Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту
Сторінка2/25
Дата конвертації07.06.2018
Розмір3,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2. Мета і завдання курсового проектування

Курсове проектування є одним з важливих видів навчання з дисципліни “Технічна експлуатація міського електротранспорту”. Воно сприяє розвитку на-виків самостійної роботи студентів для виконання дипломного проекту.

Мета курсового проекту – розширення та поглиблення теоретичних знань із спеціальних дисциплін та їх використання для вирішення конкретних питань організації технічного обслуговування, удосконалення його технологічних процесів, вибору обладнання, реконструкції та проектування виробничих баз. Проект дозволяє розвивати навики критичної оцінки конструкції відомих приладів і устаткування, що застосовуються при діагностуванні, технічному обслуговуванні і непланових ремонтах РС, а також здатність і вміння самостійно вирішувати конкретні завдання з організації, проектування і будівництва елементів підприємств.

Для виконання курсового проекту студент одержує завдання, в якому вказуються тема проекту, питання, що потребують розробки, вихідні дані за варіантами, зміст графічної і розрахункової частин, а також терміни виконання проекту.

При розробці курсового проекту студент повинен не обмежуватися відомостями, отриманими при вивченні дисципліни, а зобов'язаний показати знання законів України з транспорту і спеціальної літератури, уміння використовувати новітні досягнення науки і техніки, аналізувати можливі варіанти проектних рішень з урахуванням їх технічної та економічної доцільності, охорони праці й екологічності.

Студент несе повну відповідальність за прийняті у проекті рішення, правильність розрахунків і оформлення проекту відповідно до нормативних вимог.
3. СКЛАД І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
3.1 Тематика, зміст і порядок виконання курсового проекту
Темами курсових проектів, як правило, є обгрунтування проектування або реконструкції цехів і ділянок депо для технічного обслуговування РС, організації ТО, діагностування та виконання непланових ремонтів.

При проектуванні (у найбільш типовому випадку) виконується розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і ремонту РС, трудомісткості ТО і непланових ремонтів, технологічне проектування зон технічного обслуговування, діагностування і ремонту.

У конструкторській частині проекту на підставі огляду патентів, винаходів та технічної літератури проводять аналіз існуючих аналогів, обгрунтовують запропоновану конструкцію, виконують розрахунок її елементів і дають опис роботи в цілому.

Тема курсового проекту може бути також науково-дослідною, коли проект включає результати роботи з НДРС. В окремих випадках конструкторська частина проекту може бути замінена науково-дослідною.

Курсовий проект повинен включати пояснювальну записку (3040 стор.) і графічний матеріал (23 аркуші формату А1).

Рекомендується такий склад пояснювальної записки: • титульний аркуш;

 • завдання на курсовий проект;

 • реферат;

 • зміст записки і перелік графічної частини;

 • вступ;

 • технологічна частина;

 • організаційна частина;

 • конструкторська частина;

 • охорона праці;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Пояснювальна записка має бути оформлена відповідно до ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки”.

Графічна частина курсового проекту може включати планування виробничого корпуса – 1 аркуш; технологічне планування зон технічного обслуговування, непланових ремонтів і діагностування з розміщенням устаткування – 1 аркуш; конструкторські розробки – 1 або 2 аркуші формату А1.

Результати теоретичного дослідження можуть бути подані у вигляді аналітичних залежностей або графіків.

Терміни виконання окремих розділів проекту вказуються у завданні або в графіку, розробленому на кафедрі для всіх студентських груп.

До кожного курсового проекту повинен додаватися інформаційний листок обсягом 5 сторінок. В інформаційному листку наводяться основні результати технологічної та організаційної частин, а також докладний опис конструкторської розробки з необхідними схемами, ескізами і т.п.

Інформаційний листок може бути виконаний у вигляді технічного опису і інструкції з експлуатації розробленого пристрою відповідно до п. 7.3. До нього можуть бути прикладені копії патентів.3.2 Вихідні дані та обсяг курсового проекту
Вихідні дані видаються студентам за варіантами (номер варіанта відповідає порядковому номеру студента в груповому журналі). Для студентів заочної форми навчання тематика курсового проекту може відповідати питанням, що розв'язуються за місцем роботи.

Як правило, вихідними даними для виконання проекту в різних сполученнях залежно від теми є:

1) кількість пасажирів, перевезених протягом року [ Q ], пас.;

2) середня дальність поїздки одного пасажира [ LС],км.;

3) тип рухомого складу ;

4) номінальна місткість одиниці рухомого складу [ qТ ], люд. або місць;

5) кількість маршрутів [ nМАР];

6) довжина маршруту [ lМ ], км;

7) інтервал руху на маршруті [ IТ ], хв.;

8) інвентарне число РС [ Nі ], од;

9) коефіцієнт використання РС по випуску [ В ];

10) експлуатаційна швидкість [ VЕ ], км/год;

11) середньодобове перебування РС на лінії [ tСД ], год;

12) найменування системи обладнання РС,його агрегату, машини і т.п.;

13) кількість відмов заданого агрегату (системи, машини) за рік, [m] шт., від.;

14) прийнята система технічного обслуговування (ТО) і ремонтів.

За цими вихідними даними виконують необхідні обгрунтування і розрахунки в обсягах, обумовлених темою і переліком робіт згідно з табл.3.1.

У табл.3.1 наведено склад проектів з наступних п'яти тем: 1. організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів рухомого складу (РС) у депо (вихідні дані 3, 8-14);

 2. організація технічного обслуговування і діагностування РС у депо (вихідні дані 3, 8-14);

 3. організація випуску, технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів РС у депо (вихідні дані 3, 5, 6, 7, 9-14);

 4. 4) організація випуску, технічного обслуговування і діагностування РС у депо (вихідні дані 1, 2, 3, 9-14);

 5. визначення кількості рухомого складу й організація його технічного обслуговування в депо (вихідні дані 1, 5, 6, 7, 9-14).

Порядок розрахунків та їх обсяги визначаються цими методичними вказівками.
Таблиця 3.1 – Склад курсових проектів залежно від теми

№ п/п

Склад курсового проектуТеми

проектів


1

2

3

4

5
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАВступ

+

+

+

+

+

1

Загальна частина
1.1

Вибір типу рухомого складу

+

1.2

Визначення необхідної кількості одиниць

рухомого складу

+

+

+

1.3

Характеристика рухомого складу з уточненням по заданому обладнанню

+

+

+1.4

Характеристика прийнятої системи технічного обслуговування та ремонту

+

+
+
2

Розрахунково-технологічна частина
2.1

Розрахунок виробничої програми

+

+

+

+

+

2.2

Розрахунок показників надійності

+

+

+

+

+

2.3

Обгрунтування структурної схеми підприємства

+

+
+

+

2.4

Вибір і обгрунтування методів організації ТО та НР

+

+

+

+

+

2.5

Розрахунок кількості постів, ліній для зон ТО, НР,

діагностування+

+

+

+

+

2.6

Розрахунок чисельності робітників основного виробництва

+

+


2.7

Розподіл робітників за постами, спеціальностями, кваліфікацією та робочими місцями

+

+


2.8

Підбір технологічного устаткування

+

+

+

+

+

2.9

Розрахунок виробничих і допоміжних площ

+

+

+

+

+

2.10

Розрахунок площ побутових приміщень

+

+


2.11

Розробка технологічних карт на ЩО, ТО-1, ТО-2 заданого виду обладнання- постової (ЩО, ТО-1)

+

+

- операційної (ТО-2)


+

+

3

Організаційна частина
3.1

Схема технологічного процесу ТО заданого виду обладнання

+

+

+

+

+

3.2

Розробка графіків виконання ТО-1 і ТО-2


+

+

3.3

Планування цеху технічного обслуговування

+

+


3.4

Планування дільниць для виконання ТО і ремонту

даного виду обладнання

+

+

+

3.5

Розробка генерального плану підприємства+

+

+

3.6

Вибір і обгрунтування режимів праці та відпочинку

+

+

+

+

+
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка