Національний стандарт україни
Скачати 430,95 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації23.12.2016
Розмір430,95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДСТУ Б А.2.4-22:2008НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система проектної документації для будівництва


ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

ДСТУ Б А.2.4-22:2008

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.401-88)


ЗМІСТ

с.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ I

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 1

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ 2

5 МОНТАЖНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 3

6 КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ТРУБОПРОВОДІВ 4

7 ВІДОМІСТЬ ТРУБОПРОВОДІВ 4

8 ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЛОКА 5

9 КРЕСЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ 6

ДОДАТОК А 7

Терміни та визначення понять 7

Таблиця А.1 7

ДОДАТОК Б 8

Приклад оформлення схеми розташування і відомості технологічних вузлів 8

ДОДАТОК В 9

Приклад оформлення схеми з'єднань 9

ДОДАТОК Г 10

Приклад оформлення креслення плану розташування обладнання і специфікації обладнання 10

11

ДОДАТОК Д 12Приклад оформлення відомості трубопроводів 12

ДОДАТОК Е 13

Приклад оформлення схеми з'єднань, плану розташування і характеристик трубопроводів 13

ДОДАТОК Ж 15

Приклад оформлення специфікації обладнання технологічного блока і трубопроводів 15

ДОДАТОК И 16

Приклад оформлення відомості трубопроводів блока 16

ДОДАТОК К 17

Приклад оформлення креслення схеми спеціального технологічного трубопроводу і специфікації обладнання трубопроводу 17НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИСистема проектної документації для будівництва

Технологія виробництва.

Основні вимоги до робочих креслень
Система проектной документации для строительства

Технология производства.

Основные требования к рабочим чертежам
System of progects documents for building

Production technology.

Main requirements for work drawings
Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочих креслень технології виробництва всіх галузей промисловості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних ус­тановок

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікаций обладнання, виробів та мате­ріалів

ДСТУ Б А.2.4-36:2008 СПДБ. Підіймально-транспортне устаткування. Умовні зображення

ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции (ЄСКД. Аксонометричні проекції)

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению (ЄСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання)

ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Графические элементы трубопро­водов (ЄСКД. Зображення умовні графічні. Графічні елементи трубопровідів)

ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная (ЄСКД. Зображення умовні графічні. Арматура трубопровідна)

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення)

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою)З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Робочі креслення технології виробництва виконують відповідно до вимог цього стандарту і стандартів системи проектної документації для будівництва (СПДБ). Допускається робочі креслення технології виробництва виконувати відповідно до вимог галузевих стандартів і відомчих нормативних документів.

 2. Графічні і текстові матеріали виконують за допомогою сучасного програмного забезпечення та комп'ютерної техніки.

 3. До складу робочих креслень технології виробництва входять:

- робочі креслення, призначені для монтажу обладнання та технологічних трубопроводів (основний комплект робочих креслень марки ТХ).

Допускається робочі креслення технології виробництва виконувати в двох комплектах: ТХ -технологія виробництва (технологічні схеми) і ТХМ - монтажні креслення - (обладнання та трубопроводи); • завдання на розроблення деталювальних креслень технологічних блоків, які складаються організаціями, що здійснюють монтаж (далі - завдання на розроблення технологічних блоків), виконують за необхідності;

 • креслення спеціальних технологічних трубопроводів виконують за необхідності;

 • вихідні вимоги до розроблення конструкторської документації щодо обладнання індивідуального виготовлення відповідно до ГОСТ 15.001, якщо ці вимоги не розроблені в робочому проекті (проекті).

3.4 До складу основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ) входять:

 • загальні дані по робочих кресленнях;

 • план розміщення компоновки обладнання без трубопроводів (плани та розрізи);

 • монтажно-технологічна схема;

 • креслення розташування обладнання і трубопроводів (плани та розрізи).

До основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ) складають:

 • специфікацію обладнання, виробів і матеріалів згідно з ДСТУ Б А 2.4-10;

 • відомість трубопроводів;

 • опитувальні листи на обладнання і габаритні креслення на відповідні види обладнання.

 1. Основні комплекти робочих креслень виконують за необхідності на кожен технологічний вузол відповідно до проекту організації будівництва з присвоєнням їм позначень, що включають марку креслення ТХ (ТХМ) і порядковий номер, наприклад, ТХ1 (ТХМ1), ТХ2 (ТХМ2) тощо.

 2. На кресленнях зображають:

 • обладнання, трубопроводи та їх елементи - у вигляді спрощених контурних обрисів у масштабі креслення або умовними графічними зображеннями суцільною товстою основною лінією, якщо їх діаметр у масштабі креслення менше 3 мм, та двома лініями, якщо їх діаметр у масштабі креслення більше 3 мм;

 • блоки на планах у вигляді прямокутника, на розрізах - по зовнішньому контуру суцільною основною лінією;

 • траси спеціальних трубопроводів - суцільною товстою основною лінією;

 • будівельні конструкції у вигляді спрощених контурних обрисів - суцільною тонкою лінією.

Умовні графічні зображення трубопроводів, їх елементів і арматури приймають згідно з ДСТУ Б А.2.4-1; ГОСТ 2.784; ГОСТ 2.785.

Умовні графічні зображення основного підйомно-транспортного обладнання приймають згід­но з ДСТУ Б А.2.4-36 і виконують у масштабі креслення.

Зображення повинні бути однаковими в усіх текстових і графічних документах основного комплекту.

3.7 Терміни, які використовуються в стандарті, та їх пояснення, наведені в додатку А.

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ


4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях марки ТХ (ТХМ) на додаток до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають схему розташування технологічних вузлів.

За наявності ТХ1, (ТХМ1), ТХ2 (ТХМ2) тощо схему розташовують на аркушах загальних даних всіх марок.

На схемі вказують:


 • межі і номери кожного технологічного вузла;

 • вводи та виводи основних трубопроводів із зображенням трубопроводів і з прив'язкою їх до координатних осей будівель (споруд). Допускається для групових вводів и виводів прив'язку виконувати тільки до осей крайніх трубопроводів або осей підвідних естакад.

До схеми наводять відомість технологічних вузлів у таблиці згідно з формою 1, графи якої заповнюють відповідно до їх найменування.

Форма 1


Відомість технологічних вузлів


Приклад оформлення схеми розташування та відомості технологічних вузлів наведений у додатку Б.

4.2 У загальних вказівках на додаток до відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, наводять за необхідності:

 • характеристику трубопроводів у таблиці - згідно з формою 2;

 • вказівки про зберігання обладнання й елементів спеціальних технологічних трубопроводів, що потребують укриття;

- технічні вказівки, дотримання яких обов'язково при монтажі обладнання.
Форма 2

Характеристика трубопроводів
4.3 У формі 2 вказують:

 • у графі "Позначення" - цифрове або літерно-цифрове позначення трубопроводу - Dy, матеріал трубопроводу, що виконується за схемою з'єднань (монтажною), відповідно до розділу 5;

 • у графі "Найменування продукту, що транспортується" - найменування або номер продукту, що транспортується;

 • у графі "Категорія трубопроводів" - категорію і групу трубопроводу відповідно до чинних нормативних документів;

- у графі "Випробування" - вид (міцність, герметичність) і спосіб (гідравлічний, пневматичний) випробування;

- у графі "Додаткові вказівки" - додаткові вказівки щодо випробування (при випробуванні на герметичність - час випробування і величину падіння тиску), вимоги до внутрішньої поверхні трубопроводу після випробування (продування, очищення і додаткова обробка).

Решту граф заповнюють відповідно до їх найменування.


 1. Характеристики трубопроводів, наведених у формі 2, можуть бути наведені у відомості трубопроводів або в інших документах, які входять до складу основного комплекту робочих креслень марки ТХ (ТХМ).

4.5 У відомість документів, на які посилаються, і документів, що додаються (у розділ "Документи, що додаються"), на додаток до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, записують завдання на розроблення технологічних блоків, креслення спеціальних технологічних трубопроводів, опитувальні листи і габаритні креслення відповідного обладнання, вихідні вимоги до розроблення конструкторської документації на обладнання індивідуального виготовлення, що складаються відповідно до ГОСТ 15.001.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка