Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів всіх форм навчання
Сторінка9/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Список використаних джерел

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001.

 2. Закон України “Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданнями, знищеннями, пошкодженнями, нестачею чи витратою дорогоцінних металів, цінних каменів та валютних цінностей” від 06.06.95 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 3. Закон України “Про ПДВ” від 03.04.97 р. зі змінами та доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

 4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

 5. Закон України “Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 6. Закон України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 29.06.97 р. № 137. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

 7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

 8. Інструкція “Про порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знешкодження (пошкодження) матеріальних цінностей”: Затверджена постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 9. Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обміну сировини та матеріалів” від 21.05.96 р. № 193. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 10. Наказ МСУ “Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку ТМЦ” від 22.05.96 р. № 145. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 11. Інструкція по бухгалтерському обліку ПДВ. МФУ від 01.07.97 р. № 141 зі змінами та доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 12. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 13. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ Міністерства фінансів України від 05.15.96 р. № 99. – Запоріжжя: Поліграф, 1999.

 14. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 15. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”: Затверджена Постановою Правління НБУ від 29.03.01 р. № 135. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 16. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 17. Інструкція про застосування книжково-журнальної форми бухгалтерського обліку (проект). – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 18. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. № 90 зі змінами і доповненнями. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 19. Інструкція № 3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” НБУ від 04.02.98 р. № 36. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 20. Інструкція “Про безготівкові розрахунки в національній валюті України” НБУ від 29.03.01 р. № 135. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

 21. Порядок проведення банками операцій з векселями: НБУ від 25.02.93 р. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.01 р. № 92. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. – Запоріжжя: Поліграф, 2003.

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”: Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 87. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.99 р. № 181. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. – Запоріжжя: Поліграф, 2000.

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2001.

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. № 163. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”: Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”: Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.02 р. № 147. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”: Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.01 р. № 303. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”: Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства”: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Діяльність, що припиняється”: Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.03 р. № 617. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення користі активів”: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 “Фінансова звітність по сегментам”: Наказ Міністерства фінансів України від 19.05.05 р. № 412. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”: Наказ Міністерства фінансів України від 01.06.06 р. № 318. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 48. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637. – Запоріжжя: Поліграф, 2005.

 49. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. – Запоріжжя: Поліграф, 2002.

 50. Пархоменко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. – К.: А.С.К., 2000.

 51. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2005.

 52. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 2-е вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко; За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.

 53. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред. М.В. Кужельного. – 6-е вид. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.

 54. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 206 с.

 55. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. Нац. стандартов): Учеб. пособ. для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

 56. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 385 с.

 57. Облік в сільськогосподарських підприємствах за національними стандартами / В.М. Жук та ін. – К.: ІЕА УААН, 2000. – 218 с.

 58. Пархоменко В.Н. Бухгалтерский учёт в Украине. – К.: “Компас”, 2005. – 140 с.

 59. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретично-методологічні аспекти. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 422 с.

 60. Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

 61. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с.

 62. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 672 с.

 63. Горицкая А.Г. Бухучет и финансовая отчетность в Украине. – К.: А.С.К., 2003. – 260 с.

 64. Грабова Н.М., Добровский Л.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.: А.С.К., 2005. – 623 с.

 65. Грабова Н.М., Кривоносова Ю.Т. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К.: А.С.К., 2004. – 416 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка