Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка5/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Спеціальність-242 – Туризм

   1. Сільський туризм

   2. Рекреаційна кліматологія

   3. Екскурсійна справа

   4. Історія української державності

    1. Вища та прикладна математика

    2. Фізичне виховання

    3. Іноземна мова (польська)

    4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Спеціальність 263 - “ Цивільна безпека ”

   1. Хімія

   2. Історія української державності

   3. Ергономіка

   4. Технічна механіка

    1. Іноземна мова

    2. Фізичне виховання

    3. Вступ до спеціальності

    4. Вища математика

Спеціальність 141- “ Електроенергетика ,електротехніка та електромеханіка ”

 1. Історія української державності

 2. Вища математика

 3. Інженерна графіка

 4. Уведення до електроенергетики

 5. Загальна фізика

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Спеціальність 141- “ Електроенергетика ,електротехніка та електромеханіка ” за скороченим терміном навчання

 1. Уведення до електроенергетики

 2. Електричні апарати

 3. Математичні задачі електроенергетики

 4. Електричні машини

 5. Вища математика

 6. Математичне моделювання в електроенергетиці

 1. Теоретичні основи електротехніки

 2. Електричні машини (курсовий проект)

 3. Електрична частина станцій та підстанцій

 4. Електромагнітні перехідні процеси

 5. Фізика

 6. Програмне забезпечення задач електроенергетики

 7. Електричні системи і мережі

Спеціальність 101- Екологія

 1. Хімія з основами біогеохімії (біохімія)

 2. Історія української державності

 3. Екологія людини

 4. Біологія

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Вступ до фаху

 4. Екологічна географія

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.170202 - Охорона праці

    1. Фізика

    2. Економічна теорія


спрямуванням)


 1. Фізичне виховання

 2. Безпека життєдіяльності

 3. Загальна електротехніка

 4. Українська та зарубіжна культура

 5. Основи світлотехніки та виробничого освітлення (залік і курсовий проект)

 6. Іноземна мова

Напрям підготовки 6.050903– Телекомунікації

 1. Вища математика

 2. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

 3. Теорія електричного зв’язку

 4. Теорія електричних кіл і сигналів

 1. Українська та зарубіжна культура

 2. Іноземна мова

 3. Фізичне виховання

 4. Теорія електричного зв’язку ( курсова робота)

Напрям підготовки 6.140103 – Туризм

 1. Географія туризму

 2. Організація туризму

 3. Статистика

 1. Друга іноземна мова

 2. Економічна теорія

 3. Ділова іноземна мова

 4. Спортивно-оздоровчий туризм

 5. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.050701 - “ Електротехніка та електротехнології ”

 1. Вища математика

 2. Загальна фізика

 3. Теоретичні основи електротехніки

 4. Основи метрології та електронно-вимірювальна техніка

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Електротехнічні матеріали

 4. Українська та зарубіжна культура

Напрям підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології за скороченим терміном навчання

 1. Виробництво та ринок електроенергії

 2. Електромеханічні перехідні процеси

 3. Основи світлотехніки

 4. Методологія проектування та системи автоматизованого проектування
1. Загальнопромислові електроприймачі

2. Основи електропостачання

3. Теорія автоматичного керування

4. Техніка високих напруг

5. Електромеханічні перехідні процеси (курсова робота)

6. Перетворювальна техніка

7. Енеогоощадні режими та технології

Напрям підготовки 6.040106 - “ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 1. Загальна екологія (та неоекологія)

 2. Топографія з основами картографії

 3. Безпека товарів народного споживання

 4. Екологія мікроорганізмів

 1. Українська і зарубіжна культура

 2. Іноземна мова

 3. Енергозберігаючі технології

 4. Фізичне виховання

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.170202 - Охорона праці

 1. Матеріалознавство та технологія матеріалів

 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 3. Виробнича санітарія, гігієна та фізіологія праці

 4. Метрологія, стандартизація та сертифікація

 5. Санітарно-технічне обладнання будівель

 1. Потенційно - небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація

 2. Інформаційні технології в охороні праці

 3. Міські інженерні мережі та споруди

 4. Безпека автомобільних доріг та аеродромів

 5. Виробнича санітарія ,гігієна та фізіологія праці (курсова робота)

 6. Фізичне виховання

 7. Електробезпека

Напрям підготовки 6.050701 - Електротехніка та електротехнології

    1. Українська мова

    2. Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

    3. Електричні апарати

    4. Математичні задачі електроенергетики

5. Математичне моделювання в електроенергетиці

   1. Теоретичні основи електротехніки

   2. Електричні машини

   3. Електрична частина станцій та підстанцій

   4. Електромагнітні перехідні процеси

   5. Програмне забезпечення задач електроенергетики

   6. Електричні системи і мережі

   7. Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.050903– Телекомунікації

    1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

    2. Теорія електричних кіл та сигналів

    3. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

    4. Електроспоживлення систем звязку

   1. Обчислювальна техніка та мікропроцесори

   2. Напрямні системи електричного та оптичного звязку

   3. Системи мобільного звязку (залік та курсова робота)

   4. Компютерні мережі та Internet

   5. Електронні пристрої та системи телекомунікативних комплексів

   6. Системи мобільного зв’язку

   7. Фізичне виховання

   8. Телекомунікаційні та інформаційні мережі (курсовий проект)

   9. Компютерні технології вимірювань у телекомунікації

Напрям підготовки 6.140103 – Туризм

 1. Організація туризму

 2. Основи охорони праці

 3. Кулінарна етнологія

 4. Психологія спілкування

    1. Організація готельного господарства

    2. Організація ресторанного господарства (залік і курсова робота)

    3. Облік і аудит

    4. Фізичне виховання

    5. Світовий туризм і готельне господарство

    6. Спеціалізований туризм

Напрям підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 1. Метеорологія і кліматологія

 2. Моніторинг довкілля

 3. Екологія міських систем

 4. Методи очищення води

 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 1. Інформатика і системологія

 2. Моніторинг довкілля (курсова робота)

 3. Енергозберігаючі технології

 4. Методи очищення води (курсовий проект)

 5. Фізичне виховання

 6. Водопостачання, водовідвід ,поліпшення якості води

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.050701 - “ Електротехніка та електротехнології ”

 1. Електромеханічні перехідні процеси

 2. Монтаж та експлуатація електрообладнання

 3. Основи світлотехніки

 4. Методологія проектування та системи автоматизованого проектування

 5. Виробництво та ринок електроенергії
 1. Загальнопромислові електроприймачі

 2. Основи електропостачання

 3. Теорія автоматичного керування

 4. Електромеханічні перехідні процеси (курсова робота)

 5. Техніка високих напруг

 6. Перетворювальна техніка

 7. Енергоощадні режими та технології

Напрям підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 1. Моделювання і прогнозування стану довкілля

 2. Основи охорони праці

 3. Екологічна експертиза

 4. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

 5. Екологічна безпека

 1. Моделювання і прогнозування стану довкілля (курсовий проект)

 2. Екологічна експертиза (курсова робота)

 3. Екологічне картографування

 4. Радіоекологія

 5. Історія науки і техніки

Напрям підготовки 6.051003 – Охорона праці

  1. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

  2. Соціально-економічні основи охорони праці

  3. Державне, соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

  4. Вентиляція ,кондиціонування та очищення повітря

  5. Обладнання та шкідливі фактори механічних цехів

    1. Безпечна експлуатація будівель та споруд

    2. Психологія праці та її безпека

    3. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

    4. Трудове законодавство

    5. Моніторинг середовища праці та атестація робочих місць

    6. Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря (курсовий проект)
V КУРС

Спеціальність 141- Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка” (спеціаліст )

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Релейний захист і автоматика

 3. Ефективність енергоспоживання

 4. Приймачі електроенергії промислових установок

 5. Електропостачання промислових та непромислових обєктів

 1. Типовий електропривод промислових установок

 2. Моделі і методи оптимізації електротехнічних систем

 3. Системи управління енерговикористанням

 4. Релейний захист і автоматика (курсовий проект)

 5. Електропостачання промислових та непромислових обєктів (курсова робота)

Спеціальність 141- Електроенергетика електротехніка та електромеханіка ” (магістр)

 1. Релейний захист і автоматика

 2. Ефективність енергоспоживання

 3. Приймачі електроенергії промислових установок

 4. Електропостачання промислових та непромислових обєктів

 5. Охорона праці та цивільний захист
 1. Електропостачання промислових та не промислових обєктів (курсова робота)

 2. Релейний захист і автоматика ( курсовий проект )

 3. Ділова іноземна мова

 4. Моделі і методи оптимізації електротехнічних систем

 5. Системи управління енерговикористанням

Спеціальність 101 - Екологія ” (спеціаліст)

 1. Фітомеліорація

 2. Регіональні екологічні проблеми

 3. Геоінформаційні системи в екології

 4. Охорона праці та цивільний захист

 5. Енерготехнології природоохоронних процесів

 1. Аеро- та гідродинаміка

 2. Фізика геосфери

 3. Регіональні екологічні проблеми (курсова робота)

Спеціальність 101- Екологія ” (магістр)

 1. Геоінформаційні системи в екології

 2. Управління та поводження з відходами

 3. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Управління та поводження з відходами (курсова робота)

 3. Стратегія сталого розвитку

 4. Методологія та організація наукових досліджень

Спеціальність 263 - “ Цивільна безпека ” (магістр)

 1. Державне регулювання діяльності у сфері цивільної безпеки

 2. Метрологія,стандартизація і сертифікація з питань цивільної безпеки

 3. Техногенна безпека обєктів та технологій
 1. Професійна іноземна мова

 2. Економіка цивільного захисту

 3. Атестація та паспортизація потенційно небезпечних обєктів

 4. Методика та організація наукових досліджень

 5. Прикладні інформаційні технології у сфері цивільної безпеки

 6. Техногенна безпека обєктів та технологій(курсова робота)

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Екзамени
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка