Наказ №01 Про затвердження номенклатури справ та ведення обов’язкової ділової документації в цдют №1 у 2015 році
Скачати 378,79 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації02.09.2017
Розмір378,79 Kb.
  1   2
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЦЕНТР

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ № 1

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ»


КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА № 1

ХАРЬКОВСКОГО

ГОРОДСКОГО СОВЕТА»


Н А К А З
05.01.2015 № 01


Про затвердження номенклатури справ

та ведення обов’язкової ділової документації

в ЦДЮТ № 1 у 2015 році

Відповідно до вимог чинних Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Вимог до оформлення документів Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН МОСУ від 23.08.2012 № 947, з метою встановлення єдиних вимог і подальшого вдосконалення системи роботи закладу з ведення діловодства впродовж 2015 року, підвищення відповідальності працівників за ведення ділової документації


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити номенклатуру справ закладу на 2015 рік (Додаток1).


2. Забезпечити ведення ділової документації українською мовою з безумовним дотриманням правил і рекомендацій щодо порядку здійснення ділових процесів, установлених Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності Примірною інструкцією з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах.

3. Призначити відповідальною за ведення ділової документації секретаря-друкарку Мартинову Н.П.


4. Відповідальній за ведення ділової документації Мартиновій Н.П.:

  1. ознайомлювати прийнятих на роботу педагогічних працівників навчального закладу з Примірною інструкцією з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах під підпис.

У перший день роботи

  1. проводити журнальну форму реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Упродовж 2015 року

  1. усі папери поточного листування, що надсилає ЦДЮТ № 1, обов’язково реєструвати у Журналі реєстрації вихідної документації.

  2. усі папери поточного листування, що одержує ЦДЮТ № 1, обов’язково реєструвати у Журналі реєстрації вхідної документації.

  3. усі вхідні та копії вихідних паперів поточного листування обліковувати і зберігати у справах згідно з затвердженою в ЦДЮТ № 1 номенклатурою справ.

5. Вважати обов’язковою в закладі документацію відповідно до п.5. Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах.


6. Установити вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкованих засобів відповідно до додатка 3 Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах .

Упродовж 2015 року


7. Покласти відповідальність за своєчасну та якісну підготовку документів на таких працівників закладу: заступника директора з НВР Волчкову С.І., заступника директора з НВР Табурову Є.М., заступника директора з ГР Щокотова К.М., завідувача відділом Толкунову Н.В., методиста Акімову Н.Л., методиста Молотилова В.Б., методиста Ладоню О.В., методиста Мусікову І.І., методиста Ігнатьєву Л.М., методиста Корнєєву О.О.

Упродовж 2015 року


8. Працівникам закладу, відповідальним за підготовку документів Волчковій С.І., Щокотову К.М., Табуровій Є.М., Акімовій Н.Л., Молотилову В.Б., Ладоні О.В., Мусіковій І.І., Ігнатьєвій Л.М., Толкуновій Н.В., Корнєєвій О.О. забезпечити обов’язкове дотримання нормативно встановлених вимог ведення діловодства.

Упродовж 2015 року

9. Установити, що в друкованому варіанті ведуться документи, за які відповідають зазначені працівники закладу:

1) накази з основної діяльності - секретар-друкарка Мартинова Н.П.

2) накази з кадрових питань - секретар-друкарка Мартинова Н.П.

3) накази з адміністративно-господарської діяльності – заступник директора з ГР Щокотов К.М.

4) протоколи засідань педагогічної ради – методист Молотилов В.Б.

5) протоколи засідання ради закладу – методист Молотилов В.Б.

6) протоколи нарад при директорі – методист Молотилов В.Б.

7) протоколи засідань атестаційної комісії І рівня – методист Молотилов В.Б.

8) річний план роботи КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» – заступник директора з НВР Волчкова С.І.

9) робочий навчальний план КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» – заступник директора з НВР Волчкова С.І.

10) протоколи проведення батьківських зборів – заступник директора з НВР Табурова Є.М.

11) протоколи засідань методичної ради закладу – методист Корнєєва О.О.

12) протоколи засідань методичних об’єднань закладу – керівник гуртка Горошко Н.А., методист Молотилов В.Б.
Упродовж 2015 року
10. Відповідальним особам за ведення справ, зазначених у пунктах 9.1-9.12 цього наказу:

1) вести книги реєстрації відповідних документів, що поаркушно пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою:

- книгу реєстрації наказів з основної діяльності;

- книгу реєстрації наказів з кадрових питань;

- книга реєстрації наказів з адміністративно-господарської діяльності;

- книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради;

- книга реєстрації протоколів засідань ради закладу;

- книга реєстрації протоколів нарад при директорові;

- книга реєстрації протоколів проведення батьківських зборів.

Упродовж 2015 року

2) забезпечити збереження справ на робочих місцях.

Упродовж 2015 року


11. Методисту Молотилову В.Б. документи, що ведуться в друкованому варіанті, формувати у справи згідно з вимогами до формування справ, прошивати, поаркушно нумерувати та скріплювати печаткою:

1) два рази на рік:

- накази з основної діяльності;

- накази з кадрових питань;

- накази з адміністративно-господарської діяльності

До 10.07.2015

До 10.01.2016

2) один раз на рік:  • протоколи засідань педагогічної ради;

  • протоколи засідань ради закладу;

  • протоколи нарад при директорові;

  • протоколи проведення батьківських зборів;

  • протоколи засідань атестаційної комісії І рівня.

До 31.08.2015
11. Проводити експертною комісією закладу списання документів, строки зберігання яких вийшли, на підставі складеного відповідного акта.

Постійно
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ЦДЮТ № 1

Харківської міської ради О.М.Григорець


Виконавець, Мартинова, 343-05-09
З наказом ознайомлені:

Мартинова Н.П.

Волчкова С.І.

Щокотов К.М.

Горошко Н.А.

Акімова Н.Л.

Молотилов В.Б.

Ладоня О.В.

Табурова Є.М.

Мусікова І.І.

Толкунова Н.В.

Ігнатьєва Л.М.

Корнєєва О.О.

Додаток1


до наказу

ЦДЮТ № 1

від 08.01.2014 № 01

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ*

на 2014 рік


Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ

(томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

01-01

Урядові та галузеві документи про позашкільну освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки вищих органів влади) копії

2


Доки не мине потреба

01-02

Нормативно-правова документація місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах

(копії)

1


Доки не мине потреба

01-03

Матеріали державної атестації позашкільного навчального закладу

1


До ліквідації закладу

ст. 48

01-04

Свідоцтво про державну атестацію позашкільного навчального закладу

1


До ліквідації закладу

ст. 48

01-05

Статут позашкільного навчального закладу

1


До ліквідації закладу

ст. 30

01-06

Накази з основної діяльності

1


До ліквідації закладу

ст. 16а


* Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884


01-07

Накази з кадрових питань

(особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, сумісництво, звільнення, атестація, підвищення кваліфікації, стажування; присвоєння звань (підвищення категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників,

відпустки щодо догляду за дитиною, відпустки за власний рахунок)

1


75 років

ст. 16б

01-08

Накази з кадрових питань

(про короткострокові відрядження у межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням)


1


5 років

ст. 16б2


01-09

Накази з адміністративно-господарських питань

1

5 років

ст.16в

01-10

Протоколи нарад при директорові

1

5 років

ст. 13

01-11

Протоколи засідань Ради закладу

1

10 років

ст. 1227а


01-12

Протоколи засідань педагогічної ради


1

10 років

ст. 14а


01-13

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи вищестоящими установами

1

5 років
ст. 77
01-14

Портфоліо закладу (грамоти, подяки, фото тощо)

1

До ліквідації закладу

ст. 837

01-15

Інструкція з питань діловодства

у позашкільному навчальному закладі1

До ліквідації закладу

ст. 20а

01-16

Колективний договір, укладений між адміністрацією закладу та трудовим колективом

1

До ліквідації закладу ст.395-а
01-17

Книга реєстрації наказів з основної діяльності

1

До ліквідації закладу

ст. 121а

01-18

Книга реєстрації наказів з кадрових питань

1

75 років

ст. 121 б


01-19

Книга реєстрації наказів з кадрових питань

1

5 років

ст. 121б1


01-20

Книга реєстрації наказів

з адміністративно-господарських питань1

5 років

ст.121в

01-21

Книга реєстрації протоколів нарад при директорові

1

3 роки

ст. 122


01-22

Книга реєстрації протоколів засідань Ради закладу

1

3 роки

ст. 122


01-23

Книга реєстрації протоколів засідань педагогічної ради

1

10 років

ст. 14а

01-24

Зведена номенклатура справ закладу

1

5 років

ст.112а


Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ закладу

01-25

Свідоцтво про державну реєстрацію позашкільного навчального закладу

1

До ліквідації

закладу


2013

01-26

Історичні довідки (накази, розпорядження тощо) про функціонування позашкільного навчального закладу

1

До ліквідації

закладу


2013

02. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

02-01


Перспективне прогнозування розвитку навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази, закладу

(програми, концепції розвитку закладу тощо)


1

До ліквідації закладу

ст. 149


02-02

План роботи закладу на поточний рік

1

5 років

ст. 157а

02-03

Робочий навчальний план закладу1

До заміни новими

ст. 552б

02-04

Щомісячні плани роботи. Плани роботи на канікулах

1

1 рік

ст.161

02-05

Вхідні документи

1

3 роки

ст.122

02-06

Вихідні документи

1

3 роки

ст.122

02-07

Матеріали та протоколи батьківських зборів

1

Доки не мине потреба

ст. 15


02-08

Статистична звітність: форми 1-ПЗ ( 6-ПВ, 5-ПН та інші)

1

До ліквідації закладу

ст. 302а

02-09

Розклад роботи занять гуртків та секцій

1

1 рік

ст.586

02-10

Правила внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу


1

1 рік1

ст.397


1 Після заміни новими

02-11

Мережа закладу, перспективна мережа

1

Доки не мине потреба

ст. 33б

02-12

Документи (доповіді, огляди, аналітичні довідки) з контрольно-аналітичної діяльності

1

До ліквідації закладу

ст.297

02-13

Журнал реєстрації вхідних документів

1

3 роки

ст. 122

02-14

Журнали реєстрації вихідних документів

1

3 роки

ст.122

02-15

Журнал обліку звернень та заяв громадян

1

5 років

ст. 124

02-16

Журнал обліку особистого прийому громадян

1

3 роки

ст. 125

02-17

Журнал обліку роботи гуртка (секції, об’єднання, колективу)

210

5 років

ст. 590

02-18

Книга телефонограм

1

1 рік

ст. 126

02-19

Контрольно-візитаційна книга

1

3 роки

Після закінчення

книги


Строк встановлюється на ЕПК № 2

від 23.02.201202-20

Книга протоколів загальних зборів (конференцій) трудового колективу позашкільного навчального закладу

1

До ліквідації закладу

ст.1220

02-21

Книга обліку та видачі свідоцтв (посвідчень) про позашкільну освіту (за потреби)

1

75 років

ст. 531а

02-22

Номенклатура справ з організації системи позашкільної освіти (витяг)

1

3 роки

ст.112в


Після заміни новою

02-23

Протоколи загальних зборів трудового колективу

1

До ліквідації закладу

До ліквідації організації

2013


02-24

Телефонограми

1

3 роки

ст. 24


2014

02-25

Книга обліку та видачі сертифікатів «Кращий педагог року»

1

Постійно

ст. 48


2014

02-26

Книга обліку та видачі сертифікатів «Кращий вихователь року»

1

Постійно

ст. 48


2014
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка