Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
Скачати 174,12 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір174,12 Kb.
Міністерство освіти і науки України
Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації

Житомирської області
Овруцький Центр дитячої та юнацької творчостіПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ради районного методичного кабінету відділу освіти Овруцької РДА

від _________________ 2014р. №_____

Завідуюча районним методичним кабінетом

відділу освіти Овруцької РДА

_____________ В.П.Бесарабчик
ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол виконкому

Овруцької міської ради

від ________________ 2014р. №_____


Голова міської ради
____________ В.В.Шваб


Адаптована програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму
«Декоративний розпис»
3 роки навчання

Автор:

Корець Оксана Василівна-

керівник гуртка «Декоративний розпис»

Овруцького Центру дитячої та юнацької творчості

м. Овруч - 2014

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Яскравою сторінкою ввійшов декоративний розпис в історію культури нашого народу. Одним з найвідоміших центрів, що здавна славився мистецтвом розпису в Україні, є село Петриківка.

Відображаючи явища місцевої флори і фауни, народні майстри не копіювали природу, а творчо переосмислювали її у відповідності з народним естетичним ідеалом.На заняттях гуртківці знайомляться зі зразками творчості народних майстрів, вчаться виконувати найпростіші вправи, за зразками виконувати складні художні композиції. Програма реалізується у гуртку «Декоративний розпис» декоративно-прикладного напрямку.

Мета програми гуртка - формування у дітей системи естетичних цінностей, уявлень про сутність, види декоративного розпису, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та відповідної термінології;

 • розвиток асоціативно-образного мислення та просторової уяви, пам'яті, фантазії, художнього смаку і творчих здібностей;

 • виховання інтересу, готовності і здатності до творчої діяльності, бажання

Головні завдання:

 • Виявлення художніх здібностей, розвивати фантазію, творчу уяву, витримку, та силу волі.

 • Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками у сфері декоративного розпису.

 • Навчити малювати в різних техніках, які традиційні для декоративного розпису.

 • Збагнення емоційного-естетичного досвіду учнів, розуміння зв'язків народного мистецтва з природним і культурним середовищами життєдіяльності людини.

Дана програма розрахована на три роки навчання для дітей 9-14 років, передбачає 144 години для першого року навчання і 216 годин для другого і третього року навчання. Заняття проводяться двічі на тиждень по дві години перший рік заняття та три рази по дві години другий і третій рік заняття.

Навчальна програма передбачає три роки навчання:

 • 1 рік, початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень;

 • 1 рік навчання, основний рівень - 216 години на рік, 6 години на тиждень;

 • 2 рік навчання, основний рівень - 216 години на рік, 6 години на тиждень.

Програма дає можливість майже на кожному занятті реалізувати нав­чально-виховні завдання: формування творчої особистості відчуття відповідальності, колективізму, взаємодопомоги, творчого використання національних традицій.

Для учнів 5-6 класів — початковий рівень, 7-9 класів — основний рівень.

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надаєть­ся значна перевага. Теми подано в порядку зростання складності матеріа­лу.

Кількісний склад навчальної групи – 10-15 вихованців.

На початковому рівні застосовується групова форма навчання: теоретичні й практичні заняття а також бесіди, розповіді, ігри, конкурси-змагання, екскурсії.

На основному рівні застосовуються колективні, групові та індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, лабораторні роботи, розробка і виконання самостійних творчих робіт власним задумом і уявою), опрацювання літературних джерел, підготовка доповідей, рефе­ратів з питань розвитку народного мистецтва свого регіону, участь у конкурсах, виставках, у пошуково-краєзнавчій діяльності, екскурсіях по рідному краго та в музеї на виставки.

Загальним принципами організації навчально-виховного процесу є синтез практичної та наукової діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і поступовість викладення матеріалу.
ПОЧАТКВИЙ РІВЕНЬ, 1 РІК НАЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Поняття про декоративний розпис

2

2

4

3

Ознайомлення з інструментами та матеріалами

1

1

2

4

Поняття про теплі холодні кольори та відтінки

2

1

4

5

Розпис по склу

38

6

40

6

Писанкарство

82

2

84

7

Участь у виставках
6

6

8

Підсумкове заняття

1

1

2
ВСЬОГО

124

20

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 години)

Теоретична частина. Ознайомлення з програмою гуртка на рік. Правила поведінки на занятті. Правила техніки безпеки під час проведення занять.

Практична частина. Добір малюнка для скла та перенесення його на папір за допомогою копіювального паперу. Робота за зразком. Пробні вправи.

2. Поняття про декоративний розпис як вид мистецтва (4 години )

Теоретична частина. Історія походження декоративного розпису та його місце в житті українського народу, його побутове значення, демонстрування зразків та обговорення.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Зайченятко», «Мамина казка», «Колискова».

З . Ознайомлення з інструментом та матеріалом (2 години)

Теоретична частина. Матеріали та інструменти необхідні для роботи, вимоги до фарб, порядок

виконання виробів.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Осіннє листя», «Барви Полісся».

 1. Поняття про теплі й холодні кольори та відтінки (4 години)

Теоретична частина. Техніка змішування фарб. Похідні кольори. Весняні мотиви. Побудова декоративної композиції в теплих тонах. Використання у композиції змішаної техніки.

Виготовлення виробів: «Пані осінь», «Зимівля тварин», «Тигренятко».5. Розпис по склу (40 годин )

Теоретична частина. Практичні роботи декоративного розпису згідно плану, вдосконалення техніки розпису.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Маки в полі», «Квітковий вернісаж», «Осінній цвіт», «Зимова казка», «Соняшний соняшник».

 1. Писанкарство (84 години)

Теоретична частина. Визначення терміну «писанка». Різноманітні технічні засоби. Практична частина. Виготовлення писанок, підготовка фарб, яєць, інструменту, способи нанесення малюнка на поверхню яйця, основні лінії, різновиди орнаментів. Виготовлення писанок з орнаментом та розробка авторських орнаментів.

Виготовлення виробів: «Крапанка», «Дряпанка», «Великодня писанка» 1. Участь у виставках (6 годин)

Участь у виставках згідно річного плану роботи закладу.

 1. Підсумкове заняття (2 години)
  Підведення підсумків гуртка за рік.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового мистецтва;

 • історію виникнення й розвитку декоративного розпису;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи фарб;

 • способи користування різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у декоративному розписі;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати фарби за кольором для ро­боти;

 • виконувати стилізацію природних форм ві­зерунків на декоративні символи;

 • користуватися потрібними інструментам;

 • переносити потрібний малюнок на папір за до­помогою копіювального паперу;

 • виконувати ескіз майбутньої роботи;

 • розробляти варіанти композицій майбутніх робіт;

 • виготовляти шаблони й трафарети та користу­ватися ними;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на склі рівні вертикальні, гори­зонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадра­ті, колі, ромбі, в овалі, у смужці;

 • виготовляти нескладні вироби в техніці колажу.

ОСНОВНИЙ РІВНЬ, 1-Й РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Виконання вільних композицій

22

2

24

3

Петриківський розпис

26

2

28

4

Розпис по склу

36

2

38

5

Виконання практичних робіт

30

2

32

6

Писанкарство

80

2

82

7

Участь у виставках
8

8

8

Підсумкове заняття

1

1

2
ВСЬОГО

196

20

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття ( 2 години)

Ознайомлення з програмою гуртка на рік. Правила техніки безпеки під час проведення занять.2. Виконання вільних композицій на темному фоні (24 години )

Теоретична частина. Використання чорного, синього, фіолетового, коричневого, темно-зеленого та інших кольорів у створенні вільних композицій. Взявши за основу темні кольори як фон.

Виготовлення виробів: «Квіти в полі», «Осінній вернісаж», «Поліські птахи», «Дари осені». 1. Петриківський розпис (28 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з історією виникнення петриківського розпису та характерні манери розпису. Освоєння техніки петриківського розпису.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Зацвіла у полі червона калина», «Жар-птиця», «Квіти Петриківки».

4. Розпис по склу (38 годин)

Теоретична частина. Виконання практичних робіт на склі, притримуючись технології розпису на склі.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Колоски», «Зимова казка», «Мої мрії», «Цвітуть сади».

5.Виконання практичних робіт (32 годин)

Малювання малюнків за бажанням дітей,6.Писанкарство (82 година)

Теоретична частина. Визначення терміну «писанка». Різноманітні технічні засоби. Виготовлення писанок, підготовка фарб, яєць, інструменту, способи нанесення малюнка на поверхню яйця, основні лінії, різновиди орнаментів. Виготовлення писанок з орнаментом та розробка авторських орнаментів.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Крапанка», «Дряпанка», «Великодня писанка»

7. Участь у виставках (8 годин )

Участь у виставках згідно річного плану роботи закладу.

8. Підсумкове заняття ( 2 години)
Підведення підсумків гуртку за рік.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового мистецтва;

 • історію виникнення й розвитку декоративного розпису;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи фарб;

 • способи користування різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у декоративному розписі;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати фарби за кольором для роботи;

 • користуватися потрібними інструментам;

 • переносити потрібний малюнок на папір за до­помогою копіювального паперу;

 • виконувати ескіз майбутньої роботи;

 • розробляти варіанти композицій майбутніх робіт;

 • виготовляти шаблони й трафарети та користу­ватися ними;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на склі рівні вертикальні, гори­зонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадра­ті, колі, ромбі, в овалі, у смужці;

 • виготовляти нескладні вироби в техніці колажу.

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ, 2-Й РІК НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступне заняття

1

1

2

2

Виконання вільних композицій

22

2

24

3

Петриківський розпис

26

2

28

4

Розпис по склу

36

2

38

5

Виконання практичних робіт

30

2

32

6

Писанкарство

80

2

82

7

Участь у виставках
8

8

8

Підсумкове заняття

1

1

2
ВСЬОГО

196

20

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття ( 2 години)

Ознайомлення з програмою гуртка на рік. Правила техніки безпеки під час проведення занять.2. Виконання вільних композицій на темному фоні (24 години )

Теоретична частина. Використання чорного, синього, фіолетового, коричневого, темно-зеленого та інших кольорів у створенні вільних композицій. Взявши за основу темні кольори як фон.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Квіти в полі», «Осінній вернісаж», «Поліські птахи», «Дари осені».

 1. Петриківський розпис (28 годин)

Теоретична частина. Ознайомлення з історією виникнення петриківського розпису та характерні манери розпису. Освоєння техніки петриківського розпису.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Зацвіла у полі червона калина», «Жар-птиця», «Квіти Петриківки».

4. Розпис по склу (38 годин)

Теоретична частина. Виконання практичних робіт на склі, притримуючись технології розпису на склі.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Колоски», «Зимова казка», «Мої мрії», «Цвітуть сади».

5.Виконання практичних робіт (32 годин)

Малювання малюнків за бажанням дітей,6.Писанкарство (82 година)

Теоретична частина. Визначення терміну «писанка». Різноманітні технічні засоби. Практична частина. Виготовлення писанок, підготовка фарб, яєць, інструменту, способи нанесення малюнка на поверхню яйця, основні лінії, різновиди орнаментів. Виготовлення писанок з орнаментом та розробка авторських орнаментів.

Виготовлення виробів: «Крапанка», «Дряпанка», «Великодня писанка»7. Участь у виставках (8 годин )

Участь у виставках згідно річного плану роботи закладу.

8. Підсумкове заняття ( 2 години)
Підведення підсумків гуртку за рік.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового мистецтва;

 • історію виникнення й розвитку декоративного розпису;

 • поняття шаблону і трафарету;

 • історію появи фарб;

 • способи користування різними інструментами;

 • правила гігієни, санітарії та техніки безпеки під час роботи;

 • поняття композиції;

 • поняття мотиву;

 • поняття ескізу;

 • види орнаментів у декоративному розписі;

 • поняття симетрії, асиметрії;

Вихованці повинні вміти:

 • організовувати своє робоче місце;

 • знаходити шляхи якісного та раціонального виконання завдання;

 • підбирати фарби за кольором для ро­боти;

 • виконувати стилізацію природних форм ві­зерунків на декоративні символи;

 • користуватися потрібними інструментам;

 • переносити потрібний малюнок на папір за до­помогою копіювального паперу;

 • виконувати ескіз майбутньої роботи;

 • розробляти варіанти композицій майбутніх робіт;

 • виготовляти шаблони й трафарети та користу­ватися ними;

Вихованці мають набути досвіду

 • проводити на склі рівні вертикальні, гори­зонтальні, похилі лінії;

 • розробляти декоративну композицію у квадра­ті, колі, ромбі, в овалі, у смужці;

 • виготовляти нескладні вироби в техніці колажу.


ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 1. Т.А. Дубіч «Диво - писанка»: Посібник для дітей молодшого та середнього шкільного віку.- Тернопіль: Навчальна книга - Богдан.- 2007.

 2. Д. Люцкевич «Роспись по стеклу».- М.: Зксмо, 2007.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка