Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка3/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Напрям підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 2. Бухгалтерський облік

 3. Менеджмент

 4. Маркетинг
 1. Фінанси ( залік і курсова робота)

 2. Фізичне виховання

 3. Фінанси природокористування

 4. Казначейська справа

 5. Соціально – економічна статистика

 6. Фінансовий облік і аудит

 7. Фінанси домогосподарств

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.030509 – Облік і аудит

 1. Аналіз господарської діяльності

 2. Облік в банках

 3. Облік і звітність в оподаткуванні

 4. Аудит

 5. Основи охорони праці

 6. Звітність підприємств

 1. Судово-бухгалтерська експертиза

 2. Професійна етика бухгалтера і аудитора

 3. Облік в галузях економіки

 4. Аналіз господарської діяльності (курсовий проект)

 5. Облік в зарубіжних країнах

Напрям підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит

 1. Фінансовий ринок

 2. Бюджетна система

 3. Інвестування

 4. Основи охорони праці

 5. Фінансова діагностика
 1. Фінансова діагностика ( курсова робота)

 2. Технологія створення і ведення бізнесу

 3. Електронні платіжні системи

 4. Управління фінансовими ризиками

 5. Інформаційні системи та технології у фінансах

V КУРС

Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування ” ( спеціаліст )

 1. Організація бухгалтерського обліку

 2. Управлінські і інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

 3. Фінансовий аналіз

 4. Економетричний аналіз діяльності підприємства

 5. Охорона праці і цивільний захист

 1. Стратегічний управлінський облік

 2. Облікова політика підприємства

 3. Актуальні питання бухгалтерського обліку

 4. Програмне забезпечення обліку і аудиту

 5. Організація бухгалтерського обліку і аудиту ( курсовий проект)

Спеціальність 071 – “ Облік і оподаткування ” ( магістр )

 1. Організація бухгалтерського обліку

 2. Стратегічний управлінський облік

 3. Фінансовий аналіз

 4. Облікова політика підприємства
 1. Управлінські і інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

 2. Актуальні питання бухгалтерського обліку

 3. Економетричний аналіз діяльності підприємства

 4. Програмне забезпечення обліку і аудиту

 5. Організація бухгалтерського обліку (курсовий проект)

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”( спеціаліст ( ФК))

 1. Ринок фінансових послуг

 2. Податковий менеджмент

 3. Міжнародні розрахунки і валютні операції

 4. Фінансовий менеджмент

 1. Фінансовий менеджмент (курсовий проект)

 2. Фінансове прогнозування

 3. Електронний бізнес

 4. Фінансовий контролінг

 5. Біржова діяльність

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”( спеціаліст ( БС))

 1. Міжнародні розрахунки і валютні операції

 2. Податковий менеджмент

 3. Фінансовий менеджмент

 4. Фінансовий менеджмент у банку

  1. Фінансовий менеджмент (курсовий проект)

  2. Фінансове прогнозування

  3. Кредитний менеджмент

  4. Контролінг в банку

  5. Платіжні системи

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”( магістр ( ФК))

   1. Фінансовий менеджмент

   2. Ринок фінансових послуг

   3. Податковий менеджмент

 1. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 1. Фінансовий менеджмент (курсовий проект)

 2. Фінансове прогнозування

 3. Електронний бізнес

 4. Біржова діяльність

 5. Фінансовий контролінг

Спеціальність 072 – “ Фінанси, банківська справа і страхування ”( магістр ( БС))

    1. Міжнародні розрахунки і валютні операції

    2. Податковий менеджмент

    3. Фінансовий менеджмент

    4. Фінансовий менеджмент у банку

    1. Фінансовий менеджмент ( курсовий проект)

    2. Фінансове прогнозування

    3. Кредитний менеджмент

    4. Контролінг в банку

    5. Платіжні системи

Спеціальність 073 – Менеджмент ( магістр, група БАм – 51)

 1. Менеджмент організацій

 2. Фінансовий менеджмент

 3. Логістичний менеджмент

 4. Технологія створення і ведення бізнесу

    1. Менеджмент організацій (курсовий проект)

    2. Корпоративне управління

    3. Управління змінами

    4. Електронний бізнес

    5. Фінансова психологія бізнесу

    6. Технологія створення і ведення бізнесу (курсовий проект)

    7. Податкове адміністрування

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 208 – “ Агроінженерія ”

 1. Філософія

 2. Сучасні інформаційні технології

 3. Фізика

 4. Нарисна геометрія,інженерна та комп’ютерна графіка

1. Іноземна мова

2. Хімія

3. Фізичне виховання

4. Вища математика

Спеціальність 181 – “ Харчові технології ”

   1. Філософія

   2. Інформатика та інформаційні технології

   3. Теоретичні основи технологій харчових виробництв

   4. Вища математика

1. Іноземна мова

2. Загальна та неорганічна хімія

3. Фізичне виховання

4. Вступ до фаху

Спеціальність 274 – “ Автомобільний транспорт ”

1 Філософія

2 Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

3 Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство

4 Хімія

 1. Вища математика

1. Іноземна мова (за профільним спрямуванням)

2. Інформатика

3. Фізичне виховання

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт за скороченим терміном навчання

1. Теоретична механіка

2. Фізика

3. Основи теплотехніки

4. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

5. Теорія механізмів і машин

6. Вища математика
1. Опір матеріалів

2. Автомобілі (теорія) (залік і курсова робота)

3. Деталі машин і підйомно – транспортне обладнання

4 . Теорія механізмів і машин (курсова робота)


Спеціальність 275 – “ Транспортні технології ”

1. Філософія

2. Фізика

3. Технічна механіка

4. Інженерна та комп`ютерна графіка

5. Вища математика

1. Іноземна мова (за профільним спрямуванням)

2. Фізичне виховання

3. Хімія


Напрям підготовки 6.070101 - Транспортні технології за скороченим терміном навчання

 1. Основи менеджменту

 2. Основи маркетингу

 3. Теорія автотранспортних засобів

 4. Організація і технологія вантажно-розвантажуючих робіт
 1. Інженерна і комп’ютерна графіка

 2. Дослідження операцій в транспортних системах

 3. Основи теорії транспортних процесів і систем

 4. Теорія автотранспортних засобів (курсова робота)

 5. Організація і технологія вантажно-розвантажуючих робіт (курсова робота)
Спеціальність 133 –“ Галузеве машинобудування ”

 1. Вища математика

 2. Філософія

 3. Хімія

 4. Нарисна геометрія, інженерна і компютерна графіка

5. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Інформатика
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування за скороченим терміном навчання

1. Фізика

2. Вища математика

3. Технологічні основи машинобудування

4. Теорія механізмів і машин

 1. Політологія

 2. Гідравліка, гідро- та пневмоприлади 1. Теоретичні основи теплотехніки

 2. Теорія механізмів і машин (курсовий проект)

 3. Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка

 4. Деталі машин

 5. Експлуатація та обслуговування машин

 6. Історія інженерної діяльності

 7. Фізичне виховання

 8. Гідравліка, гідро- та пневмоприлади (курсова робота)

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.070106 –Автомобільний транспорт

 1. Фізика

 2. Вища математика

1 Іноземна мова (за профільним спрямуванням)

2 Фізичне виховання

3 Нарисна геометрія, інженерна і компютерна графіка

4 Теоретична механіка

5 Опір матеріалів

6 Соціально-політичні студії

Напрям підготовки 6.070106 – Автомобільний транспорт за скороченим терміном навчання

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 2. Історія української культури

 3. Політологія

 4. Автомобільні двигуни

    1. Автомобілі (розрахунок) (залік і курсовий проект)

    2. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

    3. Основи технічної діагностики автомобілів

    4. Технологічні основи машинобудування

    5. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

    6. Інформаційні системи на автомобільному транспорті

    7. Експлуатаційні матеріали

    8. Автомобільні двигуни (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.070101 – “ Транспортні технології ”

 1. Теорія ймовірностей і математична статистика

 2. Транспортне право

 3. Транспортна географія

1. Іноземна мова (за профільним спрямуванням)

2. Фізичне виховання

3. Дослідження операцій в транспортних системах

4. Соціально-політичні студії

5 Основи теорії транспортних процесів і систем

Напрям підготовки 6.070101 – “ Транспортні технології ” за скороченим терміном навчання

  1. Взаємодія видів транспорту

  2. Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів

  3. Організація і безпека дорожнього руху

  4. Проектування транспортно-складських комплексів

  5. Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті

  6. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт

 1. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт (курсова робота)

 2. Вантажні перевезення

 3. Пасажирські перевезення

 4. Митно-тарифне регулювання

 5. Взаємодія видів транспорту (курсовий проект)

 6. Проектування транспортно-складських комплексів (курсовий проект)
Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування

 1. Фізика

 2. Вища математика
1. Фізичне виховання

2. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

3. Теоретична механіка

4. Соціально-політичні студії

5 Іноземна мова

6. Опір матеріалів

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування за скороченим терміном навчання

(ОЛК)

 1. Дорожньо - будівельні машини

 2. Підйомно-транспортні машини

 3. Сільськогосподарські машини і знаряддя

 4. Технологія лісозаготівель та лісового господарства

 5. Трактори і автомобілі

 1. Паливно-мастильні матеріали

 2. Основи менеджменту

 3. Теорія і конструкції деревообробного устаткування

 4. Трактори і автомобілі (курсовий проект)

 5. Гідравлічні передачі обладнання лісового комплексу

 6. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.050503 – ” Машинобудування за скороченим терміном навчання (ОПВ)

 1. Процеси і апарати харчових виробництв

 2. Основи розрахунку конструктивних елементів обладнання харчових виробництв

 3. Основи систем автоматизованого проектування

 4. Автоматизація виробничих процесів
 1. Процеси і апарати харчових виробництв (курсовий проект)

 2. Технологічне обладнання харчових виробництв

 3. Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання

 4. Теплохолодтехніка (залік і курсова робота

 5. Математичне моделювання інженерних задач на персональному компютері

 6. Основи менеджменту

 7. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.050503 – ” Машинобудування за скороченим терміном навчання (ОСВ)

1. Експлуатація сільськогосподарських машин

 1. Механізація тваринництва

 2. Трактори і автомобілі

 3. Основи наукових досліджень
1. Основи менеджменту

2. Фізичне виховання

3. Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин (залік і курсовий проект)

4. Експлуатація сільськогосподарських машин (курсовий проект)

5. Ремонт сільськогосподарських машин


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка