Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчання
Сторінка3/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оцінка “відмінно” ставиться у випадку, якщо студент повністю розкрив усі питання курсової роботи, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутність помилок за результатами арифметичних розрахунків, правильності й аргументованості висновків за результатами розв’язання задачі.

Оцінка “добре” ставиться у випадку, якщо студент у ході розкриття теми при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутності помилок за результатами арифметичних розрахунків, вірності, але не достатньої аргументації висновків.

Оцінка “задовільно” ставиться у випадку, якщо студент не достатньо розкриває суть теми дослідження, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників; наявність певних помилок у результатах арифметичних розрахунків, поверхневих висновків і аргументації.IІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ1. Облік руху основних засобів
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів  1. Основні положення з обліку основних засобів

  2. Визначення та класифікація основних засобів

  3. Оцінка основних засобів

Розділ 2. Облік руху основних засобів на підприємстві

  1. Документальне оформлення руху основних засобів

  2. Синтетичний облік надходження та вибуття основних засобів

  3. Облік ремонту і модернізації основних засобів

  4. Види зносу та методи нарахування амортизацій основних засобів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть акт приймання-передачі основних засобів ф.ОЗ-1 від 10.11 № 1 на отримання верстата деревообробного, що надійшов до цеху № 1 ТОВ “Мрія”. За зберігання відповідає Томченко В.С. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Рік випуску – 2005, дата введення в експлуатацію – 10.11, номер паспорта – 001771, заводський номер – 03611. Розпорядження № 31 від 10.11.

Акт склала комісія у складі:

Голова комісії:гол. інженерШтоколов Б.В.

Члени комісії:гол. бухгалтерАндреєв О.О.

бухгалтерШвець М.В.

Покупна вартість – 1200 грн, у т. ч. ПДВ. Транспортні витрати – 600 грн, у т. ч. ПДВ. Об’єкт відповідає технічним умовам.

Завдання № 2

На підставі завдання № 1 складіть інвентарну картку обліку основних засобів ф. № ОЗ-6.Завдання № 3

Складіть інвентарний список основних засобів ф.ОЗ-9 по цеху № 1: 1. будівля цеху 3 266 700 грн;

 2. верстат токарний 23 720 грн;

 3. верстат деревообробний - ?

Завдання № 4

Складіть акт на списання основних засобів ф.ОЗ-3 № 2 від 12.11. Списується друкарська машинка “Optima”. Облікова вартість – 800 грн, сума нарахованого зносу – 800 грн. Вага об’єкта – 4 кг. Металобрухт здано за накладною № 35 від 10.11. Склад комісії вказано в завданні № 1. Машинка введена в експлуатацію 10.01.2000 р. Кількість ремонтів – 2 на суму 520 грн, причина списання – ремонт економічно недоцільний.Завдання № 5

 1. складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1-4;

 2. виконайте записи в обліковому регістрі по рахунку 10;

 3. вкажіть, в якій звітності надається інформація про основні засоби.


2. Порядок розрахунку й облік амортизації (зносу) основних засобів
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку амортизації основних засобів  1. Основні положення з обліку основних засобів

  2. Визначення та класифікація зносу основних засобів

Розділ 2. Облік амортизації основних засобів на підприємстві

  1. Методи нарахування амортизацій основних засобів

  2. Документальне оформлення амортизації основних засобів

  3. Синтетичний облік амортизації основних засобів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть розрахунок амортизації основних засобів по ТОВ “Мрія” за листопад 2005 р.


У складі основних засобів підприємства обліковуються:

№ з/п

Найменування основних засобів

Дата введення в експлуатацію

Метод нарахування амортизації

Балансова вартість

Ліквідна вартість

Амортизаційна вартість

Термін очікуваного використання

Очікування обсягів виробництва

загальний

на поточний період

1

Верстати ТБ

квітень 2003

купівельний

13 000

1000
72

Автомобіль ВАЗ 2109

жовтень 2001

виробничий

21 000

2000
5

24 000

шт.


5000

шт.


3

Верстат стругаль-ний

жовтень 2003

зменшення залишкової вартості

12 720

2720
54

Будівля складу

вересень 1989

прямолінійний

185 600

8000
505

Верстат токарний

листопад 2005

виробничий

21 300

3000
7

50 000

10 000


Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки:
з/п


Документ

Зміст операцій

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
Списується сума зношення об’єкта основних засобів у зв’язку з його вибуттям1500

2
Зменшується сума зношення об’єкта основних засобів, якщо раніше вони були дооцінені300

3
Зменшується сума зношення об’єкта основних засобів у зв’язку з його уцінкою (раніше об’єкт недооцінювався)100

4
Нараховується амортизація по основних засобах, капіталах, які експлуатуються. Будівлі800

5
Нараховується амортизація по основних засобах, які використовуються у підготовчих роботах200

6
Нараховується амортизація по основних засобах, які використовуються для проведення досліджень і нових розробок400

7
Нараховується амортизація по основних засобах для усунення наслідків надзвичайних подій100

Завдання № 3

 1. Виконайте записи (за умовою 1) в обліковому регістрі по рахунку 13 за умови використання основних засобів у виробництві.

2. Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про знос.
3. Облік нематеріальних активів
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку нематеріальних активів  1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх класифікація

  2. Особливості оцінки нематеріальних активів та завдання їх обліку

Розділ 2. Облік нематеріальних активів на підприємстві

2.1.Організація первинного обліку нематеріальних активів

2.2.Особливості амортизацій нематеріальних активів

2.3.Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть Ф. 03-1 на приймання комп’ютерної програми “Заробітна плата” від 15.11.05 № 3. Постачальник ТОВ “Графіт”, отримувач ТОВ “Мрія”. Первісна вартість – 4000 грн. Метод амортизації – прямолінійний. Рік випуску – 2005.Завдання № 2

Виконайте записи за завданням № 1 у відомості обліку НМА і нарахування амортизації (зносу) за грудень.Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки:
№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
Сплачено збір за видачу ліцензії на користування надрами корисних копалин80 000

2
Отримано ліцензію80 000

3
Сплачено страховий збір за 1 рік розробки3000

4
Оприбутковано НМА (право на користування надрами)?

5
Нараховується амортизація (щомісячно)?

6
Списується НМА після завершення терміну дії ліцензії?


Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки на отримання прав на експлуатацію відрізку автотраси:
№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
Сплачено реєстраційний внесок учасника аукціону200

2
Сплачено гарантійний внесок (заставу) 1% стартової суми лота12 000

3
Сплачено передавачем прав після перемоги на торгах108 000

4
Податковий кредит20 000

5
Витрати на придбання прав зараховано до капітальних інвестицій?

6
Придбані права зараховані до НМА?


Завдання № 5

 1. Виконайте записи по рахунку 12 у регістрах бухгалтерського обліку.

 2. Вкажіть, у якій звітності відображено інформацію по НМА.

4. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів

1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація

1.2. Особливості оцінки основних засобів та завдання їх обліку

Розділ 2. Облік ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів

2.1. Документальне оформлення ремонтів, реконструкції та модернізації основних засобів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік ремонту й модернізації основних засобів

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Складіть у ТОВ “Мрія” акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів ф. 03–2 № 6 від 10.11.05 (відповідальна особа – Петренко О.С.) по цеху № 1 прийняття від ТОВ “Авторемонт” після перемотування електродвигуна від бетономішалки. Замовлення № 130, строк ремонту – з 01.11.05 по 11.11.05.

Здав майстер Приходько К.П.

Прийняв начальник цеху Алєнін В.С.

Кошторис на вартість виконаного обсягу робіт – 375 грн.

Фактична вартість ремонту – 395 грн.

Інвентарний номер об’єкта – 16.

Заводський номер об’єкта – 0739.

Витрати на ремонт не приводять до збільшення економічних вигід об’єкта.

Завдання № 2

Дайте відповіді на такі питання: 1. В яких випадках акт складається в одному примірнику?

 2. В яких випадках акт складається в двох примірниках?

 3. Де необхідно виконати записи на підставі акта?

 4. Що впливає на порядок відображення витрат на ремонт, модернізацію, реконструкцію в бухгалтерському обліку?

 5. Які види ремонтів ви знаєте?

Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки:
№ з/п

Документ

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1
Оприбутковано придбані:

– запчастини для ремонту

– деталі для модернізації7500


5000

2
Нараховано податковий кредит?

3
Сплачено за придбані цінності?

4
Придбані деталі використані на модернізацію об’єкта5000

5
Придбані запчастини використані на ремонт об’єкта7500

6
Нараховано заробітну плату робітникам зайнятим на модернізації об’єкта3700

7
Нараховано страхові збори та внески, пов’язані з виплатою заробітної плати (по видах)?

8
Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим ремонтом800

9
Нараховано страхові збори та внески, пов’язані з виплатою заробітної плати (по видах)?

10
Списуються капітальні витрати?

11
Списуються витрати на ремонт?


Завдання № 4

Складіть у ТОВ “Мрія” форму 03-1 за такими даними. З бухгалтерії (відп. Матвієнко Т.В.) до ділянки № 1 (відп. Рижинко О.В.) передана шафа для одягу. Акт складено 09.11.05, документ № 12. Первісна вартість об’єкта – 1200 грн. Інвентарний № 0621, заводський № 706. Рік випуску – 2005. Введено в експлуатацію – вересень 2005.Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1, 4.

 2. Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про поліпшення основних засобів.


5. Облік майна у фінансовій оренді
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку майна у фінансовій оренді

1.1. Економічна сутність фінансової оренди

1.2. Особливості фінансової оренди та її значення

1.3. Суб’єкти, об’єкти фінансової оренди та завдання обліку

Розділ 2. Облік майна у фінансовій оренді

2.1. Документальне оформлення фінансової оренди

2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансової оренди в орендодавця та орендаря

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Підприємство “Альянс” склало угоду про фінансову оренду обладнання з підприємством-орендарем “Мрія” на таких умовах:

термін оренди – 3 роки, починаючи з 01.05.06;

орендна ставка, % – 20% річних;

мінімальні орендні платежі в сумі 30 000 грн сплачуються один раз на півріччя і становлять 180 000 грн;

після закінчення терміну оренди об’єкт переходить у власність орендаря;

орендні платежі за умовами договору будуть сплачуватися на початку звітного періоду.

Розрахувати:

теперішню вартість орендних платежів;

суму фінансових витрат.

Розподілити суму фінансових витрат.Завдання № 2

Складіть бухгалтерські проводки по обліку оренди в орендодавця.Завдання № 3

Складіть бухгалтерські проводки по обліку оренди в орендаря.Завдання № 4

 1. Відобразіть проводки по обліку оренди в регістрі обліку (рахунок 16).

2. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація щодо фінансової оренди.
6. Облік майна в оперативній оренді
Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку майна в оперативній оренді

1.1. Економічна сутність оперативної оренди

1.2. Особливості оперативної оренди та її значення

1.3. Суб’єкти, об’єкти оперативної оренди та завдання обліку

Розділ 2. Облік майна в оперативній оренді

2.1. Документальне оформлення оперативної оренди

2.2. Синтетичний та аналітичний облік оперативної оренди у орендодавця та у орендаря

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Необхідно: • вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи;

 • визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських операцій орендодавця й орендаря.

Дані для виконання:

ЗАТ “Авангард” (орендодавець) та ТОВ “Орта” (орендар) уклали f договір операційного лізингу. В операційний лізинг на 5 років передано будівлю, балансова вартість якої становить 828 000 грн.


Реєстр господарських операцій ЗАТ “Авангард” за І квартал ц. р.

№ з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн

1

Нараховано знос на основні засоби, передані в операційний лізинг (за місяць)

?

2

Нараховано лізинговий платіж (з ПДВ)

4080

3

Відображено суму ПДВ

?

4

Списано витрати від надання майна в лізинг

?

5

Списано доходи від надання майна в лізинг

?

6

Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від ТОВ “Орта” (див. оп. 2)

?

Реєстр господарських операцій ТОВ “Орта” за І квартал ц. р.№ з/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Відображено вартість отриманого майна на позабалансовому рахунку

?

2

Нараховано належну до виплати суму лізингового платежу

?

3

Відображено суму ПДВ по лізинговому платежу

?

4

Погашено заборгованість перед AT “Авангард” по лізинговому платежу

?


Завдання № 2

Вказати кореспонденцію рахунків і первинні документи на підставі наведених господарських операцій в орендаря та орендодавця.

Дані для виконання:

ПП “Шейх” за договором операційної оренди орендує приміщення у ВАТ “Промавтоматика” для виробничих цілей. У договорі зазначено первісну вартість приміщення – 10 000 грн, знос – 2500 грн. За умовами договору квартальна вартість орендних послуг становить 720 грн (у т. ч. ПДВ).Завдання № 3

Скласти розрахунок орендної плати за місяць на підставі наведених даних.

Дані для виконання:

Згідно з договором оренди ДП “Октава” передає АТ “Юніон” в операційну оренду нежитлове приміщення, розташоване по вул. Лесі Українки, 12. Строк договору – 2 роки. Визначити розмір орендної плати за весь час оренди приміщення.Рівень будівлі

Вид діяльності

Ставка орендноїплати, грн/м2, в т. ч. ПДВ

Площа оренди, м2

Сума орендної плати, грн

Підвальне приміщення

Офіс недержавних установ

20,0

25,1

?

1-й поверх

20,0

95,0

?

2-й поверх

20,0

98,4

?

3-й поверх

20,0

109,1

?

Всього

?

?

?


Завдання № 4

 1. Заповніть регістр бухгалтерського обліку за умовами завдань № 1–3.

2. Вкажіть, у якій звітності відображена інформація щодо заборгованості з орендної плати.

7. Облік інших необоротних матеріальних активів
Вступ

Розділ 1. Економічна характеристика, сутність інших необоротних матеріальних активів  1. Економічна сутність і значення інших необоротних матеріальних активів

  2. Оцінка інших необоротних матеріальних активів

Розділ 2. Облік інших необоротних матеріальних активів

2.1. Документальне оформлення надходження й вибуття інших необоротних матеріальних активів

2.2. Синтетичний та аналітичний облік руху інших необоротних матеріальних активів

Висновки


Список використаних джерел
Практичне завдання
Завдання № 1

Скласти акт приймання-передачі МНА № 23 від 12.11.05 по ТОВ “Мрія”. Введено в експлуатацію телефонний апарат “Panasonic” (відповідальний за зберігання Лисенко В.М.). Інвентарний № 116. Заводський № 11360. Телефон встановлено в приймальні директора. Вартість телефону, сплачена постачальнику, – 180 грн, у т.ч. ПДВ.Завдання № 2

Скласти акт № 8 від 12.11 на списання телефонного апарату “АОН”. Вартість – 115 грн. Надійшов на підприємство 01.04. Інв. № 89. Зав. № 1146. Рік випуску 2000. Маса об’єкта – 0,6 кг. Причина списання – перегорів через різке підвищення напруги.Завдання № 3

Виконайте записи до інвентарної картки за умовою завдання 1.Завдання № 4

Складіть бухгалтерські проводки:
№ з/п

Зміст операції

Проводка

Сума, грн

Дт

Кт

1

Оприбутковано отриману літературу250

2

Нараховано податковий кредит50

3

Сплачено продавцеві за отриману літературу?

4

Зараховано придбану літературу до бібліотечного фонду?

5

Нараховано амортизацію за ставкою 50%. Література використовується в загальновиробничих цілях?


Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерську проводку за завданнями 1–3.

 2. Виконайте записи в реєстрах бухгалтерського обліку по рахунку 11.

 3. Вкажіть, у якій звітності ведеться інформація про НМА.


8. Облік матеріалів
Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка і класифікація матеріалів на підприємстві  1. Сутність і значення матеріалів

  2. Оцінка матеріалів

  3. Класифікація матеріалів

Розділ 2. Облік матеріалів на підприємстві

  1. Документальне оформлення руху матеріалів

  2. Інвентаризація матеріалів

  3. Облік надходження і вибуття матеріалів

  4. Аналітичний облік матеріалів

Висновки

Список використаних джерелПрактичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 500 м3 тирсоплити. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 м3 тирсоплити 16 грн без ПДВ, транспортні витрати 130 грн без ПДВ.Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2.Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

 2. Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 201.

 3. Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


9. Облік запасних частин
Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка і класифікація запасних частин на підприємстві  1. Сутність і значення запасних частин на підприємстві

  2. Оцінка запасних частин

  3. Класифікація запасних частин

Розділ 2. Облік запасних частин на підприємстві

  1. Документальне оформлення руху запасних частин

  2. Інвентаризація запасних частин

  3. Облік надходження та вибуття запасних частин

  4. Аналітичний облік запасних частин

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 100 шт. свічок запальних. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186 вартість 1 шт. свічки запальної – 15 грн без ПДВ, транспортні витрати – 30 грн без ПДВ.Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1–2.Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерські проводки за завданнями № 1–4.

 2. Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 207.

 3. Вкажіть у якій звітності відображається інформація про запаси.


10. Облік пально-мастильних матеріалів
Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка й класифікація пально-мастильних матеріалів на підприємстві  1. Сутність і значення пально-мастильних матеріалів на підприємстві

  2. Оцінка пально-мастильних матеріалів

  3. Класифікація пально-мастильних матеріалів

  4. Види та норми витрат палива

Розділ 2. Облік пально-мастильних матеріалів на підприємстві

  1. Розрахунок нормативних витрат палива

  2. Документальне оформлення руху пально-мастильних матеріалів

  3. Особливості інвентаризації пально-мастильних матеріалів

  4. Синтетичний та аналітичний облік надходження й вибуття пально-мастильних матеріалів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
Завдання № 1

Заповніть бланк довіреності серії АГ № 0186 від 02.11 на отримання від ТОВ “Азовтехпостач” 20 т солярки. Довіреність видана експедитору Метику В.М. Реквізити постачальника: м. Бердянськ, вул. Шмідта 23, р/р 02641400721 АБ “Південний” МФО 330830. Реквізити покупця: ТОВ “Мрія” м. Запоріжжя, вул. Жуковського 55, р/р 02672505401 АБ “Індексбанк” МФО 330075.

Зареєструйте довіреність у книзі реєстрації виданих довіреностей.

Завдання № 2

Складіть рахунок-фактуру № 442 від 02.11 на отримання ТМЦ за довіреністю № 0186. Вартість 1 т солярки – 2675 грн. без ПДВ, транспортні витрати – 390 грн. без ПДВ.Завдання № 3

Складіть податкову накладну за даними завдань № 1, 2.Завдання № 4

Виконайте записи в журналі обліку вантажів. Розрахунки з постачальником виконані шляхом перерахування авансу в повній сумі вартості ТМЦ. Заповніть картку складського обліку.Завдання № 5

 1. Складіть бухгалтерські проводки за даними завдань № 1–4.

 2. Виконайте записи в облікових регістрах по рахунку 203.

 3. Вкажіть, у якій звітності відображається інформація про запаси.


11. Облік будівельних матеріалів
Вступ

Розділ 1. Сутність, оцінка й класифікація будівельних матеріалів на підприємстві  1. Сутність і значення будівельних матеріалів на підприємстві

  2. Оцінка будівельних матеріалів

  3. Класифікація будівельних матеріалів

Розділ 2. Облік будівельних матеріалів на підприємстві

  1. Документальне оформлення руху будівельних матеріалів

  2. Інвентаризація будівельних матеріалів

  3. Облік надходження й вибуття будівельних матеріалів

  4. Аналітичний облік будівельних матеріалів

Висновки

Список використаних джерел


Практичне завдання
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка