«Надання першої допомоги потерпілому при пораненнях. Правила накладання стерильних пов’язок. Перша допомога при кровотечах.»Скачати 121.44 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір121.44 Kb.
ТипПлан-конспект
План-конспект уроку з Охорони праці.
Тема: «Надання першої допомоги потерпілому при пораненнях. Правила накладання стерильних пов’язок. Перша допомога при кровотечах.»
Мета: навчити  надавати першу допомогу потерпілому при пораненнях, накладати стерильні пов’язки; навчити надавати першу допомогу при кровотечах; розвивати любов до праці, до охайності; виховувати гігієну та санітарію учнів.
Методичне забезпечення: підручник «Основи охорони праці», відеоматеріали.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку:

І. Організаційна частина. 2хв

ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку. 2хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 6хв

ІV. Пояснення нового матеріалу . 20хв

V. Закріплення нового матеріалу. 8хв

VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення

домашнього завдання. 2хвІ. Організаційна частина.

     « - Доброго дня». « - Зараз перевіримо вашу присутність.»ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань:

  1. З яких основних елементів складаються опалювальні системи?

- генератор тепла — установка, в якій тепло, отри­мане за рахунок горіння або перетворення елек­тричної енергії, передається воді, парі, повітрю;
- нагрівальні прилади, які передають тепло по­вітрю;
- трубопроводи, по яких теплоносії передаються від генератора до нагрівальних приладів. При водяному опаленні теплоносієм є нагріта вода темпе­ратурою до 100° С і вище. У парових системах теплоносій — пара — переміщується до опалювальних приладів під власним тиском.

  1. Залежно від способу переміщення повітря вентиляція може бути:

природною, механіч­ною або змішаною (пояснити)
У природній вентиляції переміщення повітря здійсню­ється за рахунок природних сил, за рахунок різниці питомої ваги зовнішнього та внутрішнього повітря (тепловий на­пір), а також внаслідок дії сили вітру (вітряний напір).
За механічної вентиляції переміщення повітря у примі­щенні здійснюється вентиляторами. За способом організа­ції повітрообміну у приміщенні вентиляція може бути загально-обмінною (витяжною та припливною) та місцевою (витяжною та припливною). За загально-обмінної приплив­но-витяжної вентиляції зміна повітря здійснюється в усьо­му приміщенні. 

  1. Назвіть основні правила експлуатації систем вентиляції

Увімкнення загально-обмінних припливних та витяжних установок проводиться за 10—15 хв. до початку роботи, при цьому спочатку вмикають витяжні, а потім припливні вентиляційні установки.
Вимкнення цих установок проводиться через 10— 15 хв. після роботи. У цехах з можливим виділенням шкідливих газів вентиляційні установки вимикають через 30—60 хв. по закінченню роботи. Місцеві витяжні установки (місцеві витяжні пристрої), що не зблоковані з технологічним облад­нанням, вмикають за 3—5 хв. до початку роботи обладнання і вимикають через 3—5 хв. по закінченню роботи.
Чищення і профілактичні ремонти вентиляційних сис­тем мають проводитися у терміни, передбачені інструкціями і їх експлуатації. Чищення та ремонт повинні виконувати спеціалісти за допомогою спеціальних пристосувань.

  1. Які ви знаєте  види освітлення?

Природне освітлення.
Штучне освітлення:
- робоче;
- аварійне;
- евакуаційне;
- охоронне;
- чергове.
    5. Що таке санітарно-побутове забезпечення працівників?
Санітарно-побутові приміщення входять до комплексу допоміжних приміщень підприємств. Санітарно-гігієнічні вимоги до них диктуються санітарними нормами та прави­лами (СНІП). До загальних і спеціальних побутових примі­щень належать гардеробні, душові, умивальники, кімнати особистої гігієни жінок, пункти харчування, місця для па­ління, приміщення для прання, хімічної чистки, сушки та ремонту робочого одягу і взуття, приміщення для обігріву працівників.
ІІІ. Повідомлення теми й мети уроку.
ІV. Вивчення нового матеріалу:
      Точки для зупинки кровотечі
Щоб швидко зупинити кровотечу, потрібно знати розташування найбільш ефективних точок на­тискання артерій (рис. 31).
Розглянемо, як зупиняється кровотеча у разі пора­нення:
- лоба чи скроні — притискується скронева артерія спереду козелка вуха (точка 1);
- потилиці — притискується потилична артерія (точка 2);
- голови або шиї — притискуються сонні артерії до шийних хребців (точки 3 та 4);
- плеча (поблизу плечового суглоба) та підпахової впадини — притискується підключична артерія до кістки у підключичній ямці (точка 5);
передпліччя — притискується підпахова (точка 6) або плечова артерія (точка 7) посередині плеча з внутрішньої сторони;
- кисті та пальців руки — притискується проме­нева та ліктьова артерії у нижній третині перед­пліччя біля кисті (точки 8 і 9);
- стегна — притискується стегнова артерія у паху (точка 10);
- гомілки — притискується стегнова артерія в сере­дині стегна (точка 11) або підколінна артерія (точка 12);
- стопи та пальців ноги — притискується тильна артерія стопи (точка 13) або задня велика гоміл­кова (точка 14).

     Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках


У багатьох випадках наслідки нещасного випадку зале­жать від того, наскільки швидко і кваліфіковано надано по­терпілому першу медичну (долікарську) допомогу.
Затримка долікарської допомоги або неправильне (не­вміле) її надання може призвести до серйозних ускладнень у лікуванні, інвалідності, навіть смерті потерпілого.
Не відмовляйте потерпілому у наданні допомоги за від­сутності ознак життя (дихання та пульсу).
Травма, як правило, трапляється раптово і викликає в оточуючих почуття безпорадності, розгубленості. Не всі знають, як швидко визначити характер і тяжкість травми.
Але за будь-яких обставин потрібно зберігати спокій, уміло, швидко і правильно організувати необхідну допомогу до прибуття медичних працівників. Швидкість і якість на­дання долікарської допомоги визначаються підготовленістю Осіб, які знаходяться поруч із потерпілим, їх умінням викори­стовувати підручні та спеціальні засоби.
Тому кожен учень і працівник повинен знати, як надавати долікарську допомогу: зупинити кровотечу, зробити пі гучне дихання та непрямий масаж серця, накласти шину мри переломі, перев'язати рану, промити очі, вжити необ­хідних заходів при гострих отруєннях парою, газом тощо.
Розроблена відповідна схема послідовності надання пер­шої долікарської допомоги. З певними варіаціями вона при­датна у більшості ситуацій.
Складніше надавати допомогу,якщо  біля потерпілого тільки одна людина. В такому випадку не завжди потрібно одразу бігти за лікарем, часом це просто неможливо зробити (в полі, лісі, на річці). У таких ситуаціях, як ураження електрикою, утоплення, численні травми, надання термінових заходів може стати вирішальним для вря­тування життя потерпілого.
Наприклад, у потерпілого може бути відсутнє дихання, порушено серцево-судинну діяльність, внаслідок чого сер­це зупинилося. Тому той, хто надає допомогу, повинен негайно розпочати відновлення дихання та серцевої діяль­ності потерпілого, а вже потім вирішувати питання з транс­портуванням.
Розглянемо схему послідовності надання першої долі­карської допомоги.
1. Усунути дію небезпечних та шкідливих факторів на ор­ганізм потерпілого (звільнити його від дії електричного стру­му, винести із зараженої зони, загасити одяг, що горить, ви­тягти з води тощо).
2. Надати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.
3. Оцінити стан потерпілого.
4. Визначити характер травми, що становить найбільшу загрозу життю потерпілого, а також послідовність дій його рятування.
5. Вжити необхідних заходів щодо рятування потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, непрямий масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, наклас­ти пов'язки).
6. Підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу.
7. Викликати швидку медичну допомогу, лікаря або транспортувати потерпілого до найближчої медичної ус­танови.
8. Повідомити керівників установи проте, що трапилось.

    Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умо­ви, які спонукали до її виникнення, та час — годину і навіть хвилини, — особливо коли потерпілий знепритомнів. Знан­ня цього може допомогти не тільки розпізнати характер по­шкоджень, правильно підібрати засоби надання допомоги, але і в умовах лікувального закладу допоможе встановити діагноз.


Перше, що необхідно зробити для надання допомоги — винести (вивести) потерпілого з місця події (витягти з-під машини або будівельних матеріалів, зупинити дію елек­тричного струму, вивести з приміщення, в якому чадний газ тощо). Робити це потрібно обережно, намагаючись як­найменше турбувати потерпілого, особливо коли є значні пошкодження (переломи хребта, травма голови тощо). У таких випадках не можна перевертати потерпілого, тому що це посилює біль, може спричинити шок, сильну крово­течу з пошкодженням судин.
За деяких пошкоджень з переломами, кровотечею, тер­мічних опіків, поранень необхідно зняти з потерпілого одяг. Краще це зробити у приміщенні. Спочатку знімають одяг (пальто, піджак, брюки, кофту) зі здорової сторони тіла. Якщо важко зняти одяг, його розпорюють по швах або розрізають. Так діють у випадках тяжкої травми з пошкодженням кісток, коли необхідно швидко зупинити кровотечу та іммо­білізувати кінцівку. У разі кровотечі одяг досить розрізати вище рани. При переломі хребта, коли не можна турбувати потерпілого, одяг не знімають.
Необхідно передбачити захист потерпілого від пере­охолодження, особливо якщо є значна втрата крові, тяж­кий загальний стан або під час транспортування потерпілого на значну відстань.
Здійснити це не важко, для цього використовують про­стирадла, які настеляють на ноші таким чином, щоб вільним краєм накрити потерпілого.
В мокру погоду треба користуватись брезентом, наметом або іншими матеріалами, що не пропускають воду.
Потерпілий потребує морально-психологічної підтрим­ки оточуючих. Увага, щирість, турбота допоможуть йому по­долати наслідки травми, нещастя.
Неприпустимі грубість, роздратування, докори в необе­режності, недотриманні правил безпеки праці тощо.
Правильна поведінка тих, хто оточує потерпілого, їх під­тримка — важлива складова долікарської допомоги.
    Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування
Комплекс заходів, що передбачають надання допо­моги на місці події, включає не тільки навчання правил поведінки, а й відповідне забезпечення, до якого входить аптечка першої допомоги. Аптечки повинні знаходитися у місцях найбільшого скупчення людей і на травмонебезпечних ділянках.
В аптечці завади мають бути засоби для надання першої допомоги при незначних пошкодженнях, дрібних поранен­нях: розчин йоду, борна кислота, марганцевокислий калій, перев'язочний матеріал тощо (табл. 6).
СКЛАД МЕДИЧНОЇ АПТЕЧКИ

Найменування медичних засобів і препаратівПризначення

Кількість

Індивідуальний перев'язоч­ний антисептичний пакет

Для накладання пов'язок

3 шт.

Бинти

Те саме

3 шт.

Вата (в пакетах)

Те саме

2 шт.

Джгут

Для зупинки кровотечі

1 шт.

Настоянка йоду

Для обробки ран, поранень на шкірі

1 флакон або 10 ампул

Нашатирний спирт

Застосовувати при знепритомненні, накапати на ватку 2-3 краплі й піднести до носа потерпілого

1 флакон або 10 ампул

Розчин (2-4 %) борної кис­лоти

Для промивання очей, для примочок на очі при їх опі­ках електродугою, для поло­скання рота при опіках луж­ними сполуками

1 флакон 250 мл

 

 Вазелін

 

ВалідолДля обробки шкіри при опіках 1 ступеня
Застосовувати при серцевому болі по одній табл.. під язик до повного розсмоктування

1тюб.

 

1 табл. 

     У кабінеті фізики, хімії, спортзалі, майстерні, гаражі, навчальному господарстві, на фермі, польовому стані ап­течку кладуть до спеціальної шафи, під час роботи у полі аптечку тримають у сумці або іншому місці, зручному для переноски. Стан і укомплектованість аптечки необхід­но періодично перевіряти, звертаючи увагу на термін збе­рігання ліків.

Розглянемо деякі правила користування ін­дивідуальним перев'язочним пакетом:
1. Розгортаючи пакет, не доторкайтеся до тієї сторони, яка буде накладена на рану.
2. Якщо рана одна, то слід накласти дві подушечки, якщо ран дві — по одній подушечці на рану, потім перебинтувати.
3. Щоб пов'язка не зсунулася, потрібно зовнішній кінець бинта закріпити шпилькою.
4. Після відкриття пакет необхідно одразу використати, тому що він швидко втрачає стерильність.

    Пораненняце ушкодження з порушенням цілісності шкіри або слизової оболонки. Неприпустимо доторкатися до рани руками, промивати її водою, засипати порошком, накладати дерев'яну кору тощо. Забруднену шкіру навколо рани протирають стерильною ватою, марлею, бинтом або тампоном з перев'язочного пакету.


У разі відсутності медикаментів можна використати спирт, горілку, одеколон. Після обробки рану накривають стерильною серветкою або марлею, поверх кладуть вату та бинтують. Якщо під рукою немає стерильного матеріа­лу, використовують чисту м'яку тканину (хустинки, одяг тощо). У такому випадку на ділянку тканини, що буде без­посередньо накладатися на рану, необхідно накапати кіль­ка крапель йоду, але сильно змащувати не можна — йод може спричинити опік.
     Переломи можуть бути відкритими і закритими. При за­критому переломі шкіра не пошкоджується, рана відсутня.
Ознака перелому — різкий біль під час спроби руху по­шкодженою кінцівкою. Перша допомога — забезпечити спокій та нерухомість місця перелому . Не треба намагатися встановити, є чи немає перелому: примушува­ти потерпілого рухати пошкодженою кінцівкою, піднімати або згинати її. Такі дії можуть посилити біль, змістити і по­шкодити м'які тканини.
Для забезпечення нерухомості зламаної кінцівки засто­совують спеціальні дротяні або фанерні (дерев'яні) шини .
Фіксація відкритого перелому вимагає дотримання до­даткових умов. Не можна накладати шину на місце відкрито­го перелому, а слід прибинтовувати її поверх одягу (взуття).
Під шину при відкритому переломі підкладають що-не-будь м'яке, попередньо зупинивши кровотечу.
Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках не­обхідно обережно, не піднімаючи потерпілого, підсунути під його спину дошку, щит, лист фанери, двері тощо. Якщо під ру­ками немає нічого твердого, то у крайньому випадку можна транспортувати потерпілого у звичайних м'яких ношах облич­чям донизу.
При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником під час видиху. При ушкодженні тазу необхідно обережно стягнути його широким рушником, шмат­ком тканини, покласти потерпілого на тверді ноші (щит, широ­ку дошку), надавши йому пози «жаби».

. Закріплення нового матеріалу.

  1. Назвіть принципи надання першої допомоги.

1.Усунути дію небезпечних та шкідливих факторів на ор­ганізм потерпілого (звільнити його від дії електричного стру­му, винести із зараженої зони, загасити одяг, що горить, ви­тягти з води тощо).
2. Надати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.
3. Оцінити стан потерпілого.
4. Визначити характер травми, що становить найбільшу загрозу життю потерпілого, а також послідовність дій його рятування.
5. Підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного персоналу.
6. Викликати швидку медичну допомогу, лікаря або транспортувати потерпілого до найближчої медичної ус­танови.
7. Повідомити керівників установи проте, що трапилось.

3. Назвіть правила користування індивідуальним перев’язочним пакетом.
1.Розгортаючи пакет, не доторкайтеся до тієї сторони, яка буде накладена на рану.
2. Якщо рана одна, то слід накласти дві подушечки, якщо ран дві — по одній подушечці на рану, потім перебинтувати.
3. Щоб пов'язка не зсунулася, потрібно зовнішній кінець бинта закріпити шпилькою.
4. Після відкриття пакет необхідно одразу використати, тому що він швидко втрачає стерильність.

  1. Що таке поранення?

 

    Пораненняце ушкодження з порушенням цілісності шкіри або слизової оболонки. Неприпустимо доторкатися до рани руками, промивати її водою, засипати порошком, накладати дерев'яну кору тощо. Забруднену шкіру навколо рани протирають стерильною ватою, марлею, бинтом або тампоном з перев'язочного пакету. Навкруг рани зма­щують настоянкою йоду або «зеленкою» (потрапляючи до відкритої рани, вони викликають опік і затримують за живлення).  1. Що потрібно робити до приходу лікаря при пораненнях?

    У разі відсутності медикаментів можна використати спирт, горілку, одеколон. Після обробки рану накривають стерильною серветкою або марлею, поверх кладуть вату та бинтують. Якщо під рукою немає стерильного матеріа­лу, використовують чисту м'яку тканину (хустинки, одяг тощо). У такому випадку на ділянку тканини, що буде без­посередньо накладатися на рану, необхідно накапати кіль­ка крапель йоду, але сильно змащувати не можна — йод може спричинити опік.
V.Підведення підсумків уроку
Оцінювання,обґрунтування відповідей учнів.
VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення

домашнього завдання.
Вивчити принципи надання першої долікарської допомоги ст.193.
Знати, що входить до складу медичної аптечки, яке їхнє призначення, де і коли вони використовуються. Ст.196.


Каталог: ped prakt 5 kyrs -> files -> 2013 -> Kvasuyk -> files
files -> «Електрика промислова, статична й атмосферна.»
files -> Конспект уроку з Охорони праці. Тема: «Види кровотеч. Перша допомога при кровотечах. Травматичний шок і його профілактика. Поняття про забиті місця, вивихи та розтягнення зв’язок.»
files -> План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: План ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій
2013 -> Робота у локальній мережі
2013 -> Календарно-тематичний план
files -> Характерні причини виникнення пожеж


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка