«Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів»
Скачати 28,97 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір28,97 Kb.

Робота з молодими вчителями в

ЗОШ І-ІІІ ступенів

с. Старий Чорторийськ

В.О.Сухомлинський

 «Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів».

Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку нададуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творчість.

Успішна педагогічна діяльність молодого вчителя залежить від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку нададуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творчість.

Організація стажування молодих спеціалістів

 • Загальне управління стажуванням молодих спеціалістів здійснюють районний відділ освіти і райметодкабінет, які складають і реалізують план організації допомоги та контролю за стажуванням молодих спеціалістів.
 • Провідна роль у забезпеченні стажування молодих спеціалістів належить адміністрації шкіл. Відповідальність за його проведення покладається на директора чи його заступника з навчально-виховної роботи.

Завдання школи у роботі з молодими вчителями:

 • сприяти постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної майстерності;
 • допомогти у плануванні та організації роботи з питань модернізації навчально-виховного процесу;
 • впроваджувати передові методи у викладанні;
 • правильно обирати форми, методи й засоби навчання.

Алгоритм роботи закладу з молодими спеціалістами

 • Робота заступника директора з молодими вчителями.
 • Діяльність школи становлення молодого вчителя.
 • Співпраця наставника і стажиста
 • Самоосвітня робота.

Очікувані результати роботи з молодими вчителями

 • Успішне входження в професію: уміння чітко орієнтуватися в реальних життєвих та навчально-виховних ситуаціях, брати відповідальність за прийняті рішення.
 • Набуття практичних навичок, необхідних у педагогічній роботі.
 • Адекватна самооцінка власних досягнень
 • Побудова власного шляху професійного зростання.

Етапи адаптації професійного становлення та зростання молодого вчителя

 • Перший етап — ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.
 • Другий етап — процес подолання труднощів у навчальній діяльності і початок формування майстерності.
 • Третій етап — етап високої адаптованості, яка склалася як результат ефективної діяльності вчителя на попередньому етапі. Молодий учитель характеризується високим рівнем самостійності, творчим підходом до навчальної діяльності.

Стажування - перспективний засіб забезпечення професійного становлення педагога.

Орієнтовний алгоритм організації стажування має такий вигляд:

 • Директор призначає наставника, який є безпосереднім керівником стажування.
 • Розробляється пам’ятка для наставника і стажиста.
 • Наставник розробляє спільно зі стажистом індивідуаль-ний план роботи з урахуванням методичної теми, над якою працює школа і подає його на затвердження директорові чи заступнику директора.
 • Під час складання розкладу уроків враховується необхідність взаємовідвідування уроків стажистом і його наставником.
 • Здійснюється внутрішньошкільний контроль за діяльністю наставника і стажиста .
 • Підбиваються підсумки стажування молодого спеціаліста і розробляється план підвищення рівня його педагогічної майстерності протягом наступних 2 років.

Основні функції наставника:

 • професійно-освітня (допомога молодому вчителеві в удосконаленні його професійних умінь, підвищенні рівня загальнонаукової та методичної підготовки, у формуванні педагогічної спостережливості й уяви, педагогічного такту);
 • виховна (наставник активно впливає на формування ціннісних орієнтацій, залучення до системи самоосвітньої роботи);
 • функція впливу авторитету наставника (наставник повинен намагатися стати авторитетом для нього, стимулом для його самовиховання, більш швидкого включення в колектив);
 • самоосвітня (наставник учиться сам для того, щоб допомогти молодому вчителеві бути в курсі новітніх досягнень у галузі психологічної і педагогічної наук, методики викладання спеціальних дисциплін).

Колективні форми

роботи

Методичні оперативки

Методичні об'єднання

Школа молодого

вчителя

Тиждень “ Мій перший

відкритий урок

Методична

рада

Семінари-практикуми

Тематичні виставки

Психолого-педагогічний

семінар

Педагогічні читання

Система роботи з молодими вчителями

Система роботи з молодими вчителями


Методична

рада

Індивідуальні

Форми роботи

Діагностування

Наставництво

Самоосвіта

Консультації, співбесіди

Творчі звіти

Основні методи роботи наставників в школі:

  • Бесіда з молодими спеціалістами за конкретними розділами педагогіки, з питань наукового змісту предмета, методики викладання.
  • Обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики.
  • Спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу.
  • Випереджальне проведення уроків для молодого колеги.
  • Консультування молодого вчителя щодо організації навчально-виховного процесу.
  • Спільна підготовка дидактичного матеріалу.
  • Відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом тощо.

Організаційні форми професійного зростання


Традиційні

форми

Лекції

Обмін досвідом

Обговорення статті

Прес-конференції

Знайомство з ППД

Дебати

Ділові ігри

“Круглий стіл”

Методичні ринги

Діалог

Консиліуми

Інтерактивні

форми

Організаційні форми професійного зростання


Навчальна

робота

Педагогічний консиліум

Проблемні семінари

Творчі дискусії

Екскурсії з обговоренням

Науково-практичні тренінги

Вечорниці

Творчий портрет

Педагогічні посиденьки

Дозвілля
 • Особливу увагу наставники приділяють запобіганню негативним проявам поведінки молодого вчителя: зарозумілості, вередливості, зверхньому ставленню до колег, учнів, батьків, безвідповідальності стосовно повсякденних обов’язків — і водночас підтримують ініціативу, творчий пошук.
 • Спостереження, опитування вчителів, вивчення досвіду молодих спеціалістів дозволяють зробити висновок, що у вчителів-початківців більшість труднощів має емоційно-комунікативний характер.

Труднощі, з якими зустрічаються молоді педагоги

   • Проблема першого знайомства з класом.
   • Вивчення колективу класу (в умовах незнання методів виховання чи невміння їх застосовувати).
   • Організація контакту з класом.
   • Уміння звертатися до дітей у ході педагогічної діяльності.
   • Майстерне володіння словом.
   • Органічне поєднання дій та спілкування з дітьми.
   • Уміння спілкуватися в різноманітних ситуаціях (на перерві, під час роботи гуртків, проведення батьківських зборів тощо).

Здатність захоплювати дітей навчальним матеріалом.

   • Здатність захоплювати дітей навчальним матеріалом.
   • Уміння вирішувати завдання творчого характеру.
   • Уміння грати з учнями.
   • Наявність здібностей до подолання внутрішньої тривоги (роздратованості), негативних установок на окремих учнів.
   • Уміння правильно спланувати власний робочий час.
   • Уміння адекватно виявляти та передавати педагогічне відчуття (гніву, радості, подиву, захоплення).
   • Уміння прогнозувати.
   • Уміння працювати в ситуації емоційного напруження

Труднощі з якими зустрічаються молоді педагоги

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта.


Жан-Жак Руссо

Тільки самоосвіта спроможна сформувати справді ерудовану та всебічно розвинену особистість, якою, без сумніву, мусить бути освітянин.

Критерії готовності вчителя-стажиста до самоосвітньої діяльності:

 • уміння вибрати напрям пошуку необхідної літератури та інших джерел інформації;
 • здатність, працюючи з конкретним педагогічним досвідом, зрозуміти основну ідею досвіду, осмислення молодими педагогами особистого досвіду;
 • потреба в різнобічній педагогічній діяльності як одному із засобів підвищення рівня своєї педагогічної культури.

Організація самоосвіти шкільною адміністрацією:

 • створення оптимальних умов для самоосвітньої роботи;
 • організацію семінарів-практикумів для вчителів з питань прийомів і засобів організації самоосвітньої роботи;
 • визначення конкретних вимог до вчителів стосовно самоосвіти;
 • забезпечення внутрішньошкільного контролю за цією ділянкою методичної роботи.

Що залежить від шкільної адміністрації у справі створення максимально сприятливих умов для плідної самоосвітньої роботи вчителя?

 • збільшення кількості вільного часу молодого педагога;
 • наявність у розпорядженні вчителів шкільної та власної бібліотек;
 • хороший методичний кабінет, який, згідно з Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, рекомендується створювати в усіх освітніх закладах, щоб він був «організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками».

Стимули для самоосвіти учителя-стажиста.

 • залучення молодих педагогів до активної роботи методичних об’єднань з певних теоретичних питань;
 • відкриті уроки, які молоді вчителі проводять на останньому, заключному, етапі стажування (у квітні—травні), та їхні творчі звіти перед педагогічним колективом;
 • захист підготовленого вчителем-стажистом реферату з педагогічної проблематики;
 • створення творчої атмосфери в колективі.

Перелік завдань, які обов’язково повинен виконати молодий спеціаліст протягом першого року роботи в школі:

 • розробка календарно-тематичного планування з урахуванням особливостей класу і навчальних програм;
 • розробка технологічної карти навчальних заходів за однією з тем навчального курсу з урахуванням результатів вхідного контролю;
 • розробка циклу тестових завдань для проміжного й тематичного контролю;
 • розробка циклу різнорівневих контрольних робіт для проміжного й тематичного контролю;
 • розробка програми ліквідації прогалин у знаннях учнів з урахуванням вхідного контролю;
 • розробка планів уроків різних типів;
 • розробка сценаріїв навчальних занять і позакласних заходів;
 • складання характеристики з урахуванням досягнень школяра;
 • аналіз рівня розвитку класного колективу;
 • аналіз результатів навчання школярів;
 • аналіз навчального заняття;
 • підготовка та проведення занять з батьками школярів за однією з педагогічних проблем;
 • проведення різноманітних занять та інших заходів з учнями та їхніми батьками.

Перше анкетування доцільно провести за результатами першого року роботи у травні. Наступне — після другого-третього року роботи молодого спеціаліста в школі.

Так, учитель повинен уміти:

 • проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічний процес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень;
 • перетворювати наукову інформацію на навчальний матеріал, доступний розумінню учнів, пробуджувати інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність школярів;
 • спостерігати психологічний стан дітей, визначати особливості стосунків у дитячому колективі, здійснювати моніторинг;
 • здійснювати емоційно-вольовий вплив на дітей, виявляючи стриманість, організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність;
 • ставити завдання, інструктувати дітей, координувати їхню діяльність, співпрацювати в навчальному процесі;
 • регулювати взаємини з дітьми, їхніми батьками, колегами, керівниками;
 • зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності, які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усної мови;
 • засвоювати і поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення;
 • вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, чинники впливу на хід навчально-виховного процесу;
 • брати участь в експериментальній, творчій роботі, аналізувати її результати, ступінь ефективності.
 • Вивченню запитів, інтересів, можливостей молодих учителів сприяє цілеспрямоване їх анкетування

Внутрішньошкільний контроль за роботою молодого вчителя

Оглядовий контроль

слід проводити після 2—3 тижнів роботи у школі шляхом відвідування 3—4 уроків з однієї теми. Це дає можливість оцінити рівень ділових якостей педагога, ефективність організації навчально-виховного процесу.

Попереджувальний контроль

 • у жовтні, — визначити можливі помилки у подальшій роботі вчителя і намагатися запобігти їм.
 • У квітні слід перевірити, як молодий учитель працює над усуненням недоліків, реалізацією пропозицій, рекомендацій, висловлених у ході контролю.

Висновки за результатами контролю:

 • констатація фактичного стану справ;
 • об’єктивна оцінка цього стану;
 • рекомендації, пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу та ліквідації недоліків, прорахунків;
 • терміни ліквідації недоліків і, якщо потрібно, терміни повторного контролю за виконанням рекомендацій.

Протягом другого року роботи молодого вчителя використовують персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя.

 • Протягом другого року роботи молодого вчителя використовують персональний контроль, який передбачає вивчення всієї системи діяльності вчителя.
 • На третій рік здійснюється фронтальний та класно-узагальнювальний контроль.

Для створення презентації використані ресурси Інтернету

 • http://images.yandex.ua
 • http://lib.znaimo.com.ua/docs/188/index-92910.html
 • http://te2.zavantag.com/docs/15500/index-8485.html


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка