Мукачівська зош І ііі ст. №2 ім. Т. Г. Шевченка Методичий бюлетень січень 2016
Скачати 13,21 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір13,21 Kb.

Мукачівська ЗОШ І - ІІІ ст. № 2 ім.Т. Г. Шевченка Методичий бюлетень січень 2016

Звичайний викладач підносить істину, гарний учить її знаходити

 • Звичайний викладач підносить істину, гарний учить її знаходити
 • А. Дистервег

Інновації (італ. іnnovatione - новизна, нововведення) - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.

 • Інновації (італ. іnnovatione - новизна, нововведення) - нові форми організації діяльності і управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства.
 • Педагогічні інновації - особливі форми педагогічної діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі або процес створення, упровадження і поширення нового в освіті.
 • Інноваційний процес в освіті - це сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних умов.

Сучасні роботодавці зацікавлені в такому пра-цівникові, який:

 • Сучасні роботодавці зацікавлені в такому пра-цівникові, який:
 • - уміє думати самостійно, вирішувати різно-манітні проблеми і застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • - має критичне і творче мислення;
 • - володіє багатим словниковим запасом на основі глибокого розуміння гуманітарних знань;
 • - є комунікабельним, контактним серед різних соціальних груп;
 • - уміє запобігати конфліктним ситуаціям, уміло виходити з них.

Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість. Творчий викладач, учитель, вихователь має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога.

 • Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча особистість. Творчий викладач, учитель, вихователь має широкі можливості і необмежене поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога.
 • Інноваційний потенціал педагога - сукупність соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє готовність вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити цю готовність (Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко).

Фактори, що стимулюють до застосування

 • Фактори, що стимулюють до застосування
 • інноваційних технологій:
 • 1. Методична робота.
 • 2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.
 • 3. Приклад і вплив колег.
 • 4. Приклад і вплив керівників.
 • 5. Організація праці в навчальному закладі.
 • 6. Увага до цих проблем керівництва.
 • 7. Довіра.
 • 8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування.
 • 9. Заняття самоосвітою.
 • 10. Інтерес до роботи.
 • 11. Зростаюча відповідальність.
 • 12. Можливість одержання визнання в колективі.

Інноваційні методи навчання

 • Використання мультимедійних технологій на уроках :
 • 1) Використання аудіовізуальних засобів;
 • 2) Створення учнівських комп’ютерних продуктів
 • 3) Використання телетестів
 • 4) Прийом «Коментатор»
 • 5) Використання телетестів
 • Інтерактивні методи навчання:
 • Синтез думок
 • Робота в парах
 • Пошук скарбів
 • Коло ідей
 • Мікрофон
 • Мозкова атака
 • Аналіз ситуацій
 • Дерево рішень
 • Рольові ігри
 • Дискусія
 • Кейсове навчання

Інноваційні методи навчання

 • Методи активізації навчального процесу передбачають:
 • Активізацію
 • мислення учнів
 • Збільшення часу
 • активного залучення
 • учнів у навчальний
 • процес
 • Постійний взаємозв’язок
 • учня і викладача

Методи активного навчання:

 • Неімітаційні
 • Імітаційні
 • Проблемна лекція;
 • Лекція з елементами
 • проблемного навчання;
 • Евристична бесіда;
 • Навчальна дискусія;
 • Пошукова робота;
 • Навчально-практична
 • конференція;
 • Самостійна робота з книгою;
 • Інформаційні повідомлення і
 • реферати;
 • Опорне конспектування;
 • Тестовий контроль знань.
 • Рішення проблемних ситуацій;
 • Ігрове проектування;
 • Розігрування ролей;
 • Активний самоконтроль з
 • розігруванням ролей;
 • Індивідуальний тренаж;
 • Ділові ігри.

Висновок

 • В результаті використання активних методів навчання забезпечує отримання:
 • Трудових навичок
 • Формування активної життєвої
 • позиції учнів

Застосування нетрадиційних форм проведення занять передбачає:

 • - Використання колективних методів роботи учнів;
 • - Прищеплювання інтересу до предмета, обраної професії;
 • - Розвиток умінь і навичок самостійної роботи, прагнення до творчого пошуку;
 • - Активізацію діяльності учнів;
 • - Становлення нових відносин між викладачем і учнями;
 • - Оцінку діяльності учнів їхніми друзями, товаришами по навчанню.

Інноваційні методи нав-чання, спрямовані на роз-виток творчої особистості учня і сприяють підвищенню якості молодших фахівців.

 • Інноваційні методи нав-чання, спрямовані на роз-виток творчої особистості учня і сприяють підвищенню якості молодших фахівців.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка