Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Миколаївський Національний університет імені В. о. Сухомлинського
Сторінка12/12
Дата конвертації29.05.2018
Розмір2,24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Література до теми: «Політична еліта і політичне лідерство»

 1. Бородінов В. Д. Політичне лідерство та процес становлення стану гегемонії у суспільстві 21 століття: світовий досвід та Україна / В. Д. Бородінов, О. В. Кирницький // Наука. Релігія. Суспільство. - 2012. - N 4. - С. 9-13.

 2. Добіжа В. В. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі / В. В. Добіжа, В. Г. Мазур // Держава і право. - 2012. - N 56. - С. 625-629.

 3. Гошовська В. Жінки в політиці - один зі шляхів до зміни еліт у державі / В. Гошовська // Вісник державної служби України. - 2012. - N 2. - С. 23-25.

 4. Олійник О. Фаворитизм і кронізм як основні критерії кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні / О. Олійник // Віче. - 2014. - N 20. - С. 2-5

 5. Пахарєв А. Д. Політичне лідерство в сучасній Україні: між демократією і авторитаризмом / А. Д. Пахарєв // Трибуна. - 2012. - N 1/4. - С. 26-29.

 6. Рибалка С. В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації [Текст] / С. В. Рибалка // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2012. - N 9. - С. 95-99.

 7. Северинюк В. М. Нікколо Макіавеллі та сучасне розуміння "елітарності" політичної поведінки / В. М. Северинюк // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2011. - N 4. - С. 131-135.

 8. Столяр Л. Політичне лідерство як втілення управлінської функції влади / Л. Столяр // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - N 1. - С. 169-179.

 9. Томашевська Т. В. Особливості сучасного механізму формування політичної еліти в Україні / Т. В. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - N 10. - С. 157-160.

 10. Третяк С. М. Особливості політичного лідерства сучасного українського громадянського суспільства / С. М. Третяк // Юриспруденція, теорія і практика. - 2010. - N 9. - С. 7-13.

Література до теми: «Політична культура, свідомість та ідеологія»

 1. Бегей І. І. Ставлення української лівиці Галичини до інституцій церкви та релігії (кінець ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.) / І. І. Бегей // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2015. - N 7. - С. 86-93.

 2. Бойчук І. В. Форми, методи та способи впливу засобів масової інформації на політичну свідомість громадян України / І. В. Бойчук // Держава і право. - 2011. - N 54. - С. 664-670.

 3. Годзюр І. Л. Політична культура в контексті кадрових взаємовідносин політичних партій з органами державної влади / І. Л. Годзюр // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - N 5. - С. 101-105

 4. Дармограй О. Основні види стилів державно-управлінської діяльності / О. Дармограй // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - N 2. - С. 250-255.

 5. Мармазова Т. І. Проблеми і парадокси вдосконалення політичних відносин у суспільстві на сучасному етапі розвитку України / Т. І. Мармазова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - N 4. - С. 102-109.

 6. Пашина Н. П. Політичний міф як засіб конструювання політичної ідентичності / Н. П. Пашина // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2012. - N 11. - С. 92-96.

 7. П'ятіна О. Політична культура як складова іміджу органів державної влади / О. П'ятіна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - N 2. - С. 184-191.

 8. Рахмайлов В. В. Сепаратизм і націоналізм: проблема співвідношення / В. В. Рахмайлов // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2014. - N 7. - С. 88-95.

 9. Торяник В. М. Громадська думка та політична ментальність як компоненти політичної культури суспільства / В. М. Торяник // Право і суспільство. - 2013. - N 5. - С. 161-165.

 10. Якубець О. А. В. Щербицький та ідеологія : до питання щодо причин "маланчуківщини" / О. А. Якубець // Український історичний журнал. - 2014. - N 5. - С. 107-125.

Література до теми: «Вибори та виборчі системи»

 1. Ворожбит О. Електоральний "орднунґ" : на перший погляд, виборча система Німеччини видається заплутаним ребусом / О. Ворожбит // Український тиждень. - 2015. - N 6. - С. 28-29.

 2. Вріс І-А. Федеральні й кантональні вибори Швейцарії: використання соціальних медіа та електронні тренди : (політико-дипломатичний аспект) / І-А. Вріс // Зовнішні справи. - 2015. - N 7. - С. 48-52.

 3. Галіахметова І. А. Інституалізація муніципального (місцевого) виборчого процесу : теоретико-правовий аспект / І. А. Галіахметова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2015. - N 1. - С. 56-61. -

 4. Доля І. М. Ефективність місцевого референдуму як механізму політичної відповідальності місцевої влади / І. М. Доля // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2013. - N 10. - С. 30-35.

 5. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення / О. Лозовицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - N 1. - С. 220-227.

 6. Місцеві вибори 2015 : тема номеру // Український тиждень. - 2015. - N 22. - С. 14-26.

 7. Нікіфорова І. І. Система виборів до органів місцевого самоврядування як чинник розвитку політичної конкуренції / І. І. Нікіфорова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - N 3. - С. 41-44.

 8. Прасюк О. В. Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів / О. В. Прасюк // Грані. Науково-теоретичний громадсько-політичний альманах. - 2012. - N 4. - С. 119-122.

 9. Федоренко В. Оновлення законодавства про вибори народних депутатів України як пріоритетний напрям діяльності парламенту / В. Федоренко, А. Малюга, О. Желтова // Віче. - 2014. - N 22. - С. 23-31.

 10. Ющик О. Конституційні засади політичної реформи й виборів в Україні / О. Ющик // Віче. - 2015. - N 16. - С. 29-31

14. Електронні ресурси

Політологія
http://www.lpua.info

Український соціально-гуманітарний науковий журнал "Людина і політика" (Політологія. Історія. Філософія. Право). Один з небагатьох наукових політологічних журналів аналітичного змісту, що має загальноукраїнську та міжнародну сферу поширення. Архів журналу з 1999р., пошук за тематичним рубрикатором.

http://www.politdumka.kiev.ua/

Політологiчне інтернет-видання Інституту посткомуністичного суспільства і журналу "Політична думка". Основні рубрики журналу: політичний процес, суспільство, влада; економіка і політика; міжнародні відносини та геополітика; історія, культура та етнополітика; глосарій політтехнологій; політологічна публіцистика та ін.

http://www.politik.org.ua/

Сайт Українського центру політичного менеджменту, основними статутними завданнями якого є: підвищення рівня політичної культури; розвиток інформаційної інфраструктури; впровадження соціальних технологій. Містить електронні книги, повнотекстові версії журналів "Політичний менеджмент", "Соціальна психологія", "Людина і політика", "Український соціум". Інформація на сайті розрахована на політологів, соціологів, психологів, журналістів, усіх, кого цікавлять проблеми політичного управління.


http://www.icps.kiev.ua/library  

Сайт міжнародного центру перспективних досліджень в розділі "Бібліотека" пропонує швидкий доступ до структурованих за тематикою публікацій, навчальних матеріалів, аналітичних записок, наукових праць, презентацій та інших документів, що є продуктами діяльності центру з проблем політичного розвитку тощо.

http://www.ucipr.kiev.ua  

На сайті українського незалежного центру політичних досліджень - електронний журнал "Пріоритети", публікації статей, круглі столи, фокус-групи, конференції, семінари, моніторинги.

http://www.niisp.gov.ua/

Сайт національного інституту проблем міжнародної безпеки. Інститут здійснює фундаментальні дослідження та прикладні розробки з актуальних проблем глобальної і регіональної безпеки та стабільності, міжнародних відносин та зовнішньої політики, зовнішніх впливів на розвиток внутрішніх процесів в Україні. Сайт містить повнотектові матеріали на політичну тематику, моніторинг внутрішньо-політичних процесів, збірники, монографії,  електронну версію журналу "Стратегічна панорма".

http://politicon.iatp.org.ua/

Веб-сайт діє за підтримки Програми розширення доступу та навчань в Інтернет (IATP). Internet Access and Training Program (IATP) - це проект Бюро в справах освіти та культури (ЕСА) Держдепартамента США, який адмініструється Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). На сторінках сайту можна знайти: результати наукових та прикладних досліджень (статті, роздуми); книжкове ревю (розміщені повнотекстові монографії); оригінальні матеріали з іноземних журналів (Abroad publications- English version); періодика (посилання на журнали, які містять статті з соціально-політичної і політико-психологічної тематики); довідкова інформація; навчальні програми з політичної та соціальної психології, тренінги.

http://www.politics.lviv.ua/

Сайт містить наукову інформацію з досягнень в політологічній галузі.

http://st.zu.edu.ua/polit/tekst_lekciy.htm

Сайт "Навчально-методичний комплекс з політології" Житомирського державного університету ім. Франка створений на допомогу вивченню курсу політології. Тексти лекцій, методичні вказівки до семінарських занять; теми рефератів, завдання до самостійної роботи, питання для дискусії та списки літератури; словник політологічних понять та термінів; тематичний план курсу; питання до екзамену.

http://www.politstudies.ru/

Сайт російського наукового і культурно-просвітницького журналу "Полис" ("Политические исследования"). Архів публікацій з 1991р. В розділі  "Универсум текстов" – оригінальні матеріали і статті, присвячені функціонуванню політичної науки в сучасному суспільстві. Також на сайті - нформація про нові книги по політології, рецензії;  для підтримки викладачів-політологів -  "Ресурси политологического образования в России".  

http://www.rapn.ru/

Сайт Російської Асоціації політичної науки (РАПН). Великий спектр інформації для політологів: наукові і освітні проекти, каталог електронних версій видань з політичних наук, бібліотека електронних текстів з тематичним рубрикатором, вихід на освітні, наукові, аналітичні центри. Видання РАПН: архів електронної версії ж-лу "Вестник РАПН", електронний бюлетень "Политическая наука на страницах периодики", журнал "Политическая наука" та ін. Підбірка інтернет-посилань на тематичні ресурси з політології.

http://window.edu.ru/window/portals

Інформаційна система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" надає вільний доступ до інтегрального каталогу освітніх інтернет-ресурсів, до електронної бібліотеки навчально-методичних матеріалів для загальної і професійної освіти, до ресурсів системи федеральних освітніх порталів. В розділі "Библиотека" – повнотекстові версії підручників, методичних посібників, тексти лекцій з політології.   

http://humanities.edu.ru/index.html

Портал "Социально-гуманитарное и политологическое образование" в системі базових федеральних освітніх порталів на замовлення Міністерства освіти РФ. Розділ "Политические науки" включає великі тематичні масиви: "История политических учений; Теория политики; Политическая философия;  Политическая социология; Политическая регионалистика; Методика преподавания политической науки в высшей школе" та  ін. Надається можливість відбору матеріалів за типами документів.  

http://politanalysis.narod.ru/archives1.html


Збірник доповідей "Политический анализ" Центру емпіричних політичних досліджень (ЦЕПД) СпбГУ.

http://kovalevsky.webs.com.ua/

Даний інформаційний ресурс присвячений проблемам теорії, функціонування та розвитку інформаційної демократії, інформаційного суспільства. Подані матеріали щодо розуміння політико-культурного та соціального аспектів інформаційної цивілізації: політична культура інформаційного суспільства; парадигма інформаційної демократії та ін. Статті з досліджень інформаційних технологій в політичній сфері, корисні посилання.

http://www.ps. сrimea, com


Центр вдосконалення методів навчання, викладання і досліджень в області політичної науки (На базі кафедри політичних наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, при підтримці Інституту Відкритого Суспільства).

http://solar. rtd utk edu/friends Friends & Partners


Велика кількість інформації по Росії та інших соцкраїнах, США і за сумісними проектами цих країн, а також численні телекомунікаційні ресурси, систематизовані з тематики, включаючи "Funding/grants".

http://www.pitt edu/~cjp/rees. html

REESWeb Russian and East European Studies
Найобширніший покажчик до ресурсів Інтернет для вчених країн Центральної і

Східної Європи.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка