Міністерство транспорту та зв’язку України Державна адміністрація зв’язку
Скачати 35,93 Kb.
Дата конвертації12.07.2017
Розмір35,93 Kb.
Міністерство транспорту та зв’язку України

Державна адміністрація зв’язку

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:
05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.07 - антени та пристрої мікрохвильової техніки;

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 - оптоелектронні системи;

05.13.07 - автоматизація процесів керування;

05.13.21 - системи захисту інформації;

05.13.22 - управління проектами та програмами;

05.27.01 - твердотільна електроніка;

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Навчання тільки на контрактній основі:
09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання: з відривом від виробництва - 3 роки; без відриву від виробництва - 4 роки.
При вступі до аспірантури подаються такі документи:

заява; особовий листок з обліку кадрів; 2 фотокартки 3х4 см; копія диплома про вищу освіту з копією додатка до диплома (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію нострифікованого диплома з додатком); список і ксерокопії опублікованих наукових праць і винаходів (або наукова доповідь чи реферат з обраної наукової спеціальності) з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника; посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів); медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у; автобіографія; характеристика з місця роботи (для непрацюючих – з попереднього місця роботи або навчання); витяг з протоколу засідання вченої ради з рекомендацією до вступу до аспірантури (за наявності); копія паспорта; направлення державної установи галузі зв’язку (для навчання за рахунок державного замовлення); копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для навчання на контрактній основі).

Паспорт та диплом з додатком вступники подають особисто.
ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 12 ВЕРЕСНЯ 2011 р.

Вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови проводяться

з 30 вересня 2011 р.

Зачислення до аспірантури з 01 листопада 2011 р.


Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1, ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Телефони: +38(048)720-79-67 (відділ аспірантури),

+38(048)731-73-35 (проректор з наукової роботи).

Internet: http://www.onat.edu.ua

Міністерство транспорту та зв’язку України

Державна адміністрація зв’язку


Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


з відривом від виробництва за спеціальностями:

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 - оптоелектронні системи;

05.13.21 - системи захисту інформації.


Підготовка тільки на контрактній основі:

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності.

Термін підготовки в докторантурі - 3 роки.


При вступі до докторантури подаються такі документи:

1. Заява на ім’я ректора академії. 1. Особовий листок з обліку кадрів.

 2. 2 фотокартки 3х4 см.

4. Копія диплома про вищу освіту з копією додатка до диплома (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома з додатком).

5. Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома). 1. Копія диплома про присвоєння вченого звання доцента (за наявності).

 2. Список опублікованих наукових праць і винаходів.

 3. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 4. Наукова доповідь за темою докторської дисертації.

 5. Витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо вступу до докторантури.

 6. Медична довідку про стан здоров’я за формою № 086-у.

 7. Автобіографія.

 8. Характеристика з місця роботи.

 9. Копія паспорта.

 10. Направлення державної установи галузі зв’язку (для підготовки за рахунок державного замовлення);

 11. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для підготовки на контрактній основі).

Паспорт, диплом про вищу освіту з додатком, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та диплом про присвоєння вченого звання доцента (за наявності) подаються вступником особисто.
ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 19 ВЕРЕСНЯ 2011 р.
Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1, ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Телефони: +38(048)720-79-67 (відділ аспірантури),+38(048)731-73-35 (проректор з наукової роботи).

Internet: http://www.onat.edu.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка