Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказую


Напрям підготовки 6.050503 – ” МашинобудуванняСторінка4/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Напрям підготовки 6.050503 – ” Машинобудування за скороченим терміном навчання ( ОЛП )

1. Основи автоматики та автоматизації технологічних процесів та машин

2. Основи наукових досліджень

3.Надійність машин галузі

4. Технологія ремонту та обладнання галузі

5. Комп`ютерне проектування машин

1. Механічна технологія та обладнання підприємств (залік і курсовий проект)

2. Хімічна технологія та обладнання підприємств (залік і курсовий проект)

3. Основи розрахунку та конструювання типових машин

4. Транспортно-накопичувальні системи та промислові роботи

5. Тертя та зношування в машинах

6. Матеріалознавство в галузі

7. Основи менеджменту

8. Фізичне виховання

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.070106 –“ Автомобільний транспорт ”

 1. Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка

 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 3. Деталі машин і підйомно – транспортне обладнання

 4. Основи теплотехніки

 5. Автомобілі (конструкція)

1. Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання (курсова робота)

2. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

3. Основи теплотехніки (курсова робота)

4. Організація автомобільних перевезень

5. Автомобілі (теорія)

6. Технологічні основи машинобудування

7. Основи менеджменту

8. Правознавство

9. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.070101 – “ Транспортні технології ”

 1. Українська мова (за профільним спрямуванням)

 2. Основи маркетингу

 3. Системи міського транспорту

 4. Транспортні засоби

 5. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт

 1. Основи економіки транспорту

 2. Фізичне виховання

 3. Основи митного права

 4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 5. Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт (курсова робота)

 6. Іноземна мова (за профільним спрямуванням)

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування

 1. Теорія механізмів і машин

 2. Теоретичні основи теплотехніки

 3. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

 4. Технологічні основи машинобудування

 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 1. Гідравліка, гідро- та пневмоприводи (курсовий проект)

 2. Теорія механізмів і машин (курсовий проект)

 3. Деталі машин

 4. Експлуатація та обслуговування машин

 5. Основи екології

 6. Електроніка і мікропроцесорна техніка

 7. Фізичне виховання

 8. Основи менеджменту

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.070106 –Автомобільний транспорт

 1. Економіка підприємства

 2. Технічна експлуатація автомобілів

 3. Екологія

 4. Електричне та електронне обладнання автомобілів

 5. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

 1. Автомобілі (розрахунок) (залік і курсовий проект)

 2. Основи технічної діагностики автомобілів

 3. Автомобільні двигуни

 4. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (курсова робота)

 5. Інформаційні системи на автомобільному транспорті

Напрям підготовки 6.070101 – “ Транспортні технології ”

 1. Взаємодія видів транспорту

 2. Технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів

 3. Організація і безпека дорожнього руху

 4. Проектування транспортно-складських комплексів

 5. Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті

 1. Екологія

 2. Вантажні перевезення

 3. Пасажирські перевезення

 4. Митно-тарифне регулювання

 5. Проектування транспортно-складських комплексів (курсовий проект)

 6. Взаємодія видів транспорту (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування (група М – 43 (ОСВ))

 1. Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин

 2. Експлуатація сільськогосподарських машин

 3. Автоматизована робота сільськогосподарських машин

 4. Механізація тваринництва

 1. Правила дорожнього руху

 2. Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин (курсовий проект)

 3. Експлуатація сільськогосподарських машин (курсовий проект)

 4. Ремонт сільськогосподарських машин

 5. Трактори і автомобілі

 6. Сільськогосподарські машини та знаряддя

 7. Основи збереження сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування (група М – 41 (ОПВ))

1. Процеси і апарати харчових виробництв

2 Надійність і довговічність обладнання

3 Основи первинного обробітку та збереження продукції тваринництва

4 Основи систем автоматизованого проектування

 1. Автоматизація виробничих процесів
1 Процеси і апарати харчових виробництв (курсовий проект)

2 Технологічне обладнання харчових виробництв

3 Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання

4 Теплохолодтехніка (залік і курсова робота

5 Математичне моделювання інженерних задач на персональному компютері

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування (група М – 42 (ОЛП))

 1. Основи автоматики та автоматизація технологічних процесів та машин

 2. Основи наукових досліджень

 3. Технологія ремонту обладнання галузі

 4. Компютерне проектування машин

 5. Надійність машин галузі

 1. Механічна технологія та обладнання підприємств (залік і курсовий проект)

 2. Хімічна технологія та обладнання підприємств (залік і курсовий проект)

 3. Основи розрахунку та конструювання типових машин

 4. Транспортно-накопичувальні системи та промислові роботи

 5. Тертя та зношування в машинах

 6. Матеріалознавство в галузі

Напрям підготовки 6.050503 –Машинобудування (група М – 43 (ОЛК))

1 Дорожньо - будівельні машини

2 Підйомно-транспортні машини

3 Сільськогосподарські машини і знаряддя

4 Технологія лісозаготівель та лісового господарства

5 Трактори і автомобілі

1 Паливно-мастильні матеріали

2 Технологічне обладнання лісозаготівель та лісового господарства

3 Теорія і конструкції деревообробного устаткування

4 Трактори і автомобілі (курсовий проект)

5 Гідравлічні передачі обладнання лісового комплексу

V КУРС

Спеціальність 274 – Автомобільний транспорт” ( спеціаліст )

 1. Технологічне проектування автотранспортних підприємств та станцій технічного обслуговування

 2. Спецкурс технічної експлуатації автомобілів

 3. Спеціалізований рухомий склад

 4. Проектування та обслуговування гаражного обладнання

 1. Охорона праці в галузі і цивільний захист

 2. Організація інженерної служби

 3. Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів

 4. Транспортні системи

 5. Фірмове обслуговування транспортних засобів

 6. Технологічне проектування автотранспортних підприємств та станцій технічного обслуговування (курсовий проект)

 7. Проектування та обслуговування гаражного обладнання (курсовий проект)

Спеціальність 274 – “ Автомобільний транспорт” ( магістр )

 1. Методи оптимізації та комп`ютерні технології

 2. Спеціалізований рухомий склад
 1. Охорона праці в галузі і цивільний захист

 2. Фірмове обслуговування транспортних засобів

 3. Організація інженерної служби

 4. Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів

 5. Транспортні системи

 6. Методи оптимізації та комп`ютерні технології (курсовий робота)

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування ” (ОСВ) (спеціаліст)

 1. Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва

 2. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур

 3. Динаміка і надійність сільськогосподарських машин

 4. Охорона праці та цивільний захист

 5. Технологія та обладнання садово-паркового господарства
 1. Технічна діагностика

 2. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур (курсовий проект)

 3. Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва (курсовий проект)

 4. Математичне моделювання машин

 5. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування ” (ОСВ) (магістр)

 1. Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва

 2. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур

 3. Охорона праці та цивільний захист

 4. Математичне моделювання машин та обладнання

 5. Експериментальні дослідження та обробка експериментальних даних

 1. Проектування машин та обладнання для вирощування і збирання сільськогосподарських культур (курсовий проект)

 2. Проектування машин та обладнання для механізації тваринництва (курсовий проект)

 3. Корпоративна культура і діловий етикет

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування ” (ОПВ) (спеціаліст)

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Технологічне обладнання молочного та консервного виробництв

 3. Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв

 4. Конструювання обладнання харчових виробництв

 5. Експлуатація технологічного обладнання

 1. Системи 3D моделювання обладнання харчових виробництв

 2. Основи проектування підприємств харчової промисловості (залік і курсовий проект)

 3. Чинники успішного працевлаштування за фахом

 4. Конструювання обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування ” (ОПВ) (магістр)

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Конструювання обладнання харчових виробництв

 3. Математичне моделювання машин та обладнання

 4. Експериментальні дослідження та обробка експериментальних даних

 1. Конструювання обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

 2. Корпоративна культура і діловий етикет

 3. Конструювання обладнання харчових виробництв (курсовий проект)

 4. Ефективність роботи обладнання

 5. Дослідження технологічних систем

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування (ОЛП) (спеціаліст)

 1. Побутові машини та прилади

 2. Проектування машин легкої промисловості

 3. Комп’ютерне проектування машин

 4. Обладнання підприємств хімічного чищення та пралень

 1. Охорона праці та цивільний захист
 1. Експериментальні дослідження і обробка дослідних даних

 2. Проектування машин легкої промисловості (курсовий проект)

 3. Комп’ютерне проектування машин (курсовий проект)

 4. Проектування цехів галузі

 5. Монтаж, експлуатація та ремонт машин галузі

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування ” (ОЛП ) (магістр)

1 Охорона праці та цивільний захист

2 Проектування машин легкої промисловості

3 Комп’ютерне проектування машин

4 Математичне моделювання машин та обладнання

5 Експериментальні дослідження та обробка експериментальних даних

 1. Корпоративна культура і діловий етикет

 2. Проектування машин легкої промисловості (курсовий проект)

 3. Комп’ютерне проектування машин (курсовий проект)
Спеціальність 133 – Галузеве машинобудування ” (ОЛК) (спеціаліст )

 1. Підготовка та експлуатація дереворізального інструменту

 2. Проектування самохідних лісових машин

 3. Технічна експлуатація обладнання лісового комплексу

 4. Основи лісопромислової робототехніки

 5. Охорона праці та цивільний захист
 1. Математичне моделювання обладнання лісового комплексу

 2. Проектування самохідних лісових машин (курсовий проект)

 3. Організація і технологія ремонту обладнання лісового комплексу

Спеціальність 133 - Галузеве машинобудування ” (ОЛК ) (магістр)”

 1. Проектування самохідних лісових машин

 2. Технічна експлуатація обладнання лісового комплексу

 3. Охорона праці та цивільний захист

 4. Експериментальні дослідження та обробка експериментальних даних

 5. Математичне моделювання машин та обладнання

 1. Проектування самохідних лісових машин (курсовий проект)

 2. Корпоративна культура і діловий етикет

 3. Організація і технологія ремонту обладнання лісового комплексу

 4. Підготовка та експлуатація дереворізального інструменту

Спеціальність 275 - Транспортні технології ” (магістр)

1. Транспортно-експедиційна діяльність

2. Основи педагогіки та методика викладання

3. Сучасні проблеми теорії і практики управління


1. Охорона праці в галузі та цивільний захист

2. Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів

3. Іноземна мова наукового спілкування

4. Комп`ютерні технології на транспорті

5. Транспортно-експедиційна діяльність (курсовий проект)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИЛАДО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 172 – “ Телекомунікації та радіотехніка ”

   1. Інформатика

   2. Фізика

   3. Уведення до спеціальності

   4. Історія Української державності

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Вища математика

 4. Інженерна та комп’ютерна графіка


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка