Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Сторінка4/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір3,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Рис. 1.9. Медична документація

Мова медичної облікової документації застосовується в письмовій комунікації в таких жанрах:  1. жанри інтрапрофесійної комунікації:

різні види журналів different types of logbooks (журнал запису оперативних втручань в стаціонарі logbook of surgical interventions in the hospital; журнал обліку профілактичних щеплень register of preventive vaccination; журнал відділення (палати) для новонароджених logbook of the neonatal unit, книг books (книга запису викликів лікарів додому record book of doctor home visits; книга запису роботи юридичного консультанта закладу охорони здоров'я record book of the work of the legal adviser of the health protection institution), щоденників journals (щоденник обліку роботи лікаря стоматолога register of the dentist's work (стоматологічної поліклініки dental care clinic, відділення dental department, кабінету dentist's room); щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта register of the orthodontist's work, зошитів notebooks (зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) register of public health (visiting) nurse's work (obstetrician's), карт medical record (медична карта стаціонарного хворого – inpatient medical record; медична карта амбулаторного хворого – ambulatory medical record; карта розвитку новонародженого – medical record of newborn; санаторно-курортна карта – sanatorium and resort card; карта імунізації – record of immunisation; контрольна карта диспансерного нагляду – clinical record of specialized early treatment and prevention; статистична карта хворого, який вибув зі стаціонару – statistical outpatient record), «історій» – clinacal charts (історія пологів – labor and delivery record; історія розвитку дитини – infant record), карток – cards (картка донора резерву – backup donor card; картка хворого на цукровий діабет – card of a patient with diabetes mellitus), справ – cases (медекспертна справа – medical rating case), листків – sheets (листок лікарських призначень – treatment sheet; листок обліку руху хворих – patient record sheet; листок очікування реципієнтів на пересадку органів – waiting list of recipients for organ transplantation; вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого – supplementary sheet to the medical teenager's outpatient record; протоколів – acts (протокол переливання крові та її компонентів – act for blood transfusion and its components; протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та степеня сп'яніння – act of medical examination in respect of alcoholic intoxication); актів – acts (акт констатації біологічної смерті – act of establishing biological death; акт про вилучення органів і тканин у донора для трансплантації – act of organ and tissue donation and transplantation); медичних висновків – medical certificates (консультативний висновок – advisory opinion; висновок про призначення наркотичних препаратів – narcotic drugs prescription ordinance), напрямків – appointment cards (напрямок в стаціонар – referral to hospital; напрямок на патологогістологічне дослідження – referral to histopatological examination; напрямок в санаторій для хворих на туберкульоз – referral to sanitarium for tuberculous patient), відомостей – records (зведення обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії) – registration of visits to the clinic (outpatient clinic), диспансері – registration of visits to the early treatment clinic, вдома – registration of home visits; звітів – reports (звіт про причини тимчасової непрацездатності – report on the causes of temporary disability), списків – lists (список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду – list of persons subject to periodical medical examination; іменний список призовників – nominal list of recruitees), повідомлень – notifications (повідомлення про випадок пересадки органу – notification of organ transplant case; екстрене повідомлення про інфекційне захворювання – rapid notification of infectious disease, харчове – notification of foodborne disease, гостре професійне отруєння – notification of occupational poisoning, незвичайну реакцію на щеплення – notification of unusual wheal reaction; паспортів – passports (паспорт хворого алергічним захворюванням – passport of a patient with allergic diseases), атестаційних листків – appraisal sheets, сертифікатів – certificates , свідоцтв – certificates, посвідчень – certificates (атестаційний листок лікаря-фахівця – doctor's appraisal sheet; сертифікат лікаря-спеціаліста – doctor's certificate; свідоцтво про складання випробування з спеціальності після проведення передатестаціонного циклу – certificate of completion of the test on specialty after the pre-certification cycle; посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії – physician's recognition award; службове посвідчення працівника Комітету з контролю за наркотиками – service certificate of an employee of the Drug Control Committee; посвідчення водія про проходження медичної підготовки – driver's certificate of passing medical training), талонів – sheets (талон амбулаторного пацієнта – appointment confirmation; статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів – statistical sheet for registration of final (specified) diagnoses; талон до супровідного листа – sheet to covering letter), путівок – voucher (путівка в дитячий санаторій – children's health resort vaucher), рецептів – prescriptions, сигнатур – signatures [43].

  1. жанри інтерпрофесійної комунікації:

листок непрацездатності – work incapacity certificate, вилучення з медичних документів – excerpts from medical documents (витяг з медичної карти амбулаторного – excerpt from an outpatient medical card, стаціонарного хворого – excerpt from an inpatient medical card), висновки – reports (медичний висновок на дитину (підлітка)-інваліда – medical assessment report of a disabled child (adolescent), лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу – medical assessment report of transferring a pregnant woman to another job); програми – programs (індивідуальна програма реабілітації інваліда – individual rehabilitation program for disabled), свідоцтва – certificates (медичне свідоцтво про народження – medical birth certificate) [46].
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка