Моделювання бізнес-процесів
Скачати 51,65 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір51,65 Kb.
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота


1

ІІ

90

3

12
18
60

3

Залік

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – нормативна.

ВикладачЧемерис Маргарита Миколаївна, кандидат технічних, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати, доповіді).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Компетентності студента:

 • уміння визначати вид бізнес-процесу організації;

 • здатність визначати учасників біїнес-процесу, його входи та виходи;

 • спроможність застосувати критерії ефективності ефективності для оцінювання бізнес-процесу;

 • здатність розробити діаграми IDEF0 в нотаціях "AS IS" i "TO BE";

 • здатність розробити діаграми DFD в нотаціях "AS IS" i "TO BE";

 • здатність розробити діаграми IDEF3 в нотаціях "AS IS" i "TO BE";

 • володіння елементарними навичками проведення функціонально-вартісного аналізу бізнес-процесу.


Змістові модулі (перелік тем):

Змістовий модуль 1. Основи моделювання бізнес-процесів.

Тема 1.1. Поняття процесу, бізнес-процесу. Учасники бізнес-процесу. Види входів та виходів процесу. Види бізнес-процесів

Тема 1.2. Методи моделювання бізнес-процесів.

Змістовий модуль 2. . Стандарт IDEF моделювання бізнес-процесів.

Тема 2.1 Алгоритм побудови моделі бізнес-процесу в нотації IDEF0.

Тема 2.2. Алгоритм побудови моделі бізнес-процесу в нотації DFD.

Тема 2.3. Нотація IDEF3 побудови моделі бізнес-процесу

Тема 2.4. Аналіз ефективності бізнес-процесу за допомогою функціонально-вартісного аналізу. Реінжиніринг бізнес-процесів організації

Рекомендована література

Основна література

1. ISO 9000:2000.

2. ISO 9000:2001.

3. ISO 9004-1:1994.

4. В.В. Репин, В.Г. Елиферов. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.,илл. – (Серия «Практический менеджмент»).

5. Джеймс Чампи, Михаил Хам мер. Реинжениринг корпорации. Манифест революции в бизнесе.

6. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов/Пер. с англ. под ред. НД.Эриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 224 с.

7. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 431 с.

8. Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. – М.: Диалог-МИФИ, 2002. – 224 с.

9. ARIS Express — бесплатная программа для моделирования бизнес-процессов и оргструктуры режим доступу: https://bpmsoft.org/aris-express/

10. Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process.: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002.

11.  Черемных С.В., Семенов И.О., Ручкин В.С. Структурный анализ систем: IDEF технологии. – М.: Финансы и статистика, 2001.Додаткова література

 1. Велленройтер X. Функционально-стоимостный анализ в рационализации производства: Сокр. пер. с нем. – М.: Экономика, 1984. – 112 с.

 2. Мымрин Ю.Н. Выбор объектов для проведения ФСА. – М.: Информэлектро, 1988. – С. 32.

 3. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – 2 изд – М.: РИА «Стандарты и качество», 2005. – 408 с.

 4. Бримсон Д. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антос при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д.Горюновой; под общ. ред. В.В. Неудачина. – М.: Вершина, 2007. – 306 с.

 5. 5.  Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя.: Пер.с англ. – М.: ДМК, 2000.

 6. Ойхман Е.Г., Попов Э.М. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. –345 с.

 7. Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация-М.:РИА"Стандарты и качество", 2007.-240с.

 8. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реінжинірінгу бизнес- процессов: Пер. с англ.- М.:ЮНИТИ, 1997.

5. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения СПб.: Питер, 2002. – 496


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка