Методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство»
Сторінка2/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,61 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 1.1. Інформація як об’єкт правовідносин.

Природа інформації. Роль і місце інформації у життєдіяльності людини, суспільства. Засоби передачі та сприйняття інформації. Законодавче визначення поняття «інформація». Поняття «правовідносини». Поняття «інформація» та «дані». Співвідношення «право держави» та «право людини» на інформацію.


Тема 1.2. Об’єкт та суб’єкти інформаційної безпеки.

Властивості інформації. Вплив інформації на свідомість та поведінку людини. Маніпулювання свідомістю - сутність та види маніпуляції. Визначення поняття «інформаційна безпека». Визначення об’єктів інформаційної небезпеки та їх обґрунтування. Ієрархія об’єктів інформаційної небезпеки. Основні положення Доктрини інформаційної безпеки України. Брехня, обман та дезінформація як головні чинники маніпуляції. Маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації.


Тема 1.3. Інформаційні ресурси.

Поняття «інформаційний ресурс». Законодавче визначення типів та видів інформаційних ресурсів. Законодавче забезпечення доступу до інформаційних ресурсів. Законодавче обмеження доступу до інформаційних ресурсів. Законодавчі акти: «Про інформацію» (в редакції 1992 року), «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та «Про доступ до публічної інформації».


Тема 1.4. Категорії «безпека інформаційної діяльності» та «інформаційна безпека» в інформаційному праві.

Сутність та поняття змісту інформаційної діяльності. Правове визначення інформаційної діяльності. Складові інформаційної діяльності. Інформаційна діяльність як об’єкт небезпеки. Взаємозв’язок інформаційної діяльності та інформаційної безпеки. Поняття та сутність інформаційного права. Законодавчі акти: «Про інформацію» (в редакції 1992 року), «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».


Тема 1.5. Кібернетична та інформаційна безпека.

Сутність та визначення понять «кібернетика» та «кібернетичний». Кібернетика як об`єкт небезпеки. Визначення поняття «кібернетична безпека» (кібербезпека). Застосування термінів «інформаційна безпека» та «кібербезпека». Отримання інформації з документів. Технічні засоби збирання, синтезу та аналізу інформації. Загальні поняття про маніпулювання свідомістю.Тема 1.6. Інформаційне насильство.

Сутність та прояви інформаційного насильства з точки зору соціального та біофізичного явища. Проблемні питання правового запобігання здійсненню інформаційного насильства. Організаційні заходи щодо запобігання або мінімізації наслідків інформаційного насильства.Розділ 2.

Правові питання забезпечення інформаційної безпеки.


Тема 2.1. Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин.

Життєво важливі інтереси в інформаційній сфері. «Національні інтереси»: поняття та сутність. «Національні інтереси в інформаційній сфері»: поняття та сутність. Природа інтересів людини, громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері. Об`єднуючі та роз’єднуючи чинники цих інтересів.


Тема 2.2. Інформаційний суверенітет.

Сутність та поняття інформаційного суверенітету. Законодавче визначення інформаційного суверенітету. Шляхи та механізми становлення, розвитку та забезпечення інформаційного суверенітету. Проблемні питання правового забезпечення інформаційного суверенітету.


Тема 2.3. Національна та міжнародна безпека.

Поняття «національна безпека». Поняття «міжнародна безпека». Складові національної та міжнародної безпеки. Взаємозв’язок між національною безпекою та міжнародною безпекою. Характерні особливості та вплив кожної складової національної та міжнародної безпеки на стан забезпечення загальної безпеки.


Тема 2.4. Загрози національній та міжнародній безпеці.

Поняття загрози національної та міжнародної безпеки. Реальні та потенційні загрози в інформаційній сфері. Сутність понять: «інформаційний вплив», «інформаційна операція», «інформаційна війна», «інформаційна зброя». Роль та значення корупції для забезпечення національної та міжнародної безпеки.


Тема 2.5. Співвідношення інформаційної безпеки з іншими сферами національної та міжнародної безпеки.

Законодавчо визначені складові національної безпеки. Основна спрямованість конкретної складової національної безпеки. Головний чинник забезпечення необхідного стану кожної складової національної безпеки. Основний чинник, який приманний всім складовим національної безпеки. Нормативно-правові акти, які визначають складові національної безпеки: закони України «Про основи національної безпеки України» та «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», Укази Президента України «Про Доктрину інформаційної безпеки України» № 514/2009 від 08.07.09 р. та «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України « від 21 березня 2008 року.Тема 2.6. Засади внутрішньої та зовнішньої інформаційної політики України.

Упорядкування суспільних інформаційних відносин. Гармонізація інформаційного законодавства України з європейськими стандартами. Система порівняння законодавства України та ЄС у сфері захисту інформаційних ресурсів. Роль та значення підготовленості населення, професіоналізму осіб, які приймають рішення, та корупції для забезпечення інформаційної безпеки.Тема 2.7. Державна політика у сфері інформаційної безпеки.

Реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці. Правова база забезпечення інформаційної безпеки (структура системи правового забезпечення інформаційної безпеки, коротка характеристика базових законодавчих актів забезпечення інформаційної безпеки). Права та обов’язки суб’єктів. Структурна схема інформаційної безпеки. Інформаційні війни: види, зміст, зброя, засоби нападу та захисту.Тема 2.8. Правова відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері.

Основні положення правового забезпечення захищеності інформації та відповідальності за її порушення (у відповідності до Кримінального, Кримінального процесуального, Цивільного, Господарського кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення). Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства.Тема 2.9. Правове забезпечення захисту інформації.

Сутність та визначення понять «інформаційна безпека» та «безпека інформації». Нормативно-правова база забезпечення захисту інформації. Основна спрямованість національного законодавства у сфері забезпечення захисту інформації. Закони України «Про інформацію» від 02.10.92 р., «Про основи національної безпеки України» від 19.06.03 р.; «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.94 р.; «Про захист персональних даних» від 01.06.10 р.; «Про державну таємницю» від 21.01.94 р.; «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.98 р.; «Про Національну систему конфіденційного зв`язку» від 10.01.02 р.

Звернути увагу на Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні» від 08.10.97 р., Укази Президента України «Про Стратегію національної безпеки України» від 12.02.07 р. та «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 березня 2008 року “Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України” від 23.04.08 р., Конвенцію Ради Європи «Про кіберзлочинність» від 23.11.01 р., Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобського характеру, вчинених через комп’ютерні системи від 28.01.03 р.

Тема 2.10. Правові проблеми забезпечення інформаційної безпеки.

Права і свобода людини, громадянина та їх обов’язки в інформаційній сфері. Права суспільства та обов’язки держави в інформаційній сфері. Дилема забезпечення прав і свобод людини, громадянина та прав суспільства із забезпеченням інформаційної безпеки. Вірогідність побудови інформаційного суспільства за етико-правовими принципами пріоритету прав людини.Розділ 3.

Правова охорона та захист інформації в комп’ютерних системах.


Тема 3.1. Особливості сучасних інформаційних суспільних відносин.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як об’єкт і предмет правового регулювання. Безпека глобальних інформаційних систем та мереж. Правомірності віднесення інформаційно-телекомунікаційних технологій до об`єктів і предметів правового регулювання, основ забезпечення безпеки глобальних інформаційних систем та мереж. Комп'ютерний тероризм: сутність, визначення, прояви. Посилення відповідальності за комп'ютерний тероризм.Тема 3.2. «Кіберсоціалізація». Інформаційна безпека в умовах кіберциві­лізації.

Витоки та сутність кіберсоціалізації. Співвідношення понять «соціалізація» та «кіберсоціалізація» суспільства. Соціальні мережі. Мережна мобілізація (мобілізація користувачів Інтернету через соціальні мережі). Співвідношення понять «демократія» та «національна безпека» у період кіберсоціалізації. Використання інформаційних технологій для зміни свідомості населення держави та людства. Наслідки та перспективи кіберсоціалізації.

Сутність поняття «кіберцивілізація». Потенційні загрози кіберцивілізації для людства. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки». Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки. Основні риси інформаційного суспільства. Передумови успішності розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Тема 3.3. Кіберзлочинність.

Поняття кіберзлочинності. Конвенція Ради Європи № 994-575 від 23.11.01. Сучасні методи технічного захисту інформації.Тема 3.4. Інтернет-правовідносини.

Інтернет і право: об’єкти та суб`єкти правовідносин. Особливості та проблеми реалізації інформаційних правовідносин в Інтернет - просторі. Інформаційна інфраструктура: проблеми правового регулювання. Властивості мережі Інтернет.Тема 3.5. Організаційно-технічний та програмно-технологічний захист інформації.

Основні положення Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних». Організаційно-технічний захист інформації. Засоби програмно-технічного захисту даних та інформації. Захист від маніпулювання свідомістю. Структура засобів захисту інформаційних ресурсів.
 1. Лекційні заняття
Тема 1.1.

Інформація як об’єкт правовідносин. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Природа інформації.

2.

Роль і місце інформації у життєдіяльності людини, суспільства.

3.

Засоби передачі та сприйняття інформації.

4.

Законодавче визначення поняття «інформація».

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Поняття «правовідносини».

 • Поняття «інформація» та «дані».

 • Співвідношення «право держави» та «право людини» на інформацію.

Література: 2, 3, 9, 12, 29, 36, 42, 50, 55, 79.Тема 1.5.

Кібернетична та інформаційна безпека. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Сутність та визначення понять «кібернетика» та «кібернетичний».

2.

Кібернетика як об`єкт небезпеки.

3.

Визначення поняття «кібернетична безпека» (кібербезпека).

4.

Застосування термінів «інформаційна безпека» та «кібербезпека».

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Отримання інформації з документів.

 • Технічні засоби збирання, синтезу та аналізу інформації.

 • Загальні поняття про маніпулювання свідомістю.

Література: 5, 6, 11, 13-15, 19, 23, 63, 82,102.


Розділ 2.

Правові питання забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 2.1.

Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин. 

2 год.

Перелік основних питань:

1.

Життєво важливі інтереси в інформаційній сфері.

2.

«Національні інтереси»: поняття та сутність.

3.

«Національні інтереси в інформаційній сфері»: поняття та сутність.

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Природа інтересів людини, громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері.

 • Об`єднуючі та роз’єднуючи чинники цих інтересів.

Література: 4, 7, 8, 20, 21, 29, 33, 62.Тема 2.7.

Державна політика у сфері інформаційної безпеки. 

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці.

2.

Правова база забезпечення інформаційної безпеки (структура системи правового забезпечення інформаційної безпеки, коротка характеристика базових законодавчих актів забезпечення інформаційної безпеки).

3.

Права та обов’язки суб’єктів.

4.

Структурна схема інформаційної безпеки.

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Інформаційні війни: види, зміст, зброя, засоби нападу та захисту.

Література: 1-21, 35, 37-62, 103, 106.


Розділ 3.

Правова охорона та захист інформації в комп’ютерних системах
Тема 3.2.

«Кіберсоціалізація». Інформаційна безпека в умовах кіберциві­лізації. 

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Витоки та сутність кіберсоціалізації.

2.

Соціальні мережі. Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки.

3.

Наслідки кіберсоціалізації.

4.

Сутність поняття «кіберцивілізація».

5.

Потенційні загрози кіберцивілізації для людства.

6.

Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки».

7.

Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки.

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Основні риси інформаційного суспільства.

 • Передумови успішності розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Література: 6, 11, 13-16, 19, 20-21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 68, 69, 72, 80, 82, 96, 105.


Тема 3.4.

Інтернет-правовідносини. 

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Інтернет і право: об’єкти та суб`єкти правовідносин.

2.

Особливості та проблеми реалізації інформаційних правовідносин в Інтернеті.

3.

Інформаційна інфраструктура: проблеми правового регулювання.

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Властивості мережі Інтернет.

Література: 10-17, 20-21, 28, 29, 74, 77, 80, 81, 87, 98, 99, 105.


Тема 3.5.

Організаційно-технічний та програмно-технологічний захист інформації. 

2 год.

Питання для розгляду:

1.

Основні положення Законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

2.

Організаційно-технічний захист інформації.

3.

Засоби програмно-технічного захисту даних та інформації.

4.

Захист від маніпулювання свідомістю.

Завдання для самостійної роботи студента:

 • Структура засобів захисту інформаційних ресурсів.

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104. 1. Практичні (семінарські) заняття


Заняття 1

Метою семінарського заняття є поглиблене засвоєння природи та сутності інформаційної небезпеки. Зокрема, усвідомлення впливу інформації, завдяки її властивостям, на свідомість та поведінку людини та визначення поняття «інформаційна безпека», його об`єктів та суб`єктів. Важливою метою семінарського заняття є перевірка засвоєння студентами чіткого розуміння властивостей інформації та можливостей її впливу на свідомість та поведінку не лише людини, а й суспільства в цілому, а також визначення, у зв’язку з цим, об’єктів інформаційної небезпеки. Крім того, одним з важливих завдань семінарського заняття є перевірка розуміння основних доктринальних напрямів державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 1.2.

Об`єкт та суб`єкти інформаційної безпеки.

2 год.
1.

Властивості інформації.

2.

Вплив інформації на свідомість та поведінку людини.

3.

Маніпулювання свідомістю: сутність та види маніпуляції.

4.

Визначення поняття «інформаційна безпека».

5.

Визначення об’єктів інформаційної небезпеки та їх обґрунтування.

6.

Ієрархія об’єктів інформаційної небезпеки.

7.

Основні положення Доктрини інформаційної безпеки України.

Завдання на СРС:

Брехня, обман та дезінформація як головні чинники маніпуляції.

Маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації.


Література: 1-6, 11, 20, 21, 23, 63, 64, 71, 73, 83, 86, 90, 101.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка