Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податки та податкова політика»
Сторінка1/3
Дата конвертації11.11.2017
Розмір0,77 Mb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять з дисципліни
«Податки та податкова політика»

для студентів спеціальності – 6.050201 «Менеджмент організацій»

денної форми навчання


Донецьк 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
649
до практичних занять з дисципліни
«Податки та податкова політика»

для студентів спеціальності – 6.050201 «Менеджмент організацій»

денної форми навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

методкомісією спеціальності

«Менеджмент організацій»

Протокол № _ від _._.2008 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні навчально-


видавничої ради ДонНТУ

Протокол № від . .2008 р.


Донецьк 2008

УДК (071)

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Податки та податкова політика» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання / Укл. Міньковська М.В., Василишина Л.М. – Донецьк: ДонНТУ. – 2008. – 57 с.

Укладачі – Міньковська М.В., к.е.н, доцент кафедри менеджменту та господарського права

Василишина Л.М., асистент кафедри менеджменту та господарського права


Рецензент Хобта В.М., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства

Відповідальний за випуск – Амоша О.І., акад., д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту та господарського праваЗМІСТ
Вступ 5

1 Основний зміст семінарських та практичних занять 5

2 Тестові завдання 12

3 Задачі 28

4 Ситуаційні завдання 34

5 Ділова гра…………………………………………………………………………...37

6 Рекомендована література 43

Додаток А. Збірка ставок окремих видів податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів……………………….........45


ВСТУП

Задля більш ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено семінарські та практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:  • формування по кожній темі кола питань, які орієнтують студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем податкової політики та податкової системи;

  • активізація творчого мислення шляхом обговорення ділових ситуацій та проведення дискусій за темою доповідей;

  • виконання студентами практичних завдань, що сприятиме формуванню навичок творчого використання сучасних досягнень науки й практики.


1 Основний зміст семінарських та практичних занять

Тема 1. Сутність та види податків


План теми:

1. Виникнення основ податкової системи.

2. Поняття і функції податків.

3. Елементи податків.

4. Класифікація податків.

5. Види прямого оподаткування.

6. Непрямі податки.

7. Основи податкового планування в системі управління підприємства.Теми для написання рефератів:

1. Історичний розвиток форм оподаткування.

2. Зародження держави і податків.

3. Дискусійні питання функцій податків.

4. Проблеми класифікації податків.

5. Прямі податки в системі державного регулювання економіки.

6. Вплив непрямих податків на процеси ціноутворення.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, періодичні видання.
Тема 2. Податкова система і податкова політика

План теми:

1. Система оподаткування в Україні.

2. Принципи оподаткування.

3. Склад податкової системи України.

4. Основні принципи податкової політики.

Теми для написання рефератів:

1. Порівняльна характеристика методів формування державних доходів.

2. Податкова система держави як показник її економічно-соціального розвитку.

3. Рівень централізації ВВП в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави.

4. Податкова політика в системі державного регулювання економіки.

5. Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.

6. Податкова політика та її вплив на мікроекономіку.

7. Податкова політика та інфляція.

8. Етапи становлення податкової системи України.

9. Історія становлення міжбюджетного розподілу податків в Україні.Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, періодичні видання.
Тема 3. Акцизний збір

План теми:

1. Акцизний збір як головний загальнодержавний податок системи України.

2. Об’єкти оподаткування.

3. Ставки акцизного збору.

4. Платники акцизного збору.

5. Особливості нарахування на алкогольні та тютюнові вироби.Теми для написання рефератів:

1. Специфічні акцизи як форма непрямого оподаткування.

2. Історія введення і становлення акцизного збору в Україні.

3. Недоліки та переваги специфічних акцизів.

4. Роль акцизного збору в доходах бюджету.

5. Проблеми вдосконалення акцизного збору.Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, періодичні видання.

Тема 4. Податок на додану вартість


План теми:

1. Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток.

2. Об’єкт, суб’єкт ПДВ.

3. Операції, які підлягають під оподаткування і є базою ПДВ.

4. Звільнені від оподаткування ПДВ господарські операції України.

5. Механізм нарахування та сплати ПДВ в бюджет.Теми для написання рефератів:

1. Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток.

2. Передумови введення ПДВ в Україні.

3. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

4. Історія становлення ПДВ в Україні.

5. Проблеми діючої системи оподаткування доданої вартості.

6. Вдосконалення механізму справляння ПДВ в Україні.

7. ПДВ в системі універсальних акцизів.

8. Роль ПДВ в доходах бюджету.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, періодичні видання.

Тема 5. Основний первинний документ при визначенні податку на додану вартість та податку на прибуток

План теми:

1. Структура податкової накладної.

2. Механізм нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту.

3. Визначення сум валового доходу та валових витрат в податковій накладній.Теми для написання рефератів:

1. Податкова накладна – основний податковий документ в системі оподаткування України.

2. Заповнення податкового зобов’язання та податкового кредиту у податковій накладній.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, періодичні видання.
Тема 6. Визначення штрафних санкцій в системі оподаткування України

План теми:

1. Види штрафів.

2. Нарахування пені.

3. Шляхи зниження нарахування штрафних санкцій в податковій політик підприємства.Теми для написання рефератів:

1. Штрафи в системі оподаткування.

2. Види штрафів, механізм виникнення штрафних санкцій та нарахування пені в системі оподаткування України.

3. Правила перевірок підприємств по питанням обчисленню та своєчасності перерахування сум податків різних рівнів.Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, періодичні видання.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка