Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю»
Скачати 392,91 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації20.01.2017
Розмір392,91 Kb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства
Методичні вказівки

до самостійної роботи, практичних занять і


виконання контрольних завдань з дисципліни
«Організація податкового контролю»

(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання

спеціалістів за напрямом 7.050106 «Економіка і підприємництво»
спеціальності «Облік і аудит»)

Харків - ХНАМГ - 2005Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних завдань з дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціалістів за напрямом 7.050106 «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). Укл.: Кизилова Л.О. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 24 с.

Укладач: к.е.н. доц. Кизилова Л.О.

Рецензент: к.е.н. доц. Гордієнко Н.І.

Рекомендовано кафедрою «Облік і аудит» Протокол № 4 від 23.11.2004 р.


зміст

1. Основні положення 4

2. Зміст дисципліни 5

«Організація податкового контролю» 5

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання 5

Тема 2. Організація обліку платників податків 5

Тема 3. Організація обліку платежів, що надходять до бюджету 5

Тема 4. Організація податкових перевірок фінансово-господарської діяльності 6

Тема 5. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства 6

Тема 6. Оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб 6

3. Методичні вказівки до практичних занять 8

для їх виконання 16  1. Основні положення


Метою вивчення дисципліни є одержання знань з організації податкового контролю в Україні.

Державний податковий контроль є суттєвим елементом державного регулювання економіки й обов’язковою умовою ефективного функціонування фінансової системи та економіки країни. Організація податкового контролю держави будується відповідно до її податкової політики.

Сутність податкової політики кожної країни визначається загальнонаціональними цілями держави, співвідношенням між різними формами власності, політичною системою тощо. На сучасному етапі найважливішими завданнями податкової політики є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та інвестиційної активності в Україні.

Податкова політика являє собою систему державних заходів в області регулювання оподаткування. Її реалізація здійснюється через податковий механізм – сукупність організаційно-правових форм і методів управління оподаткуванням, що діють на підставі податкового законодавства.

Цільова спрямованість податкового контролю направлена на встановлення відповідності практики оподаткування положенням державної податкової політики. До об’єкта податкового контролю належать: правильність обчислення податкових платежів, своєчасне їх перерахування до бюджетів, здійснення інших дій, пов’язаних із виконанням платниками податків своїх обов’язків.

У результаті освоєння змісту дисципліни студент повинен знати:Студент повинен уміти:

  • користуватися нормативними документами з метою визначення своїх обов’язків під час проведення податкового контролю;

  • складати документи за встановленою формою у зв’язку з реалізацією механізму податкового контролю;

  • самостійно обчислювати суму фінансових санкцій і пені за порушення правил податкового законодавства для узгодження податкових зобов’язань у разі визначення їх органами податкового контролю.  1. Зміст дисципліни

«Організація податкового контролю»

Тема 1. Податковий контроль у системі державного регулювання


Сутність податкового контролю. Система органів податкового контролю. Державна податкова служба: система органів, їх функції та повноваження. Завдання і повноваження податкової міліції. Система митних органів і їх завдання. Інші органи контролю. Обов’язки та права платників податків.


Тема 2. Організація обліку платників податків


Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної реєстрації. Порядок взяття на облік платників податків – юридичних осіб та їх філій. Особливості обліку платників податків на додану вартість. Особливості обліку платників податків – суб’єктів малого підприємництва. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів. Особливості обліку угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, при виконанні яких виникають податкові зобов’язання. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків. Порядок зняття з обліку платників податків. Взаємодія податкових органів з установами банків при здійсненні податкового контролю.


Тема 3. Організація обліку платежів, що надходять до бюджету


Значення обліку платежів. Особові рахунки та порядок їх відкриття.

Податкове зобов’язання, порядок його узгодження та строки сплати. Відображення податкових зобов’язань в особових рахунках платників. Облік сплати податкових зобов’язань. Податковий борг: сутність, порядок стягнення. Заходи примусового стягнення податкової заборгованості: підстави для застосування процедур примусового стягнення, податкова застава, адміністративний арешт активів, продаж активів. Стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб. Застосування процедури банкрутства для погашення податкового боргу.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка