанні слів – відгадок, згрупувавши їх у чотири колонки за відмінами іменників.

Йде слідом за тобою. Утікай – не утечеш. Доганяй – не доженеш. (Тінь, ІІІ відміна)


60
Я мала людина, звуть мене… (Дитина,


І відміна)
Ми і в місті, й на селі, а обабіч нас будинки і великі і малі. (Вулиці, І відміна)
У землі в червоній сукні сидить біла дівиця. Коса її над землею буйно зелениться. (Редиска,
I відміна)

Жовте, соковите на деревнку надіте. (Абрикос, II відміна)

Зелена довга хата, а в ний людей багато. (Огірок, II відміна)

Червоне личко, зелена стрічка. (Помідор,


II відміна)

Ми обабіч ріки, звуть нас… (Береги,


II відміна)

Вам його дано, а люди користуються. (Улія, IV відміна)

Чорний віл усіх людей звів. (Ніч, III відміна)
Загадки – завдання


 1. Назвіть іменник, що означає назву військової машини і тварини. (Панцерник) 2. Доберіть три іменники, у яких три звуки позначаються птьма буквами. (Ґедзь, дзьоб, ґудзь)


61


 1. Назвіть кілька іменників, у яких більше букв, ніж звуків. (Льотчик, дзвін, сіль) 2. Якій іменник, що вживається лише у множині, зі зміною закінчення стане іменником, що означає висушену траву і вживається тільки в однині? (Сіни, сіно) 3. В іменнику, що означає назву приладу, необхідного кожному шоферові та велосипедистові. (Сосна, насос) 4. Яка назва гір, що вживається тільки в множині, має в своєму складі назву ноти. (Піренеї)


V. Пряме і переносне значення слова.Хто більше? (Гра)
Подані нижче іменники ведучий записує на дошці, пропонуючи учаснику гри скласти з ними по два словосполучення або речення з таким розрахунком, щоб у першому цей іменник був у прямому значенні, а у другому – в переносному. Наприклад: - Чорне море – море голів.

62

Виграє той, хто придумає найбільшу кількість правильних словосполучень, чи речень.Море, гори, ріки, ліс, поле, буря, шлях, ворота, вікно, криниця, джерело, стовп, хмара, грім, чоло.
Запитання – жарти


 1. Про полохливу людину кажуть, що вона має заяче серце.
  Придумайте ще кілька подібних словосполучень з прикметниками у переносному значенні, утворених від назв тварин, птахів. (Лисячий характер, вовча натура, ведмежа послуга, собаче життя, куряча память, орлиний погляд ) 2. З якого уривка взято ці вирази зі словами, вжитими в переносному, образному значенні?:
  - «Сонце сипало полумям з високого неба»;
  - «Небо сходилось з морем»;
  - «З моря набігла хвиля … і почала ніби танцювати кругом човна»;
  - «Море застогнало і загуло».
  («Буря на морі» І. Нечуя-Левицького) 3. У яких віршах пори року змальовані, як живі істоти? Наведіть приклади вживання слів у цих віршах в переносному значенні.


63

 1. У якому оповіданні оживають і дзвонять, тінь лягає по полю, а жито усміхається?
  («Хор лісових дзіночков» П. Тичини) 2. У якому оповіданні оживають сніжинки, цвіркуни, іній, завірюха.
  («Морозенко» Панаса Мирного)


VI. Лексика.
Багатозначні і однозначні слова.
Хто про що подумав? (Гра)
Учасники гри тримають напоготові ручки або олівці. Ведучий голосно зачитує одне з наведених нижче слів, після чого гравці повинні швидко записати речення чи словосполучення, з якого б ясно випливало значення цього слова. Наприклад: - якщо ведучий прочитає слово корінь, один учень може записати корінь рослини, другий – корінь квадратний, третій – корінь слова, четвертий – корінь зла (причина) тощо. Далі відповіді зачитують, і ведучий жартома оголошує, хто з учасників гри стане в майбутньому хліборобом, математиком, мовником.

Корінь, поле, одиниця, гніздо, площа, фігура, лінія, команда, земля, цвісти.


64

Загадки


 1. Я у дверях, у замку,
  Я і в нотному рядку;
  Можу гайку загвинтити
  І … у вирій полетіти,
  Телеграму передати,
  Таємницю розказати.
  (Ключ)

 2. У зошиті з письма
  Я коса чи пряма.
  Ще можу я, повірите
  І креслити, і міряти.
  А якщо треба, враз
  Шикую школу, клас.
  (Лінійка)


Хто більше? (Гра)
Ведучий записує на дошці одне з наведених нижче слів і пропонує учасникам гри записати з ним побільше словосполучень, які виявляють різні значення цього слова (значення не повинні повторюватися).

65

Наприклад: - прикметник мякий.

 1. М’який шум (неголосний). 2. М’які риси обличчя (нерізкі). 3. М’який характер (лагідний). 4. М’яке серце (добре, чутливе). 5. М’який клімат (помірний, теплий).Прикметники: - новий, світлий, прямий, вільний, холодний, чистий, тонкий.
Дієслова: - нести, виходити, падати, різати, ходити, приходити.VII. Правопис префіксів
Хто більше?
За домовлений час (3-4 хв.) записати якнайбільше слів с префіксами:
а) с - (спіймати, створити, сфотографувати, скоротити та ін.);

66

б) з - (збудити, звести, згоріти, здути, зжувати, зловити, зняти, зробити тощо);


в) зі - (зібрати, зігнати, зілляти, зірвати);
г) пре - (прегарний, предивний, предобрий, презлий, премилий, пречудовий);
д) з префіксами роз-, без- в середині слова (нерозривний, нерозкритий,
підрозділ, поросходитися, небезпека, забезпечити тощо
);
е) прі - (прізвище, прізвисько, прірва).
Одним словом
Ведучий читає вголос визначення, звертаючись по черзі до кожного учасника гри. Той повинен назвати слово з префіксом роз-, без-, пре-, при-, чи прі- і підняти при цьому відповідну карту з намальованим префіксом. За кожну правильну відповідь учасник гри одержує один бал.


 1. Такий, що не має кольору. (Безбарвний)

 2. Нагріваючи, доводити до рідкого стану. (Розтоплювати)

 3. Синонім слів урвище, провалля. (Прірва)

  67


 4. Дуже спокійно. (Преспокійно)

 5. Антонім слова лагідний. (Розгніваний)

 6. Кличка, що вказує на якусь характерну рису особи. (Прізвисько)

 7. Короткий запас, що є поясненням до тексту. (Примітка)

 8. Синонім слова поширювати. (Розповсюджувати)

 9. Антонім слова відсутній. (присутній)

 10. Трохи посолити. (Присолити)

 11. Такий, що не має притулку. (Безпритульний)
 1. Постав слова в алфавітному порядку і ти прочитаєш народну прикмету:

Бар, ізюм, лезо, котедж, танцює, універсал, якраз, шпон, свищ, патрон, щодуху, ярим, хі – хі, смажу, аналог, взагалі, окіст, шарж, ясну, псував, фламінго, радощі, кенгуру, наздогнав, , пруткі, трам, турбота, , фугас, хамелеон, ями.
 1. Постав слова в алфавітному порядку і по останнім літерам ти прочитаєш заховану народну прикмету:

Академія, барак, бджола, вертеп, вчасно, гонг, далеко, заклад, заява, інсулін, їзда,

68

калейдоскоп, кімоно, кубок, лідер, лото, масив, мету, монумент, наливка, неабияк, олово, охороняю, погріб, протягну, рід, себе, тричі, узвіз, умовляти, шторм, ягода.
 1. Постав слова в алфавітному порядку і по останнім літерам ти прочитаєш сховану народну прикмету:

Неабияк, погріб, барак, масив, охороняю, ягода, узвіз, себе, калейдоскоп, лідер, заява, бджола, академія, вертеп, вчасно, мету, кубок, монумент, шторм, рід, протягну, лото, кімоно, заклад, гонг, далеко, олово, тричі, умовляти, інсулін, їзда, наливка.
1. Прочитай сховану народну прикмету, розставивши слова в алфавітному порядку і останні літери тобі підскажуть відповідь:

Аналіз, безпека, варіант, вентилятор, ганьбити, грім, двійка, зубоскал, зупинити, оазис, анцелярія, лиш, мізантроп, міліметрівка, наконечник, нездужати, ніхто, клас, обидві, отаман, півень, прораб, реву, суд, серце, струс, шуршу, шурх, яма. (Затрималися шпаки – осінь буде суха)


69

1. Прочитай сховану народну прикмету розставивши слова в алфавітному порядку:Варіант, аналіз, двійка, зубоскал, лиш, обдві, отаман, ніхто, суд, шуршу, серце, реву, півень, ганьбити, безпека, грім, вентилятор, наконечник, мізантроп, канцелярія, прораб, шурх, яма, струс, нездужати, міліметрівка, зупинити, оазис, клас.1. Прочитай сховану народну прикмету розставивши слова в алфавітному порядку і останні літери тобі підкажуть відповідь:

Айсберг, акумулятор, білі, вихилясам, виль, гарбуз, гаркавити, грім, дарунок, додому, жоден, жуйка, заспів, кільце, кристал, крупи, лайдак (бездельник), набирати, ненависливий, окис, отаман, пестощі, маг,(Грім взимку – на великий сніг)
1. Прочитай сховану народну прикмету розставивши слова в алфавітному порядку і останні літери тобі підкажуть відповідь:

Заспів, окис, айсберг, білі, гарбуз, жуйка, додому, крупи, ненависливий, пестощі, отаман, вихилясам, акумулятор, вияв, жоден, набирати, кристал, маг, лайдак, кільце, гаркавити, грім, дарунок.
70

Л і т е р а т у р а 1. Українська мова та література. Шкільний світ. 2. Диво слово № 10 – 2005р. 3. Педагогічна академія Пані Софії. Харків "Основа". 4. Сучасний урок. Харків "Основа".


71
Каталог: Materialu
Materialu -> Основні поняття про мовлення і спілкування. Вимоги до культури мовлення
Materialu -> Сучасні підходи до формування в учнів навичок фізичного самонавчання
Materialu -> «Гра як засіб корекційно-розвиткової роботи у розвитку пізнавальної діяльності дітей із зпр»
Materialu -> Микола Хвильовий
Materialu -> Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Materialu -> Односкладні
Materialu -> Леся Українка «Contra spem spero»
Materialu -> Іван Котляревський
Materialu -> Павло тичина 1891-1967
Materialu -> «Формування самоосвітньої компетентності учнів»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка