Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури» методична доповідь з теми «етика ділового спілкування у педагогічному колективі.»
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «АРТЕМІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»


МЕТОДИЧНА ДОПОВІДЬ З ТЕМИ «ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ.»

для викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації

2013

Методичну доповідь «Етика ділового спілкування у педагогічному колективі» підготувала Єрмолаєва О.П., викладач вищої категорії Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури».

В доповіді представлені особливості етики ділового спілкування у педагогічному колективі.

Для викладачів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензент:

1. методист ДВНЗ «АКТІ» ____________________Н.К.Гасієва

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії гуманітарної підготовки Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Протокол №_____від ______________2013р.

Голова комісії ____________О.П. Єрмолаєва

Зміст.


1. Актуальність теми………………………………………………………с.4

2.Види усного та писемного ділового спілкування. ……………………с.5. 3.Особливості ділового спілкування…………………………………...... с.6. 4.Техніка ділового мовлення………………………………………………c.7 5. Морально-психологічний клімат у колективі. …………………........с.11 6.Етичні відносини у педагогічному колективі…………………….......с.12

6.1.Основні норми та принципи моральної регуляції……………….…с.12 6.2. Особливості морально-етичних відносин у

педагогічному колективі…………………………………………………с.13 6.3.Міжособистісні конфлікти як порушення

етики ділового спілкування………………………………………………с.15

7.Мистецтво спілкування…………………………………………………c.18 8.Вимоги до культури спілкування……………………………………… с.19

9.Мовленевий етикет педагога як запорука правильної етики ділового спілкування…………………………………………………………………с.20 10.Мовленеві моделі взаємодії « Викладач - студент.»………………….c.21 11.Комунікативна поведінка викладача………………………………….. с.32 11. Норми та правила етики ділового спілкування………………………c.36 12.Етичні заповіді ділового спілкування сучасного викладача………….с.37

13. Висновок………………………………………………………………....с.38

Етика ділових відносин у педагогічному колективі.

“Хто вміє володіти собою, той може повелівати людьми”.Вольтер.

Сучасний етап розвитку суспільства суттєво підвищує вимоги до рівня професіоналізму та етичних норм викладачів. Процес навчання потребує педагога, здатного до нестандартних дій, до використання нестандартних технологій, до принципової переорієнтації на гуманізацію та демократизацію відносин між учасниками педагогічного процесу. Велике значення для успішності процесу навчання має спілкування педагога зі студентами, їх батьками, а також спілкування педагогів зі своїми колегами у колективі. Етика професійного спілкування - це прояв педагогічної техніки (методики) у взаєминах. Вона, насамперед,залежить від особистих якостей людини, загальної культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції.Людина - продукт соціалізації і, перш за все, людина стає людиною через спілкування з іншими людьми. Людство знає чимало прикладів, коли дитина, потрапляючи в ранньому віці у середовище тварин, виживала, але не ставала людиною. Причина, як відомо, полягала у відсутності можливості наслідувати і, особливо, спілкуватись з людьми. Отже, спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для її подальшого життя , бо спілкування відіграє у нашому житті визначальну роль. Перш за все від цього залежить наше здоров’я. Бо від того, як ми розмовляємо з людьми і як люди розмовляють з нами, залежить наш настрій, а значить стан нашої нервової системи. Від цього залежить благополуччя і спокій в наших сім’ях. Нарешті, від манери нашого спілкування багато в чому залежить успіх в нашій роботі і наш особистий успіх. Вміючи спілкуватись, людина уникає багатьох проблем, конфліктів, швидше досягає життєвих цілей. Справжнє вміння спілкуватись зводиться, перш за все, до культури спілкування. Культура людського спілкування - це частка загальної моральної культури особистості. Відсутність культури спілкування - свідчення бездуховності людини. Ще мудрий Езоп довів, що наше слово - це і найкраще, що є в розпорядженні людини і найгірше, чим вона володіє. Сьогодні проблема культури спілкування набуває, як ніколи, великого значення. Відбувається становлення України як самостійної держави, інтенсивно розвиваються міжнародні та міжособистісні зв’язки з різними країнами світу. З огляду на це, визначальною для нашого суспільства cтає проблема вміння спілкуватись як на офіційному, діловому, так і на чисто побутовому рівнях. Від уміння говорити нерідко залежить успіх, авторитет, кар'єра. Для того, щоб навчитися гарно, змістовно говорити, необхідно збагачувати свої знання й досвід, удосконалювати професійну освіту, усебічно розвиватися.   Якщо ділова людина хоче переконати слухача (читача) в правдивості запропонованої теми, їй варто подбати, щоб слово її було зрозумілим, тема була переконливо обґрунтована. Слід навчитися контролювати свої емоції та інтонації, які диктують міміку і жести.
  Справедливо відзначив І.Лафатер: "Хочеш бути розумним— навчись розумно питати, уважно слухати, спокійно відповідати й переставати говорити, коли нема чого більше сказати." Є дві форми ділового спілкування: усна та писемна . Види усного та писемного ділового спілкування.
Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах.
Усне ділове мовлення — це спілкування людей під час виконання ними службових обов´язків (під час бесід, нарад, у години приймання відвідувачів, тощо). Це може бути мовлення однієї службової особи перед іншою або перед колективом чи зборами.
Писемне спілкування є вторинним щодо усного мовлення. Воно й виникло пізніше. Писемне мовлення офіційно-ділового стилю є монологічним. Усне мовлення ділової людини має бути:
     - виразним (потрібно з чіткою дикцією вимовляти кожне слово);
   - точним і недвозначним (використовувати слова з прямим значенням);
   - логічним (продумувати кожну фразу, викладати думки послідовно, логічно);
   - відповідним ситуації мовлення (кожен службовець повинен пам´ятати: що-кому- коли -де - про що - чому говорити і відповідно добирати мовні засоби);
   - нестандартним;
   - доречним;
   - змістовним;
   - стислим (у народі кажуть, що багато говорити не завжди означає багато сказати).


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка