Міністерство освіти І науки України Херсонське територіальне відділення ман україни Нововоронцовське наукове товариство Секція фізики Вплив магнітних полів на живі організми
Скачати 457,29 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації16.07.2017
Розмір457,29 Kb.
  1   2   3   4   5Міністерство освіти і науки України

Херсонське територіальне відділення МАН України

Нововоронцовське наукове товариство

Секція фізики

Вплив магнітних полів на живі організми
Роботу виконав

Білий Віталій Віталійович

учень 9 класу

Гаврилівської ЗОШ

Нововоронцовського району

Учитель – консультант:

Базиляк В.Л.

Гаврилівської ЗОШ
Зміст

Вступ…………………………………………………………………………3 – 4.

Розділ 1. Магнітне поле

1.1.Історія відкриття магнітного поля та його властивостей …………...…5 – 7.

1.2.Застосування магнітів……………………………………………….....…9 -15.

Розділ 2. Біологічна дія магнітного поля

2.1.Вплив магнітного поля на живі організми………………….…...….…16 – 17.

2.2.Вплив магнітного поля на ріст рослин………………………..…..………..18.

Висновки…………..

Список літератури……………

Додатки…………………
Вступ

Ми звикли до магніту і відносимося до нього трішки поблажливо як до застарілого атрибуту шкільних уроків фізики, деколи навіть не підозрюючи, скільки магнітів навколо нас. У наших квартирах десятки магнітів: у електробритвах, динаміках, магнітофонах, в годиннику, в банках з цвяхами, нарешті. Самі ми – теж магніти: біоструми, що течуть в нас, народжують навколо нас химерний узор магнітних силових ліній. Земля, на якій ми живемо, - гігантський блакитний магніт. Сонце – жовта плазмова куля – магніт ще грандіозніший. Галактики і туманності, ледве помітні телескопами, - незбагненні по розмірах магніти. Термоядерний синтез, магніто динамічне генерування електроенергії, прискорення заряджених частинок в синхротронах, підйом затонулих судів – все це області, де потрібні грандіозні, небачені раніше по розмірах магніти. Проблема створення сильних, надсильних, ультрасильних і ще сильніших магнітних полів стала однією з основних в сучасній фізиці і техніці.

Магніт відомий людині з незапам'ятних часів. До нас дійшли згадки

про магніти і їх властивості в працях Фалеса Мілетського ( 600 до н.е.) і Платона (427–347 до н.е.). Саме слово «магніт» виникло у зв'язку з тим, що природні магніти були виявлені греками в Магнесіі (Фессалія).

Природні магніти зустрічаються у вигляді покладів магнітних руд. У Тартуському університеті знаходиться найбільший відомий природний магніт. Його маса складає 13 кг, і він здатний підняти вантаж в 40 кг

Штучні магніти - це магніти створені людиною на основі різних феромагнетиків. Так звані «порошкові» магніти (із заліза, кобальту і деяких інших добавок) можуть утримати вантаж що більш ніж 5000 разів перевищує їх власну масу.

Існують штучні магніти двох різних видів:
Одні – так звані постійні магніти, що виготовляються з «магнітно-твердих» матеріалів. Їх магнітні властивості не зв'язані з використанням зовнішніх джерел або струмів.

До іншого виду відносяться так звані електромагніти з сердечником з «магнітно-м'якого» заліза. Створювані ними магнітні поля обумовлені в основному тим, що по дроту обмотки, що охоплює сердечник, проходить електричний струм.

У 1600 році в Лондоні вийшла книга королівського лікаря В. Гільберта “Про магніт, магнітні тіла і великий магніт - Землю”. Цей твір з'явився першою відомою нам спробою дослідження магнітних явищ з позицій науки. У цій праці зібрані відомості про електрику і магнетизм, а також результати власних експериментів автора.

Зі всього, з чим стикається людина, віна перш за все прагне отримати практичну користь. Не минув цієї долі і магніт

У моїй роботі я спробую прослідкувати, як використовуються магніти людиною не для війни, а в мирних цілях, зокрема застосування магнітів в біології, медицині, в побуті, та експериментально дослідити вплив магнітного поля на ріст рослин.
Розділ 1. Магнітне поле

1.1.Історія відкриття магнітного поля та його властивостей

В 1820 р. Х.Ерстед відкрив магнітне поле електричного струму. При цьому поява магнітного поля супроводжувала будь-який рух заряджених точок : магнітне поле виникає навколо металевого провідника зі струмом (рух електронів у твердому тілі), біля ванни з електролітом, в якій протікає струм (рух іонів) і навіть в вакумі біля пучка катодних променів (рух електронів, що під дією термоелектронної емісії випромінюються катодом. При цьому магнітна стрілка (згадаємо :”пробний заряд” в електриці) завжди розташовується перпендикулярно струмові.

Тоді ж А.Ампер встановив основні закони магнітної взаємодії струмів. Він застосував у фізиці новий термін – “молекулярні струми”, що протікають в твердих речовинах. Наявністю таких струмів Ампер пояснив магнітні властивості речовин. Пізніше було встановлено, що роль молекулярних струмів в твердих тілах виконують електрони, які постійно рухаються по кругових орбітах навколо ядер.

Магнітне поле – складова частина, „електромагнітного поля”, що є окремим видом матерії. Особливість магнітного поля проявляється в його механічному діянні лише на рухомі електричні заряди або на тіла, які мають магнітний момент, незалежно від того, рухаються вони чи ні. Джерелами магнітного поля є рухомі електричні заряди, наприклад, струм у провідниках. Магнітне поле пов’язане з електричним полем. Цей зв’язок проявляється в тому, що при зміні одного з них виникає друге. Магнітне поле, що існує навколо намагнічених тіл, в тому числі й магнітів, спричиняються рухом електричних частинок, з яких складаються тіла (електронів, нуклонів). Основними характеристиками магнітного поля є вектор напруженості Н в заданій точці поля (у вакуумі) та вектор магнітної індукції В (при наявності середовища). Ці величини є силовими характеристиками дії магнітного поля на певні магнітики або на контури з електричним струмом. Напрям вектора Н магнітного поля, створюваного електричним струмом у провіднику або контурі, можна визначити за правилом свердлика. Для наочної характеристики магнітного поля запроваджено поняття про лінії напруженості магнітного поля або лінії магнітної індукції, що є кривими лініями, дотичні до яких в кожній точці збігаються відповідно з напрямами векторів Н або В. самі ж величини цих векторів виражають густиною ліній напруженості чи індукції, тобто кількістю відповідних ліній, які перетинають перпендикулярну до них площину в 1 см2 або в 1 м2. Основним законом магнітних явищ вважають Біо-Савара закон.Силовою характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції В, який можна визначити за допомогою пробної прямокутної рамки КLNР із струмом І1 (рис.1). Проведемо через точку А (центр рамки) додатну нормаль п до площини, в якій лежить контур рамки. Додатний напрям нормалі збігається з поступальним рухом свердлика, якщо його рукоятку обертати в напрямі струму І1 у рамці. Нехай на ділянці КL струм І1 збігається за напрямом із струмом І, на ділянці NP – протилежний.

Магнітні поля обох струмів І й І1 взаємодіють, і, якщо дати можливість рамці повертатися відносно вертикальної осі, то вона встановиться так, що площина контуру КLNР суміститься з площиною, в якій лежить прямолінійний провідник із струмом І.

Першу історичну згадку про магніт залишив нам Пліній. Він розповів, як якийсь пастух з острова Кріт, сандалі якого були підковані залізом, звернув увагу, що до його взуття пристають якісь дрібні чорні камінчики, що удосталь валялися на схилах гори Ідо. Пастуха звали Магніс, звідси природні магніти отримали свою назву. А може, все було і не так. Римський поет Лукреций Кар вважав, що магніт зобов'язаний своєю назвою місцевості, де його знайшли. Ця місцевість в Малій Азії називалася Магнезія.

Китайці, нічого що не знали ні про Магнезію, ні про грецьких пастухів в залізних сандалях, називали ці чорні камінчики «чу-ши», що можна перевести як «люблячий камінь». Хід думок був простий: раз тягнеться -- значить, любить. (До речі кажучи, людське мислення буває забавно паралельним: французькою мовою магніт називається «эман» -- що «любить».)

Китайці -- народ допитливий. Вони першими придумали, як можна практично використовувати магніти. Вони не винайшли компас, як багато хто думає, вони винайшли іграшку –«югоуказатель». Невеликі фігурки з витягнутою рукою, постійно вказуючою на південь, ставилися ними не тільки на кораблі, але і на кінні вози. Це було чотири тисячі років тому. Громадяни величезної Піднебесної імперії жили досить замкнуто, тихо і мирно. Плавання здійснювали в основному каботажні -- уздовж берега, по річках, і компас був китайцям не дуже-то потрібний. (Загальмовані китайці навіть винайдений порох вмудрилися не використовувати для військових потреб -- робили фейєрверки і ракети.)

Інша справа -- агресивна і невгомонна європейська цивілізація, вічно тягне на якісь пригоди. Їй компас був просто необхідний. І він був винайдений в Італії якимсь Джойя приблизно 700 років тому. Тоді вже навчилися натирати природними магнітами сталеві голки, які стали першими штучними магнітами і які використовували як стрілки. Джойя забезпечив магнітну стрілку довкруги з діленнями. Прилад отримав назву «компассаре», що означає «вимірювати кроками».

Те що стрілка компаса ніде не показує на Полярну зірку, було відомо ще Колумбу. Про це свідчить лист, написаний їм королеві і королеві Іспанії:«...Коли я відплив з Іспанії в Західну Індію, я виявив, що, після того, як я проплив сто ліг на захід від Азорських островів..., стрілка компаса, що доти показувала на північний схід, раптом обернулася на цілу чверть, до північного заходу, і вже більш не міняла свого напряму...»

Така дивна поведінка компасної стрілки викликала паніку серед матросів Колумба: вони вважали, що компас повинен завжди указувати на Полярну зірку. Колумб і сам думав так само; проте йому вдалося переконати своїх моряків, що неправильно поводився не компас, а Полярна зірка. Завдяки цьому обману Колумб зміг запобігти заколоту матросів, що вимагали повернення назад, і довів до кінця свій чудовий подвиг. У іншому ж випадку відкриття Америки могло б відсунутися на декілька десятків років.

Так магніти увійшли до широкого застосування.

1.2.Застосування магнітів

Сер Ісаак Ньютон носив «магічний» перстень, в якому замість коштовного каменя був облямований золотом природний магніт надзвичайної сили. Недивно навіть для ученого: з магнітом пов'язана безліч легенд і переказів. Вважалося, що магніт може відмикати замки, витягувати золото з-під землі. Говорили, що десь в морі-океані є магнітні скелі, які витягують цвяхи з кораблів, що пропливають мимо. За допомогою магнітів намагалися побудувати вічний двигун.

Англійська королева Єлизавета попросила свого придворного медика Уїльяма Гільберта поїхати до Росії і вилікувати царя Івана Грозного від якоїсь невідомої хвороби. Прибувши до Московії, лікар почав пригощати капризного государя пілюльками і корінцями, але тому все не легшало. Над лікарем замаячила тінь Малюти Скуратова, і від відчаю ескулап кинувся вивчати лікувальні властивості магнітів. І став великим фахівцем в цій області, хоча царя так і не вилікував.

До речі, після Ньютона, що намалював чітку механістичну картину всесвіту, залишалися тільки дві дріб'язкові дрібниці, які в цю картину не укладалися -- магніти і електричні явища (наприклад, притягання папірців до натертої ебонітової палички).

Вперше на зв'язок між магнетизмом і електрикою вказав Ерстед. На лекції в Копенгагенському університеті випадково біля електричної установки, що діє, опинився компас. При включенні струму стрільця компаса поверталася до провідника. Це відмітив один студент і запитав: а на якій, власне, підставі? Трапилося це 15 лютого 1820 року. По наведенню студента Ерстед вже через тиждень опублікував роботу про це, ставши відомим і багатим. Прізвище ж студента історія до нас не донесла. Невідомо також, чи робив потім спостережливому студентові Ерстед поблажки на іспитах. Через п'ять років після тієї знаменитої лекції англійський любитель науки по прізвищу Стерджен сунув сталевий стрижень в котушку із струмом, що протікає по ній. Так був винайдений перший електромагніт.

І пішла гонка -- хто зробить магніт могутніше! Електромагніт Стерджена піднімав вантаж в 18 разів більше власної ваги. Учень Стерджена Джоуль зробив магніт, що піднімає в 200 разів більше власної ваги. Американець Едісон розробив проект по перетворенню на електромагніт цілої скелі з магнітної руди. Едісон планував обмотати скелю дротом і пустити по дроту струм від місцевої електростанції. Проект так і не був здійснений, мабуть, через його безглуздя.

Але в 1937 році інший американець, Біттер, побудував-таки електромагніт-монстр. Щоб включити його, довелося знеструмити весь Бостон -- так багато потрібно було енергії. Коли його включили, всі залізні предмети в окрузі -- цвяхи, болти, залізна стружка, інструменти -- із страшною швидкістю полетіли до магніту. Цей магніт розвинув напруженість поля в 100 000 ерстед, що в 200 000 разів більше напруженості магнітного поля Землі. Інший американець -- Кольм побудував магніт ще могутніший (250 000 ерстед) і настільки ж даремніший. На цьому Америка заспокоїлася.

Але не заспокоїлися російські більшовики. Їм потрібні були рекорди, фрейдистський комплекс «У мене найбільший» не давав їм спокою. Були задіяні кращі уми. Капиця-старший, розряджаючи на електромагніт «ударний» генератор, що живиться від величезного маховика, отримав 500 000 ерстед напруженості магнітного поля. Але вже зовсім за всякі рамки вийшов академік Сахаров: він запропонував оригінальне рішення -- стискати електромагніт разом з його магнітним полем за допомогою вибухівки. У здавленому просторі напруженість поля досягла 25 000 000 ерстед!

Звичайно, поле такої сили існувало долі секунди, але існувало ж! Взагалі на створення надсильних магнітних полів необхідно або витрачати енергію цілого міста, або такі поля житимуть долі секунди. А якщо треба і надовго, і місто не відключати? Тут може допомогти надпровідність. Це явище було відкрите в 1911 році. Суть його в тому, що при охолоджуванні металу до космічного холоду його електричний опір падає до нуля, тому струм в замкнутому витку може циркулювати вічно. І магнітне поле, що створюється цим струмом, також буде вічним.

Для чого вся ця гігантоманія? Як це часто буває в науці, доцільність виявилася не відразу. Але десять років тому швейцарські фізики відкрили «теплі» надпровідники. Для досягнення ними стану надпровідності вже не потрібний абсолютний нуль, достатньо температури, при якій азот перетворюється на рідину. Хотілося б, щоб провідники ставали надпровідними при кімнатній температурі, але таких поки немає. А коли будуть...

Фантастичні перспективи! Не кажучи навіть про принципово нову енергетику і електроніку, стане можливим магнітне підвішування важких тіл -- мостів, будівель, поїздів, можна підвішувати турбіни електростанцій, маховики -- накопичувачі енергії.Уявляєте – палець, ширяючий в повітрі! В усякому разі, в Японії вже продаються іграшки, засновані на надпровідному підвішуванні.

КОМПАС, прилад для визначення горизонтальних напрямів на місцевості. Застосовується для визначення напряму, в якому рухається морське, повітряне судно, наземний транспортний засіб; напряму, в якому йде пішохід; напрями на деякий об'єкт або орієнтир. Компаси підрозділяються на два основні класи: магнітні компаси типу стрілочних, якими користуються топографи і туристи, і немагнітні, такі, як гірокомпас і радіокомпас.

До 11 в. відноситься повідомлення китайців Шен Куа і Чу Ю про виготовлення компасів з природних магнітів і використання їх в навігації. Якщо довга голка з природного магніту урівноважена на осі, що дозволяє їй вільно повертатися в горизонтальній площині, то вона завжди обернена одним кінцем на північ, а іншим – на південь. Помітивши вказуючий на північ кінець, можна користуватися таким компасом для визначення напрямів.

Магнітні ефекти концентрувалися у кінців такої голки, і тому їх назвали полюсами (відповідно північним і південним).

Основне застосування магніт знаходить в електротехніці, радіотехніці, приладобудуванні, автоматиці і телемеханіці. Тут феромагнітні матеріали йдуть на виготовлення магнітопроводів, реле і так далі.

Електромашинні генератори і електродвигуни - машини обертального типу, що перетворюють або механічну енергію в електричну (генератори), або електричну в механічну (двигуни). Дія генераторів заснована на принципі електромагнітної індукції: у дроті, рухомому в магнітному полі, наводиться електрорушійна сила (ЕРС). Дія електродвигунів заснована на тому, що на дріт із струмом, поміщений в поперечне магнітне поле, діє сила.

Магнітоелектричні прилади. У таких приладах використовується сила взаємодії магнітного поля із струмом у витках обмотки рухомої частини, прагнуча повернути останню.

Індукційні лічильники електроенергії. Індукційний лічильник є не що інше, як малопотужний електродвигун змінного струму з двома обмотками – струмовою і обмоткою напруги. Провідний диск, поміщений між обмотками, обертається під дією моменту, що крутить, пропорційного споживаній потужності. Цей момент врівноважується струмами, що наводяться в диску постійним магнітом, так що частота обертання диску пропорційна споживаній потужності.

Електричний наручний годинник живиться мініатюрною батареєю. Для їх роботи потрібно значно менше деталей, чим в механічному годиннику; так, в схему типового електричного портативного годинника входять два магніти, дві котушки індуктивності і транзистор.

Замок - механічний, електричний або електронний пристрій, що обмежує можливість несанкціонованого користування чим-небудь. Замок може приводитися в дію пристроєм (ключем), що є у розпорядженні певної особи, інформацією (цифровим або буквеним кодом), що вводиться цією особою, або який або індивідуальною характеристикою (наприклад, малюнком сітківки ока) цієї особи. Замок зазвичай тимчасово сполучає один з одним два вузли або дві деталі в одному пристрої. Найчастіше замки бувають механічними, але все більш широке застосування знаходять електромагнітні замки.

Магнітні замки. У циліндрових замках деяких моделей застосовуються магнітні елементи. Замок і ключ забезпечені у відповідь кодовими наборами постійних магнітів. Коли в замочну щілину вставляється правильний ключ, він притягає і встановлює в потрібне положення внутрішні магнітні елементи замку, що і дозволяє відкрити замок.

Динамометр - механічний або електричний прилад для вимірювання сили тяги або моменту машини, верстата або двигуна, що крутить.

Гальмівні динамометри бувають самих різних конструкцій; до них відносяться, наприклад, гальмо Проні, гідравлічне і електромагнітне гальма.

Електромагнітний динамометр може бути виконаний у вигляді мініатюрного приладу, придатного для вимірювань характеристик малогабаритних двигунів.

Спектр приладів, що випускаються, широкий і різноманітний: прилади щитові постійного і змінного струму (магнітоелектричною і електромагнітною систем), комбіновані прилади ампервольтомметри, для діагностування і регулювання електроустаткування автомашин, вимірювання температури плоских поверхонь, прилади для оснащення шкільних кабінетів, тестери і вимірники всіляких електричних параметрів.

Магнітні властивості речовини знаходять широке застосування в науці і техніці як засіб вивчення структури різних тіл. Так виникли науки:

Магнетохімія) - розділ фізичної хімії, в якому вивчається зв'язок між магнітними і хімічними властивостями речовин; крім того, магнітохімія досліджує вплив магнітних полів на хімічні процеси. магнітохімія спирається на сучасну фізику магнітних явищ. Вивчення зв'язку між магнітними і хімічними властивостями дозволяє з'ясувати особливості хімічної будови речовини.

Магнітна дефектоскопія, метод пошуку дефектів, заснований на дослідженні спотворень магнітного поля, дефектів, що виникають в місцях, у виробах з феромагнітних матеріалів.

Техніка надвисокочастотного діапазону.

Надвисокий частотний діапазон (СВЧ) - частотний діапазон електромагнітного випромінювання (100е300 000 млн. герц), розташований в спектрі між ультрависокими телевізійними частотами і частотами дальньої інфрачервоної області.

Зв'язок. Радіохвилі СВЧ-диапазону широко застосовуються в техніці зв'язку.

Термообробка харчових продуктів. СВЧ-випромінюванням застосовується для термообробки харчових продуктів в домашніх умовах і в харчовій промисловості. Енергія, що генерується могутніми електронними лампами, може бути сконцентрована в малому об'ємі для високоефективної теплової обробки продуктів в т.з. мікрохвильових або Свч-печах, що відрізняються чистотою, безшумністю і компактністю. Такі пристрої застосовуються на літакових бортових кухнях, в залізничних вагонах-ресторанах і торгових автоматах, де потрібні швидкі підготовка продуктів і приготування блюд. Промисловість випускає також Свч-печи побутового призначення.

Швидкий прогрес в області СВЧ-техніки значною мірою пов'язаний з винаходом спеціальних електровакуумних приладів – магнетрона і клістрона, здатних генерувати великі кількості СВЧ-энергии.

Магнетрон. У магнетроні, винайденому у Великобританії перед Другою світовою війною, ці недоліки відсутні, оскільки за основу узятий абсолютно інший підхід до генерації СВЧ-випромінювання – принцип об'ємного резонатора.

У магнетроні передбачено декілька об'ємних резонаторів, симетрично розташованих навколо катода, що знаходиться в центрі. Прилад поміщають між полюсами сильного магніту.

Прискорювач частинок, установка, в якій за допомогою електричних і магнітних полів виходять направлені пучки електронів, протонів, іонів і інших заряджених частинок з енергією, що значно перевищує теплову енергію.

У медичній терапії і діагностиці прискорювачі грають важливу практичну роль. Багато лікарняних установ у всьому світі сьогодні мають в своєму розпорядженні невеликі електронні лінійні прискорювачі, що генерують інтенсивне рентгенівське випромінювання, вживане для терапії пухлин. У меншій мірі використовуються циклотрони або синхротрони, що генерують протонні пучки. Перевага протонів в терапії пухлин перед рентгенівським випромінюванням полягає в більш локалізованому енерговиділенні. Тому протонна терапія особливо ефективна при лікуванні пухлин мозку і очей, коли пошкодження навколишніх здорових тканин повинне бути по можливості мінімальним.

Представники різних наук враховують магнітні поля в своїх дослідженнях. Фізик вимірює магнітні поля атомів і елементарних частинок, астроном вивчає роль космічних полів в процесі формування нових зірок, геолог по аномаліях магнітного поля Землі відшукує поклади магнітних руд, з недавнього часу біологія теж активно включилася у вивчення і використання магнітів.Розділ 2. Біологічна дія магнітного поля

2.1.Вплив магнітного поля на живі організми

Біологічна наука першої половини XX століття упевнено описувала життєві функції, зовсім не враховуючи існування яких-небудь магнітних полів. Більш того, деякі біологи вважали потрібними підкреслити, що навіть сильне штучне магнітне поле не робить ніякого впливу на біологічні об'єкти.

У енциклопедіях про вплив магнітних полів на біологічні процеси нічого не говорилося. У науковій літературі всього світу щорічно з'являлися одиничні позитивні міркування про той або інший біологічний ефект магнітних полів. Проте цей слабкий струмочок не міг розтопити айсберг недовіри навіть до постановки самої проблеми. І раптом струмочок перетворився на бурхливий потік. Лавина магнітобіологічних публікацій, немов зірвавшись з якоїсь вершини, з початку 60 – х років невпинно збільшується і заглушає скептичні вислови.

Від алхіміків XVI століття і до наших днів біологічна дія магніту багато раз знаходила поклонників і критиків. Неодноразово протягом декількох століть спостерігалися сплески і спади інтересу до лікувальної дії магніту. З його допомогою намагалися лікувати (і не безуспішно) нервові хвороби, зубний біль, безсоння, болі в печінці і в шлунку – сотні хвороб.

Для лікувальної мети магніт почав уживатися, ймовірно, раніше, ніж для визначення сторін світла.

Як місцевий зовнішній засіб і як амулет магніт користувався великим успіхом у китайців, індусів, єгиптян, арабів. греків, римлян і так далі Про його лікувальні властивості згадують в своїх працях філософ Арістотель і історик Пліній.

У другій половині XX століття широко розповсюдилися магнітні браслети, що благотворно впливають на хворих з порушенням кров'яного тиску (гіпертонія і гіпотонія).

Окрім постійних магнітів використовуються і електромагніти. Їх також застосовують для широкого спектру проблем в науці, техніці, електроніці, медицині (нервові захворювання, захворювання судин кінцівок, сердечно – судинні захворювання, ракові захворювання).

Понад усе учені схиляються до думки, що магнітні поля підвищують опірність організму.

Існують електромагнітні вимірники швидкості руху крові, мініатюрні капсули, які за допомогою зовнішніх магнітних полів можна переміщати по кровоносних судинах щоб розширювати їх, брати проби на певних ділянках шляху або, навпаки, локально виводити з капсул різні медикаменти.

Широко поширений магнітний метод видалення металевих частинок з ока.

Більшості з нас відоме дослідження роботи серця за допомогою електричних датчиків – електрокардіограма. Електричні імпульси, що виробляються серцем, створюють магнітне поле серця, яке в max значеннях складає 10-6 напруженості магнітного поля Землі. Цінність магнітокардіографії в тому, що вона дозволяє отримати зведення про електрично “німі” області серця.

Треба відзначити, що біологи зараз просять фізиків дати теорію первинного механізму біологічної дії магнітного поля, а фізики у відповідь вимагають від біологів більше перевірених біологічних фактів. Очевидно, що успішною буде тісна співпраця різних фахівців.

Найпростіший висновок, який можна зробити з вище сказаного, – немає області прикладної діяльності людини, де б не застосовувалися магніти.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка