Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту
Сторінка25/25
Дата конвертації07.06.2018
Розмір3,94 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

10) ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – перелік і періодичність робіт з технічного обслуговування.CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Кобозев В.М. Эксплуатация и ремонт подвижного состава городского электротранспорта: Учебник для вузов. – М.: Высш. шк., 1982. – 328 с.

 2. Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов / Е.С. Кузнецов, В.П. Воронов, А.П. Болдин и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.

 3. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава трамвая и троллейбуса. Утв. Приказом Госжилкомхоза №120 от 3.12.91 г. Введена в действие с 1.01.92 г.

 4. Технологическое проектирование депо. РД–204. НИКТИ ГХ, 1990. – 60 с.

 5. Галкин В. Г., Паранзин В.П., Четвергов В.А. Надежность тягового подвижного состава. –М.: Транспорт, 1981. – 184 с.

 6. ГОСТ 27.504 – 84. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по цензурированным выборкам. Введ. 1.07.85 г.

 7. Шумник С.В., Болбас М.М., Петухов Е.И. Техническая эксплуатация автотранспортных средств. Курсовое и дипломное проектирование. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 206 с.

 8. Смелов А.П., Серый И.С., Удалов И.П., Черкун В.Е. Курсовое и дипломное проектирование по ремонту машин. – М.: Колос, 1984. – 192 с.

 9. Правила эксплуатации трамвая и троллейбуса. Утв. приказом Госжикомхоза №103 от 10.12.96 г. Введены в действие с 16.03.97. – К.: Госжилкомхоз, 1997. – 104 с.

 10. Веклич В.Ф. Диагностирование технического состояния троллейбусов. –М.: Транспорт, 1990. – 295 с.

 11. Дунаев А.П. Организация диагностирования при обслуживании автомобилей. – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.

 12. Харазов А.М. Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.

 13. Глазунов Л.П., Смирнов А.Н. Проектирование технических систем диагностирования. – Л.: Энергоатомиздат, 1982. – 168 с.

 14. Далека В.Х., Будніченко В.Б., Коваленко В.І., Хворост М.В., Храмцов А.Д. Практикум з технічної експлуатації міського електричного транспорту:Навч. посібник. – Харків:ХНАМГ, 2006. – 171 с.

 15. Типові нормативи працівників підприємств міського електротранспорту розроблені Державною академією житлово-комунального господарства Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Додатки:


Додаток А. Системи технічного обслуговування і ремонту пасажирського

рухомого складу (трамвай, тролейбус).

Додаток Б. Норми часу на технічне обслуговування рухомого складу трамвая і тролейбуса.

Додаток В. Типові нормативи чисельності працівників підприємств

міського електротранспорту

Додаток Г. Перелік основних виробничих, допоміжних, складських, служ-

бово-побутових приміщень цехів, дільниць і відділень депо.

Додаток Д. Специфікація технологічного обладнання.

Додаток Е. Технологічні карти технічного обслуговування.

Додаток Ж. Форма титульного аркуша курсового проекту.

Додаток З. Форма титульного аркуша інформаційного листка.

Додаток А
СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

ПАСАЖИРСЬКОГО РУХОМОГО СКЛАДУ (ТРАМВАЙ, ТРОЛЕЙБУС)

Вид ТВ


Найменування

ТВ


Терміни проведення ТО і ремонтів

Система ТО і ремонтів України

( наказ №120 Держжитлкомгоспу від 03.12.91 р.)

Трамвай

Тролейбус

Періодич-ність

Час

простою


Періодич-ність

Час

простою


ЩО

Щоденне

обслуговуванняЩодобово в нічний час

0.7÷0.8 год

Щодобово в нічний час

0.6÷0.7 год

ТО-1

Перше

технічне

обслуговування

1 / 7 днів


2.2÷2.5 год


1 / 7 днів


1.7÷2.7 годТО-2

Друге

технічне

обслуговування

20000 км


12 год

16000 км

10 год


СР

Середній ремонт

100000 км10 робочих

днів

80000 км


10 робочих днів

КР

Капітальний ремонт

300000 км20

робочих днів


240000 км20 робочих днів

СО

Сезоне

обслуговування2 рази за рік
2 рази за рікНР


Неплановий ремонт:

 1. заявочний

ремонт:

 • денний;

 • нічний;

 1. випадковий:

- піднімальний;

- безпіднімальнийПо об’єму робіт
По об’єму робіт
Строк списання (років) (тис.км.)

16 років

800000 км


10 років

725000 км
Вид


ТВ

Найменування

ТВ


Типова система ТО і Р

(наказ №117 Держжитлкомунгоспу РРФСР

від 20.04.89 р.)

Трамвай

Тролейбус

Періодичність

Час

простою


Періодичність

Час

простою


ЕО

Щоденне

обслуговуванняЩодобово в нічний час

40 хв

Щодобово в нічний час

40 хв

ТО-1

Перше

технічне

обслуговування

1 / 7 днів


2 год

1 / 7 днів

2 год


ТО-2

Друге

технічне

обслуговування

6000÷7000 км1 робочий день

9000÷10000 км1 робочий деньКантування

візків


35000÷50000 км


ТР

Поточний

ремонт


70000÷100000 км

7÷5 роб. днів

65000÷90000 км

7÷5 роб.

днів


КР

Капітальний

ремонт


Не більше 300000 км

22 робочих дня

Не більше 270000 км

18 робочих днів

СО

Сезоне

обслуговування2 рази

на рік

2 рази

на рік


Додаток Б

НОРМИ ЧАСУ

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

РУХОМОГО СКЛАДУ ТРАМВАЯ І ТРОЛЕЙБУСА


Норми часу (у люд-годинах) на ТО і ремонт одного трамвайного вагона

Професія

Види ремонтів і ТО
КР

СР

ТО-2

ТО-1

ЩО

Непланові заявочні

Слюсарі

1100

400

100

6

0,37

5,5

Електрики

500

200

70

4

0,2

4,0

Маляри

200

100

Зварники

100

50
0,2
0,7

Столярі

250

50

7


Оббивальники
50

Мастильники7

0,2Склярі7


Усього

2150

850

191

10,4

0,57

10,2

Норми часу (в люд/годинах) на ТО та ремонт одного тролейбуса
Професія

Види ремонтів і ТО
КР

СР

ТО-2

ТО-1

ЩО

Непланові заявочні

Слюсарі

500

450

80

9

0,8

7

Електрики

30

250

50

5

0,5

4

Маляри

130

100

2


Зварники

100

50

7

0,8
1

Столярі

100

50

Мастильники7

0,5

0,3
Склярі2


Усього

860

900

148

15,3

1,6

12

Норми часу і розцінки на середній ремонт вагонів Т-3Види робіт і устаткування

Середній ремонт
Розряд

Норма часу

Розцінка

1. Механічне обладнання

2-5

374,776

92-845

2. Електричне обладнання

2-5

132,367

35-359

3. Електрозварювальні роботи

2-3

111,662

27-503

4. Мастильні роботи

2

9,96

2-06

5. Столярні роботи

2-3

39,27

9-22

6. Скляні роботи

2-4

44,68

11-31

7. Обкатування на лінії

5

32,7

10-47

8. Малярські роботи

1,3

87,81

19-97

УСЬОГО:
832,225

208-737Додаток В
Типові нормативи чисельності працівників підприємств міського електротранспорту

Професія

Найменування роботи

Норматив чисельності на 1-ну випущену машину (вагон) на лінію , чол.

Примітки

Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт тролейбусів

Водій тролейбуса

1. Робота на лінії

1,4 люд.-зміну

1. Чисельність інших водіїв (технічної допомоги, наставники, розвозки) складає до 4% чисельності водіїв на лінії.

2. У разі виконання водієм додаткових робіт (продаж проїзних документів), норматив чисельності водії на лінії збільшується на К=1,07.2. Маневрові роботи

(для шарнірно-зчеплених)0,27

0,39


3. Інші роботи

0,24

Слюсар з ремонту рухомого складу

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,98

1. Норматив чисельності слюсарів з ремонту рухомого складу визначено на термін експлуатації тролейбуса до 10 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 10 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 10 до 15 років – 1,1;

понад 15 років – 1,2.

2. Норматив чисельності робітників з технічного обслуговування та ремонтів шарнірно-зчеплених тролейбусів збільшується на коефіцієнт 1,4.2. Ремонт

0,25

3. Заготівельні операції

0,44

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,56

1. Норматив чисельності слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування визначено на термін експлуатації тролейбуса до 10 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 10 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 10 до 15 років – 1,1;

понад 15 років – 1,2.

2. Норматив чисельності робітників з технічного обслуговування та ремонтів шарнірно-зчеплених тролейбусів збільшується на коефіцієнт 1,4.2. Ремонт

0,15

3. Заготівельні операції

0,12

Електрогазозварник

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,04

1. Норматив чисельності електрогазозварників визначено на термін експлуатації тролейбуса до 10 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 10 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 10 до 15 років – 1,1;

понад 15 років – 1,2.

2. Норматив чисельності робітників з технічного обслуговування та ремонтів шарнірно-зчеплених тролейбусів збільшується на коефіцієнт 1,4.2. Ремонт

0,05

3. Заготівельні операції

0,03

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів
0,03
Приймальник тролейбусів

4,2 люд.-добу
Оператор централізованої мийки

1. Миття кузова тролейбуса

4,2 люд.-добу
2. Миття агрегатів

1 люд.-зміну

Мийник-прибиральник рухомого складу
0,3
Комплектувальник виробів та інструменту

1. З технічного обслуговування

4,2 люд.-добу
2. З ремонту

1 люд.-зміну

Слюсар з механоскладальних робіт
0,04
Коваль ручного кування

0,015
Дефектоскопіст з магнітного контролю
0,005
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю
0,006
Вантажник
0,04

Чисельність вантажників, які виконують додаткові (разові) роботи визначається за формулою :

,

де: ЧН – час навантаження;

ЧР – час розвантаження;

ЧТ – час транспортування;

n – кількість рейсів за робочу зміну;

8 – тривалість зміни.Підсобний робітник
0,02
Контролер якості
0,11
Маляр

1. Технічне обслуговування

0,04
2. Ремонт

0,02

Оператор пульта керування
4,2 люд.-добу
Ремонтувальник гумових виробів
0,02

Або за формулою:

де N – обсяг робіт на рік, одиниць (шин);

T – річний фонд робочого часу;

HЧ = 2,1 – норма часу, люд./год.Акумуляторник
0,07
Верстатник широкого профілю
0,14
Токар
0,12
Фрезерувальник
0,04
Стругальник
0,02
Паяльщик
0,01
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
0,15

Норматив враховує чергових слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування

Слюсар - ремонтник
0,11
Пресувальник (вулканізаторник)
0,07
Слюсар з ремонту технологічних установок
0,04
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
0,017
Різальник металу на ножицях і пресах
0,012
Швачка
0,024
Оббивальник
0,012
Експлуатація, технічне обслуговування та ремонт трамвайних вагонів

Водій трамвая

1. Робота на лінії

1,4 люд.-зміну

1. Чисельність інших водіїв (технічної допомоги, наставники, розвозки) складає до 4% чисельності водіїв на лінії.

2. У разі виконання водієм додаткових робіт (продаж проїзних документів), норматив чисельності водії на лінії збільшується на К=1,07.

3. При наявності тупикових канав підприємство розробляє місцеві нормативи чисельності водіїв на маневрових роботах на ці додаткові роботи, виходячи із вимог Правил безпеки руху


2. Маневрові роботи

0,24

3. Інші роботи

0,13

Слюсар з ремонту рухомого складу

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,69

Норматив чисельності слюсарів з ремонту рухомого складу визначено на термін експлуатації трамвайного вагону до 16 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 16 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 16 до 20 років – 1,1;

понад 20 років – 1,2.2. Ремонт

0,33

3. Заготівельні операції

0,47

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,40

Норматив чисельності слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування визначено на термін експлуатації трамвайного вагону до 16 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 16 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 16 до 20 років – 1,1;

понад 20 років – 1,2.


2. Ремонт

0,08

3. Заготівельні операції

0,12

Електрогазозварник

1. Технічне обслуговування /ЩО, ТО-1, ТО-2, технічна допомога/

0,024

Норматив чисельності електрогазозварників визначено на термін експлуатації трамвайного вагону до 16 років. У разі експлуатації тролейбуса понад 16 років застосувати до нормативу чисельності такі коефіцієнти:

від 16 до 20 років – 1,1;понад 20 років – 1,2.

2. Ремонт

0,027

3. Заготівельні операції

0,049

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів
0,13
Приймальник трамваїв
4,2 люд./добу
Оператор централізованої мийки

1. Миття кузова тролейбуса

4,2 люд.-добу
2. Миття агрегатів

1 люд.-зміну

Мийник-прибиральник рухомого складу
0,32
Комплектувальник виробів та інструменту

1. З технічного обслуговування

4,2 люд.-добу
2. З ремонту

1 люд.-зміну

Слюсар з механоскладальних робіт
0,04
Коваль ручного кування
0,015
Дефектоскопіст з магнітного контролю
0,006
Дефектоскопіст з ультразвукового контролю
0,007
Вантажник
0,04

Чисельність вантажників, які виконують додаткові (разові) роботи визначається за формулою :

,

де: ЧН – час навантаження;

ЧР – час розвантаження;

ЧТ – час транспортування;n – кількість рейсів за робочу зміну; 8 – тривалість зміни.

Підсобний робітник
0,02
Контролер якості
0,11
Маляр

1. Технічне обслуговування

0,042. Ремонт

0,02
Оператор пульта керування
4,2 люд.-добу
Акумуляторник
0,07
Монтер колії
0,055
Верстатник широкого профілю
0,14
Токар
0,12
Фрезерувальник
0,04
Стругальник
0,02
Паяльщик
0,01
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
0,15

Норматив враховує чергових слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування

Слюсар - ремонтник
0,11
Пресувальник (вулканізаторник)
0,04
Слюсар з ремонту технологічних установок
0,04
Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
0,017
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
0,012
Різальник металу на ножицях і пресах
0,012
Швачка
0,024
Оббивальник
0,012


Додаток Г
ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ, ДОПОМІЖНИХ,

СКЛАДСЬКИХ, СЛУЖБОВО-ПОБУТОВИХ ПРИМІЩЕНЬ,

ЦЕХІВ, ДІЛЯНОК І ВІДДІЛЕНЬ ДЕПО
1. Цех технічного обслуговування

1.1. Мийно-прибиральна дільниця.

1.1.1. Відділення:

- зовнішнього миття кузова РС;

- сушіння РС;

- внутрішнього прибирання РС;

- підготовки води;

- керування мийними машинами;

- очищення води або зворотного водопостачання;

- сушіння одягу (побутові помешкання );

1.1.2. Комора майна мийно-збиральної ділянки.1.2. Дільниця технічного обслуговування обладнання РС.

1.2.1 Відділення:

- (пости) технічного обслуговування по видах технічного впливу і об-

ладнання: електричного, механічного, пневматичного і гідравлічного;

- (пости) табельних робіт;

- (пости) діагностичних робіт;

- виконання робіт по діагностичним приписам;

- для виконання зварювальних робіт;

- для виконання слюсарних робіт, різки металу, скла...;

- для зберігання і роздачі мастильних матеріалів.1.3. Дільниця непланових ремонтів

1.3.1 Відділення:

- під’ємних ремонтних робіт;

- безпід’ємних ремонтних робіт.1.4. Акумуляторна дільниця.

1.4.1 Відділення:

- ремонту акумуляторних батарей;

- заряду акумуляторних батарей;

- апаратне;

- електролізне (готування, зберігання, роздача і регенерація

електроліту, дистиляція води);

- вентиляційне (і компресорне).

1.4.2. Комора майна акумуляторної дільниці.

1.5 Шиномонтажна дільниця.

1.5.1 Відділення:

- мийки коліс;

- ремонту коліс (демонтажу і монтажу шин, накачування камер);

- компресорне;

- вулканізаційне;

- зберігання коліс, шин та іншого майна шиномонтажної ділянки.

1.6 Дільниця з технічного обслуговування і ремонту радіоапаратури.

1.6.1 Відділення;

- по технічному обслуговуванню і ремонту гучномовних пристроїв;

- радіоінформаторів (магнітофонів);

- по технічному обслуговуванню і ремонту спеціальної електронної

техніки, апаратури (ОПО та ін.), автоматів по продажу талонів і т.д.1.7. Дільниця з технічного обслуговування кас і компостерів.

1.7.1 Відділення:

- по технічному обслуговуванню і ремонту кас і компостерів;

- по технічному обслуговуванню і ремонту автоматів по продажу

талонів.

1.8. Дільниця діагностування РС.

1.8.1 Відділення:

- експрес-діагностики;

- діагностування електричного обладнання;

- діагностування пневматичного і гідравлічного обладнання;

- машинного опрацювання діагностичної інформації;

- ТО і ремонту діагностичного устаткування.

1.8.2. Комора зберігання майна дільниці діагностування.1.9. Ділянка приймання РС з лінії.

1.9.1 Відділення:

- (пост) інкасації;

- контролю технічного стану РС.1.10.Дільниця швидкої технічної допомоги.

1.10.1 Відділення:

- технічного обслуговування і непланового ремонту на кінцевих станціях;

- централізованої технічної допомоги ;

- стоянки спеціальних машин технічної допомоги.

1.11. Дільниця підготовки піску.

1.11.1 Відділення:

- сушіння піску;

- зберігання і роздачі піску;1.12. Приміщення ЦТО:

- комора;

- техніка і документація ЦТО;

- майстрів;

- начальника цеху;

- майстрів і приймальників ВТК;

- побутові;

- вентиляційні.2. Цех ремонту рухомого складу

2.1 Дільниця капітального ремонту.

2.2 Дільниця середнього ремонту.

Відділення:

- кузовне;

- розбірно-складальне;

- слюсарне;

- слюсарно-кузовне;

- миття деталей.

2.3 Дільниця другого технічного обслуговування.

2.4 Дільниця фарбування і сушки РС.

Відділення:

- фарбування рухомого складу;

- сушки рухомого складу;

- фарбування агрегатів і деталей;

- фарбоприготувальне;

- апаратне для керування технічними засобами фарбування і сушки.

2.5 Столярна дільниця.

2.6 Оббивальна дільниця.

2.7 Дільниця ремонту електрообладнання.

2.7.1 Відділення:

- ремонту контакторних панелей;

- ремонту контролерів.2.8 Приміщення ЦРРС.

- відпочинку робітників;

- начальника цеху;

- майстрів;

- нарядчиків (нормувальників);

- приймальників ВТК;

- комори для запчастин;

- комори для майна цеху;

- комори лакофарбових матеріалів;

- комори прибирального інвентаря.3. Заготівельний цех

3.1 Слюсарно-складальна дільниця (агрегатна).

3.1.1 Відділення:

- ремонту і складання передніх мостів;

- ремонту і складання задніх мостів;

- ремонту і складання рульового керування;

- ремонту і складання карданних валів;

- ремонту і складання компресорів;

- ремонту апаратів пневмообладнання;

- ремонту і складання голівок струмоприймачів;

- ремонту і складання струмоприймачів;

- ремонту і складання візків трамвайних вагонів;

- іспиту агрегатів;

- ремонту і складання гідрообладнання.

3.2 Механічна дільниця.

3.2.1 Відділення:

- токарне;

- фрезерне і стругальне;

- автоматичних верстатів;

- штампувальне;

- шліфовочне;

- заточувальне.3.3 Електромашинна дільниця.

3.3.1 Відділення:

- сбірно-розбірне;

- ремонту полюсних котушок;

- ремонту якорів;

- просочувально-сушильне;

- приймально-здавальне іспитів електричних машин;

- ремонту електричних машин змінного струму.3.4 Електротехнічна дільниця.

3.4.1 Відділення:

- ремонту реле-регуляторів;

- ремонту генераторів;

- ремонту звукових сигналів;

- ремонту дверних приводів;

- ремонту опалювальних приладів;

- ремонту пуско-гальмівних реостатів.3.5 Електрозварювальна дільниця.

3.5.1 Відділення:

- дугового зварювання;

- наплавлення під шаром флюсу;

- наплавлення в середовищі вуглекислого газу;

- газового зварювання і наплавлення.3.6 Ковальсько-ресорна дільниця.

3.7 Слюсарно-інструментальна дільниця.

3.8 Приміщення заготівельного цеху:

- начальника цеху;

- майстрів і нормувальників;

- комори для майна по дільницях;

- комори прибирального інвентарю.

4. Допоміжні підрозділи.

4.1 Відділ головного механіка.

4.1.1 Дільниці:

- слюсарна;

- електротехнічна;

- технічного обслуговування спеціальних машин;

- компресорна;

- нестандартного устаткування;

- експериментальна (виготовлення й обслуговування нової техніки).

4.1.2 Відділення:

- сантехнічне;

- столярне;

- ремонтно-будівельне.

4.1.3 Приміщення:

- стоянки спеціальних машин;

- водіїв спеціальних машин;

- підстанції депо;

- чергових електриків, слюсарів, сантехників;

- начальника ВГМ (головного механіка);

- головного енергетика.

Додаток Д
СПЕЦИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

п/п


Найменування

підрозділу й

устаткування


Кіль-кість

Тип або

модель


Технічна

характеристикаГабаритні

розміри,


мм

Потуж-ність,

КВт

1

2

3


4
5
6
7
8
9

10
11


12
13
14

15

16


17

18


19

ЦТО

Солідолонапружувач

Трансформатор зварювальний
Місток оглядовий
Верстак слюсарний
Шафа інструментальна
Стелаж полочний
Ящик металевий
Бункер піскороздавальний

Домкрат гідравлічний

Електромолоток
Місток перехідний

Через канави

Драбина пересувна
Пневматичний реверсивний гайковерт

Перетворювач частоти струму


Електросверлілка

Привід для відчинення воріт

Повітряно-теплова завіса

Кран підвісний

1А2-4, 2-3-6-380

Домкрат канавний


2

11
6
4
2
4
1
4

1
5
6


4
3

1

12


12

2

НІІАТ-390

ГС-500


Гіпрокомун-шляхтранс

Оргстанкін-пром

Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс

ГАРО-П55


Н-158Б
Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс

П2121
С572А

С363


Держстан-

дарт 7890-67

«Трамвай-

запчастина»


Пересувний з електро- приводом, продуктив-

ністю 225 г/м

Однокорпусний пере- сувний, зварювальний струм 500 А

Для огляду обладнання

на даху РС

Однотумбовый з дере- рев’яною стільницею

Зварений з листової сталі і кутників

Зварений з кутникової сталі

Для обтиральних кінців


Металевий, зварний
Ручний, переносний, вантажопідіймальність

5 Т, вага 9 кг

Число ударів бійка

800 за хвилину

Дерев'яний
З гальмівним пристроєм
Для різьб до М 24,

вага 20 кг

Для електроінструменту, вторинна напруга 36В, частота струму 200 Гц

Найбільший Ø свердлін-ня 8 мм, частота струму 200 Гц, напруга 36 В

На одні ворота два при- води, час відчинення 15 с
Електричний,однобалко-вий, однопролітний з роз-

Дільним привододом вантажопід’ємністю 5 т

Висота підйому

900 мм


8456001100

2500х2300х

4017

1250х800х800


1500х500х1700
2000х420х2030
500х400х600

150х124х242


1000х1500
3000х650х1830
210х76х174
230х70х130
500x450x500

4800x1350


745х470х157532 кВА

0,8

0,2
0,6

2.8х3х0,21
2
3


4
5

7

8


9
10

11
12

13
1

2
3
4


5
6
7Місця непланових ремонтів

Верстат обдірочно-

шліфу вальний

Верстак слюсарний


Стелаж полочний
Шафа інструментальна
Драбина стаціонарна

Візок канавний

Ящик для обтиральних кінців

Драбина пересувна


Домкрат гідравлічний

Домкрат рейковий


Домкрат Беккера

Домкрат крановий
Дільниці ЦТО
Верстат настільно-свердлильний
Верстат обдірочно-шліфувальний

Верстак слюсарний


Шафа інструментальна
Стелаж полочний
Ящик металевий
Підставка під верстат

настільно-свердлільний1
3
2
1

1
1
3

2

2
4


16
1

1
3
2


4
1

1


КШ-1
Оргстанкін-пром

Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс
Гіпрокомун-шляхтранс
Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун-шляхтранс

ГАРО-М55

ДР-5,5
Тип з-да МТРЗ,

Москва

зв. “ТрамвайЗапчасть”

НС-12А


КШ-1
Оргстанкін-пром

Гіпрокомун-шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс


Ø кругу 400 мм, відстань

між кругами 670 мм

Однотумбовий, з дере-в'яною стільницею

Зварний з кутової сталі
Зварна з листової сталі
На шарнірі, з фіксатором для залізання на дах вагона

Пересувний, електрифікований


Зварний з листової сталі
З гальмівним пристроєм для ремонту кузова

Ручний, переносний, вантажопідіймальність

5 Т, вага 9 кГ

Ручний, переносний, вантажопідіймальність 5Т

Одностоєчний, напіль-

ний, переносний, вантажопідіймальність 4Т

З роздільним приводом, вантажопідіймальність 5Т Т, висота підйому 900 мм

Найбільший Ø свердлін- ня 12 мм, виліт шпінделя

175 мм

Ø круга 400 мм, відстань між осями кругів 670 ммОднотумбовий, з дере -в'яною стільницею

Зварна з листової сталі і кутників

Зварнийй з кутникової

Сталі


Для обтиральних кінців
Дерев'яна

1030x690x1310
1250x800x860
2000x420x2030
1500x500x1700
1=4,5 м

500x400x600


3000x650x1830

150x124x242
330x330x700

745x470x1575


710x360x700

1030x690x1310


1250x800x860
1500x500x1170
2000х420х2030
500х400х600
700х500х800

1.7


30

10

1

2
3
4


5

6


7
8
9
10
11
12
13
14

15Акумуляторна дільниця
Випрямний агрегат зарядний
Електродистилятор
Стіл для розбирання акумуляторних батарей

Шафа для зарядки акумуляторів

Шафа витяжна

Стенд для перевірки і зарядки акумуляторів

Стелаж для акумуляторів
Стелаж полочний
Ящик металевий
Ванна для промивання деталей акумуляторів

Ванна
Підставка під устаткування

Вилка навантажувальна
Візок для транспортування і підйому акумуляторів

Електротігель2

2


2
2

1

1


1
1
1
1
2
2
2
1

1


ВАЗ-50-125

Д-4
Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс
Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

НВ-512
Гіпрокомун- шляхтранс


Гіпрокомун- шляхтранс

Випрямний струм

60-125 А,

випрямна напруга 30-55 В

Продуктивність 4 л за годину

Збірний
Дерев'яна, з металевим витяжним ковпаком, завантажувальне вікно 1225x900

Для електротиглів

Дерев'яний


Зварний з кутникової сталі

Для обтиральних кінців


Стаціонарна з випуском у каналізацію

Для зливу і готування електроліту

Дерев'яна
Для перевірки акумуляторів

Ручний на обрезинених колесах

Для плавки мастики

760х525х1610

220x300x622
750x900x1825

2050x800x2010

1000x700x2050

1010x840x1250


2100x600x1610
2000x420x2030
500x400x600
1295x550x1000
935x585x313
700x500x800

100x103x206


805x1030x490
470x380x625

80 кВА


3,6

0,96


1
2


3
4
5
6

7


Радіотехнічна дільниця
Верстак слюсарний
Стіл під стенд випробувальний
Шафа інструментальна
Стелаж полочний
Стілець
Ампервольтметр-випробувач транзисторів
Комбінований прилад

2
2


2
2
2
2

2


Оргстан-кінпром

Артікуль

Гіпрокомун- шляхтранс

Гіпрокомун- шляхтранс

Артікуль-2р


Ц437
Ц4325

Однотумбовий з

дерев’яною стільницею.

Стенд зібрати за схемою гучномовної установки


Зварна з листової сталі і кутників

Зварний з листової сталі

і кутків

Столярний, жорсткий


Для виміру сили і напруги постійного струму

Для виміру сили і напруги

постійного струму


1250х860х800


1100х650х760

1500x500х1700


2000x420x2030
430x435
212x118x75
160x96x96

Додаток Е
Карта-схема розташування виконавців на

постах прямоточних ліній ТО - 1 (ТО - 2)

Загальне число виконавців ________ люд.


Продуктивність лінії _________ (у зміну машин (вагонів))

Наймену-вання постаЧисло виконавців

Загальна трудомісткість

операції


Виконавець

Розряд

Спеціальність виконавця


Місце


виконання операції

Середня


трудомісткість операції

по виконавцях

люд-год


Номера по операційно-технологічних картах


Примітка


1.Виконання контрольних і регулювальних робіт по електрообладнанню

2


0,6

1-й

4

Слюсар-електрик


Зверху, знизу,

у кабіні


0,3

10, 12, 30, 31, 32, 33

34, 45, 51Операція 51 виконується спільно з 2-м виконавцем

В об’єм операції 29 входить робота тільки по визначенню величини току витоку
2-й
Слюсар-електрик

Зверху, знизу, у кабіні

0,3

13,14,15

21,39,30


50,51,52

Операція 51 виконується спільно з 1-м виконавцем.

В об’єм операції 21 входить робота безпосередньо з тяговим електродвигуном.2.Виконання контрольних регулювальних і кріпильних робіт на рульовому управлінню, переднім мосту, гальмам і шинам.

3

1,0

1-3

3

Слюсар по ремонті

рухомого складу


Зверху, знизу, у кабіні


0,33


61,62,68

64,67,68


70-81,84

86,88-99


Перевірка ефективності

гальм робиться на

стенді


3.Виконання контрольно-регулювальних, кріпильних робіт по кузову, дверях, пневмо- обладнанню, а також мастильних робіт

2

0,62

1
1

4
2


Слюсар по ремонту

рухомого

складу

МастильникЗнизу,

збоку,


у кабіні,

у салоні


Знизу

0,32
0,353,54,56

57,58,59


65,66,70

100,102, 103,104, 105,107, 109,110, 112


Для виконання

операцій 100,

102, 105, 107

використовується нагнітач

мастила.
ПОСТОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Пост № Робоче місце

Розряд Трудомісткістьп/п


операції


Найменування


і склад робіт

(операції)Місце

виконання

операції

Число


точок впливу

Інструмент

та

обладнання

Норма


часу

Примітка


Додаток Ж

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


на тему _______________________________________________________
Виконав студент В.А. Іванов

ф-т ЕТ, курс 4, гр. 5

Керівник проекту В.І. Коваленко
Харків 2007
Додаток З
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО гОСПОДАРСТВА

КАФЕДРА ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

на тему _______________________________________________________

Виконав студент В.А. Іванов

ф-т ЕТ, курс 4, гр. 5

Керівник проекту В.І. Коваленко


Харків 2007

Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Рухомий склад трамваю і тролейбуса (для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7. 092202 – «Електричний транспорт»).
Укладачі: Далека Василь Хомич,

Коваленко Віталій Іванович,

Шавкун В’ячеслав Михайлович.

Відповідальний за випуск В.Х. Далека

Редактор: М.З. Аляб'єв

План 2007, поз. 459


Підп. до друку 27.01.2007 Формат 60х84 1/16.


Друк на ризографі. Папір офісний. Обл.- вид. арк. 5,0.

Тираж 100 прим. Зам. №

Сектор оперативної поліграфії ОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка