Міністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет єрмоленко тамара іванівна
Скачати 434,9 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації18.11.2017
Розмір434,9 Kb.
1   2   3

Обгрунтування напрямків з оптимізації лікарського забезпечення хворих на гломерулонефрит
Відповідно до діючої класифікації виділяють гостру та хронічну форму гломерулонефриту, що й обумовило напрямки наших досліджень.

Встановлено, що для лікування гострого гломерулонефриту доцільно використовувати 34 ЛП, серед яких 35,3% (12 найменувань) входять до розділу С класифікаційної системи АТС “Засоби, що впливають на серцево-судинну систему”, 23,5 % (8 найменувань) входять до розділу В “Засоби, що впливають на систему крові і гемопоез”, 14,7% (5 найменувань) входять до розділу А “Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм”.Дотримуючись описаних методичних підходів при проведенні особистих досліджень, ми обгрунтували фармакоекономічні параметри стандартів лікування (8 стандартів) лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару. В межах кожного із них обгрунтовані загальні витрати на придбання ЛП за схемами: ,, де – загальні витрати на курс лікування одного хворого; – загальні витрати на один ліжко-день для одного хворого; – витрати на придбання ЛП на курс лікування одного хворого; – витрати на придбання ЛП у розрахунку на один ліжко-день.

Встановлено, що витрати на придбання ЛП в межах опрацьованих варіантів коливаються в межах від 58,52 у.о. до 539,22 у.о. Тобто, співвідношення між мінімальним і максимальним показником витрат складає 1: 9,2. Додатково за допомогою коригувального коефіцієнта () обґрунтовані пропозиції з оптимізації таких витрат з урахуванням впливу ринкових чинників (відпрацьовано 146 позицій). Наприклад, для базового ЛП Вазиліп по 0,01 №28 в табл. (С10АА01) обґрунтовано 90,9% випадків використання його препаратів-синонімів вітчизняного і закордонного виробництва для зменшення вказаних витрат () на лікарське забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит.

У подальшому нами досліджувались напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит. Встановлена номенклатура ЛП (31 найменування), серед яких перевага належить засобам, що впливають на серцево-судинну систему (С) – 29,0%, засобам, що впливають на систему крові і гемопоез (В) – 25,8%. На їх підставі опрацьовано 17 варіантів фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування та витрати в їх межах на придбання ЛП () на курс лікування одного хворого і на один ліжко-день () в межах від 18,99 у.о. до 185,80 у.о., які у свою чергу завдяки значенням коригувального коефіцієнта () для кожного із ЛП можуть бути оптимізовані з урахуванням впливу ринкових чинників (відпрацьовано 132 пропозиції).

Результати наукових пропозицій апробовані та покладені в основу низки методичних рекомендацій, які затверджені МОЗ та АМН України і знайшли практичне використання в медицині і фармації.ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


 1. Вперше обгрунтовані наукові напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширенішими нозологіями шляхом створення мінімального асортименту лікарських препаратів, їх поєднання у опрацьованих варіантах фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування та рекомендацій щодо витрат на придбання.

 2. Досліджені науково-практичні аспекти захворювання нирок серед населення України та деяких країн світу. До таких хвороб належать хронічна ниркова недостатність, пієлонефрити, гломерулонефрити, сечокам’яна хвороба.

 3. Встановлено, що в умовах обмеженого фінансування охорони здоров’я важливими є пошук напрямків оптимізації медичного і лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, в тому числі з використанням фармакоекономічних методів, які набувають все більшого значення при лікарській терапії найпоширеніших захворювань.

 4. Науково обгрунтовані методичні підходи, об’єкти та методи досліджень лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок, які грунтуються на репрезентативності результатів, сучасній нормативно-правовій базі, сукупності знань і методології, відбору базової інформації з використанням сучасних наукових методів і обчислювальної техніки.

 5. На основі дослідження стану лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок встановлено, що на вітчизняному фармацевтичному ринку знаходиться в обігу 81 найменування лікарських препаратів та 240 їх синонімів, які служили предметом наших досліджень. Встановлено, що на їх обіг впливають ринкові чинники, що відбивається на рівні та якості фармакотерапії таких хворих (походження ЛП за виробником (вітчизняний, закордонний), наявність синонімів та їх використання, ціна пропозиції, терапевтична ефективність).

 6. Вперше запропоновані напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих на сечокам’яну хворобу шляхом обґрунтування мінімального переліку лікарських препаратів (28 найменувань), опрацьованих варіантів фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування їх поєднання у схемах лікування та встановлення загальних витрат на їх придбання на курс лікування одного хворого і один ліжко-день. Шляхом уведення коригувального коефіцієнта перерахунку вартості () обґрунтовані пропозиції з оптимізації витрат на придбання лікарських препаратів, що увійшли до вказаних варіантів (155 пропозицій).

 7. Вивчені напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих на неускладнений та ускладнений гострий і загострений хронічний пієлонефрит на підставі обґрунтованих мінімальних переліків лікарських препаратів (42 найменування) і опрацьованих варіантів фармакотерапії, відповідно до стандартів лікування їх поєднання, потреби в ЛП та визначення витрат на придбання з урахуванням середнього використання на курс лікування одного хворого і один ліжко-день в умовах спеціалізованого стаціонару та застосування коригувальних коефіцієнтів співвідношення між найдоступнішою ціною на базові і цінами можливих інших лікарських препаратів (опрацьовано 190 пропозицій). Встановлено, що методичні пропозиції з оптимізації лікарського забезпечення хворих на пієлонефрит дозволяють раціонально використовувати фінансові ресурси бюджетних фондів, планувати фінансове забезпечення профільних лікувально-профілактичних установ охорони здоров'я, приймати рішення при виборі варіантів лікування, контролювати номенклатуру і обсяги закупівлі лікарських препаратів.

 8. Обґрунтовані мінімальні переліки лікарських препаратів для забезпечення хворих на гострий (34 найменування) і хронічний (31 найменування) гломерулонефрит. На підставі отриманих результатів запропоновані фармакоекономічні параметри стандартів лікування (25 варіантів) їх лікарського забезпечення, які базуються на мінімізації витрат шляхом оцінки фармакотерапевтичної дії за різними схемами поєднання лікарських препаратів. Проведені дослідження напрямків оптимізації витрат на їх придбання в межах опрацьованих варіантів стандартів лікування, використання альтернативних пропозицій стосовно базових лікарських препаратів, можливості оптимізації витрат шляхом використання коригувальних коефіцієнтів перерахунку (278 пропозицій).

 9. Отримані результати досліджень покладені в основу методичних рекомендацій та наукових пропозицій, які затверджені МОЗ та АМН України та знайшли практичне використання на державному і регіональному рівні, в окремих медичних і аптечних установах, у вищих фармацевтичних навчальних закладах (факультетах).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 1. Толочко В.М. Оптимізація витрат на лікарське забезпечення хворих гломерулонефритом шляхом стандартизації лікування в умовах спеціалізованого стаціонару / В.М. Толочко, Т.І.Єрмоленко // Фармац. журн. − 2005. − №6. − С. 15-21. (Дисертант використала особисті результати досліджень, здійснила розрахунки, написала статтю).

 2. Толочко В.М. Дослідження шляхів оптимізації витрат на лікарське забезпечення хворих із захворюваннями нирок / В.М. Толочко, В.М. Лісовий, Т.І. Єрмоленко // Вісник фармації. 2005.− №1 (41). − С. 61-64. (Дисертант представила фрагменти особистих досліджень, написала статтю).

 3. Толочко В.М. Фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хворих сечокам’яною хворобою в умовах стаціонарного лікування / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Фармац. журн. − 2005. − №4. − С. 82-87. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи з оптимізації лікарського забезпечення вказаних хворих, підготувала статтю).

 4. Толочко В.М. Фармакоекономічні дослідження лікарського забезпечення хворих пієлонефритом в умовах стаціонарного лікування / В.М. Толочко,Т.І. Єрмоленко // Ліки України. − 2005. − №9 (98). − С. 31-35. (Дисертантом представлені результати особистих досліджень, написана стаття).

 5. Застосування тахокомбу в хірургічній практиці / В.М. Лісовий, І.А. Гарагатий, В.М. Демченко, П.В. Мозжаков, Т.І. Єрмоленко // Харківська хірургічна школа. − 2005. − №1 (14). − С. 84-86. (Дисертант, проводила аналіз використання гемостатичних засобів в хірургічній практиці та їх безпосередньої дії на ранову поверхність , брала участь у написанні статті).

 6. Аркатов А.В. Оптимизация лечения мочекаменной болезни за счет использования нитроимидазолов / А.В. Аркатов, А.В. Книгавко, Т.И. Ермоленко // Альманах клинической медицины. − Т.VIII, Ч.1. Современные медицинские технологии и развитие специализированной медицинской помощи населению. – М., 2005. − С. 161-163. (Дисертант брала участь у проведенні експерименту, обробці результатів і написанні статті).

 7. Толочко В.М. Фармакоекономічна оцінка ефективності лікування сечокам’яної хвороби / В.М. Толочко, В.М. Лісовий, Т.І. Єрмоленко // Експериментальна і клінічна медицина. – 2007. – №2. – С. 140-145. (Дисертант представила результати особистих досліджень, брала участь в обробці результатів і написанні статті).

 8. Лісовий В.М. Застосування канефрону в післяопераційному періоді у пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози / В.М. Лісовий, Г.Г. Хареба, Т.І. Єрмоленко // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб.наук. праць ЗМАПО – Запоріжжя: Дике поле, 2004. − Вип.67. , Кн. 2. − С. 36-38. (Дисертант здійснювала нагляди за використанням лікарського препарату, обробляла результати і брала участь у написанні тез доповіді).

 9. Деклараційний патент України на корисну модель №13988 А61D 17/00; А61К 31/00. Спосіб лікування гострої затримки сечовипорожнення / В.М. Лісовий, О.В. Кнігавко, А.В. Аркатов, Т.І.Єрмоленко, В.В. Ханжин. Заявл. 05.12.2005; Опубл.17.04.2006. − Бюл. № 4. (Дисертант здійснювала забезпечення лікарськими препаратами, нагляди за їх застосуванням при проведенні експерименту, узагальнювала результати).

 10. Толочко В.М. Дослідження напрямків підвищення якості і доступності лікарського забезпечення хворих з захворюваннями нирок / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Ліки України. − 2004. − №9 (86). − С.139. (Дисертант представила результати особистих досліджень, підготувала тези доповіді, з якою виступила).

 11. Толочко В.М. Аспекти доказової фармації на прикладі лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Фармацевтичне право в системі відносин: виробник-лікар-пацієнт-провізор-ліки-контролюючі та правоохоронні органи: Матер. наук.-практ. конф. // Ліки України. − 2005. − № 9 (98). − С. 181. (Дисертант представила особисті результати, підготувала тези доповіді, з якою виступила).

 12. Применение нитроимидазолов в комплексной терапии мочекаменной болезни / В.Н. Лесовой, А.В. Книгавко, А.В. Аркатов, Т.И. Ермоленко // Здоровье мужчины. − 2005. − № 4. − С.95-96. (Дисертант представила особисті результати, підготувала тези доповіді, з якою виступила).

 13. Єрмоленко Т.І. Напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих сечокам’яною хворобою / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Український вісник психоневрології. − 2006. − Т. 14; Вип. 2 (47). − С. 166. (Дисертантом підготовлені особисті матеріали для повідомлення).

 14. Єрмоленко Т.І. Оптимізація витрат на лікування хворих із захворюваннями нирок / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Передові наукові розробки – 2006: I Міжнар. наук.-практ. конф. − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. − Т.7. Медицина. − С. 24-25. (Дисертантом представлені результати ососбистих досліджень, написані тези доповіді).

 15. Єрмоленко Т.І. Фармакоекономічні дослідження лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Ключевые аспекты научной деятельности – 2007: Матер. II Междунар. науч.-практ. конф. − Днепропетровск: Наука и образование, 2007. − Т.4. Медицина и биология. − С. 22-24. (Дисертантом у формі тез представлені результати особистих досліджень).

 16. Єрмоленко Т.І. Фармакоекономічні дослідження лікарського забезпечення хворих сечокам’яною хворобою в умовах спеціалізованого стаціонару / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко // Научное пространство Европы – 2007: Матер. ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. − Днепропетровск: Наука и образование, 2007. − Т.8. Медицина. − С. 10-14. (Дисертантом представлені результати особистих досліджень у формі тез доповіді, з якою виступила).

 17. Толочко В.М. Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару: Метод. рек. / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 16 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові підходи до оптимізації лікарського забезпечення хворих на гострий гломерулонефрит).

 18. Єрмоленко Т.І. Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих на неускладнений гострий і загострений хронічний пієлонефрит (спеціалізований стаціонар) : Метод. рек. / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. − 22 с. (Дисертантом запропоновані особисті напрямки з покращення лікарського забезпечення хворих на хронічний пієлонефрит).

 19. Толочко В.М. Фармакоекономічні стандарти лікарського забезпечення хворих на хронічний гломерулонефрит в умовах спеціалізованого стаціонару: Метод. рек. / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. − 23 с. (Дисертант запропонувала особисті наукові пропозиції, результати яких використані в цій праці).

 20. Толочко В.М. Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для консервативного лікування хворих на сечокам’яну хворобу в умовах спеціалізованого стаціонару : Метод. рек. / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. –20 с. (Дисертантом запропоновані особисті підходи з оптимізації лікарського забезпечення хворих на сечокам’яну хворобу).

 21. Єрмоленко Т.І. Мінімальний перелік лікарських засобів, потреба в них та витрати на придбання для лікування хворих на неускладнений гострий і загострений хронічний пієлонефрит (спеціалізований стаціонар) : Метод. рек. / Т.І. Єрмоленко, В.М. Толочко. − Х.: Вид-во НФаУ, 2007. − 22 с. (Дисертант представила особисті наукові розробки з оптимізації лікарського забезпечення хворих на хронічний пієлонефрит).

 22. Толочко В.М. Екстемпоральна рецептура як можливий напрямок оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах стаціонару / В.М. Толочко, Т.І. Єрмоленко // Сучасні проблеми екстемпоральної рецептури: Матер. наук.-практ. конф., 27-28 верес. 2007 р. − Х.:Вид-во НФаУ, 2007. − С.194-196. (Дисертант представила особисті результати, підготувала тези доповіді, з якою виступила).

АНОТАЦІЯ
Єрмоленко Т.І. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вивченню теоретичних аспектів лікування захворювань нирок серед населення України та деяких інших країн світу с урахуванням сучасної класифікації їх нозологій і на цій основі обґрунтуванню напрямків оптимізації лікарського забезпечення таких хворих в умовах спеціалізованого стаціонару за найпоширенішими нозологіями.

На підставі отриманих результатів з вивчення стану лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок за поширеними нозологіями (сечокам’яна хвороба, пієлонефрит, гломерулонефрит) з’ясовано, що на вітчизняному фармацевтичному ринку існують чинники, вплив яких відбивається на рівні та якості їх фармакотерапії.

З урахуванням такого впливу обгрунтовані наукові напрямки оптимізації лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок в умовах спеціалізованого стаціонару шляхом створення мінімального асортименту ЛП, опрацювання фармакоекономічних параметрів стандартів лікування та рекомендацій щодо витрат на придбання ЛП.

Результати наукових досліджень покладені в основу методичних рекомендацій з оптимізації лікарського забезпечення хворих на захворювання нирок за вказаними нозологіями для спеціалізованих стаціонарів профільних лікувально-профілактичних установ.Ключові слова: лікарські препарати, хвороби нирок, оптимізація витрат, стандартизовані варіанти, фармакоекономічні стандарти, оптимальний асортимент.

АННОТАЦИЯ
Ермоленко Т.И. Оптимизация лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек.Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела. – Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2008.

Диссертационная работа посвящена изучению теоретических аспектов лечения заболеваний почек среди населения Украины и некоторых стран мира с учетом современной классификации их нозологий и на этой основе обоснованию направлений оптимизации лекарственного обеспечения таких больных в условиях специализованного стационара по распространенным нозологиям.

Установлено, что распространенность и уровень заболеваемости населения болезнями почек высоки и наблюдается тенденция к их росту. К таким болезням в первую очередь относят хроническую почечную недостаточность, пиелонефриты, гломерулонефриты, мочекаменную болезнь, которым уделяется особое внимание на этапе профилактики, ранней диагностики с целью своевременного начала лекарственной терапии и тем самым отдаления начала заместительной терапии, которая намного дороже и не всем больным доступа.

Обосновано, что доступность лекарственных препаратов зависит от многих факторов, среди которых такие, как их качество, приоритет отечественных производителей, цена, сочетание в схемах лечения и др. Первостепенное значение это имеет для лечения больных с заболеваниями почек в условиях специализированных стационаров лечебно-профилактических учреждений, где используются альтернативные схемы лечения, дорогие медицинские технологии, широкий ассортимент лекарственных препаратов, в условиях наличия дефицита выделяемых средств на финансирование здравоохранения.

Полученные результаты изучения фактического состояния лечения больных с заболеваниями почек в условиях специализированного стационара позволили обосновать направления оптимизации их лекарственного обеспечения, используя методы маркетингового и фармакоэкономического анализа.

Обоснованы научные подходы к оптимизации лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек по распространенным нозологиям (мочекаменная болезнь, неосложненный, осложненный острый и обостренный хронический пиелонефрит, острый и хронический гломерулонефрит) путем создания оптимальной номенклатуры лекарственных препаратов, их минимального перечня и вариантов их сочетания в схемах лечения.

Доказано, что в зависимости от протекания мочекаменной болезни, фармакотерапия больных сочетает лекарственные препараты разных фармакотерапевтических групп, среди которых отобрано 38 наименований. Используя коэффициент частоты назначения и показатель вариации назначения обоснована оптимальная номенклатура лекарственных препаратов, в составе которой 28 наименований. Предложено три варианта схем фармакотерапии.

Для лечения больных неосложненным острым и обостренным хроническим, осложненным острым и обостренным хроническим пиелонефритами обоснованы оптимальные перечни лекарственных препаратов, которые объединяют, соответственно, 20 и 22 наименования. На их основе предложено 5 вариантов схем лечения, с учетом среднего использования лекарственных препаратов на курс лечения одного больного и расходов средств на единицу использования.

С использованием методов экспертных оценок исследованы общие перечни лекарственных препаратов для обеспечения больных гломерулонефритом. Установлено, что для лечения таких больных с острой формой заболевания используется 34 и хронической формой 31 лекарственный препарат. Полученные результаты позволили обосновать соответствующие фармакоекономические параметры стандартов лечения, которые базируются на минимизации расходов путем оценки фармакотерапевтического действия и различным схемами сочетания лекарственных препаратов. В связи с этим, для лечения больных острым гломерулонефритом предложено 8 вариантов схем лечения, а для лечения больных хроническим гломерулонефритом – 17.

Впервые для каждого из стандартизированных вариантов установлены потребность в лекарственных препаратах, затраты на их приобретение на курс лечения и на один койко-день для одного больного.

Обоснована целесообразность использования в схемах лечения лекарственных препаратов отечественного производства, которые в большинстве более доступны по стоимости в сравнении с импортными. Разработаны научные подходы к оптимизации затрат на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения больных с заболеваниями почек, учитывая влияние рыночных факторов (происхождение по отечественному или зарубежному производителю, возможность использования синонимов, сочетания в схемах лечения), для этого впервые введен корректировочный коэффициент перерасчета затрат на приобретение лекарственных препаратов, которые вошли в минимальные перечни вариантов фармакотерапии.

Созданы методические рекомендации по оптимизации лекарственного обеспечения больных с заболеваниями почек в условиях специализированного стационара с учетом минимальной номенклатуры ЛП, их сочетания в вариантах фармакотерапии, предложений относительно затрат на приобретение на отечественном фармацевтическом рынке.

Ключевые слова: лекарственные препараты, болезни почек, оптимизация затрат, стандартизированные варианты, фармакоэкономические стандарты, оптимальный ассортимент.

SUMMARY
Ermolenko T.I. Optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases. - Manuscript.

The thesis for a Candidate of pharmaceutical sciences degree (Ph.D.) by speciality 15.00.01 – Drug technology and organization of pharmacy. – National Pharmaceutical University, Kharkov, 2008.

The thesis is dedicated to the investigation of theoretical aspects of the kidneys diseases morbidity, treatment among the population of Ukraine and some other countries of the world accounting the modern classification, of their nosology and the directions of optimization of the medical providing of such patients in the conditions of the specialized permanent establishment by the most widespread nosologies have been grounded.

On the basis of the obtained results of investigations of the actual state of the medical providing of the patients with the kidneys diseases by widespread nosologies (an urolithiasis, a pyelonephritis, a glomerulonephritis) it has been found out, that there are market factors, the influence of which is reflected at the level of quality of their pharmacotherapy at the national pharmaceutical market.

Scientific directions of the optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases have been grounded in the conditions of the specialized permanent establishment by creation of minimal assortment of medicinal preparations, processing of pharmacoeconomical parameters and standards of treatment, recommendations for expenses for purchase of drugs.

On the bases of the results of the investigations it has been created the methodical suggestions for optimization of the medical providing of the patients with the kidneys diseases with the indicated nosologies for the specialized hospital permanent establishment.Keywords: medicine, the kidneys diseases, optimization of expenses, standardized variants, pharmakoeconomical standards, optimum assortment.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка