Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка2/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Напрям підготовки 6.030510 – “ Товарознавство і торгівельне підприємництво

 1. Право (Господарське право,Комерційне право)

 2. Українська мова за професійним спрямуванням

 3. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари

 4. Товарознавство харчових продуктів

 5. Товарознавство непродовольчих товарів

 1. Торговельне підприємництво

 2. Маркетинг

 3. Товарознавство паливомастильних матеріалів

 4. Теорія і практика прийняття рішень

 5. Товарознавство смакових товарів
ІV КУРС

Напрям підготовки 6.030505 – Управління персоналом та економіка праці

 1. Управління трудовим потенціалом

 2. Організація праці

 3. Аудит персоналу

 4. Економіка праці і соціально – трудові відносини II

 1. Управління персоналом

 2. Статистика праці

 3. Управління конфліктами

Напрям підготовки 6.030504 – “ Економіка підприємства ”

  1. Проектний аналіз

  2. Економіка і організація інноваційної діяльності

  3. Потенціал і розвиток підприємства

  4. Планування і контроль на підприємстві

  5. Основи охорони праці
 1. Стратегія підприємства

 2. Потенціал і розвиток підприємства (курсовий проект)

 3. Інформаційні системи і технології на підприємстві

 4. Економіка і організація агропромислових формувань

 5. Економіка нерухомості

 6. Економіка малого бізнесу

  1. Проектний аналіз (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030507 – Маркетинг

 1. Логістика

 2. Маркетингова товарна політика

 3. Маркетингові дослідження

 4. Маркетинг промислового підприємства

 5. Основи охорони праці

 1. Маркетинг промислового підприємства (курсовий проект)

 2. Інфраструктура товарного ринку

 3. Конкурентний маркетинг

 4. Ризик у маркетингу

 5. Реклама і рекламна діяльність

Напрям підготовки 6.030601 – Менеджмент

 1. Управлінський аналіз

 2. Логістика

 3. Управління персоналом

 4. Маркетинг промислового підприємства

 5. Основи охорони праці

 1. Самоменеджмент

 2. Управління витратами

 3. Управління інноваціями

 4. Реклама і рекламна діяльність

 5. Маркетингові дослідження

 6. Інфраструктура товарного ринку

 1. Управлінський аналіз ( курсовий робота)

Напрям підготовки 6.030510 – “ Товарознавство і торгівельне підприємництво

    1. Товарознавство харчових продуктів

    2. Товарознавство непродовольчих товарів

    3. Основи охорони праці

    4. Менеджмент

    5. Організація торгівлі

 1. Логістика

 2. Основи митної справи

 3. Інспектування

 4. Організація торгівлі (курсова робота)

 5. Товарознавство харчових продуктів (курсова робота)

V КУРС

Спеціальність 056 – “ Міжнародні економічні відносини ” (спеціаліст)

 1. Логістичний менеджмент

 2. Міжнародне економічне право

 3. Зовнішньо - економічна політика України

 4. Теорія і практика перекладу

  1. Міжнародна торгівля

  2. Міжнародні фінансові та фондові ринки

  3. Охорона праці та цивільний захист

  4. Європейська інтеграція

  5. Зовнішньо - економічна політика України (курсовий проект)

Спеціальність 056 – “ Міжнародні економічні відносини ” (магістр)

 1. Логістичний менеджмент

 2. Глобальна макроекономічна політика

 3. Зовнішньо - економічна політика України

 4. Міжнародні фінансові та фондові ринки

  1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародні економічні відносини

  2. Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

  3. Міжнародне технічне регулювання

  4. Теорія та практика перекладу

 1. Зовнішньо - економічна політика України (курсовий проект)

Спеціальність 076 – “ Підприємство,торгівля та біржова діяльність ”

(група ПТБ – 51 спеціаліст)

 1. Економічна діагностика

 2. Охорона праці та цивільний захист

 3. Основи товарної експертизи

 4. Митна справа

 5. Бізнес – культура та етика підприємця

 1. Управління потенціалом підприємства

 2. Фінансове забезпечення підприємництва

 3. Конкурентноспроможність підприємства (залік і курсовий проект)

Спеціальність 076 – “ Підприємство,торгівля та біржова діяльність ”

(група ПТБ – 52 спеціаліст)

 1. Економічна діагностика

 2. Охорона праці та цивільний захист

 3. Основи товарної експертизи

 4. Митна справа

 5. Основи експертизи культурних цінностей

 1. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння

 2. Міжнародне технічне регулювання

 3. Товарознавство непродовольчих товарів (спецкурс)

 4. Експертиза продовольчих товарів (курсовий проект)

Спеціальність 076 – “ Підприємство,торгівля та біржова діяльність ”

(група ПТБм – 51 магістр)

 1. Економічна діагностика

 2. Логістичний менеджмент

 3. Основи товарної експертизи

 4. Міжнародне технічне регулювання
 1. Інтелектуальна власність

 2. Фінансовий менеджмент

 3. Конкурентноспроможність підприємства (залік і курсовий проект )

 4. Управління потенціалом підприємства

Спеціальність 076 – “ Підприємство,торгівля та біржова діяльність ”

(група ПТБм – 52 магістр )

 1. Логістичний менеджмент

 2. Економічна діагностика

 3. Основи товарної експертизи

 4. Міжнародне технічне регулювання

 1. Інтелектуальна власність

 2. Основи експертизи культурних цінностей (залік і курсовий проект)

 3. Експертиза отруйних та вибухонебезпечних речовин

 4. Товарознавство непродовольчих товарів (спецкурс)Спеціальність 075 – “ Маркетинг ” ( магістр )

 1. Стратегічне управління підприємством

 2. Стратегічний маркетинг

 3. Логістичний менеджмент

 4. Рекламний менеджмент

 5. Фінансовий менеджмент

  1. Міжнародне технічне регулювання

  2. Стратегічний маркетинг ( курсовий проект)

  3. Інтелектуальна власність

  4. Маркетинг відносин

Спеціальність 051 – “ Економіка ” ( спеціаліст )

  1. Технології управління

  2. Соціальна відповідальність

  3. Стратегічне управління людськими ресурсами

  4. Мотивація персоналу

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Інтелектуальна власність

 3. Розвиток персоналу

 4. Соціологія інноватики

  1. Технології управління ( курсовий проект )

Спеціальність 051 – “ Економіка ” ( магістр )

 1. Фінансовий менеджмент

 2. Технології управління

 3. Інституціальна економіка

 4. Інфраструктура інноваційної

  1. економіки
 1. Логістичний менеджмент

 2. Мотивація персоналу

 3. Економічне обґрунтування наукових

розробок

 1. Розвиток персоналу

 2. Технології управління (курсовий проект)

Спеціальність 073 – “ Менеджмент ” (група МОм – 51)

 1. Менеджмент організацій

 2. Логістичний менеджмент

 3. Фінансовий менеджмент

 4. Інвестиційний менеджмент

 1. Інтелектуальна власність

 2. Корпоративне управління

 3. Управління змінами

 4. Електронний бізнес

 1. Менеджмент організацій (курсовий проект )

Спеціальність 073– “ Менеджмент ” (гпупа МОм (ЛГ)-53)

 1. Економіка логістики

 2. Логістичний менеджмент

 3. Фінансовий менеджмент

 4. Менеджмент організації

 1. Корпоративне управління

 2. Управління змінами

 3. Електронний бізнес

 4. Митна логістика

 5. Менеджмент організації ( курсовий проект )

Спеціальність 073– “ Менеджмент ” (група МОм (УІД )-52)

 1. Фінансовий менеджмент

 2. Інвестиційний менеджмент

 3. Менеджмент організацій

 4. Логістичний менеджмент

 1. Інтелектуальна власність

 2. Корпоративне управління

 3. Менеджмент організацій (курсовий проект)

 4. Електронний бізнес

 5. Управління змінами

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 071 – Облік і оподаткування

 1. Філософія

 2. Комунікативні процеси в навчанні

 3. Інформатика для бухгалтерів

 4. Математика для економістів

 5. Макроекономіка

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Вступ до спеціальності
Спеціальність 071 – Облік і оподаткування ” за скороченим терміном навчання

 1. Економетрика

 2. Регіональна економіка

 3. Фінансовий облік І

 4. Управлінський облік І

 5. Контроль і ревізія

 1. Вступ до спеціальності

 2. Комунікативні процеси в навчанні

 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера

 4. Нормативне забезпечення обліку і аудиту

 5. Менеджмент

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”

 1. Філософія

 2. Фінансова психологія

 3. Фінансова інформатика

 4. Математика для економістів

 5. Макроекономіка

1. Фізичне виховання

2. Іноземна мова

3. Історія фінансів і оподаткування


Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”

за скороченим терміном навчання

 1. Теорія фінансів

 2. Соціально – економічна статистика

 3. Фінанси

 4. Регіональна економіка

 5. Статистика

 1. Теорія фінансів (курсова робота)

 2. Історія банківської справи

 3. Теорія ймовірності і математична статистика

 4. Фінансовий облік і аудит

 5. Фінанси (курсова робота)

 6. Політологія

 7. Фінанси природокористування

 8. Фінансова діяльність суб/єктів господарювання

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030509 - “ Облік і аудит ”

 1. Економетрика

 2. Бухгалтерський облік

 3. Фінанси

3. Статистика

4. Економіка підприємства

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Соціально – політичні студії
Напрям підготовки 6.030509 – Облік і аудит за скороченим терміном навчання

 1. Облік в банках

 2. Аналіз господарської діяльності

 3. Звітність підприємств

 4. Облік і звітність в оподаткуванні

 5. Аудит

 6. Основи охорони праці

 1. Судово – бухгалтерська експертиза

 2. Облік в зарубіжних країнах

 3. Професійна етика бухгалтера і аудитора

 4. Облік в галузях економіки

 5. Аналіз господарської діяльності ( курсовий проект)

Напрям підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит

 1. Статистика

 2. Економіка підприємства

 3. Фінансовий консалтинг

 4. Державні і місцеві фінанси
 1. Фізичне виховання

 2. Соціально – політичні студії

 3. Іноземна мова

 4. Статистика (курсовий проект)

 5. Ділова етика фінансиста

Напрям підготовки 6.030508 – “ Фінанси і кредит ” за скороченим терміном навчання

  1. Економетрика

  2. Бюджетна система

  3. Фінанси підприємств

  4. Фінансовий ринок

  5. Інвестування

 1. Податкова система (курсова робота)

 2. Фінансова психологія

 3. Ділова етика фінансиста

 4. Електронні платіжні системи

 5. Фінансова діагностика (залік і курсова робота)

 6. Технологія створення та ведення бізнесу

 7. Управління фінансовими ризиками

 8. Фінанси домогосподарств

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.030509 – Облік і аудит

 1. Менеджмент

 2. Маркетинг

 3. Українська мова

 4. Фінансовий облік І

 5. Облік в бюджетних установах

 1. Управлінський облік І

 2. Контроль і ревізія

 3. Нормативне забезпечення обліку і аудиту

 4. Фізичне виховання

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка