Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 7. Полігональне моделювання (ч. 1)Сторінка16/16
Дата конвертації11.03.2019
Розмір4,66 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 7. Полігональне моделювання (ч. 1)Мета – отримати практичні навички створення тривимірних об’єктів за допомогою полігонального методу моделювання.
Завдання. Створити тривимірну модель подушки за допомогою полігонального методу моделювання (рис. 7.1).


Рисунок 7.1 – Вихідне зображення


 1. На вигляді Тор створіть Вох із параметрами (150, 150, 70) сегменти (10, 10, 1) (рис. 7.2). 
Рисунок 7.2 – Створення заготовки для подушки


 1. Застосуйте до Вох модифікатор Edit Mesh. Увімкніть рівень підоб'єктів Vertex і на вигляді Тор виділіть всі точки по периметру (рис. 7.3).
Рисунок 7.3 – Ілюстрація до п. 2

 1. За допомогою інструмента масштабування Select & Scale і на вигляді Front зменшіть точки по осі Y таким чином, щоб вони помістилися в одну площину (рис. 7.4, 7.5). 
Рисунок 7.4 – Ілюстрація до п. 3


Рисунок 7.5 – Ілюстрація до п. 3


 1. Не знімаючи виділення, спаяйте точки. Для цього у сувої Edit Geometry знайдіть кнопку Weld, і перш ніж її натиснути, Установіть невеликий поріг (радіус пошуку точок для спаювання) (рис. 7.6). 
Рисунок 7.6 – Установлення радіуса пошуку точок для спаювання


 1. Зніміть виділення і виділіть лише 4 кутових точки на вигляді Top (рис. 7.7). 
Рисунок 7.7 – Ілюстрація до п. 5


 1. У сувої Soft Selection включіть прапорець Use (рис. 7.8), і налаштуйте параметри охоплення виділення таким чином, щоб Вох мав вигляд як на рис. 7.9.  
Рисунок 7.8 – Ілюстрація до п. 6


Рисунок 7.9 – Ілюстрація до п. 6


 1. Виберіть інструмент масштабування Select & Scale і на вигляді Тор масштабуйте точки таким чином, щоб вони витягнулися в боки (як крила метелика) (рис. 7.10). Чим далі витягнуті кути, тим очевидніше вони будуть у подушки. 
Рисунок 7.10 – Ілюстрація до п. 7

 1. Вимкніть рівень підоб'єктів і застосуйте модифікатор Relax із числом ітерацій Iterations від 10 до 20 (рис. 7.11). 
Рисунок 7.11 – Результат роботи модифікатора Relax


 1. Застосуйте до неї модифікатор Noise. Налаштуйте параметри Strength (50, 50, 50). Змінюйте випадкове число Seed, щоб підібрати форму. Можна змінювати масштаб Scale для збільшення або зменшення нерівностей.
Рисунок 7.12 – Результат роботи модифікатора Noise

Структура звітності виконання самостійних робіт


Під час самостійних робіт студент зберігає результати усіх виконаних завдань у файл до своєї папки, що міститься в локальній мережі, з розширенням *.max та *.jpg.

Після перевірки викладачем виконаного домашнього завдання студент отримує завдання, яке виконує у короткий термін на парі. Студент повинен застосувати усі навички набуті ним під час виконання домашнього завдання, і творче мислення. Контрольні завдання видаються лише під час проведення перевірки виконання домашнього завдання.

Список використаної та рекомендованої літератури

 1. 3domen.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа к электронному учебнику : http://www.3domen.com/.

 2. 3d-uroki.org – Компьютерная графика и анимация [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту : http://3d-uroki.org.

 3. Demiart – Уроки трехмерной графики: 3D Max, Maya Vray [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту : http://demiart.ru.

 4. Електронний журнал Render.ru –  Уроки 3ds Max [Электронный ресурс].– Режим доступа к сайту : http://www.render.ru/books/index.php?book_cat=5.

 5. Интернет-университет информационных технологий [Электронный ресурс] : курс «3ds Max 2012 для начинающих». – Режим доступа к курсу : http://www.intuit.ru.

 6. КомпьютерПресс [Электронный ресурс]. – Режим доступа к журналу : http://www.compress.ru/lesson.aspx.

 7. Кротова Анна. 3ds Max 2009 для начинающих / Анна Кротова. – Санкт-Петербург : БХВ, 2009.

 8. Стиренко А. С. 3ds Max 2009. 3ds Max Design 2009 : самоучитель / А. С. Стиренко. – Москва : ДМК Пресс, 2008.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни «Системи комп’ютерного дизайну»

для студентів


напряму підготовки 6.050101«Комп’ютерні науки»

усіх форм навчання


Частина 1

Відповідальний за випуск О. В. Бондар

Редактор Н. З. Клочко

Комп’ютерне верстання К. А. Омеляненко

Підп. до друку 14.10.13, поз.

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 2,79. Обл.-вид. арк. 1,63. Тираж 20 пр. Зам. №

Собівартість вид. грн к.
Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Складання процесуальних документів»
2013 -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять для студентів спеціальностей «Економіка підприємства»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Кримінальний процес України»
2013 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
2013 -> Конспект лекцій з дисципліни «Теорія перекладу»
2013 -> Методичні вказівки до лекційних, практичних занять
2013 -> Програма практики для студентів напряму підготовки 050701
2013 -> Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" для усіх форм навчання
2013 -> Методичні вказівки до виконання практичних робіт, самостійної роботи та одз з курсу «патентно-кон’юнктурні дослідження»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка