Михайло Чаплига Конституція України містить такі положення стосовно соціального захисту
Скачати 25,18 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір25,18 Kb.
 • Право на соціальне забезпечення: джерела, гарантії, реалізація
 • 2017

Конституція України містить такі положення стосовно соціального захисту: Україна є соціальною і правовою державою (ст. 1);

 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини
 • Конституція України містить такі положення стосовно соціального захисту: Україна є соціальною і правовою державою (ст. 1);
 • Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3);
 • Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3); Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21);

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22).

 • Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані; при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22).
 • Право громадян на соціальний захист включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, пенсії, інші види соціальних виплат та допомог, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (ст. 46); Для громадян, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону (ст. 47);
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48);

 • Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення
 • Право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48);
 • Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);
 • Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою (ст. 51);
 • Право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на державне утримання та виховання (ст. 52);
 • Право на доступну і безоплатну освіту у державних та комунальних навчальних закладах (ст. 53);
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення

 • Право на соціальний захист громадян України, які перебувають на службі Збройних Сил України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей (ст. 17);
 • Виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці та зайнятості, шлюбу і сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки (п. 6 ст. 85).
 • Згідно з Конституцією України право громадян на соціальний захист гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Право на соціальний захист — це передбачені законодавством, гарантовані державою певні можливості людини отримати від держави, а також інших суб'єктів, які діють за уповноваженням або дозволом держави, на умовах і в порядку, передбаченому законодавством, а також договором, матеріальне забезпечення, матеріальну підтримку та соціальні послуги у разі настання соціальних ризиків.

 • Право на соціальний захист — це передбачені законодавством, гарантовані державою певні можливості людини отримати від держави, а також інших суб'єктів, які діють за уповноваженням або дозволом держави, на умовах і в порядку, передбаченому законодавством, а також договором, матеріальне забезпечення, матеріальну підтримку та соціальні послуги у разі настання соціальних ризиків.
 • Право на соціальний захист — це комплекс суб'єктивних прав особи, закріплених у Конституції та законодавстві України, які включають такі основні правомочності, як право на пенсійне забезпечення, право на соціальну допомогу, право на соціальні послуги, право на медичну допомогу.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ст. 9);

 • Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (ст. 9);
 • В Європі джерелами міжнародно-правового регулювання є акти, прийняті Радою Європи і Європейським Союзом.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Рада Європи ухвалила два основних документи в галузі захисту прав людини:

 • Рада Європи ухвалила два основних документи в галузі захисту прав людини:
 • Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод 1950 р. - захищає громадянські та політичні права;
 • Європейська соціальна хартія - присвячена захисту соціальних та економічних прав людини. Підписана державами — членами Ради Європи в Турині 18 жовтня 1961 р. і набула чинності 26 лютого 1965 р.
 • 21 жовтня 1991 р. прийнятий Протокол про поправки (Туринський протокол) - реформував процедуру контролю за здійсненням прав, передбачених Хартією. За рішенням Комітету Міністрів набрав чинності у грудні 1991 р. 9 листопада 1995 р. відкрито для підписання Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії - встановив процедуру колективних скарг. Цей Протокол набрав чинності з 1 червня 1998 р.
 • Нова редакція Хартії - "Європейська соціальна хартія (переглянута)" схвалена і відкрита для підписання на 98-му засіданні Комітету Міністрів Ради Європи 3 травня 1996 р. Набрала чинності 1 липня 1999 р.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Європейська соціальна хартія (переглянута) — це міжнародна угода, яка поєднала всі права, закріплені в Хартії 1961 p., Додаткових протоколах 1988 та 1995 pp., а також поправки, які стосуються цих прав, та нові права.

 • Європейська соціальна хартія (переглянута) — це міжнародна угода, яка поєднала всі права, закріплені в Хартії 1961 p., Додаткових протоколах 1988 та 1995 pp., а також поправки, які стосуються цих прав, та нові права.
 • Всього Переглянута європейська соціальна хартія містить гарантії захисту 31 права людини.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Контрольний механізм Переглянутої соціальної хартії: контрольна основа національних доповідей, поданих Сторонами, а для держав, що ратифікували Додатковий протокол до хартії від 1995 р. або зробили заяву, передбачену в ст. D Переглянутої хартії, — на підставі колективних скарг.

 • Контрольний механізм Переглянутої соціальної хартії: контрольна основа національних доповідей, поданих Сторонами, а для держав, що ратифікували Додатковий протокол до хартії від 1995 р. або зробили заяву, передбачену в ст. D Переглянутої хартії, — на підставі колективних скарг.
 • Національні доповіді повинні подаватись у проміжок у два роки для положень "основних статей" і чотири роки — для інших положень. 2 травня 1996 р. міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко від імені України підписав Європейську соціальну хартію.
 • 7 травня 1999 р. Україна підписала Європейську соціальну хартію (переглянуту).
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Члени Комітету обираються Комітетом міністрів Ради Європи.

 • Члени Комітету обираються Комітетом міністрів Ради Європи.
 • До функцій Комітету по соціальних правах належить надання правової оцінки, як саме Договірні Сторони виконують свої зобов'язання. Дається у формі висновків (позитивний, негативний і відкладений).
 • Урядовий комітет на основі висновків може виносити попередження державам, які не дотримуються Хартії або не надають інформацію.
 • Комітет є контрольним органом, до якого надходять колективні скарги. Встановлює факт порушення права. Висновок Комітету додається до доповіді Урядового комітету, останній приймає резолюцію, якою завершується кожний контрольний цикл, і направляє необхідні рекомендації кожній з Договірних Сторін.
 • Рекомендації приймає Комітет міністрів.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Україна приєдналась до 27 статей та 74 пунктів Хартії.

 • Україна приєдналась до 27 статей та 74 пунктів Хартії.
 •  
 • Понад дев’ять років залишаються нератифікованими Україною 3 із 9 обов’язкових статей:
 • ст. 12 (право на соціальне забезпечення),
 • ст. 13 (право на соціальну та медичну допомогу)
 • ст. 19 (право трудящих-мігрантів та їхніх сімей на захист і допомогу).
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

14 травня 2015 р. Урядом затверджено План заходів забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 роки.

 • 14 травня 2015 р. Урядом затверджено План заходів забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015–2019 роки.
 • Ним передбачено опрацювання можливості поступового приєднання України до 24 пунктів Хартії, до яких Україна не приєдналася при ратифікації.
 •  
 • 21.03.2017 р. прийнято парламентом за основу проект Закону України про соціальні послуги (реєстр. № 4607). Проект підтримується Уповноваженим з прав людини для розгляду у другому читанні.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

- реалізація Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015,

 • - реалізація Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015,
 • - реалізація Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р/
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Результати моніторингу засвідчили недостатню ефективність існуючої системи у цій сфері, зокрема:

 • - наявна мережа комунальних закладів, які надаються соціальні послуги, не дозволяє задовольняти фактичні потреби громадян у таких послугах;
 • - наразі практично єдиними надавачами соціальних послуг є державні та комунальні установи.
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

- необхідність удосконалити чинне законодавство у зазначеній сфері;

 • - необхідність удосконалити чинне законодавство у зазначеній сфері;
 • - неукомплектованість системи соціальних послуг кваліфікованими кадрами, зокрема через низький рівень їх матеріального забезпечення, що зумовлює необхідність вжиття заходів для підвищення престижності праці зазначеної категорії працівників;
 • - на місцевому рівні не проводяться належні оцінка і прогнозування потреб у соціальних послугах, не запроваджено ефективні механізми раннього виявлення та втручання;
 • - до оцінки потреб у послугах та результативності і якості їх надання не у повній мірі залучаються громадські організації, хоча залучення громадськості до моніторингу соціальних послуг та зовнішньої оцінки якості соціальної послуги прямо передбачено чинним законодавством
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини

Перешкодою для залучення недержавних організацій є відсутність ефективних механізмів фінансування недержавних соціальних послуг.

 • - в умовах реалізації реформи децентралізації влади та розширення повноважень органів місцевого самоврядування делеговані повноваження не завжди підкріплюються відповідним фінансуванням;
 • - не забезпечується належне інформування населення щодо системи надання соціальних послуг;
 • - спостерігається повільне впровадження нових допоміжних послуг для осіб з інвалідністю, таких як послуги денного догляду та підтриманого проживання.
 •  
 • Рушійною силою у запровадженні таких послуг є саме громадські організації та об’єднання, батьки та особи, які опікуються проблемами реалізації прав цих осіб
 • Уповноважений
 • Верховної Ради України з прав людини


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка