Мовою відомих науковців…
Дата конвертації13.04.2017
Розмір13,7 Kb.

Мовою відомих науковців…

 • Проект – це будь-яка робота, виконана “від щирого серця“, яка має певну цільову настанову. (У. Кільпатрик)
 • Проект – комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв‘язання значущої проблеми. (Є. Полат)
 • Проект – це інноваційна форма організації освітнього середовища, в основі якої лежить комплексний характер діяльності тимчасового колективу спеціалістів. (Л. Ващенко)
 • Метод проектів - це комплекс пошукових, дослідницьких, графічних та інших видів робіт, виконаних з метою практичного або теоретичного розв‘язання значущої проблеми.

З ІСТОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ…

 • *Метод проектів був розроблений американським педагогом У. Кільпатриком у 20-х рр. ХХ століття в США як практична реалізація концепції інстументалізму. Його ще називали “методом проблем”, і розвивався у межах гуманістичного напрямку, у філософії та освіті, у педагогічних поглядах Джона Дьюї.
 • *У викладанні англійської мови метод проектів активно став використовуватися в кінці 80-х років ХХ століття.
 • *Надмірне захоплення мотодом проектів завдало величезної шкоди систематичному навчанню, тому педагоги розчарувалися у цьому методі в середині ХХ століття
 • *У вітчизняній практиці метод проектів став активно використовуватися з кінця 90-х років минулого століття і зараз переживає “друге народження”

Методичні основи проекту

 • В основі методу лежить розвиток пізнавальної діяльності учнів, уміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення
 • Метод проектів завжди орієнтований на самостійну роботу учнів – індивідуальну, групову, парну – яку учні виконують протягом певного часу.
 • Цей метод включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Основні завдання методу

 • Розвиває критичне мислення.
 • Стимулює учнів до розв”язання проблем, які мають на увазі володіння деякою сумою знань.
 • Вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі.
 • Учні набувають навички роботи з інформацією (відбирають потрібну інформацію, аналізують її, систематизують).

Метод проектів доцільно використовувати у звичайному класі як самостійну, індивідуальну або групову роботу учнів обов’язково з використанням сучасних засобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютера чи мультимедіа проектора

 • Метод проектів доцільно використовувати у звичайному класі як самостійну, індивідуальну або групову роботу учнів обов’язково з використанням сучасних засобів інформаційних технологій, зокрема комп’ютера чи мультимедіа проектора

Технологія методики проектів

 • Етапи:
 • Аналітичний (сприйняття інформації)
 • Підготовчий (обговорення та пошук матеріалу)
 • Адаптивний (розробка плану дій)
 • Практичний (збір інформації)
 • Узагальнюючий (захист проекту, самооцінка)
 • Типологія проектів
 • За пріоритетним видом
 • діяльності:
 • Творчі, рольові,
 • соціальні,
 • Дослідницькі, пошукові,
 • ігрові
 • За предметно-змістовою
 • сферою інтересів:
 • Екологічні, правові,
 • економічні,
 • політехнічні, художні,
 • інформаційні,
 • телекомунікаційні
 • За зверненням до аудиторії:
 • шкільні,
 • регіональні,
 • міжнародні.
 • За рівнем реалізації
 • міжпредметних зв‘язків:
 • монопредметні,
 • міжпредметні,
 • надпредметні
 • За характером
 • партнерських взаємодій:
 • кооперативні, змагальні
 • конкурсні
 • За формою
 • представлення захисту:
 • пленарні, стендові,
 • мультимедійні, рольові
 • творчі
 • За терміном виконання:
 • короткі,
 • середньої тривалості,
 • тривалі

Творчі проекти

 • Підсумок роботи:
 • Колективний колаж
 • Вечір
 • Свято
 • Газета
 • Фільм

Інформаційні проекти

 • Підсумок роботи:
 • Стаття
 • Доповідь
 • Реферат
 • Відеофільм
 • Презентація
 • Публікація
 • Обговорення на конференції

Соціальні проекти

 • Підсумок роботи:
 • Випуск інформаційних вісників
 • Підготовка інструкторів
 • Використання придбаних навичок соціального спілкування в реалізації нових проектів

Методичний паспорт проекту

 • Автор проекту
 • Назва проекту
 • Тип проекту
 • Навчальні предмети
 • Клас, або класи
 • Кількість учнів
 • Мета (практична, виховна та розвиваюча)
 • Очікувані результати(перелік вмінь та навичок, які матимуть учні по завершенні реалізації проекту)
 • Опис проекту (чітка схема діяльності учнів по етапах роботи над проектом)
 • Вхідні знання та навички (знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи в проекті, необхідні для виконання проектних завдань)
 • Матеріально-технічне, інформаційно-технічне та методичне забезпечення (обладнання, витратні матеріали, навчальна та методична література, інтерв‘ю, фотоматеріали тощо)
 • Оцінювання знань та вмінь
 • Очікуваний кінцевий продукт проекту

Соціально-орієнтовний проект

 • Соціально-орієнтовний проект
 • “Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави”
 • - Вікторина “Що ти знаєш про Україну”
 • - Заочна відеомандрівка “Країна, у якій я живу”
 • Години спілкування: “Істина, свобода та відповідальність”,
 • “Я – громадянин і патріот держави”,
 • “Я – учень своєї школи”,
 • “Українці за кордоном. Що ти знаєш про діаспору?”.
 • - Створення колажу «Історія моєї родини»
 • Трішки практики

Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

 • Метод проектів сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних особливостей і нахилів дитини, учить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватися.
 • Цінним є поєднання індивідуальних завдань з елементами колективного пошуку, розвиток комунікативних якостей.
 • ОТЖЕ,


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка