Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Сторінка18/19
Дата конвертації19.11.2018
Розмір6,01 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Загартовування організму


1. Загартовування – це:

а) система пристосувань;

б) система тренувань;

в)  індивідуальний комплекс процедур;

г) підвищення стійкості організму з підвищенням імунітету.

2. Активне загартовування – це:

а) пасивне загартовування;

б) індивідуальний комплекс процедур;

в) підвищення стійкості організму;

г) підвищення опірності організму інфекціям.

3. Пасивне загартовування – це:

а) загартовування ніг;

б) загартовування рук і обличчя;

в) вологе обтирання;

г) загартовування не залежить від волі людини.

4. Основними принципами загартовування є:

а) поступовість і регулярність;

б) урахування індивідуальних особливостей;

в) приймання процедур у строго відведений час;

г) приймання процедур у визначеному місці.

5. Термічні реакції з виділенням великої кількості тепла відбуваються: а) у м’язовій системі;

б) жировій клітковині;

в) сполучних тканинах;

г) легенях.

6. До місцевих загартовувальних процедур належать:

а) обливання холодною водою;

б) ходьба босоніж;

в) полоскання горла;

г) ванна та душ.

7. До загальних загартовувальних процедур належать:

а) промивання носа;

б) загальний масаж;

в) обтирання;

г) субаквальні ванни.

8. Загальне загартовування слід починати:

а) з сонячної ванни;

б) повітрянної ванни;

в) теплої ванни;

г) обтирання.

9. Вищим проявом загартовування є:

а) холодна ванна;

б) холодний душ;

в)  обтирання снігом;

г) моржування та ходьба по снігу.

10. Основні принципи загартовування:

а) урахування індивідуальних особливостей організму;

б) використання гарячої води;

в) пристосування організму до змін температури;

г) обов’язкове тестування.

11. Фізичні агенти, застосовувані під час загартовування:

а) пара;

б) холод – тепло;

в) опромінювання ультрафіолетовими й інфрачервоними променями;

г) механічна дія руху повітря та води.

12. Режим загартовування:

а) початковий, пов’язаний з тренуванням фізичної терморегуляції;

б) загальний;

в) оптимальний;

г) особистий – спеціальний.

13. Початковий режим загартовування пропонують:

а) людям старшого віку;

б) дітям;

в) особам, ослабленим внаслідок хвороби;

г)  людям із загостренням захворювання.

14. Первинна профілактика полягає:

а) у попередженні травм;

б) попередженні інфекції;

в) попередженні ускладнень після захворювання;

г) попередженя хвороб і травм.

15. Профілактика вторинна – це попередження:

а) рецидивів;

б) ускладнень;

в)  інвалідності;

г) смертності.

16. Профілактика третинна – це попередження:

а) інвалідності та смертності;

б) захворюваності та травматизму;

в) рецидивів та ускладнень.

17. Спосіб життя – це:

а) суспільні взаємовідносини;

б) місце людини у суспільстві;

в) способи та види активної діяльності людей.

18. До найбільш дієвих факторів, що впливають на стан здоров’я населення належать:

а)  виробничий;

б) характер розподілу та використання матеріальних ресурсів сім’ї;

в) психологічний клімат сім’ї й особливості внутрішньосімейних стосунків;

г) рівень загальної гігієнічної культури.

19. Диспансеризація – це активний метод динамічного спостереження:

а) за вагітними жінками;

б) здоровими особами, що об’єднанні за загальними фізіологічними особливостями або умовами праці;

в) хворими, що страждають на хронічні захворювання;

г) особами з факторами ризику з метою більш раннього виявлення їх і своєчасного лікування.

20. Основна мета диспансеризації полягає:

а) у збереженні та зміцненні здоров’я населення;

б) збільшенні тривалості життя людей;

в) профілактиці.
Додаток 2

Тести з загальної гігієни дітей та підлітків

Варіант 1
1) Достатність площі учбово-виробничих майстерень шкільного і професійно-техничного училища оцінюється шляхом:

а) обліку достатньої кількості робочих місць і дотримання розривів між ними з урахуванням вигляду і габаритів устаткування.

б) відповідно профілю навчального закладу.

2)Оптимальная орієнтація для класних кімнат загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів:

а) Південний схід б) Південний захід.3)На груповому майданчику дошкільної освітньої установи (ДОУ) має бути передбачене устаткування для:

а) спокійних ігор. б) рухомій діяльності. в) сюжетно-ролевих ігор4)Гігієнічне нормування при проектуванні установ для дітей і підлітків здійснюється з обліком:

а) відмінною від організму дорослого чутливості і реактивності дітей і підлітків

б) зміни рівня морфофункційної зрілості і адаптаційних можливостей дитячого організму з віком

в) характеру учбово-виховного процесу

г) клімато-географічних особливостей

5) Організація якнайкращого захисту дошкільних освітніх установ від шуму, пилу і вітру за рахунок зелених насаджень забезпечується:

а) при озелененні ділянки не менше 50% площі

б) при періметральном озелененні вічнозеленими породами дерев і чагарників шириною не менше 1,5 м, а з боку вулиці - шириною не менше 6 м

6) Планировка будівлі освітніх установ для дітей і підлітків повинна забезпечувати:

а) максимальне розділення колективу на окремі вікові групи

б) виділення приміщень, що є джерелом шуму і забруднення повітря

в) зручний зв'язок із земельною ділянкою

г) можливість ізоляції окремих груп дітей

7) Оптимальне з гігієнічних позицій для дошкільних освітніх установ в містах є:

а) місткість 280-350 місць

б) радіус обслуговування до 0,3 км.

в) внутрішньоквартальне розміщення8) К особливостям проектування будівель дошкільних освітніх установ в кліматичних підрайонах , , відноситься:

а) застосування централізованої композиції будівлі

б) збільшення площі роздягалень і спалень

в) проектування прогулочних веранд

г) наявність джерел ультрафіолетового випромінювання в системі загального освітлення

9) Забезпечення принципу групової ізоляції при проектуванні будівель дошкільних освітніх установ досягається:

а) наявністю у кожної групи ігрового майданчика, відокремленого від інших зеленими насадженнями

б) наявністю у кожної групи осередку з повним набором приміщень

в) застосуванням блокової композиції будівлі з окремим входом для кожної групи10) Вкажіть район, в якому за наслідками оцінки гармонійності морфофункційного

стану дітей, виявлена найбільш несприятлива ситуація:

Число дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

З гармонійним розвитком

65,2

64,5

69,1

1-3 2-3

З дисгармонійним розвитком за рахунок надлишку маси тіла

21,5

20,3

19,6
З дисгармонійним розвитком за рахунок дефіциту маси тіла

13,3

15,2

11,3

1-3;1-2; 2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 2
11) На ділянці дошкільної освітньої установи проектуються:

а) групові майданчики.

б) загальний фізкультурний майданчик.

в) господарський майданчик12) При поперечній конфігурації класної кімнати і 4-рядній розстановці учбових меблів:

а) зменшується кут видимості дошки, і погіршуються умови для зорової роботи

б) погіршується природна освітленість місць біля внутрішньої стіни

13) Радиус обслуговування установ для дітей і підлітків нормується з обліком:

а) віку.

б) клімато-географічної зони.

в) типу населеного пункту (місто, сіло)14) У загальноосвітніх установах великої місткості (1800 і що більш вчаться) учнів спостерігається:

а) вища гостра захворюваність

б) велика поширеність вегетосудинних дистоній

в) велика поширеність скарг на погане самопочуття

г) вищий рівень травматизму

15) Оптимальним з гігієнічних позицій для міських загальноосвітніх установ є:

а) місткість до 1000 місць

б) радіус обслуговування до 0,5 км.

в) внутрішньоквартальне розміщення16) На ділянках загальноосвітніх установ проектується:

а) учбово-досвідчена зона

в) зона відпочинку

г) фізкультурно-спортивна зона

д) господарська зона

17) Провідним методом при вивченні процесу читання (рухи очей) є:

а) електроокулографія.

б) скіаскопія.

18) Шкільні меблі діляться на групи з обліком:

а) довжини тіла дітей.

б) довжина від ступні до сидниці.

в) довжина стегна.19) При правильному розсадженні учнів в класі враховується:

а) довжина тіла учня.

б) стан органів слуху і зору.

в) схильність до простудних захворювань20) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:Показник

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

Захворюваність по тій, що обертається: число випадків на 100 дітей

43,3

50,8

40,8

1-2

2-3

Індекс здоров'я (%)

17

19

21
Число часто хворіючих дітей (%)

11

10,6

6,3

1-3 2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 3
21) При санітарно-епідеміологічній оцінці тканин для виготовлення дитячого одягу вивчається:

а) гігроскопічність

б) повітропроникність

в) електрізуємость

г) міграція хімічних сполук

д) токсичність22) Для дитячої білизни слід вибирати матеріали, що характеризуються:

а) високою гігроскопічністю

б) високою повітропроникністю

в) трикотажною структурою23) Гігієнічні вимоги до дитячого взуття визначаються:

а) віковими анатомо-фізіологічними особливостями стоп дитини

б) необхідністю забезпечення сприятливого мікроклімату усередині взуття

в) необхідністю підтримки зведення стопи і його ресорної функції

г) необхідністю створення умов, що забезпечують відсутність стискування і деформації стопи

24) При розробці взуття слід враховувати характерні особливості дитячої стопи:

а) найбільша ширина в області пальців

б) відносно довша задня частина стопи в порівнянні із стопою дорослих

в) незавершене окостеніння скелета стопи25) При розробці дитячого взуття нормуються:

а) гнучкість підошви

б) висота каблука

в) маса взуття26) Гігієнічні вимоги до шрифтового оформлення шкільних підручників розробляються з обліком:

а) віку


б) групи учбових дисциплін

в) функціонального призначення видання27) Для забезпечення достатньої контрастності в учбових виданнях нормуються:

а) оптична щільність елементів зображення

б) показник білизни паперу

28) Вимогами до шрифтового оформлення букварів є:

а) наявність окремих нормативів кегля шрифту для букварної і послебукварной частин

б) нормування площі ілюстрацій

в) нормування кількості перенесень

г) застосування рубаних гарнітур шрифту

29) Не допускається виробництво наступних видів взуття, призначеного для дітей дошкільного віку:

а) сабо і ляпанців

б) туфель-човників

30) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:


Кількість дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

1-ої групи здоров'я

10,6

10,4

11,0
2-ої групи здоров'я

41,3

41,4

36,3

1-3 2-3

3-5-й груп здоров'я

48,1

49,2

52,7

1-3 2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 4
31) Санітарно-хімічні міграційні показники виробів (дитячого одягу і матеріалів для її виготовлення) визначаються для виробів:

а) з натуральних волокон

б) з штучних волокон

в) з синтетичних волокон

г) з суміші різних волокон

32) Основними вимогами до гарнітури шрифту для друкування букварів є:

а) використання шрифтів напівжирного і жирного зображення

б) однакова товщина основних і додаткових штрихів

в) максимальне наближення зображення букви до графеми33) При виконанні санітарно-епідеміологічної експертизи для шкільних підручників необхідно зміряти:

а) кегль шрифту

б) довжину рядка

в) розміри полів

г) збільшення інтерліньяжа

д) ємкість шрифту34) При здійсненні заходів щодо нагляду за умовами реалізації іграшок проводиться:

а) перевірка наявності санітарно-епідеміологічного висновку на іграшку

б) перевірка своєчасності проходження працівниками, пов'язаними з реалізацією іграшок, медичних оглядів

35) Санітарно-епідеміологічні дослідження (випробування) іграшок включають:

а) органолептичні дослідження

б) санітарно-хімічні дослідження; визначення стійкості захисно-декоративного покриття до вологої обробки, дії слини і поту

в) фізико-гігієнічні дослідження

г) мікробіологічні дослідження

д) токсикологічні дослідження36) Санітарно-хімічні дослідження зразків іграшок з полімерних матеріалів включають:

а) визначення зміни рН - витяжки

б) визначення хімічних речовин, що виділяються в повітряне середовище

в) визначення хімічних речовин, мігруючих у водне середовище37) При санітарно-епідеміологічній експертизі іграшок визначають наступні фізико-

гігієнічні показники:

а) рівень звуку

б) рівень електромагнітних полів

в) рівень локальної вібрації

г) рівень радіації

38) Для виробництва іграшок не допускається застосування наступних матеріалів:

а) утиля


б) натурального хутра і шкіри для іграшок, призначених для дітей до 3 років

в) деревної кори39) Іграшки для дітей до 1 року повинні забезпечувати у дитини:

а) розвиток зорового аналізатора. б) розвиток слухового аналізатора.

в) розвиток рухів пальців рук

40) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:


Показник

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

Патологічна ураженість: число випадків на 100 дітей

135,1

146,7

136,3

1-2

2-3

Індекс здоров'я (%)

19

18,4

21

1-3 2-3

Число часто хворіючих

дітей (%)14,7

13,6

14,1
а) район №1 б) район №2 в) район №3

Варіант 5
41) При правильній посадці учня:

а) дистанція сидіння негативна, від -4 до -8 см

б) тулуб школяра відсунутий на 4-6 см від краю столу

в) від 2/3 до 3/4 стегна лежить на сидінні42) При розстановці шкільних меблів в класі нормуються:

а) мінімальна відстань до класної дошки

б) максимальна відстань до класної дошки

в) мінімальна відстань до стенів (перегородок)

г) мінімальний кут розгляду класної дошки

43) Заходи профілактики порушень постави учнів:

а) підбір меблів відповідно до антропометричних показників учнів

б) навчання учнів навику правильної посадки

в) чергування впродовж уроку раціональних поз

г) пересаджування крайніх рядів, що вчаться, 2 рази на рік

44) Переважні характеристики шкільних меблів з фізіолого-гігієнічних позицій:

а) плоске тверде сидіння

б) нахил сидіння назад

в) похилена кришка столу45) Напруга зорових функцій при роботі з відеотерміналами є:

а) трудність фокусування горизонтального погляду в порівнянні з поглядом, направленим вниз

б) сприйняття тремтіння або мигтіння зображення

в) віддзеркалення в екрані

г) трудність сприйняття оком самосвітних об'єктів

46) Гігієнічно-значущі средови чинники в кабінетах інформатики і електронно-обчислювальної техніки є:

а) електростатичне поле

б) електромагнітне поле

в) рентгенівське випромінювання

г) шум

47) Основни прояви несприятливого впливу тривалої роботи на персональних комп'ютерах у дітей і підлітків є:

а) астенопія

б) тривога, дратівливість, пригніченість

в) порушення сну

г) стомлення м'язового апарату рук і шии

48) Для профілактики розвитку зорової перевтоми при роботі з ПЕОМ і відеотерміналами застосовується:

а) раціональний режим роботи

б) гімнастика для очей

в) використання спектральних окулярів

г) оптимальне (ручне) налаштування яскравості і контрасту монітора

49) Засновником вітчизняної гігієни дитинства є:

а) Ф.Ф. Ерісман. б) І. Я. Гіляревській.50) Вкажіть район, в якому за наслідками оцінки рівня біологічного розвитку дітей виявлена найбільш несприятлива ситуація:


Кількість

дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

З рівнем біологічного розвитку, відповідним зросту

70,7

67,4

66,2

1-2

1-3

З рівнем біологічного розвитку, що випереджає вік

2,3

4,9

4,0

1-2

2-3

З рівнем біологічного розвитку, що відстає від віку

27,0

27,7

29,8

1-3

2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 6
51) Заходи, направлені на профілактику перевтоми, доцільно проводити у фазі:

а) зниження працездатності

б) зоні неповної компенсації

52) Основним методом вивчення організації занять школярів є:

а) хронометраж уроку

б) відкритий урок

53) Визначення готовності до систематичного навчання в школі повинне проводитися:

а) двократно – за рік до надходження

б) безпосередньо перед вступом до школи

54) Чинники, що викликають напругу функціональних систем організму дитини під час вступу

до школи:

а) зміна динамічного стереотипу

б) зниження рухової активності

в) підвищення статичного навантаження

г) ускладнення дисциплінарних вимог

55) Полегшеним днем в розкладі учбових занять для перших класів, що вчаться, має бути:

а) середа

б) четвер

в) вівторок56) Трудова діяльність підлітків на постійній основі вирішується:

а) з 15 років

б) з 16 років

в) з 17 років57) Праця підлітків на тимчасових роботах у вільний від навчання час допускається:

а) з 14 років

б) з 15 років

в) з 16 років58) Перша лікарсько-професійна консультація має бути проведена:

а) у 5-6 класі

б) у 6-7 класі

в) у 7-8 класі59) Гігієнічно раціональною є безперервна тривалість учбових занять в школі не більш:

а) 6-7 тижнів

б) 5-6 тижнів

в) 7-8 тижнів60) Вкажіть район, в якому за наслідками оцінки гармонійності морфофункційного

стану дітей, виявлена найбільш несприятлива ситуація:


Число дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

З гармонійним розвитком

65,2

64,5

69,1

1-3 2-3

З дисгармонійним розвитком за рахунок надлишку маси тіла

21,5

20,3

19,6
З дисгармонійним розвитком за рахунок дефіциту маси тіла

13,3

15,2

11,3

1-3 1-2

2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 7
61) Оцінка ефективності фізкультурного заняття для дошкільників проводиться за показниками:

а) моторній щільності заняття

б) середнього рівня частоти серцевих скорочень

62) Гігієнічно-ефективним для школярів основної медичної групи є урок фізкультури, що характеризується наступними показниками:

а) моторна щільність - 80%.

б) максимальний приріст пульсу - 100%.

в) відновлення його на 3-ій хвилині після уроку63) Заняття з учнями підготовчої групи фізичного виховання організовуються:

а) разом з основною, за тією ж програмою, але з пониженим навантаженням і без здачі нормативів

б) лікувальної фізкультурою

64) При організації занять в басейні дошкільних освітніх установ рекомендується:

а) проміжок часу між заняттям і прогулянкою повинен складати не менше 50 хвилин

б) холодовая навантаження (пропливання під холодним струменем, холодний душ) повинне проводитися на початку заняття

в) відвідини басейну можливі тільки за наявності дозволу лікаря65) Для тренування ключових професійно значущих функцій що вчиться, освоює професії радіотехнічного і електронного виробництва, слід рекомендувати заняття такими видами спорту, як:

а) баскетбол.

б) настільний теніс

в) волейбол66) Для оцінки фізіологічної значущості уроку математики в першому класі доцільно використовувати:

а) коректурну фігурну пробу

б) треморометрію

в) тест Люшера67) Здвоєні уроки допускаються санітарними правилами:

а) для учнів 5-9 класів для уроків фізкультури цільового призначення (плавання, лижі), технології

б) для учнів 10-11 класів по основних предметах

68) До методів, використовуваних в гігієні дітей і підлітків, відносяться:

а) метод природного гігієнічного експерименту

б) метод лабораторного експерименту

в) метод гігієнічного спостереження

г) санітарно-статистичні методи

д) методи математичного прогнозування69) При нормуванні різних видів діяльності дітей і підлітків враховуються:

а) морфофункційна зрілість організму

б) стать

в) стан здоров'я

г) функціональний стан організму

д) необхідність що розвиває, тренує ролі діяльності70) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:


Показник

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

Захворюваність по тій, що обертається: число випадків на 100 дітей

43,3

50,8

40,8

1-2

2-3

Індекс здоров'я (%)

17

19

21
Число часто хворіючих дітей (%)

11

10,6

6,3

1-3 2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 8
71) Основними фазами кривої працездатності є:

а) фаза врабативанія

б) фаза стійкої працездатності

в) фаза зниження працездатності - зона неповної компенсації

г) фаза зниження працездатності - зона кінцевого пориву

д) фаза зниження працездатності - зона прогресивного падіння працездатності72) Групи ризку порушення адаптації до умов систематичного навчання включають:

а) ліворуких дітей

б) гіперактивних дітей з дефіцитом уваги

в) повільних дітей

г) дітей з високим рівнем тривожності

73) Гігієнічні принципи складання розкладу занять в школі:

а) облік трудності предмету

б) облік фізіологічної кривої денної і тижневої працездатності

в) розташування занять з динамічним компонентом в годинах і дні стомлення, що починаються74) При санітарно-епідеміологічній експертизі нових педагогічних технологій необхідне вивчення:

а) учбового плану і розкладу

б) працездатності учнів і її динаміки

в) психоемоційного стану учнів і його динаміки

г) стани здоров'я учнів і його динаміки

75) Гігієнічна раціональність організації уроку визначається за наступними показниками:

а) щільність уроку

б) кількість, тривалість і чергування видів учбової діяльності

в) психологічний клімат на уроці

г) наявність фізкультурних хвилинок

д) чергування поз учня76) При визначенні готовності до систематичного навчання необхідно оцінювати:

а) стан здоров'я

б) фізичний розвиток

в) психофізіологічну зрілість77) Правильно організована фізкультурна пауза на уроці:

а) триває 1-2 хвилини

б) включає вправи для зняття стомлення з м'язів кисті, тулуба

в) включає вправи для очей

г) включає вправи для поліпшення мозкового кровообігу

78) У режимі дня дітей і підлітків необхідно обов'язково передбачати наявність таких елементів, як:

а) рухова активність на свіжому повітрі

б) вільний час

79) Основними методами вивчення режиму дня дітей і підлітків є:

а) хронометраж

б) самохронометраж

в) анкетний опит80) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:


Кількість дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

1-ої групи здоров'я

10,6

10,4

11,0
2-ої групи здоров'я

41,3

41,4

36,3

1-3 2-3

3-5-й груп здоров'я

48,1

49,2

52,7

1-3 2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 9
81) Згідно законів про працю для підлітків:

а) обов'язковий медичний огляд при прийомі на роботу

б) заборонено перенесення відпустки і заміну його грошовою компенсацією

в) передбачено скорочення тривалості щоденної роботи

г) заборонена робота в нічну зміну

82) До особливостей організації учбового процесу для учнів 1 класу відносяться:

а) скорочення тривалості уроків в першій і другій чверті

б) динамічна пауза після 2-3-го уроків

в) відсутність завдань додому і оцінок в балах

г) додатковий канікулярний тиждень в 3-ій чверті

83) Принципи організації ступінчастого режиму навчання для першокласників є:

а) поступове збільшення тривалості уроку від 35 до 45 хвилин впродовж навчального року

б) поступове збільшення числа уроків

84) Ознаки стомлення у дітей і підлітків:

а) зниження продуктивності діяльності

б) спочатку – ослаблення внутрішнього гальмування, а потім його посилення

в) погіршення регуляції фізіологічних функцій85) Основни принципи побудови режиму дня дітей і підлітків є:

а) оптимальна тривалість всіх видів діяльності

б) чергування видів діяльності

в) регулярність видів діяльності

г) облік морфофункційних можливостей організму

86) Санітарно-епідеміологічний нагляд за умовами і організацією навчання дітей включає:

а) гігієнічну оцінку стану шкільних будівель (достатність площ, ступінь впорядкування)

б) оцінку дотримання норм учбового навантаження

в) оцінку режиму учбового дня

г) лабораторний і інструментальний контроль за умовами навчання

д) контроль організації медичного обслуговування тих, що навчаються87) Для санітарно-епідеміологічної оцінки організації фізкультурних занять з дітьми використовуються наступні показники:

а) загальна тривалість і структура заняття

б) загальна і моторна щільність заняття

в) показники реакції організму на фізичне навантаження

г) зміст заняття

88) Для кількісної оцінки рухової активності використовуються:

а) анкетування з аналізом тривалості рухової діяльності

б) хронометраж з розрахунком тривалості динамічного компоненту в режимі дня

в) непряма калориметрія

г) хронометражно-табличний метод розрахунку добових енерговитрат

д) шагометрія89) Розподіл школярів на основну, підготовчу і спеціальну групи фізичного виховання здійснюється з обліком:

а) стани здоров'я

б) фізичній підготовленості

90) Вкажіть район, стану здоров'я дітей в якому воно є найбільш несприятливим:


Показник

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

Патологічна ураженість: число випадків на 100 дітей

135,1

146,7

136,3

1-2

2-3

Індекс здоров'я (%)

19

18,4

21

1-3 2-3

Число часто хворіючих

дітей (%)14,7

13,6

14,1
а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 10
91) До основних принципів загартування відносяться:

а) облік стану здоров'я і ступеня загартованості

б) поступовість, систематичність

в) комплексність

г) створення позитивної мотивації

92) Абсолютним протипоказанням до проведення водного загартування є:

а) гострі запальні процеси

б) хронічні запальні захворювання нирок

в) пороки серця у стадії субкомпенсації93) При організації загартування після перенесеного дитиною захворювання необхідно враховувати:

а) стан здоров'я дитини

б) характер перенесеного захворювання

в) тривалість гарячкового періоду

г) ступінь загартованості дитини

94) Гігієнічни принципи організації фізичного виховання є:

а) наявність оптимального рухового режиму

б) диференційоване застосування форм і засобів фізичного виховання

в) систематичність занять, поступовість збільшення навантаження і комплексне використання засобів і форм виховання

г) створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов

95) Застосування форм і засобів фізичного виховання повинне проводитися з обліком:

а) віку. б) статі. в) стани здоров'я. г) фізичній тренованості96) До заходів профілактики травматизму під час занять по фізичній культурі відносяться:

а) відповідність характеру і організації фізичних вправ зросту, підлозі і стану здоров'я учнів

б) правильна організація розминки під час заняття

в) підбір устаткування відповідно до морфофункційних особливостей учнів і його справність

г) створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов

д) використання спортивного одягу і взуття97) Найбільш ефективні шляхи підвищення рухової активності дітей:

а) активізація рухової активності на прогулянках

б) проведення фізкультурного заняття на відкритому повітрі

98) Основні напрями роботи по підвищенню рухової активності школярів:

а) створення мотивації до занять фізкультурою і спортом, у тому числі і самостійним

б) підвищення ефективності уроків фізкультури

в) використання малих форм занять в режимі учбового дня

г) розширення мережі установ для занять фізичною культурою і спортом, збільшення їх матеріальної бази

99) Фізіолого-гігієнічні принципи організації трудового навчання в школі:

а) системність в організації і проведенні трудового навчання

б) відповідність характеру діяльності і її побудови віково-статевим особливостям і стану здоров'я дітей

в) поступове збільшення навантажень, що надає тренуючу дію на організм

г) раціональний режим трудового навчання і сприятливі санітарно-гігієнічні умови трудової діяльності

100) Вкажіть район, в якому за наслідками оцінки рівня біологічного розвитку дітей виявлена найбільш несприятлива ситуація:


Кількість

дітей (%)

Район №1

Район №2

Район №3

р < 0,05

З рівнем біологічного розвитку, відповідним зросту

70,7

67,4

66,2

1-2

1-3

З рівнем біологічного розвитку, що випереджає вік

2,3

4,9

4,0

1-2

2-3

З рівнем біологічного розвитку, що відстає від віку

27,0

27,7

29,8

1-3

2-3

а) район №1 б) район №2 в) район №3
Варіант 11
101) Особливості реакцій організму підлітків на дію виробничого шуму:

а) підвищена чутливість до дії шуму всіх параметрів

б) уповільнення відновлення слухової чутливості

в) більш виражені зміни в організмі викликають шуми, в спектрі яких переважають високі частоти

г) уповільнення темпів розвитку центральної нервової системи

102) До несприйнятливих реакцій неспецифічного характеру на дію хімічних речовин у підлітків відносяться:

а) зниження імунобіологічної реактивності

б) анемія

в) функціональні порушення з боку нервової і серцево-судинної системи

г) зниження темпів фізичного розвитку

103) До особливостей реакцій організму підлітків на фізичне навантаження відносяться:

а) триваліший період врабативанія

б) відносно невеликий період високої працездатності

в) триваліший період відновлення працездатності104) Особливості пристосовних реакцій підлітків у відповідь на комбіновану дію учбових і професійно-виробничих навантажень залежать від:

а) віку і статі учнів

б) рівня фізичного розвитку учнів

в) функціональній готовності організму до професійного навчання

г) умов учбово-виробничого середовища

д) організації режиму учбово-виробничої діяльності105) До професійно-виробничих чинників, для яких є спеціальні гігієнічні нормативи для підлітків, відносяться:

а) тяжкість трудового процесу

б) локальна вібрація

в) виробничий шум106) Оптимальна організація виробничого навчання в професійному училищі:

а) проведення його в учбово-виробничих майстернях

б) проведення виробничого навчання з інтервалом в 1-2 дні

107) Потреба в харчових речовинах і енергії у дітей і підлітків диференціюється залежно від:

а) віку

б) статі

в) стану здоров'я

г) фізичній активності

108) До характерних дисбалансів в харчуванні дітей і підлітків відносяться:

а) дефіцит кальцію

б) дефіцит поліненасищенних жирних кислот сімейства омега-3

в) дефіцит харчових волокон109) До мікронутрієнтним дисбалансів, характерних для харчування дітей і підлітків відносяться:

а) дефіцит кальцію

б) дефіцит заліза

в) дефіцит йоду110. При лікарському огляді дитини за участю фахівців відмічена сутулувата постава. Фізичний і психічний розвиток відповідає віку, гармонійне. За рік, що передував обстеженню, дитина перенесла 3 ГРВІ. Дана дитина відноситься до групи здоров'я:

а) 1 – й б) 2 – й в) 3 – й


Варіант 12
111) Випуск продуктів дитячого харчування для дітей дошкільного і шкільного віку може здійснюватися:

а) на спеціалізованих підприємствах

б) у спеціалізованих цехах

в) на потужностях харчового підприємства, що діють, після миття і дезінфекції устаткування в окрему зміну або на початку зміни


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка