Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво»
Дата конвертації23.04.2017
Розмір0,57 Mb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Товарознавство непродовольчих товарів
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів

напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання

(спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»)

Луцьк


2017

УДК 620.2:68/69

ББК 30.609
До друку________Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ__________директор бібліотеки
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ

протокол №__від__________2017 року

Голова навчально-методичної ради ФБ________________

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою факультету бізнесу Луцького НТУ,

протокол №___ від _________ 2017 року
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету,

протокол №___ від ______ 2017 року

Укладачі_________________ Байдакова Л.І., доктор технічних наук, професор Луцького НТУ

_________________ Байдакова І.М., кандидат технічних наук, доцент Полтавського УЕТ

_________________ Передрій О.І. кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

Рецензент:________________Дзюбинський А.В., кандидат економічних наук, доцент Луцького НТУ


Відповідальний за випуск___________Байдакова Л.І., доктор технічних наук, професор Луцького НТУ
Товарознавство непродовольчих товарів [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» (спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі») / уклад. Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, О.І. Передрій, Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 34 с.

Призначене для студентів спеціальності «Товарознавство та експертиза в митні справі» денної та заочної форм навчання.

Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, О.І.Передрій 2017
Мета та завдання курсу

Для роботи в умовах ринкової економіки мета й завдання вивчення товарознавства випливають із мети і завдань, котрі стоять перед спеціалістами підприємств і організацій - досягнення високої ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації товарів відповідного асортименту і рівня якості, тобто конкурентоспроможних.

Згідно міжнародного стандарту ІСО 9004-87 успішна діяльність підприємства чи організації може бути досягнута від реалізації товарів, котрі:

відповідають чітко визначеним потребам і задовольняють вимоги споживачів;

відповідають застосованим стандартам і технічним умовам; відповідають чинному законодавству і іншим вимогам суспільства - пропонуються споживачам за конкурентоспроможною ціною; обумовлюють отримання прибутку.

Для забезпечення відповідності товарів переліченим вимогам спеціалісти повинні опанувати системою знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів, асортименту, властивостей і рівня якості товарів, чинників їхнього формування, методів контролю і умов зберігання.

Основним завданням курсу "Товарознавство непродовольчих товарів" є теоретична і практична підготовка студентів до практичної діяльності.

Вимоги до знань та вмінь студентів

Опанувавши товарознавство, студенти повинні знати:


 • категорії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються конкретних груп товарів;

 • фактори формування потреб споживачів у конкретних товарах, функції товарів, вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості товарів;

 • фактори формування асортименту, властивостей і якості товарів у сфері виробництва, нормативно-технічні документи, методи випробувань І контролю якості, правила користування товарами І умови їхнього зберігання, вимоги до маркірування:

 • асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів

Студенти повинні вміти: • вивчати, аналізувати і оцінювати умови сфери споживання конкретних груп товарів, фактори формування вимог споживачів до асортименту і рівня якості, прогнозувати оцінку товарів споживання, виявляти, визначити і оцінювати ознаки, властивості і показники якості матеріалів і виробів, котрі впливають на рівень забезпечення вимог споживачів, безпеку, надійність і ефективність споживання, обґрунтовувати ціну у відповідності зі споживчою цінністю товарів, прогнозувати їхню конкурентоспроможність;

 • користуватися нормативно-технічними документами, оцінювати їхню точку зору до вимог споживачів і соціально-економічного прогресу країни;

 • контролювати і оцінювати якість товару згідно нормативно-технічних документів, забезпечувати збереження якості у сфері товарообігу;

 • формувати оптимальну структуру торговельного асортименту товарів, аналізувати її динаміку за ознаками і властивостями, що впливають на рівень задоволення потреб і попиту споживачів, кодувати товари для обробки інформації на ЕОМ;

 • консультувати покупців з питань вибору товарів, раціонального їхнього використання, правил користування і догляду, умов досягнення ефективності споживання. Ступінь вирішення означених задач, крім змісту програми, залежить від обсягу відведеного на дисципліну часу, творчого потенціалу кафедр, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення, організації навчально-виховного процесу і виробничих практик, тематики і змісту курсових та дипломних робіт, якісного складу студентів, їхнього ставлення до навчання і інших факторів;

 • асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів.Планування самостійної роботи

роботи


п/п

Назва розділу, теми

Літера­тура

Форма контролю

1

2

3

4

1

Товари а пластмас, в т. ч.:

 1. Характеристика споживчих
  властивостей пластмас

 2. Поліефірні смоли.

 3. Кремнійорганічні смоли.

 4. Пластмаси на основі природних
  полімерів.

[О-5]

Реферат

2

Хімічні побутові товари, в т.ч.:

1. Асортимент та якість клеїв.2. Допоміжні засоби для прання.

3. Якість миючих засобів.4. 4. Характеристика асортименту та
якість лакофарбованих товарів.

5. Різні побутові хімічні товари.

[О-5,6]

Реферат
Силікатні і керамічні побутові товари, в т.ч.:

 1. Характеристика споживчих
  властивостей склопосуду.

 2. Дефекти склопосуду.

 3. Характеристика споживчих
  властивостей керамічного посуду.

 4. Дефекти керамічного посуду.

[О-1,3,4]

Реферат

4

Будівельні товари, в т.ч.:

1. Асортимент та якість виробів на
основі мінеральних в'яжучих
речовин.

2. Металічні будівельні товари для опалення та санітарно-технічного

призначення.

3. Пороки деревини.4. Будівельні товари на основі паперу

та картон).

5. Основні породи та споживчі

властивості деревини.

[О-1,3,9]

Реферат1

2

3

4

5

Меблеві товари, в т.ч.:

 1. Характеристика клеючих матеріалів та фурнітури.

 2. Асортимент та вимоги до якості гнутих, плетених та металевих меблів.

 3. Оцінка рівня якості та асортименту меблів

[О-1]

Реферат

6

Металогосподарські товари (МГТ), в т. ч. :

 1. Фактори формування споживчих властивостей МГТ.

 2. Вимоги до якості металевого посуду.

 3. Споживчі властивості та вимоги до освітлювальних та нагрівальних приладів.

 4. Асортимент монтажних та вимірювальних інструментів.

 5. Вимоги до якості, особливості

маркування інструментів.

[O-3, 4

7, 9]


[Д-9]

Реферат

7

Побутові електричні товари, в т.ч.:

 1. Загальні відомості про побутові електричні товари.

 2. Провідники і електроустановочні вироби

[Д-9]

Реферат

8

Текстильні товари, в т.ч.:

 1. Аналіз волокнистого складу непаспортизовних взірців тканини.

 2. Вивчення асортименту пряжі і ниток.

 3. Аналіз складних переплетень тканин.

 4. Вивчення фізико-механічних властивостей тканин.

 5. Вивчення гігієнічних та естетичних властивостей тканин.

 6. Вивчення асортименту тканин.

 7. Вивчення дефектів тканин.

 8. Визначення сорту кусків тканин.

[О-1]

[Д-15]


Реферат

9

Неткані товари

[О-1]

Реферат

10

Килимові товари

[О-1]


Реферат1

2

3

4

11

Швейні вироби, в т.ч.:

1. Нормативно - технічна документація на
швейні товари.

2. Номенклатура показників якості одягу.

3. Визначення сорту одягу.

4. Маркування, пакування,
транспортування та зберігання одягу.


[О -2] [Д-5,9]

Реферат

12

Трикотажні товари, в т.ч.:

1. Особливості проектування і


виготовлення трикотажних виробів.

2. Характеристика асортименту головних
уборів і шарфів.

3. Оцінювання якості трикотажних
виробів (товарів).

[О -2]

[Д-5, 7,

9]


Реферат

13

Шкіряно-взуттєві товари:

1. Асортимент гумового взуття;

2. Асортимент валяного взуття

[О -3,4] [Д-1,2]

Реферат

15

Косметичні і парфумерні товари, в т.ч.

[О -8] [Д-9]

Реферат

16

Галантерейні і ювелірні товари

[О -8] [Д-9]

Реферат

17

Культурно-побутові товари, в т.ч.:

1. Шкільно-письмові і канцелярські
товари.

2. Характеристика асортименту і якості
товарів для малювання.

3. Контроль якості друкарських машин.

[О-1]

[Д-і]


Реферат

18

Радіотовари, в т. ч.:

1. Вивчення маркування на радіо
комплектуючі вироби.

2. Контроль якості звуков ідтворюючої
апаратури.

[О-1]

[Д-і]


Реферат

19

Фото-кінотовари, в т. ч.:

1. Вивчення перевірки працездатності
вузлів і механізмів фотоапаратів і
кінокамер.

2. Контроль якості фото- кіно знаряддя.


[0-1]

Реферат
1

2

3

4

21

Товари для спорту, туризму і альпінізму, в т.ч.:

 1. Контроль якості товарів для спорту,

туризму і альпінізму.

 1. Нормативна документація на товари спортивного призначення.
[О-1]


Реферат

22

Транспортні засоби особистого користування, в т.ч.:

 1. Вивчення косметичних та допоміжних виробів, призначених для догляду за автомобілями.

 2. Класифікація, характеристика асортименту і якості запасних частин до велосипедів, мотоциклів і автомобілів.
[О-1]

[Д-1]


Реферат

23

Мисливські і риболовні товари, в т.ч.:

 1. Асортимент знарядь, призначених для спорядження мисливців і мисливських собак.

 2. Вивчення асортименту і контролю якості сітьових знарядь для лову риби.
[О-1]

Реферат

24

Іграшки і ялинкові прикраси, в т.ч:

 1. Характеристика асортименту і показників якості іграшок, призначених для дорослих.

 2. Контроль якості іграшок і ялинкових прикрас.
[0-1]

Реферат

25

Книги і ілюстровані вироби, в т.ч.:

 1. Формування споживчих властивостей книжок і ілюстрованих виробів

 2. Контроль якості книжок і ілюстрованих виробів

[Д-2]

Реферат


Питання для підготовки до заліку та екзамену

 1. Поняття про пластмаси. Характеристика пластмас з фізико-хімічними властивостями поведінки при нагріванні типу зв'язуючого. Класифікація і характеристика асортименту виробів із пластмас.

 2. Характеристика асортименту одягово-ворсових та меблево-декоративних груп бавовняних тканин за волокнистим складом, переплетенням, оздобленням та призначенням.

 3. Поняття про скло. Основні види посудного скла. Характеристика способів виробництва та оздоблення склопосуду. Класифікація і характеристика асортименту склопосуду.

 4. Торгова класифікація бавовняних тканин. Дайте характеристику асортименту бавовняних тканин.

 5. Класифікація і характеристика суконних шерстяних тканин за волокнистим складом, переплетенням, оздобленням, призначенням.

 6. Стан та перспективи виробництва керамічного посуду. Поняття про кераміку с Види оздоблень та способів виробництва» Класифікація та характеристика асортименту керамічних товарів.

 7. Класифікація та характеристика шовкових тканин із штучних і синтетичних ниток і волокон за волокнистим складом, переплетенням, призначенням.

 8. Класифікація і характеристика асортименту верхніх трикотажних виробів.

 9. Класифікація і характеристика асортименту метало господарського посуду (стального, чавунного, алюмінієвого, із мідних сплавів).

 10. Класифікація і характеристика ручних побутових інструментів (деревообробних, металообробних, монтажних).

 11. Товарні групи хутряного напівфабрикату основних хутряних, хутряних напівфабрикатів каракулю, смушки.

 12. Класифікація овчинного напівфабрикату та асортименту овечо-шубних товарів.

 13. Класифікація і характеристика асортименту електричних побутових товарів: для установки та ремонту електропроводки, електроосвітлювальних приладів та електронагрівальних приладів.

 14. Класифікація та характеристика асортименту електричних побутових машин: холодильників, пральних машин, для прибирання приміщень, кондиціювання повітря, механізації кухонних робіт.

 15. Класифікація та характеристика асортименту лакофарбових матеріалів (лаків, оліф, готових фарбових матеріалів).

17. Класифікація і характеристика асортименту фотоапаратів, кінокамер і
проекційної апаратури, фотоприналежностей.

18. Класифікація і характеристика асортименту валяного взуття.

19. Класифікація і характеристика методів кріплення низу взуття. 1. Класифікація і характеристика штучних матеріалів для низу взуття.

 2. Класифікація і характеристика асортименту іграшок

 3. Класифікація і характеристика асортименту фотохімічних речовин та світлочутливих матеріалів.

 4. Класифікація і характеристика асортименту штучних та синтетичних шкір для верху взуття.

 5. Класифікація і характеристика асортименту приладів для прийому радіомовних станцій.

 6. Класифікація апаратів для запису та відтворення звуків відображення, елементів радіоапаратури.

 7. Класифікація і характеристика натуральних шкір.

 8. Класифікація і характеристика асортименту телевізорів.

 9. Асортимент телевізорів.

 10. Асортимент конденсаторів.

 11. Поняття про текстильні волокна, нитки, пряжу. їх класифікація і характеристика властивостей.

 12. Дати характеристику даному взірцю.

 13. Класифікація та асортимент телевізорів.

 14. Класифікація і асортимент фотоапаратів.

 15. Класифікація і характеристика асортименту фотоапаратів.

 16. Основні вузли фотоапарату.

 17. Класифікація та асортимент кіноапаратів.

 18. Класифікація та асортимент радіоприймачів.

 19. Класифікація і характеристика асортименту платяно-сорочечної та білизняної груп, бавовняних тканин за волокнистим складом вагою 1 м, переплетенням, оздобленням, призначенням.

 20. Класифікація і характеристика асортименту камвольних шерстяних тканин за волокнистим складом, переплетенням, оздобленню, призначенню.

 21. Класифікація і характеристика асортименту шовкових ниток за волокнистим складом, переплетенням, оздобленням, призначенням.

 22. Класифікація асортименту швейних виробів. Поняття про розмір, зріст, повноту.

 23. Асортимент шкільно-письмових та канцелярських товарів.

 24. Класифікація та характеристика асортименту швейної легкої сукні та

білизни.

 1. Класифікація і характеристика асортименту трикотажної білизни, панчішно - шкарпеткових виробів, перчаток та рукавиць.

 2. Класифікація асортименту музичних товарів.

 3. Класифікація та асортимент щипкових музичних інструментів.

 4. Класифікація та асортимент смичкових музичних інструментів.

 5. Способи виробництва гумового взуття. Класифікація та характеристика асортименту гумового взуття.

 6. Класифікація та характеристика асортименту шкіряного взуття.

 7. Класифікація та характеристика асортименту металічної, шкіряної галантереї.

 8. Класифікація асортименту спортивних товарів.

 9. Класифікація та характеристика асортименту парфумо-косметичних товарів

 10. Класифікація та асортимент товарів для полювання та рибної ловлі.

 11. Класифікація та характеристика асортименту хутряних та овчинно-шубних виробів.

 12. Загальні відомості про матеріали, виробництво керамічних товарів. Способи декорування форфорово-фаянсового посуду.

 13. Класифікація та характеристика асортименту лляних тканин. Підібрати зразки.

 14. Класифікація та характеристика металевого посуду. Підібрати зразки.

 15. Характеристика асортименту овечо-шубних напівфабрикатів та виробів.

 16. Характеристика асортименту електроустановочних виробів.

 17. Характеристика шерстяних тканин. Характеристика камвольних шерстяних тканин.

 18. Характеристика освітлювальних приладів.

 19. Характеристика асортименту суконних шерстяних тканин. .

 20. Характеристика асортименту меблів за класифікаційними ознаками.

 21. Класифікація та характеристика асортименту хутрових виробів.

 22. Характеристика приладів для вікон та дверей.

 23. Класифікація шовкових тканин із шовкових ниток.

 24. Характеристика засобів для прання, миття та чистки предметів домашнього вжитку.

 25. Характеристика шовкових тканин із штучних ниток та волокон.

 26. Характеристика засобів для прання, миття та чистки предметів

домашнього вжитку.

 1. Класифікація і характеристика асортименту шкільно-письмових та канцелярських товарів.

 2. Характеристика шовкових тканин із синтетичних ниток та волокон,

 3. Класифікація і характеристика асортименту музичних товарів.

 4. Поняття про трикотаж. Характеристика поперечнов'язаних переплетень.

 5. Класифікація та характеристика асортименту світлочутливих матеріалів.

 6. Характеристика основов'язаних трикотажних переплетень.

 7. Класифікація і характеристика верхніх трикотажних виробів.

 8. Класифікація і характеристика асортименту радіоприймальної апаратури.

 9. Класифікація асортименту швейних виробів. Підгрупа пальто та костюми.

 10. Класифікація і характеристика асортименту телевізійної приймальної апаратури.

 11. Класифікація і характеристика асортименту натуральних шкір для верху взуття.

 12. Класифікація і характеристика інструментів для обробки деревини.

 13. Класифікація і характеристика асортименту штучних матеріалів для низу взуття.

 14. Класифікація і характеристика інструментів для обробки металу.

 15. Класифікація асортименту штучних та синтетичних шкір для верху взуття..

 16. Характеристика хімічних методів кріплення низу взуття. Визначальні ознаки та недоліки, їх переваги.

 17. Класифікація і характеристика асортименту спортивних товарів.

 18. Класифікація і характеристика асортименту іграшок.

 19. Характеристика асортименту каракулевого та хутрового напівфабрикату.

 20. Класифікація і характеристика асортименту рибальських товарів.

 21. Характеристика методів кріплення низу взуття нитками. Визначальні ознаки, достоїнства та недоліки.
 1. Класифікація і характеристика асортименту мисливських товарів.

 2. Види крою та оздоблення взуття.

 1. Класифікація і характеристика асортименту парфумерних товарів.

 2. Класифікація і характеристика шкіряного взуття.

 3. Класифікація і характеристика асортименту косметичних товарів.

 4. Класифікація і характеристика асортименту гумового та валяного взуття.

 5. Класифікація і характеристика асортименту текстильної галантереї.

 6. Класифікація і характеристика асортименту шкіряної галантереї.

 7. Характеристика чорних металів та сплавів, їх призначення.
 1. Характеристика асортименту дерев'яних будівельних матеріалів.

 2. Характеристика кольорових металів та їх сплавів, їх призначення.

 3. Поняття про ткацтво. Класифікація і характеристика ткацьких переплетень.

 4. Характеристика поліконденсаційних та ефір целюлозних пластмас.

 5. Поняття про текстильне волокно, їх класифікація. Природні волокна, їх властивості та призначення.

 6. Характеристика асортименту лакофарбових товарів.

 7. Сировина для виробництва хімічних волокон. Штучні волокна, характеристика їх властивостей, призначення


Перелік питань для виконання контрольної роботи

Товари із пластмас

 1. Пластичні маси: загальне визначення, склад і властивості. Класифікація асортименту пластичних мас.

 2. Визначення термінів "полімеризаційні і поліконденсаційні", пластичних мас.

 3. Характеристика пластичної маси:

 4. а) поліетилен; г) поліфторетилену;

 5. б) поліпропілену; д) полістиролу;

 6. в) полівінілхлориду; є) поліметиллитокрилату.

 7. Загальне визначення " поліконденсаційних полімерів і пластмас на їх

основі.

 1. Характеристика фенол формальдегідних полімерів і пластмас на їх
  основі, аміно альдегідних смол і пластмас на їх основі, поліефірних смол,
  поліамідних смол, поліуретанових полімерів і пластмас на їх основі.

 2. Класифікація j групова характеристика асортименту виробів з пластмас.

 3. Характеристика асортименту виробів з пластмас господарчого

 4. призначення.

 5. Характеристика асортименту посуду з пластмас та виробів для

 6. приготування їжі.

 7. Характеристика асортиментів предметів гігієни побуту.

 8. Характеристика асортименту виробів для зберігання предметів побуту і хімікатів.

 9. Характеристика асортименту виробів з пластмас для розвішування і

 10. сушки одягу.

 11. Характеристика групи виробів для виробничо - господарських робіт.

 12. Контроль якості виробів із пластмас.

 13. Пластмаси на основі модифікованих природних полімерів (целулоїд,

 14. ацетилцелюлоза).

 15. Вкажіть фактори, їло впливають на властивості полімерів, поясніть

 16. суть цього впливу.

 17. Хімічна природа, формування макромолекул, ступінь кристалізації і полімеризації, характеристика надмолекулярної структури.

 18. Вкажіть фактори, що впливають на властивості пластмас, наведіть приклади впливу різних факторів.

 19. Охарактеризуйте об'єм і методи перевірки якості господарських товарів з пластмас, користуючись діючими ГОСТами на вироби з пластмас

 20. Назвіть компоненти, що входять до складу пластмас.

 21. Як пластифікатори змінюють властивості пластмаси?

 22. Які особливості газонаповнюваної пластмаси?

 23. За якими ознаками класифікують пластмаси?

 24. З яких видів пластмаси не можна виробляти посуд для прийняття їжі?

 25. Чому целулоїд заборонено використовувати для виготовлення дитячих іграшок?

 26. Які існують методи виготовлення пластмас?

 27. Яким методом виготовляють порожнисті вироби, плоскі вироби?

 28. Які характерні особливості виробів, отриманих способом прасування?

 29. У чому полягає особливість термопластичної та термореактивної пластмаси?

 30. З яких видів пластмаси не можна виготовляти посуд для прийняття їжі?

 31. З яких видів пластмаси можливе виготовлення підставок під гаряче?

Хімічні товари

 1. Загальна класифікація побутових хімічних товарів.

 2. Перечисліть головні види побутових хімічних товарів.

 3. Що називають клеєм?

 4. На які групи поділяють клеї за походженням та природою клеючої речовини?

 5. Назвіть види клеїв на основі синтетичних термопластичних полімерів.

 6. Як поділять клеї на основі синтетичних термореактивних полімерів?

 7. Які споживчі властивості характеризують клеї на основі каучуків?

 8. Як поділяють білкові клеї? Назвіть види клеїв різних груп?

 9. Ефіроцелюлозні клеї, їх види та споживчі властивості.

 10. Дайте характеристику силікатним клеям.

 11. Назвіть склад фарб та їх маркування.

 12. Охарактеризуйте асортимент натуральних оліф.

 13. Охарактеризуйте асортимент напівнатуральних оліф.

 14. Дайте визначення терміну "лак".

 15. Характеристика асортименту лаків.

 16. Характеристика асортименту смоляних лаків.

 17. Характеристика асортименту ефіроцелюлозних лаків.

 18. Характеристика асортименту бітумних лаків.

 19. Визначення і характеристика асортименту пігментів.

 20. Визначення і характеристика асортименту масляних фарб.

 21. Визначення і характеристика асортименту емалевих фарб.


 1. Визначення і характеристика асортименту водоемульсійних фарб.

 2. Визначення і характеристика асортименту клейових фарб.

 3. Визначення і характеристика асортименту жирового мила.

 4. Визначення і характеристика асортименту синтетичних миючих засобів.

 5. Що відносять до синтетичних миючих засобів.

 6. Визначення і характеристика асортименту засобів для чистки.

 7. Характеристика асортименту та показники якості мінеральних добрив.

 8. Характеристика асортименту плямовивідників. характеристика асортименту та показників якості отрутохімікатів.

Силікатні та керамічні товари

 1. Визначте поняття "скло", галузі його застосування.

 2. Загальні відомості про скло і його походження.

 3. Хімічний склад скла, характеристика головних його компонентів.

 4. Споживчі властивості скляних товарів.

 5. Які види скла використовують для виготовлення посуду? Їх відмінні

ознаки.

 1. Характеристика головних сировинних матеріалів, які

використовують для виготовлення скла.

 1. Назвіть та охарактеризуйте види кольорового скла.

 2. Як відрізнити виріб надцвітом від виробу з кольорового скла?

 3. Які види декору наносять механічним способом?

 4. Які види декору наносять у гарячому стані?

 5. Назвіть групи скляного посуду за призначенням.

 6. Як підрозділяється посуд за комплектністю?

 7. Чим визначається фасон та конструкція скляного виробу?

 8. Які види посуду відносяться до кухонного.

 9. Охарактеризуйте показники естетичних властивостей виробів у скла. 16. Загальне визначення кераміки.

17 Класифікація кераміки та її компонентний склад. Будова кераміки.

18. Характеристика будови, видів і різновидів фарфору, характеристика напівфарфорових виробів.

19. Характеристика матеріалу "фаянс". 1. Характеристика майоліки.

 2. Характеристика гончарної кераміки.

 3. Як можна відрізнити гончарні вироби і майоліку?

 4. Як можна відрізнити вусик, відводку і стрічку.

 5. Як можна відрізнити штамп від печаті?

 6. Як підрозділяється керамічний посуд за призначенням?

 7. Класифікація споживчих властивостей керамічних товарів.

 8. Чим визначається фасон керамічного посуду?

 9. Назвіть основні види посуду для прийняття їжі та напоїв.

Будівельні товари

 1. Що відносять до будівельних товарів?

 2. Будівельні товари: стан розвитку виробництва, споживання та реалізації.

 3. Класифікація будівельних товарів.

 4. Мінеральні в'яжучі речовини: визначення, класифікація, характеристика асортименту повітряних в'яжучих речовин.

 5. Визначення, класифікація , характеристика асортименту гідравлічних в'яжучих речовин.

 6. Класифікація, характеристика асортименту матеріалів для стін і перегородок.

 7. Характеристика асортименту і показників якості цегли і каменів силікатних.

 8. Характеристика асортименту і показників якості каменів бетонних і шлакобетонних.

 9. Характеристика асортименту і показників якості гіпсових плит.

 10. Характеристика асортименту і показників якості виробів із скла для перегородок і стін.

 11. Характеристика асортименту і показників якості покрівельних матеріалів для будівельних конструкцій.

 12. Характеристика асортименту і показників якості покрівельних матеріалів.

 13. Характеристика асортименту і показників якості металічних покрівельних матеріалів.

 14. Характеристика асортименту і показників якості металічних покрівельних матеріалів.

 15. Характеристика асортименту і показників якості металічних покрівельних матеріалів на основі мінеральних в'яжучих речовин.

 16. Класифікація, характеристика асортименту бітумінозних матеріалів і полімерних покрівельних матеріалів.

 17. Класифікація, характеристика асортименту матеріалів для скління.

 18. Класифікація та показники якості матеріалів для полу.

 19. Класифікація, характеристика асортименту облицювальних і оздоблювальних матеріалів.

 20. Класифікація і показники якості санітарно - технічних виробів.

 21. На які групи діляться будівельні товари за призначенням?

 22. На які групи діляться будівельні товари за матеріалами?

 23. Як відрізнити шурупи, болти, гвинти?

 24. Як підрозділяють керамічні будівельні товари?

 25. Як підрозділяють металеві будівельні товари?

 26. Як відрізнити поліроване і візерунчасте скло?

 27. Як відрізнити армоване скло від "триплекс"?

 28. Як відрізнити будівельні, кровельні, шифенні цвяхи?

 29. Як відрізнити фасадну керамічну кахлю від кахлі для внутрішнього облицювання?

 30. Як відрізнити віконне скло від рекламного?

Меблеві товари

 1. Класифікація і характеристика факторів (матеріалів) формування споживчих властивостей та асортименту меблів.

 2. Класифікація і характеристика матеріалів, які використовують для виготовлення меблів.

 3. Вплив виробництва меблів на формування і роздрібних цін.

 4. Класифікація і групова характеристика асортименту меблів.

 5. Класифікація і групова характеристика асортименту столярних меблів.

 6. Класифікація і групова характеристика асортименту м'яких меблів.

 7. Класифікація і групова характеристика асортименту комплектних меблів: гарнітурів і наборів.

 8. Чим відрізняється гарнітур та набір?

 9. Класифікація і групова характеристика асортименту меблів для кухні і віталень.

 10. Класифікація і групова характеристика асортименту гнутих меблів.

 11. Основні матеріали, які використовують для жорстких елементів меблів, для м'яких елементів меблів.

 12. Основні матеріали, які використовують для оздоблювальних та облицювальних матеріалів.

 13. Меблева фурнітура.

 14. Як відрізнити лакування від полірування?

 15. Характеристика категорій покриття меблів.

 16. Схема виробництва меблів.

 17. Загальна класифікація асортименту меблів.

 18. Класифікація асортименту столярних меблів.

 19. Характеристика асортименту меблів для сидіння.

 20. Характеристика асортименту меблів для зберігання різних предметів.

 21. Характеристика асортименту меблів для сну і відпочинку.

 22. Вимоги до якості меблевих виробів і оцінка їх якості в торгівлі.

 23. Класифікація меблів за способом виробництва.

 24. Класифікація меблів за конструкцією.

 25. Що входить до гарнітуру?

 26. Які меблі входять до набору?

 27. Типи меблів.

 28. Матеріали, що використовуються для встановлення меблів.

 29. Меблі за їх використанням.

Металогосподарські товари

 1. Металогосподарські товари: асортимент, класифікація, загальне призначення.

 2. Фактори формування споживчих властивостей і асортименту металогосподарських товарів.

 3. Класифікація металів і їх сплавів.

 4. Класифікація, характеристика асортименту і показників якості чавунів.

 5. Класифікація асортименту сталі, яка застосовується для виготовлення товарів народного вжитку.

 6. Характеристика асортименту і показників конструкційних сталей.

 7. Характеристика асортименту інструментальних сталей.

 8. Характеристика легованих сталей.

 9. Характеристика асортименту і споживчих властивостей сплавів на основі алюмінію.

 10. Характеристика асортимент і споживчих властивостей міді.

 11. Характеристика товарів виготовлених ливаревом.

 12. Обробка чорних заготовок різанням.

 13. Характеристика зовнішніх металічних виробів та методів їх зборки.

 14. Характеристика методів захисту металогосподарчих товарів від корозії.

 15. Характеристика асортименту кухонних приладів і знаряддя.

 16. Асортимент інструментів і садово - городнього інвентарю.

 17. Асортимент пристосувань для вікон і дверей.

 18. За якими зовнішніми ознаками можна відрізнити посуд з обробкою, шліфуванням, травленням, крацьовкою, зондуванням.

 19. Для чого можна використовувати оцинкований посуд?

 20. За якими ознаками і як класифікують інструмент?

 21. Які матеріали використовують для виготовлення інструментів?

 22. На які підгрупи за функціональним призначенням підрозділяють металооблюючі та деревооброблювачі інструменти?

 23. Назвіть основні види інструментів, які використовують для стругання.

 24. Які інструменти використовують для сверління деревини, їх відмінні ознаки.

 25. Які інструменти використовують для нарізання різьби, їх відмінні ознаки?

 26. Назвіть різновиди плоскогубців за призначенням.

 27. Назвіть види вимірювально - розмічувальних інструментів.

 28. Які види інструментів відносять до монтажних?

 29. Для чого можна використовувати оцинкований посуд?

 30. Характеристика асортименту ножових товарів і сталевих приладів.

Електропобутові товари

  1. Класифікація електротоварів, асортимент, вимоги.

  2. Провідникові вироби: компонентний склад, будова.

  3. Назвіть структурні елементи проводу і шнура.

  4. Чим відрізняється шнур від дроту.

  5. З яких матеріалів виготовляють струмопровідникові жили та ізоляцію дротів та шнурів?

  6. На які групи підрозділяють асортимент шнурів і дротів?

  7. Яку інформацію містить дріт (шнур)?

  8. На які групи за призначенням підрозділяють електроустановці вироби?

  9. Назвіть види виробів, що використовують для ізоляцій електропроводки.

  10. У чому різниця між вимикачем і перемикачем?

  11. Які вироби відносять до штепсельних, їх класифікація?

  12. Які вироби використовують для захисту проводки від перевантажень напруги, їх різновиди?

  13. Як класифікують електронагрівальні прилади за призначенням?

  14. Які вироби призначені для підігрівання і підтримки температури їжі та напоїв?

  15. Назвіть види для смаження, тушкування, випікання продуктів.

  16. Класифікація асортименту машин і приладів для обробки білизни.

  17. Характеристики асортименту пральних машин без відтиску білизни.

  18. Характеристика асортименту пральних машин з ручним відтиском білизни.

  19. Характеристика асортименту напівавтоматичних пральних машин.

  20. Характеристика асортименту автоматичних пральних машин.

  21. Будова, принципи дій, класифікація, характеристика асортименту пилососів, натирачів машин - електронатирачів підлоги.

  22. Загальна класифікація машин і апаратури для зберігання і обробки продуктів.

  23. Принцип дій і загальна будова холодильника.

  24. Характеристика асортименту компресійних холодильників

  25. Характеристика асортименту абсорбційних холодильників.

  26. Характеристика асортименту машин для обробки продуктів.

  27. Класифікація, будова, принципи дій машин і приладів, призначених для підтримки мікроклімату, кондиціонери, вентилятори, іонізатори повітря,

  28. інфлейні фільтри.

  29. Споживчі властивості електротоварів.

  30. Перспективи розвитку виробництва електричних побутових товарів.

Текстильні товари

 1. За якими ознаками поділяють текстильні волокна?

 2. Як відрізнити волокно бавовни від волокна льону?

 3. Що характерне для волокна вовни?

 4. Чим відрізняється натуральний шовк від хімічних ниток?

 5. Як відрізнити капронове волокно від інших синтетичних ниток?

 6. Як класифікують нитки і пряжу?

 7. Що таке рапорт переплетення?
 1. Класифікація, характеристика видів переплетення тканин?

 2. Навіщо потрібні складні переплетення?

 3. Чим відрізняються між собою тканини з розрізним ворсом від тканин

з начесаним ворсом?

 1. Які види обробок тканин вам видані?

 2. Які спеціальні види обробки ви знаєте і чим вони відрізняються між

 3. собою?

 4. На які групи і підгрупи розділяється асортимент бавовняних тканин?
  14. На які групи та підгрупи розподіляється асортимент лляних тканин?

 5. Як відрізнити ситець від міткалю.

 6. Що характерне для тканин маркізет.

 7. Як відрізнити фланель, бумазею та байку.

 8. На які підгрупи поділяються бавовняні тканини одягового

призначення?

 1. На скільки і які групи ділять асортимент лляних тканин?

 2. Класифікація вовняних тканин.

 3. Як відрізняються камвальні тканини від суконних?

 4. Які особливості грубо суконних тканин.

 5. Характеристика асортименту костюмних тканин.

 6. Характеристика асортименту дратів.

 7. Класифікація шовкових тканин.

 8. Характеристика асортименту крепових і напівкрепових тканин.

 9. Чим відрізняються тканини із шовкових ниток від тканин із штучних

 10. ниток?

 11. Класифікація недоліків зовнішнього вигляду.

 12. Принципи сортування бавовняних, лляних і шовкових тканин.

 13. Загальне поняття штучного хутра.

Швейні вироби

 1. Які процеси включає виробництво швейних виробів?

 2. Що розуміють під зростом, розміром, повнотою і як визначити розмір, зріст і повноту людини?

 3. За якими ознаками і як класифікують швейні вироби?

 4. Охарактеризуйте фактори, що формують ергономічні властивості одягу різного призначення. Вкажіть значення ергономічних властивостей при оцінці якості одягу?

 5. Охарактеризуйте показники художнього оформлення одягу, вкажіть їх роль при оцінці якості одягу?

 6. Що таке силует, форма, покрій, пропорція, матеріали, художнє оздоблення, кольорове рішення. Яке значення мають ці показники при характеристиці зовнішнього вигляду одягу?

 7. Охарактеризуйте вимоги, що пред'являються до строку служби одягу?

 8. Який зв'язок вимог, що пред'являються до строку служби одягу з умовами його експлуатації?

 9. Охарактеризуйте побудову, відмінні ознаки, властивості трикотажних полотен формостійких структур, що використовуються в виготовленні верхнього одягу з трикотажу.

 10. Охарактеризуйте побудову, відмінні ознаки, властивості трикотажних полотен, що застосовуються для пошиву білизни.

 11. Охарактеризуйте будову, відмінні ознаки, властивості і застосування основов'яжучих покроєних і малорозтягуючих переплетень.

 12. Вкажіть вплив дефектів матеріалів верху і виробничо швейних на сортність різних типів одягу.

 13. Визначте сорт плаття жіночого з шовку, якщо при розбраковці виявлені такі дефекти: викривлення краю низу плаття на довжині 25 см - на 1 см, нерівність набивки по кольору, менший розтяг горловини?

 14. Вкажіть роль процесу конструювання і формування якості швейних виробів.

 15. Назвіть головні деталі чоловічого і жіночого костюму.

 16. Охарактеризуйте підгрупу легкого плаття.

 17. Охарактеризуйте підгрупу легкого плаття для літнього відпочинку.

 18. Охарактеризуйте підгрупу пальто для жінок.

 19. Охарактеризуйте підгрупу пальто для чоловіків.

 20. Вкажіть відмінні особливості підгрупи пальто для жінок від підгрупи пальто для чоловіків. Які деталі є спільними для обох підгруп?

21. Дайте класифікацію білизни.

 1. Що розуміють під модою, фірмою і фасоном?

 2. На скільки сортів діляться швейні вироби. Охарактеризуйте кожен сорт, його головні ознаки. Що лежить в основі поділу швейних виробів на сорти?

 3. Назвіть головні фактори, що впливають на ціну.

 4. За рахунок яких властивостей і факторів підвищується ціна на швейні товари?

 5. За рахунок яких властивостей і факторів знижується ціна на швейні товари?

 6. Охарактеризуйте об'єкти і методи контролю якості швейних виробів.

 7. Порахуйте ознаки, що характеризують правильність посадки виробу на фігуру. Дайте їх коротку характеристику.

 8. Охарактеризуйте показники якості швейних виробів, їх роль при оцінці рівня якості.

 9. Вкажіть особливості нової розмірної технології дорослого і дитячого населення.

Трикотажні товари

 1. Які показники характеризують будову трикотажних полотен.

 1. За якими ознаками відрізняється поперечнов'язані та основов'язані полотна.

 2. Дайте характеристику базових та похідних в'язаних поперечноз'язаних полотен.

 1. Чим відрізняється джемпер, светер, жакет, жилет?

 2. Дайте характеристику швейних вад трикотажних виробів.

 3. Головні види візерунково поперечнов'язаних переплетень.

 1. Охарактеризуйте види малюнкових основов'язаних трикотажних переплетень.

 2. Навчитися відрізняти лицьову і виворотню сторони трикотажних полотень за петельними паличками, дугами і протяжками, а також направлення петельних стовпчиків і рядів.

 1. Вкажіть головні переплетення поперечнов'язаних полотен.
 1. Вкажіть відмінні ознаки будови і властивостей (розтяжність, фактуру лицьової поверхні, товщину).

 2. Вкажіть головні переплетення основов'язаних полотен.

 3. Вкажіть форму петель, наявність перетяжок на виворітній стороні як наслідок зміщень гребінки при прокладанні ниток на голки на кожному наступному ряді петель, розтяжність, розпускасмість.

 4. Ознайомтесь з полотнами похідних і візерункових переплетень і визначте, на основі яких головних переплетень вони вироблені.

 5. Визначте волокнистий склад і вид обробки трикотажних полотен.

 6. Визначте властивості і призначення трикотажних полотен.

 7. Вкажіть основні класи і групи переплетень.

17. Чим відрізняється трикотажне полотно від тканини?

18. За якими ознаками і як класифікують трикотажні полотна?

 1. За якими ознаками класифікують верхні трикотажні вироби?

 2. Назвіть види і типи чоловічої білизни.

 3. Дайте характеристику жіночої білизни за видами і типами.

 4. Назвіть основні види білизни для дітей дошкільного віку.

 5. Які вироби відносяться до асортименту верхнього трикотажу?

 6. Охарактеризуйте принципи сортування трикотажу для білизни.

 7. Вкажіть дефекти, які не допускаються для трикотажних виробів першого сорту.

 8. Вкажіть основні відмінності полотен трикотажу для верхнього одягу і .для білизни.

 9. Як проводять перевірку якості трикотажних полотен?

 10. Які з малорозтягуючих переплетень застосовують для оздоблення трикотажних виробів.

 11. Вкажіть головні фактори, що впливають на ціну трикотажних виробів.

 12. Недоліки і переваги трикотажних виробів.

Шкіряно - взуттєві товари

 1. Етапи розвитку виробництва, реалізації та споживання взуття.

 2. Класифікація асортименту взуттєвих товарів.

 3. Класифікація асортименту натуральних шкір.

 1. Які властивості притаманні хромовим шкірам, для чого вони призначені?

 1. Які властивості характеризують юфтеві шкіри, їх призначення.

 2. Назвіть основні види хромових та юфтових шкір.

 3. Класифікація асортименту шкір штучного походження.

 4. Класифікація деталей взуття.

 5. Види крою заготовок чобіт, черевиків, туфель.

 6. Класифікація методів кріплення низу до верху взуття.

 7. Характеристика хімічних методів кріплення низу до верху.

 8. Характеристика ниткових методів кріплення низу до верху.

 1. Характеристика гвинтово - цвяхових методів кріплення низу до верху.

 1. Характеристика основних видів оздоблення взуття.

 2. Класифікація асортименту шкіряного взуття.

 1. Охарактеризуйте основні види шкіряного взуття, назвіть їх відмінні ознаки.

 1. Як здійснюють перевірку якості шкіряного взуття.

 2. Класифікація асортименту гумового взуття.

 1. Охарактеризуйте методи виробництва гумового взуття і їх відмінні особливості.

 2. Як визначають розміри гумового взуття.

 3. Класифікація асортименту валяного взуття.

 4. Чим відрізняється фетрове взуття від валяного.

 5. Правила маркування гумового і валяного взуття.

 6. Правила перевірки якості гумового і валяного взуття.

 7. Охарактеризуйте естетичні властивості шкіряного взуття.

 8. Охарактеризуйте ергономічні особливості шкіряного взуття.

 9. Охарактеризуйте властивості групи надійності шкіряного взуття.

 10. Охарактеризуйте асортимент і споживчі властивості натуральних шкір для низу взуття.

 11. Вкажіть виробничі дефекти шкіряного взуття і їх вплив на якість.

 12. Охарактеризуйте вимоги до якості повсякденного взуття, в тому числі із штучних шкір і дитячого взуття.

Хутряні і овечко - шубні товари

 1. Загальна класифікація хутряних товарів.

 2. Охарактеризуйте товарні групи хутряного напівфабрикату.

 3. Охарактеризуйте пуншу товарну групу.

 1. Дайте характеристику шкірок чорного каракуля за віком та формою завитків.

 1. Охарактеризуйте асортимент шкірок кроликів.

 2. Охарактеризуйте асортимент шкірок ондатр.

 3. Охарактеризуйте асортимент шкірок норок.

 1. Основні принципи сортування хутряних та овечо - шубних напівфабрикатів.

 1. Дайте характеристику одяговим хутряним виробам.

 2. Охарактеризуйте одягові і головні вироби і убори.

 1. Дайте характеристику цільнохутряним головним виробам: гоголь, українська, московська, молодіжна, ескімоська.

 2. Дайте характеристику споживчих властивостей головних уборів: олімпійський, молодіжний, боярка, кубанка,.

 1. Дайте характеристику різновидів хутра.

 2. Споживчі властивості хутряних товарів.

 1. Особливості естетичних властивостей хутряних і овечо - шубних товарів.

 1. Вплив екологічних факторів на розвиток хутряних товарів.

 2. Вплив моди та стилю на попит хутряних і овечо побутових товарів.

 3. Асортимент одягу і головних уборів з хутра.

20. За рахунок яких факторів відбувається формування ціни на хутро і овечо - шубні товари.

Косметичні і парфумерні товари

 1. Формування споживчих властивостей і цін парфумерних товарів.

 2. Парфуми: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 3. Одеколони: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 4. Духмяні туалетні води: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 5. Парфумерні вироби.

 6. Вимоги до якості, пакування, фасування і маркування парфумерних виробів.

 7. Косметичні товари: стан розвитку виробництва, споживання і реалізації.

 8. Характеристика асортименту косметичних товарів.
 1. Креми: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 2. Пудра: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 3. Лосьйони: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 4. Зубні пасти: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 5. Засоби для миття волосся: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 6. Засоби для укладання, закрутки і зберігання зачісок.

 7. Засоби для відтворення кольору і фарбування волосся.

 8. Засоби для укріплення волосся.

 9. Декоративна косметика: споживання та реалізація.

 10. Губна помада: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 11. Рум'яна і грим: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 12. Туш для вій, олівці для підфарбування і підмальовування брів, фарби для брів та вій, тіні: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 13. Засоби для догляду за нігтями.

 14. Інші косметичні вироби: засоби для волосся, від поту, ароматизуючи, засоби від засмаги і для засмаги: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 15. Вимоги до якості, пакування і маркування косметичних товарів.

 16. Туалетне мило: класифікація, формування властивостей і цін, асортимент.

 1. Натуральні складники в косметичних товарах.

 2. Сировина і виробництво парфумерних товарів.

 3. Гелі та піноподібні засоби для косметичного догляду, їх склад.

 4. Дорожня косметика.

 5. Аерозолі, ароматизатори, дезодоранти: класифікація, асортимент.

Галантерейні і ювелірні товари

 1. Галантерея та ювелірні товари, класифікація, загальна характеристика і споживчі властивості.

 2. Характеристика асортименту ниток.

 3. Характеристика асортименту стрічкових виробів.

 4. Гардинно -тюлеві вироби: класифікація, характеристика асортименту.

 5. Швейна галантерея: класифікація, характеристика асортименту.

 6. Шкіряна галантерея: характеристика асортименту, класифікація.

 7. Декоративна галантерея:, характеристика асортименту.

 8. Показники якості виробів з шкіргалантереї.

 9. Металічна галантерея: класифікація, формування асортименту, показників якості.

 10. Галантерея з пластмас і виробних матеріалів: класифікація, формування асортименту, якості і цін, загальна характеристика.

 11. Естетичні властивості ювелірних товарів.

 12. Споживчі властивості галантерейних товарів.

 13. Залежність ціни галантерейних товарів від споживчих властивостей.

 14. Контроль якості ювелірних товарів.

 15. Попит на галантерейні товари.

 16. Асортимент і класифікація прикрас.

 17. Залежність попиту від ціни на товари.

 18. Фактори, що впливають на попит на ювелірні товари.

 19. За якими ознаками класифікують декоративну галантерею.

 20. Споживчі властивості шкір галантереї.

 21. Контроль якості текстильної галантереї та ниток.

 22. Вплив моди на розвиток галантерейного виробництва.

 23. Схема виробництва ювелірних виробів.

 24. Класифікація сировини для виробництва ювелірних виробів.

 25. Термін служби на галантерейні і ювелірні товари.

 26. Історія виникнення ювелірного виробництва.

 27. Значення галантерейного виробництва в задоволенні культурних і побутових потреб.

 28. За рахунок яких факторів відбувається розширення асортименту ювелірних товарів?

 29. Асортимент галантерейних товарів, за рахунок яких відбувається задоволення естетичних і ергономічних потреб.

 30. Вкажіть головні відмінності золота від булату.

Товари культурно - побутового призначення

 1. Загальна класифікація асортименту товарів культурно - побутового призначення.

 2. Папір, картон та вироби з них: класифікація, характеристика асортименту.

 3. Шкільно - письмові товари: класифікація, характеристика асортименту.

 4. Канцелярські товари: класифікація, характеристика асортименту.

 5. Фотоапарати: класифікація, характеристика асортименту.

 6. Кінокамери: класифікація, характеристика асортименту.

 7. Світлочутливі матеріали: принцип дії, класифікація, асортимент.

 8. Фото -, кіно знаряддя: принцип дії, класифікація, асортимент.

 9. Фото -, кінохімікати: віміст, класифікація, асортимент.

 10. Радіодеталі: класифікація, характеристика асортименту.

 11. Радіоприймачі: Принцип дії, класифікація, асортимент.

 12. Магнітофони: класифікація, характеристика асортименту.

 13. Електрофони і електропрогравачі: класифікація, характеристика асортименту.

 14. Телефони: класифікація, характеристика асортименту.

 15. Телевізори: класифікація, характеристика асортименту.

 16. Музичні інструменти: класифікація, асортимент.

 17. Іграшки і ялинкові прикраси: класифікація, характеристика асортименту.

 18. Товари для спорту і туризму: класифікація, характеристика асортименту.

 19. Книги, художня література та ілюстровані товари: класифікація, характеристика асортименту.

 20. Холодильники: класифікація, характеристика асортименту.

 21. Дайте порівняльну характеристику асортименту ознак знаряддя для креслення і малювання.

 22. Дайте порівняльну характеристику асортименту та відмінних ознак іграшок різного призначення, матеріалів виготовлення для різних віково -статевих категорій споживачів.

 23. Дайте порівняльну характеристику асортименту велосипедного і мотоциклетного транспорту.

 24. Предмети побуту. їх характеристика за призначенням.

 25. Вкажіть головні споживчі фактори та матеріали, що застосовують для виробництва предметів побуту.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1Сыцко В.Е., Миклушов М.Н. Товароведение непродовольственных товаров. - М.: Вышэйшая школа, 1999 - 632 с.

2. Пугачевський Г.Ф., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчих товарів. Частина 1. Текстильне товарознавство. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 1999 р. 596 с

3. Сыцко В.Е., Миклушов М.Н. Товароведение непродовольственны> товаров. - М.: Вышэйшая школа, 1999 - 632 с.

4. Байдакова Л. І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – 183 с.:іл.

5. Байдакова Л. І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення: Підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища шк., 2009. – 327 с.:іл.

6. Байдакова Л. І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари господарські та будівельні: Підручник / Л.І. Байдакова, С.В. Ягелюк, І.М. Байдакова. – К.: Видавничий дім «Слово», 2013. – 312 с.:іл.

7. Байдакова Л.І. Експертиза товарів: підручник/ Л.І. Байдакова, С.В.Ягелюк, І.М.Байдакова. – К. : «Видавничий Дім «Слово», 2014, 380 с.

8. Товарознавство непродовольчих товарів : підручник для студентів вищих навчальних закладів в 2-х частинах. / І.М. Байдакова, Л.М. Губа, Г.М. Кожушко О.І. Передрій, С.В. Ягелюк - Луцьк : 2014. – 680 с.

9. Байдакова Л.І. Теоретичні основи товарознавства підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Байдакова, Л.М. Губа, Б.М.Губа, В.Я. Плахотін, О.В. Шегинський - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – 284 с.


Для нотаток

Для нотаток

Товарознавство непродовольчих товарів [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торговельне підприємництво» (спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі») / уклад. Л.І. Байдакова, І.М.Байдакова, О.І. Передрій, Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 34 с.
Комп’ютерний набір: Г.В. Петройчук

Редактор: О.С. Гринюк

Підп. до друку 2014

Формат 60х84/16.

Папір офс. Гарн. Times New Roman

Ум. друк. арк..___обл.-вид. арк..___Тираж прим. Зам.№


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка