Н. А. Меженська (посада, науковий ступінь, вчене звання)
Сторінка2/4
Дата конвертації20.07.2017
Розмір0,91 Mb.
1   2   3   4

5. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сучасний стан виробництва кормової продукції в Україні

2

2

Аналіз нормативно-правової бази України щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів.

2

3

Аналіз нормативно-правової бази ЄС щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів.

2

4

Аналіз нормативно-правової бази з питань організації державного контролю кормів для тварин в ЄС та Україні.

2

5

Основні принципи, критерії та методи оцінки якості кормової сировини рослинного та твавринного походження.

2

6

Основні принципи, критерії та методи оцінки якості продукції комбікормової промисловості, кормових добавок, преміксів та сировини для їх виробництва.

2

7

Основні принципи, критерії та методи оцінки якості кормів для непродуктивних тварин, лікувальних кормів та іншої кормової продукції.

2

8

Основні принципи, критерії та методи оцінки безпечності кормової сировини рослинного та твавринного походження.

2

9

Основні принципи, критерії та методи оцінки безпечності продукції комбікормової промисловості, кормових добавок, преміксів та сировини для їх виробництва.

2

10

Основні принципи, критерії та методи оцінки безпечності кормів для непродуктивних тварин, лікувальних кормів та іншої кормової продукції.

2

11

Технологічні аспекти виробництва кормової продукції в Україні.

4

12

Система НАССР та її роль в забезпеченні кормової безпеки.

66. Теми занять для самостійної роботи

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Аналіз фонду нормативної документації на кормову сировину рослинного походження (загальна кількість нормативних документів чинних в Україні, які є в стадії розробки; вимоги щодо показників якості та безпеки, методів контролювання, пакування, маркування, утримання та транспортування).

20

2

Аналіз фонду нормативної документації на кормову сировину тваринного походження (загальна кількість нормативних документів чинних в Україні, які є в стадії розробки; вимоги щодо показників якості та безпеки, методів контролювання, пакування, маркування, утримання та транспортування).

10

3

Аналіз фонду нормативної документації на продукцію комбікормової промисловості (загальна кількість нормативних документів чинних в Україні, які є в стадії розробки; вимоги щодо показників якості та безпеки, методів контролювання, пакування, маркування, утримання та транспортування).

10

4

Аналіз фонду нормативної документації на корми сухі і консервовані для непродуктивних тварин (собак і котів, декоративних птахів, акваріумних риб, гризунів тощо).

10

5

Аналіз фонду нормативної документації на сировину для виробництва кормів (кормову продукцію мукомельно-круп’яної промисловості, масложирової промисловості, пивоварної промисловості, спиртового виробництва, цукрової промисловості, крохмалопаточної промисловості, консервної та овочесушильної промисловості, мінерального походження, мікробіологічної промисловості.

10

6

Аналіз фонду нормативної документації на премікси.

10

7

Аналіз фонду нормативної документації на кормові добавки.

10

8

Аналіз фонду нормативної документації на ізоляти, концентрати, гідролізати і текстурати рослинних білків;

концентрати молочних сироваткових білків, казеїн, казеїнати, гідролізати молочних білків; концентрати білків крові (сухий концентрат плазми, сироватки, альбумін).11

9

Аналіз фонду нормативної документації на лікувальні корми.

10

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння

знань студентамиНУБіП України Ф-7.5-2.1.6.-20


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Магістр»

напрям підготовки/

спеціальність 8.11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Кафедра

Ветеринарно-санітарної експертизи

2014-2015 навч. рік


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
з дисципліни

Гігієна кормів і кормових добавок

Затверджую

Зав. кафедри

________________

(підпис)


Якубчак О. М. (ПІБ)

17 червня 2015 р.Екзаменаційні запитання

(максимальна оцінка 10 балів за відповідь на кожне запитання)

1. Назвіть основні принципи Регламенту ЄС 178/2002, щодо кормів для тварин.

2. Класифікація кормової сировини рослинного походження.

Тестові завдання різних типів

(максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання)

1. Стандартний ветеринарний контроль – це…….(у бланку вписати відповідь)

2. У зеленому кормі допускається вміст шкідливих і отруйних рослин не більше …… %.

3. Регламент (ЄC) № 183/2005 від 12 січня 2005 року встановлює вимоги до…….(у бланку вписати відповідь)

4. Розставте у відповідності визначення


1. корми

А. субстанції, мікроорганізми, інші ніж кормовий матеріал та премікси, які зазвичай у чистому вигляді не використовуються як корми, а цілеспрямовано додаються до корму чи води з метою поліпшення характеристик кормів або продуктів тваринного походження, досягнення сприятливого впливу на колір декоративних риб або птахів, задоволення поживних потреб тварин, зменшення несприятливого впливу відходів тваринництва на навколишнє середовище, вдосконалення виробництва продуктів тваринного походження, підвищення продуктивності або благополуччя тварин шляхом впливу на їх шлункову та кишкову флору або засвоюваність корму

2. премікси

Б. суміші кормових добавок або суміші однієї чи декількох кормових добавок, у тому числі вітамінів, амінокислот, мінералів тощо, з кормами тваринного чи рослинного походження або з водою, виготовлені за спеціальною технологією на високотехнологічному обладнанні, які використовуються як носії і не призначені для безпосередньої годівлі тварин

3. кормові добавки

В. продукти тваринного, рослинного, мікробіологічного та хімічного походження, у тому числі готові корми та комбікорми, що використовуються для годівлі тварин самостійно або в суміші, містять поживні речовини у засвоюваній формі і не справляють негативного впливу на здоров'я тварин

5. Ідентифікувати корм і надати йому гігієнічну характеристику.


6. Головними засадами регулювання безпечності та якості кормів для тварин є:

1.

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

2.

Регламент Комісії (ЄС) № 575/2011 від 16 червня 2011 року

3.

Закон України "Про ветеринарну медицину"

4.

Директива Комісії 2003/7/ЄС від 24 січня

5.

Регламент (ЄС) Європейського Парламенту і Ради від 28.01.2002 р. № 178/2002
7. Визначити показники безпечності комбікормів для ВРХ в рамках Плану державного моніторингу:

1

свинець, кадмій, афлатоксин, фумонізин, бактерії роду сальмонела, стронцій-90, цезій-137, ДНК жуйних тварин, компоненти тваринного походження, стронцій-90, цезій-137, діоксини, мідь

2

фумонізини, Т-2 токсин

3

свинець, кадмій, миш'як, ртуть,стронцій-90, цезій-137, діоксини

4

свинець, кадмій, вітамін В4 , цинк, мідь, стронцій-90, цезій-137
8. Гігієна кормів – це…….(у бланку вписати відповідь)

9. Для оцінки показників безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів використовуються методи аналізу……..(у бланку вписати відповідь)

10. Сінаж вважається доброї якості:

1. вологість повинна бути на рівні 45–55 % (для бобових культур допускається до 60%).

2. сінаж має ароматний запах свіжоспеченого хліба або меду, колір світло-коричневий, для конюшини – темно-зелений.

3. сипучий, ароматний, з фруктовим запахом, зеленого, світло-коричневого (для конюшини) або солом’яно-жовтого кольору, що відповідає вихідній сировині.

4. Вологість у межах 60–63 % надає йому властивостей силосу.

__________ (Меженська Н. А.)

(підпис)
8. Методи навчання.
Організація навчання у НУБіП України забезпечується засобами поєднання аудиторної і позааудиторної форм навчання, а саме:


 • лекції;

 • семінари;

 • практичні заняття (лабораторні роботи, лабораторний практикум);

 • самостійна аудиторна робота студентів;

 • самостійна позааудиторна робота студентів;

 • консультації;

 • курсове проектування (курсові роботи);

 • дипломне проектування (дипломні роботи);

 • усі види практик.

Для здійснення контролю за якістю знань та вмінь студентів використовуються:

 • контрольні роботи;

 • індивідуальні співбесіди;

 • колоквіуми;

 • заліки;

 • іспити;

 • захист курсових і дипломних робіт;

 • державні іспити;

 • комплексний іспит за фахом.

Під час вивчення дисципліни «Гігієна кормів і кормових добавок» використовують наступні методи навчання:

 • лекції;

 • лабораторні заняття;

 • самостійна аудиторна робота студентів;

 • самостійна позааудиторна робота студентів.1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка