Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів 5 курсу спеціальності 092103 Технічне обслуговування
Сторінка1/5
Дата конвертації06.06.2017
Розмір0,85 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до дипломного проектування
(для студентів 5 курсу спеціальності 7.092103 - "Технічне обслуговування,

ремонт і реконструкція будівель")Харків – ХНАМГ ‑ 2008

Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092103 - "Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель"). Укл.: Шульга М.О., Деркач І.Л., Болотських О.М., Завальний О.В., Чеботарьова О.В., Бобух А.О., Зіньковська А.І. За заг. редакцією Шульги М.О. ‑ Харків: ХНАМГ, 2008, 24 с.


Укладачі: М.О. Шульга,

І.Л. Деркач,

О.М. Болотських,

О.В. Завальний,

О.В. Чеботарьова,

А.О. Бобух,

А.І. Зіньковська

За заг. редакцією М.О. Шульги
Рецензент: В.І. Абєлєшов

Рекомендовано кафедрою ТХП,

протокол №2 від 29.10.2007 р.

1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ


Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки (обсяг 100-120 сторінок) і графічних матеріалів (10-12 аркушів формату А1).

Розміри форматів наведені в додатку 1.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути написана від руки чорнилами на аркушах білого паперу формату А4 з полями: ліворуч - 35, праворуч - 10, зверху й знизу - не менше 20 мм.

Нумерація сторінок має бути наскрізною (першою сторінкою є титульний аркуш, на якому номер не ставлять). Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті).

Всі ілюстрації (фотографії, схеми, креслення та ін.) називаються рисунками, які нумерують арабськими цифрами послідовно в межах розділу. Номер рисунка складається з номера розділу і через крапку номера рисунку (наприклад, рис.3.7). Рисунки розміщують одразу після посилання на них. Цифровий матеріал рекомендується оформлювати у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати змістовну назву. Таблиці нумерують у межах розділу (глави) арабськими цифрами. Над назвою у правому верхньому куті розміщують надпис "Таблиця" з указанням її номера (номера розділу і через крапку номера таблиці).

Креслення в дипломному проекті виконують олівцем на аркушах формату А1. Оформлення креслень архітектурно-містобудівельної частини за узгодженням з керівником проекту і консультантом можна виконувати тушшю. Основний надпис на кресленнях розташовують у правому нижньому куті аркуша. Зразок основного надпису наведений в додатку 2.

Оформлення креслень здійснюють згідно з вимогами ЕСКД, ГОСТів по оформленню креслень, схем, графіків та планів. Умовні позначення, необхідні при оформленні креслень, наведені в додатках.
ІІ. СКЛАД ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ТОР І РБ
Реферат

Вступ

1. Експлуатація групи будівель (громадської будівлі)  1. Організація та планування заходів з експлуатації групи будівель (громадські будівлі)

1.1.1. Техніко-економічна характеристика групи будівель (громадські будівлі)

1.1.2. Порядок проведення заходів і нормативні документи, що використовуються

1.1.3. План ремонтів

1.1.4. Визначення кількості робітників з технічного обслуговування і поточного ремонту

1.1.5. Визначення матеріалів, необхідних для технічного обслуговування і поточного ремонту

1.1.6. Визначення кількості робітників, зайнятих капітальним ремонтом

1.1.7. Визначення матеріалів, необхідних для капітального ремонту

1.2. Експлуатація прибудинкової території

1.2.1. Природно-кліматичні умови

1.2.2. Генеральний план

1.2.3. Озеленення

1.2.4. Санітарне очищення прибудинкової території

1.2.5. Прибирання внутріквартальних проїздів і тротуарів від снігу

1.2.6. Експлуатація елементів благоустрою

1.2.7. Архитектурно-будівельна частина

1.3. Експлуатація інженерних мереж

1.3.1. Методи прокладання інженерних мереж

1.3.2. Теплові мережі

1.3.3. Водопровідні мережі

1.3.4. Каналізаційні мережі

1.3.5. Газові мережі

1.3.6. Електричні мережі

1.3.7. Телефонні мережі та радіо

2. Експлуатація будівлі

2.1. Експлуатація та ремонт будівельних конструкцій
2.1.1. Характеристика будівлі та будівельних конструкцій

2.1.2. Технічне обслуговування і поточний ремонт будівельних конструкцій   1. Капітальний ремонт будівельних конструкцій

2.2. Експлуатація інженерних систем будівлі

2.2.1. Характеристика інженерних систем будівлі

2.2.2. Технічне обслуговування і поточний ремонт інженерних систем будівлі та їх приймання

2.2.3. Капітальний ремонт інженерних систем

3. Спецглава

4. Автоматизація інженерних систем

5. Економічна частина

6. Охорона праці

Список літератури

Примітка: для громадських будівель п. 1.1.6, 1.1.7 немає.


ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Реферат

У рефераті вказують об'єкт, що розглядається в дипломному проекті, його обсяг застосування ЕOM і даних НДРС, а також реальний проект або проект, що виконується на реальній основі. Проводять стисле описання глав з указанням креслень, дають висновок про доцільність прийнятих рішень (об'сяг реферату 2 сторінки).Вступ

У вступі дипломного проекту дають стислу характеристику житлово-комунального комплексу країни, якщо в проекті розглядається експлуатація житлового будинку, або тієї області, до якої відноситься громадська будівля, визначаються основні завдання в області експлуатації житлових та громадських будівель, обґрунтовують актуальність теми проекту.


І. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГРУПИ БУДІВЕЛЬ (ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ)
1.1. Організація та планування заходів з експлуатації групи будівель (громадської будівлі) виконують відповідно до /І, 2, 3, 4, 5, 6/.
Література

1. Методичні вказівки до курсового проекту „Технічна експлуатація інженерних систем будівель” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092.100 - „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). – Харків: ХНАМГ, 2007.

2. Правила утримання житлових будинків та прибудинкової територій. Наказ № 76 від 17.05.05 Держжитлокомунгоспу України.

3. Временные дифференциальные нормы расхода материально-технических ресурсов, необходимых для эксплуатации и ремонта жилого фонда (на 1 тыс. кв. м приведенной общей площади). Постановление № 47/69 от 8 апреля 1980ґ.

4. Временные дифференциальные нормы расхода материально-технических ресурсов, необходимых для капитального ремонта жилого фонда (на 1 млн. руб. стоимости ремонтно-строительных работ).

5. Нормы обслуживания для рабочих и производственного персонала, занятых технической эксплуатацией и текущим ремонтом жилого фонда. Утверждено приказом Министра МЖКХ УССР от 25.10.1985 г., № 316.


1.2. Експлуатація прибудинкової території

Склад пояснювальної записки

1.2.1. Природно-кліматичні умови

У пояснювальній записці описують природно-кліматичні умови (рельєф, вітровий режим, вологість, опади, наявність ґрунтових вод, існуючі зелені насадження). /1/

1.2.2. Генеральний план

Дають містобудівельну характеристику ділянки: до складу якого житлового району входить, якими будівлями забудована ділянка.

За дорожньою мережею вказують трасування внутріквартальних проїздів, їх ширину, нахили. Вирішення в'їздів на територію мікрорайону, ув'язка проїздів з вулицями, під'їздів до житлових будівель, шкіл, дитячих та адміністративних закладів. Конструкція проїздів. Наявність тротуарів, алей та пішохідних доріжок, їх ширина, конструктивне рішення /1/.

1.2.3. Озеленення

Дають характеристику закладеним у проекті принципам озеленення, вказують асортимент зелених насаджень, передбачають заходи щодо збереження існуючих насаджень.

1.2.4. Санітарне очищення прибудинкової території.

1.2.4.1. Виконують розрахунок накопичення твердих побутових відходів /2/.

1.2.4.2. Виконують розрахунок потрібної кількості місткостей для збирання твердих побутових відходів /2/.

1.2.4.3. Виконують розрахунок необхідної кількості сміттєвозів за умови, що сміття з території житлових подвір'їв вивозиться 1 раз на добу сміттєвозами малої місткості /2/.

1.2.5. Прибирання внутріквартальних проїздів і тротуарів від снігу.

1.2.5.1. Виконують розрахунок потрібної кількості машин для прибирання внутріквартальних проїздів від снігу (плужно-щіткових сніґоочищувачів) /2/.

1.2.6. Експлуатація елементів упорядкування

У кварталі, що розглядається, експлуатацією елементів упорядкування займаються дворові робітники. До їх обов'язків відносять: прибирання території, догляд за зеленими насадженнями, ремонт різноманітного інвентарю, розташованого на дитячих, господарчих майданчиках та майданчиках відпочинку.

Догляд за зеленими насадженнями включає сезонні роботи з агротехніки, основну частину яких виконують навесні. Це окопування, обрізання, побілка дерев, утворення газонів та квітників, Посадку нових дерев та вирубку старих виконують за узгодженням з керівництвом ЖЕУ. Навесні дворові робітники разом зі слюсарем-сантехніком розконсервовують поливочний водопровід. Влітку вони здійснюють регулярний полив зелених насаджень (зранку або увечері). Восені, під час опадання листя, дворові робітники повинні виконувати прибирання листя, при цьому спалювання його заборонене.

Навесні проводиться підготовка інвентарю, розташованого на дворових майданчиках, до інтенсивної експлуатації. Це ремонт та фарбування обладнання, дитячих майданчиків, лавок, опор для сушки білизни та вибивання килимів, підготовка сміттєзбиральних ящиків до літнього сезону.

Кошти на утримання та ремонт обладнання майданчиків беруть з коштів на поточний ремонт, а кошти на догляд за зеленими насадженнями - зі статті витрат на домогосподарство.

1.2.7. Архітектурно-будівельна частина.

Описується прийнятий в дипломному проекті об'єкт. Приводиться архітектурне рішення фасадів, конструкцій, матеріалів, опорядження стін, кольорове рішення окремих елементів об'єкта, приводять основні техніко-економічні показники - кількість поверхів, будівельний об'єм, площа забудови, вартість.

Склад графічної частини

Обов'язкові креслення: 1. Генеральний план.

 2. Схема руху прибиральних машин.

 3. Інженерна споруда, що розглядається.

Креслення виконують чорною тушшю або олівцем та ілюмінуються аквареллю.

1.2.8. Генеральний план.

Генеральний план території виконують у масштабі 1:1000 або 1:500. На генеральний план наносять усі будівлі й споруди, які проектуються, та вулиці, що прилягають, внутріквартальні проїзди, тротуари, пішохідні доріжки, алеї, автостоянки, майданчики різного призначення, інженерні мережі, зелені насадження.

На аркуш наводять: орієнтацію по сторонам світу, розу вітрів, експлуатацію будівель, споруд та майданчиків, техніко-економічні показники, баланс території, специфікацію зелених насаджень, умовні позначення.

В умовних позначеннях інженерних мереж господарчо-питний водопровід показують синім кольором, каналізацію фекальну – коричневим, газопровід – жовтим, теплові мережі – червоним, телефонний кабель – зеленим, електрокабель низької напруги – чорним, електрокабель високої напруги – чорним.

1.2.9. Схема руху прибиральних машин.

На цій схемі показують маршрути руху сміттє-, сніго- та тротуароприбиральних машин.

Маршрути руху машин позначають: сміттєприбиральної – червоним, снігоприбиральної – синім, тротуароприбиральної – коричневим кольором.

На аркуші повинні бути вказані марки прийнятих машин та їх технічні характеристики.

Примітка. При невеликій площі ділянки руху прибиральних машин можна виконувати на аркуші генерального плану.

1.2.10. Інженерна споруда, що розглядається.

Виконують на одному або двох аркушах формату А1 у масштабі 1:100 – 1:200. Повинні бути показані головний і боковий фасади, розрізи.

На кресленнях фасадів проставляють розбивочні вісі й відмітки характерних елементів. На розрізах вказують також відмітки рівня ґрунту, чистої підлоги та інших характерних елементів об’єкта.

Приводять також основні техніко-економічні показники будівлі або споруди (площа забудови, будівельний об’єм, загальна площа та ін.).

Література


1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання і самостійної роботи з дисципліни „Планування і благоустрій міст” (для студентів 4 курсу всіх форм навчання спеціальності 6.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”). – Харків: ХНАМГ, 2007.

2. Горохов В.А. Инженерное благоустройство населенных мест. – М.: Стройиздат, 2001.

3. Пономарев И.Л. Инженерное благоустройство городских территорий. – К.: УНКВО, 1989.

4. Методичні вказівки до виконання архітектурно-планувальної частини дипломного проекту (для студентів спеціалізації 9.092103.03 – „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель”). Харків: ХНАМГ, 2003.

5. Линник І.Є. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2001.

6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних завдань і самостійної роботи „Санітарне очищення міста” (для студентів денної і заочної форм навчання та екстернів спеціальності 7.092103 „Міське будівництво та господарство”). Харків: ХНАМГ, 2007.


1.3. Експлуатація інженерних мереж
1. Графічна частина - 1 аркуш ( спільно з упорядкуванням).

На плані території з горизонталями, проїздами, тротуарами, зеленою зоною показують: 1. Розміщення інженерних мереж з визначеннями ЕСКД (додаток 4).

 2. Розміщення інженерних споруд ЦТП, ГРП, ТП, котельні, насосної станції, АТС.

 3. Розміщення опор зовнішнього освітлення.

 4. Розміщення гідрантів та поливочних кранів.

 5. Відстань від дерев та кущів до мереж повинна відповідати ДБН 360-92* Містобудування.

 6. Експлікацію (будівель, споруд та пристроїв).

 7. Умовні позначення.

2. Пояснювальна записка - 5-10 сторінок.

Зміст:

1.3.1. Методи прокладання інженерних мереж.

1.3.2. Теплові мережі.

1.3.3. Водопровідні мережі..

1.3.4. Каналізаційні мережі.

1.3.5. Газові мережі.

1.3.6. Електричні мережі.

1.3.7. Телефонні мережі та радіо.

У пояснювальній записці в розділах 1.3.2 - 1.3.7 мають бути відображені:


 1. Джерела живлення інженерних мереж та їх призначейння (ЦТП, ГРП, ТП, котельня, ТЕЦ та ін.).

 2. Призначення інженерних мереж ТО(2), ТО(4), Г2, Г1, W1, W2, К1, В1, V1.

 3. ГОСТ на труби ТО, ВО, ГО, КО.

 4. Засоби з’єднання труб ТО,ВО, ГО, КО, кабелів WО, VО.

 5. Гідротеплоізоляція та покривний шар теплопроводів відповідно до СНиП 2.04.07-86.

 6. Гідротеплоізоляція підземних та наземних газопроводів відповідно до СНиП 2.04.08-87 та ГОСТ 9.602.84.

 7. .Глибина закладання труб і кабелів.

 8. Матеріали колодязів та їх призначення.

 9. Влаштування та призначення теплових камер.

 10. Нормативна відстань від мереж до дерев та кущів.

 11. Причини, герметизація вводів та випусків інженерних мереж в будівлях. Наводять креслення герметизації вводив відповідно до рис. 1, 2, 3 додатку 4.

 12. Призначення ІТП, водомірних вузлів, насосних станцій, ТРШ та електрощитів у будівлях.

3. Заходи з експлуатація інженерних мереж.
 1. Основні завдання технічної експлуатації міських водопровідних, каналізаційних та теплових мереж /11, 16/.

 2. Експлуатація міських газових мереж /12, 16/.

 3. Які організації міста і як здійснюють контроль за роботою інженерних мереж (ВО, КО, ТО, ГО, WО, VО).

 4. Які основні пошкодження будівель на мережах (ГО, ТО, ВО, КО, WО, VО), їх причини /12, 16/.

 5. Як і хто проводить вхідний, операційний, приймальний контроль при будівництві мереж та їх капітальному ремонті /13/.

 6. Як контролюються витрати води, тепла, газу та електричної енергії в мікрорайонах.

Література
 1. ДБН 360-92* Містобудування. – К.: НДІП містобудування, 1993.

 2. СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. М.: Стройиздат, 1989.

 3. СНиП 2.04.02-84.Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1987.

 4. СНиП 2.04.03-85.Каналізація. - М.: Стройиздат, 1986.

 5. СНиП 2.04.07-86.Тепловые сети. - М.: Стройиздат, 1988.

 6. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. – М.: Стройиздат, 1989.

 7. СНиП 2.04.08-87.Газоснабжение. - М.: Стройиздат, 1988.

 8. СНиП 3.08.01-85. Организация строительного производства. - М.: Стройиздат, 1985.

 9. СНиП 3.05.02-86. Газоснабжение. - М.: Стройиздат, 1986.

 10. СН 338-65. Временные указания по проектированию внутриквартальных инженерных коммуникаций в коллекторах, в технических подпольях и технических коридорах. Мосинжпроект, 2002.

 11. ГКД 34.20.504-94. Теплові мережі. Інструкція з експлуатації.

 12. ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.

 13. НПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води.

 14. НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України.

 15. НПАОП 0.00-1.22-72. Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовувальних установок і теплових мереж.

 16. РД 34.20.405. Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”.

 18. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж/ Уклад. В. Кузнєцов. – Харків: Фактор, 2007. – 304 с.

 19. Алексеев М.И. и др. Городские инженерные сети и коллекторы. - Л.: Стройиздат, 1990.

 20. Бережнов І.О., Шульга М.О. Влаштування і експлуатація теплових і газових мереж. - К.: Методичний кабінет міністерства освіти України, 1992.

 21. Деркач І.Л. Міські Інженерні мережі: Навч. посібник (для студентів 5, 6 курсів спец. 7.092103 – „Міське будівництво і господарство, 7.120103 – „Містобудування” та напряму 1201 – „Архітектура”). – Харків: ХНАМГ, 2006. – 97 с.

2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЛІ


2.1. Експлуатація та ремонт будівельних конструкцій
2.1.1. Характеристика будівлі та будівельних конструкцій.
Характеристика будівлі. У пояснювальній записці (1..2 стор.) описують призначення будівлі і об'ємно-планіровочні рішення та конструктивну схему з вказанням матеріалів, із яких виготовлені несучі і ненесучі конструкції, основні приміщення, конструкцію підлог, покрівлю, види зовнішнього й внутрішнього опорядження, наводять техніко-економічні показники, відмічають особливості її експлуатації (якщо вони мають місце).

На кресленні (1 аркуш формату А1) показують фасади, плани техпідпілля та типового поверху, поперечний розріз, основні техніко-економічні показники. Умовними позначеннями на фасадах і розрізах вказують місця поточного та капітального ремонтів.

Плани техпідпілля та типового поверху об’єднані з розділом "Експлуатація інженерних систем" і наводяться на аркуші з експлуатації інженерних систем.

Масштаби та розміщення матеріалу узгоджують з керівником дипломного проекту, а також з консультантами відповідних кафедр.Характеристика будівельних конструкцій /7, 8/. У пояснювальній записці дають характеристику будівельних конструкцій з посиланням на креслення та ескізи конструкцій, які зображені на аркуші з поточного ремонту будівельних конструкцій (при необхідності в пояснювальній записці з розділу "Поточний ремонт"). Особливу увагу звертають на характеристику і стан несучих конструкцій будівлі, що розглядається в дипломному проекті.

2.1.2. Технічне обслуговування і поточний ремонт будівельних конструкцій.

2.1.2.1. Огляди. У пояснювальній записці вказують види оглядів, хто і коли їх проводить, які рішення приймає; розробляють річний план оглядів будівельних конструкцій; вказують, які роботи виконуються у процесі проведення оглядів; на аркуші, де наведені фасади, розрізи, вказують місця оглядів /2/.

2.1.2.2. Перераховують заходи, що виконуються при підготовці будівельних конструкцій до сезонної експлуатації /2/.

2.1.2.3. На аркуш формату А1 за завданням консультанта і керівника дипломного проекту наводять (з використанням 1, 4, 6, 7, 8) технологію ремонту будівельних конструкцій у вигляді таблиці з п'яти колонок такого змісту:


 • найменування і схема дефекту і пошкодження;

 • причини дефектів і пошкоджень;

 • види і методи діагностики і контролю;

 • способи діагностики і контролю;

 • способи ремонту і усунення дефектів та пошкоджень.

Звичайно ( за узгодженням з консультантом) на аркуші розглядаються п'ять основних дефектів конструкцій будівлі.

Частину цього матеріалу подають у вигляді пояснювальної записки. В останній наводять текстову частину, таблицю розрахунку фізичного ізносу будівлі (з використанням /3/), а також рисунки про пошкодження і технологію їх усунення, що не наведені на аркуші.

2.1.3.Капитальний ремонт будівельних конструкцій /1, 5, 8, 9/. У цьому розділі розробляють технологічну карту на ремонтно-будівельні роботи, які пов'язані з відновленням, реконструкцією та покращенням експлуатаційних якостей будівельних конструкцій. Тему технологічної карти, що розробляється, пов'язують з основними рішеннями, які прийняті у спецглаві і погоджують з керівником дипломного проекту і консультантом кафедри. Проектні матеріали подають у вигляді пояснювальної записки(3….5 стор.) та одного креслення формату А1.

При необхідності попередньо виконують розрахунки будівельних конструкцій, що підлягають реконструкції, і на підставі їх результатів розробляють технологію будівельних заходів у формі технологічної карти.


Література

1. Методические указания к выполнению дипломного проекта по технологии и организации строительного производства для студентов специальности ТОРиРЗ). Болотских О.Н., Костюк Н.Г., Панченко В.А., Качура А.А., Кобзарь И.И. - Харьков: ХНАГХ,2006.

2. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования. ВСН 58-88 (р).- М. Стройиздат, 1990.

3. Правила оценки физического износа жилых зданий, ВСН 53-86(р). - М.: Прейскурантиздат, 1988.

4. Обследование и испытание сооружений: Учебн. для вузов/ О.В. Лукин и др .- М.: Стройиздат, 1987.

5. Химунин С.Д. и др. Указания по технологии ремонтно-строительного производства и технологические карты на работы при капитальном ремонте жилых домов.- Л.: Стройиздат, 1978.

6. Бойко М.Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. Справочное пособие. - М.: Стройиздат, 1993.

7. Физдель И.А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения. - М.: Стройиздат, І987.

8. Савйовский В.В., Болотских О.Н. Ремонт и реконструкция гражданских зданий. - Харьков: Ватерпас, 1999.

9. Полихун И.В. Техника безопасности при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий. - К.: Будівельник, 1983.

10. Болотских О.Н. TESTING – приборы и оборудование для диагностики строительных материалов и конструкций. Справочное пособие. – Берлинское изд-во Груненберг, 2006.
2.2. Експлуатація інженерних систем будівель
2.2.1. Характеристика інженерних систем будівель.

У цій частині пояснювальної записки вказують по кожній з інженерних систем будівлі джерело води, енергії і т.п.) і параметри (входу й виходу): температура, тиск, витрата. Наводять конструктивну та технологічну характеристику систем з посиланням на аркуш з експлуатації, при необхідності на інші аркуші.

Наводять у пояснювальній записці або на аркушах конструкції вентиляційних каналів, елеваторного вузла, водовимірювального вузла.

2.2.2. Технічне обслуговування та поточний ремонт інженерних систем будівель та їх приймання.

2.2.2.1. Огляди: види оглядів, хто і коли їх проводить: наводять річний план оглядів інженерних систем; вказується що виконується у процесі огляду /2/.

2.2.2.2. На аркуші наводяться: план техпідпілля з указанням розвідних магістралей інженерних систем, місць ревізій, стояків, місць встановлення датчиків, вводів і випусків, план типового поверху з указанням стояків, місць ревізій /2/.

2.2.2.3. Перераховують операції, які виконуються при підготовці кожної інженерної системи до сезонної експлуатації. Для системи опалення описують з указанням номерів вентилів на елеваторному вузлі (при необхідності і на розвідних магістралях) порядок технологічних операцій із заливки, випорожнення, промивки, випробувань, пуску, встановлення системи /2/.

2.2.2.4. З поточного ремонту даються посилання на пошкодження інженерних систем та способи їх усунення /2/.

2.2.2.5. Вказують порядок і документи по прийманню в експлуатацію інженерних систем /1/.

2.2.3. Капітальний ремонт інженерних систем

У цьому розділі розробляють технологічну карту на монтаж частини інженерної системи, реконструкція якої передбачена в спецглаві. Методика розробки технологічної карти надана в /3/.
Література

1. Методичні вказівки до курсового проекту „Технічна експлуатація інженерних систем будівель” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092.100 - „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). – Харків: ХНАМГ, 2007.

2. Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Наказ № 76 від 17.05.05 Держжитлокомунгоспу України.

3. Методичні вказівки до курсового проекту „Технологія виконання робіт з ремонту інженерних систем будівель” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092.100 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). – Харків: ХНАМГ, 2007.


3. СПЕЦГЛАВА

У спецглаві розглядають два варіанти інженерної системи житлового або громадського будинку: 1 варіант - розроблений проектною організацією, 2 - запропонований дипломантом з метою економії матеріальних та енергетичних ресурсів.

Для запропонованого варіанта виконують гідравлічний, теплотехнічний та конструктивний розрахунки системи з використанням ЕОМ.

У графічній частині наводять: аксонометричну схему системи, план типового поверху, технічного підпілля, технічного поверху (при необхідності) з нанесеними на них елементами системи, а також вузли системи.

Правильність рішень, прийнятих у спецглаві, підтверджують техніко-економічним розрахунком, який виконаний в розділі 5.
Література

1. Герасимова О.М. Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування з дисципліни „Опалення” (для студентів спец. 7.092.100 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). – Харків: ХДАМГ, 2003.

2. Герасимова О.М. Опалення: Навч. посібник (для студентів будівельних спеціальностей). - Харків: ХДАМГ, 2001. – 137 с.

3. Алексахін О.О., Герасимова О.М. Приклади й розрахунки з теплопостачання та опалення: Навч. посібник. – Харків: ХДАМГ, 2001. – 206 с.

4. Алексахін О.О. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Теплопостачання і гаряче водопостачання” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.092103 – „Технічне обслуговування, ремонт і реконструкція будівель”). – Харків: ХНАМГ, 2007.

5. Шульга М.О., Алексахін О.О. Теплопостачання та гаряче водопостачання: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 229 с.

6. Шушляков Д.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Вентиляція і кондиціювання повітря”. Харків: ХНАМГ, 2007.

7. Шульга М.О., Юхно І.П. Вентиляція та кондиціювання повітря: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 148 с.


4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ

У цьому розділі згідно з висновками, зробленими в розділі 3 "Спецглава" та підрозділі 2.2.2. "Характеристика інженерних систем будівель" дипломного проекту, а також згідно з рекомендаціями будівельних норм та правил /1/ розглядаються питання автоматизації конкретних інженерних систем.

Цей розділ дипломного проекту складається з частини пояснювальної записки та функціональної схеми автоматизації технологічних процесів (ФСАТП), яка виконується з урахуванням стандартів /2-4/ на аркуші формату, як правило, А1.

Частина пояснювальної записки складається з п’яти підрозділів:

4.1. Опис технологічного процесу.

У підрозділі треба навести регламентні дані параметрів (Т, Р, F) та їх допустимі відхилення, розкрити послідовність протікання усіх матеріальних потоків через основне технологічне обладнання, для якого треба писати повну назву /5 - 8/ та позиції згідно з експлікацією, що наводиться на розробленій ФСАТП.

4.2. Опис функцій, що виконуються ФСАТП.

У цьому підрозділі треба навести функції /3, 4, 9/:

автоматичного контролю параметрів технологічного процесу;

технологічної сигналізації - при відхиленні цих параметрів від технологічного регламенту за рахунок неконтролюючих впливів;

керування параметрами технологічного процесу;

автоматичного пуску/зупинки електродвигунів насосів (повітродувок та ін.);

захисту або блокування від аварійної зупинки;

інші функції, які треба реалізувати за допомогою ФСАТП.

4.3. Обґрунтування вибору параметрів автоматичного контролю, технологічної сигналізації, керування та каналів видачі керуючих впливів /3- 8/.

4.1.4. Обґрунтування вибору первинних та передавальних перетворювачів, вторинних приладів, автоматичних регуляторів та виконавчих механізмів або спеціальних регуляторів.

У підрозділі спочатку обґрунтовують, яку вітку (електричну, пневматичну, гідравлічну чи змішану) контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації треба вибрати для реалізації функцій ФСАТП з точки зору надійності роботи та техніки безпеки конкретного технологічного процесу. Після цього треба вибрати потрібні контрольно-вимірювальні прилади й засоби автоматизації /3 – 8/. Якщо студент для розробки ФСАТП вибере мікропроцесорні контролери (МПК) (зокрема, мікропроцесорний контролер типу "РЕМИКОНТ Р-2000"), тоді замість обґрунтування вибору вторинних приладів та автоматичних регуляторів слід обґрунтувати їх вибір.

Далі описують принцип проходження сигналів від первинних перетворювачів (ПП) через передавальні перетворювачі (ПрП) до вторинних приладів (ВП), а потім до автоматичних регуляторів (АР) та виконавчих механізмів (ВМ). Якщо для реалізації ФСАТП вибрані МПК, то називають алгоритми, що використовуються для обробки сигналів замість ВП та АР.

4.5. Опис повних назв систем автоматичного керування (САК) /3, 4, 9/. САК треба описувати в тому порядку, що й функції ФСАТП в підрозділі 4.2.

Закінчення - тут стисло даються висновки з виконаного розділу дипломного проекту.

Функціональну схему автоматизації технологічних процесів (ФСАТП) виконують з урахуванням стандартів /2-4/ на аркуші формату А1.

На ФСАТП схематично показують технологічне обладнання, матеріальні потоки, контрольно-вимірювальні прилади й засоби автоматизації. При цьому технологічне обладнання та трубопроводи зображають без масштабу і спрощено лініями у два рази товще ліній зв'язку між контрольно-вимірювальними приладами й засобами автоматизації.

Вище штампу зверху аркуша А1 треба навести специфікацію на контрольно-вимірювальні прилади та засоби автоматизації за формою табл. 4.1, а нижче експлікацію обладнання за формою табл. 4.2., а ще нижче – умовні позначення матеріальних потоків.
Таблиця 4.1 – Специфікація на КВП та ЗА

№ позицій приладів на ФСА

Найменування приладу

Тип приладу

Кількість

30 мм

105 мм

40 мм

10 мм

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка