Національна академія педагогічних наук україни інститут психології імені Г. С. Костюка Лабораторія психології дошкільника інформаційний лист шановні колеги!Скачати 60,76 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір60,76 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка

Лабораторія психології дошкільника
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!

Лабораторія психології дошкільника запрошує науковців, викладачів, аспірантів, працівників системи дошкільної освіти взяти участь роботі у Міжнародної наукової конференції «Ціннісні орієнтації в житті дитини», яка відбудеться 6 жовтня 2014 року в Київському міському будинку Учителя.Обговорення проблеми конференції планується за такими напрямками:

 • Дитина у сучасному соціопросторі;

 • Зміст виховної діяльності в освітніх закладах;

 • Єдність виховних зусиль родини та ДНЗ у розвитку дитини

Під час роботи конференції передбачається проведення пленарного та секційних засідань.Місце та порядок проведення конференції:

 • Початок роботи конференції об 10.30 у Київському міському будинку Учителя Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 57

 • Реєстрація учасників розпочнеться з 9.30 до 10.30.

 • Для включення до програми конференції необхідно до 14 вересня 2014 року подать заявки на участь у конференції на адресу електронної пошти - doshkilnuku@i.ua.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, болгарська, польська.

За матеріалами Міжнародної наукової конференції «Ціннісні орієнтації в житті дитини» готується збірник наукових статей за вимогами ВАК України, який включений до фахових видань України.

Термін подачі статей з 6.10.2014 до 1.12.2014 року. Вимоги для оформлення статей додаються.

Вартість однієї сторінки 25 гривень.

Адреса оргкомітету:01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2, кімната № 36, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Е-mail: doshkilnuku@i.uaКоординатори конференції:

 • 097 535 12 20 – Пісарєва Олена Володимирівна

 • 097 127 65 86 – Сахно Олена Олександрівна.

Вимоги до друку статей у збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології. Психологія розвитку дошкільника».
Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою й оформлена відповідним чином:

 1. УДК (на початку ліворуч) (можна визначити на сайті teacode.com/online/udc);

 2. дані про автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи , іноземні автори вказують також назву країни;

 3. назва статті (по центру);

 4. анотація українською мовою;

 5. ключові слова (6-10 слів), що визначають тематику статті;

 6. текст статті;

 7. список використаних джерел, оформлений відповідно до стандартів;

 8. анотації російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова;

 9. Реферат українською мовою на статтю ( 1 сторінка – не оплачується);

 10. Анотація англійською мовою має містити в середньому 20-25 речень у формі висновків до дослідження. Статті із комп’ютерним перекладом на англійську мову не приймаються!!!

 11. Транслітераційний переклад списку використаних джерел (посилання на транслітераційний переклад в он-лайн режимі http://translit.ru/).

 12. Для науковців, які не мають наукового звання обов’язковою є наявність завіреної рецензії фахівця з проблеми, що досліджується; керівника, консультанта (для аспірантів та докторантів);

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Текст у текстовому редакторі Word.

 2. Об'єм статті 10 - 12 сторінок формату А4.

 3. Шрифт - Times New Roman, 14;

 4. Параметри сторінки - поля: верхнє, нижнє - 2,00 см і ліве – 3,00 см., праве -1,5 см;

 5. Інтервал 1,5;

 6. Абзац 1,25 см.

 7. В текст можуть бути включені графічні матеріали: малюнки, таблиці і так далі. Малюнки і таблиці повинні мати назву. У тексті статті має бути посилання на графічні матеріали.

 8. Матеріали подаються в паперовому та електронному варіантах на будь-якому з носіїв (Сd, DVD, флеш) або можуть висилатися електронною поштою.

 9. На окремій сторінці додаються відомості про автора:

 • прізвище,

 • ім’я та по-батькові,

 • місце роботи,

 • посада,

 • науковий ступінь, звання,

 • адреса,

 • контактний телефон,

 • e-mail.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Структура, зміст та оформлення статті повинні відповідати вимогам, що висуваються до фахових видань України.

УДК

НАЗВА СТАТТІ (великими буквами).

Прізвище і ініціали автора.

Повна назва організації

(порожній рядок)

Анотація та ключові слова українською мовою.

Необхідні елементи статті:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв"язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв"язання цієї проблеми і на які спирається автор,

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання цілей статті або цілей статті  (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку,

Література.

Вся використовувана при написанні статті література має бути представлена в тексті, у вигляді посилання (у квадратних дужках).Назва статті та прізвище і ініціали автора англійською та російською мовами.

Анотації російською та англійською мовами.
Адреса оргкомітету: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2, Інститут психології ім.. Г.С. Костюка НАПН України, кімната № 36;

 • телефон 097-127-65-86;

 • електронна адреса: doshkilnuku@i.ua

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ­

П.І.Б. учасника

(повністю)________________________________________________________

Місце роботи___________________________________________________________________

Посада________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання

___________________________________________________

Місто, адреса (з індексом)_______________________________________________________

Телефон для зв’язку(обов’язково) ____________________________________________________________

e-mail (обов’язково) _____________________________________________________________

Потреба в особистому запрошенні_________________________________________________

Назва доповіді та тематичний напрям

______________________________________________

Чи будуть залучатися мультимедійні засоби_____________­

­

Планую:


Виступити з доповіддю □

Взяти участь як слухач □Опублікувати матеріали доповіді □­

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка