Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань»
Сторінка1/7
Дата конвертації02.09.2018
Розмір4,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

__________________________________________________________________


«Теоретичні і практичні засади

еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції»

Матеріали Міжнародної

науково-практичної конференції

23–24 квітня 2018 року

ЗАПОРІЖЖЯ

2018


УДК 316.77

Авт. В 753

Рекомендовано

(рішенням вченої ради Запорізької державної інженерної академії, протокол № 6 від 31 травня 2018 року)
Рецензенти:
Дзвінчук Д. І. - доктор філософських наук, професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, Івано-Франківський національний технічнй університет нафти і газу ( Івано-Франківськ);
Кивлюк О. П. - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

«Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 квітня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.- 220 с.

ISBN

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» (23-24 квітня 2018 р.) підготовлено як результат виконання плану Міністерства освіти і науки України проведення конференцій на 2018 рік. Висвітлюються теоретико-методологічні та праксеологічні засади становлення і розвитку інформаційного суспільства, його еволюції до smart-суспільства у контексті викликів і можливостей четвертої промислової революції як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі. Особливу увагу приділено дослідженням студентів, аспірантів та магістрантів з проблем інформаційного суспільства - мережевого суспільства, мережевої ідеології та проблем інформаційно-комунікаційного менеджменту в освітянському процесі. Певні прогалин з проблем інформаційного суспільства були заповнені тезами наших друзів з Литви та Білорусі, які значну увагу приділяють формуванню інформаційного суспільства на рівні державної політики.Рекомендовано науковцям, викладачам. студентам, аспірантам та магістрантам, усім, хто цікавиться проблемами становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі.
УДК 316.77

Авт. В 753

ISBN

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
ВИКЛИКИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (INDUSTRY.4) У МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЗАЄМОДІЇ МЕДІА, КУЛЬТУРИ, ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
1. Андрюкайтене Регина (Мариямполь, Литва), Воронкова Валентина (Запорожье, Украина), Кивлюк Ольга (Киев, Украина), Никитенко Виталина (Запорожье, Украина), Рыжова Ирина (Запорожье, Украина). SMART-ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ (INDUSTRY.4)……………………………………..……….11
2. Банах Виктор (Запорожье, Украина), Банах Людмила (Запорожье, Украина). РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ….13
3. Банах Віктор (Запоріжжя, Україна). НОВА ПАРАДИГМА ЯКОСТІ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ…………………………15
4. Воденніков Сергій (Запоріжжя, Україна). ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ТА ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА….…..…….……18
5. Водопьянов Павел, Бурак Петр (Минск, Белорусь). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА………21
6. Воронкова Валентина (Запорожье, Украина), Пунченко Наталия (Одесса, Украина). РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ………………………………………..……………………..26
7. Зеленков Анатолий (Минск, Беларусь). МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОНТЕКСТ……………………………………………28
8. Гордієнко Сергій (Київ, Україна), Соснін Олександр (Київ, Україна).ІНФОРМАЦІЯ – ІННОВАЦІЇ – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЇХ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ…………………………………………..…..……………..……32
9. Дзьобань Олександр (Харків, Україна). ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ….43
10. Кириченко Николай (Киев, Украина). ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ………………………………………………………………..47
11. Козловець Микола (Житомир, Україна). МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР…………………………………………………………49
12. Корсак Костянтин (Київ, Україна). О ПЕРВЫХ СМАРТ-ОБЩЕСТВАХ – ПЕНЕПЛЕННЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ………….….……57
13. Krymets, Liudmyla (Київ, Україна) INNOVATION BASED OF FORMING MILITARY MENTALITY PROCESS IN THE HIGH MILITARY EDUCATION SYSTEM………………………………………………………62
14. Мельник Виктория (Киев, Украина). СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В «SMART-ОБЩЕСТВО»……………………………………………………66
15. Олексенко Роман (Мелітополь, Україна). ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ……..………..70
16. Пунченко Олег (Одесса, Украина). ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ СТЕМ-ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕГАТРЕНДА ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ……………………………………71
17. Рєзанова Наталія (Запоріжжя, Україна). ВПРОВАДЖЕННЯ ПАРАДИГМИ SMART-ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПЕРЕХОДУ ДО SMART-СУСПІЛЬСТВА…………………………………………………….75
18. Рижова Ірина (Запоріжжя, Україна). ДИЗАЙН ЯК КРЕАТИВНА ЦІННІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА………..………………79

СЕКЦІЯ 1.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МЕДІА І СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

1. Ажажа Марина (Запоріжжя, Україна), Муц Луай (Запоріжжя, Україна).УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ…………………………………………………..………….…83

2. Білогур Влада (Мелітополь, Україна). СПОРТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА……………………………………..85
3. Бойко Олена (Запоріжжя, Україна). ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ...............................................................93
4. Василенко Татьяна (Запорожье, Украина), Добровольская Оксана (Запорожье, Украина). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА…..96
5. Воронкова Валентина (Запорожье, Украина), Олексенко Роман (Мелитополь, Украина). ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (СОЦИАЛЬНОГО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО) ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА……………..…….….98
6. Дольская Ольга (Харьков, Ураина). ТАКСОНОМИЯ Б. БЛУМА КАК НОВЫЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ И НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ СОЗДАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ………...…100
7. Дроздовська Ольга (Запоріжжя, Україна). ВЗАЄМОДІЯ МЕДІА, ІНТЕРНЕТ І ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ…………………………………………………………….…..……102
8. Дуднікова І.І. (Київ, Україна). ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ, ПРИРОДУ І СУСПІЛЬСТВО ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ НОВОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ…………………………………………………………………106
9. Капитаненко Наталья (Запорожье, Украина). КРАУД-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ В УКРАИНЕ……………………………………….108

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка